Pressmeddelanden

Media och IT

Bristande transparens i digitala läromedel försvårar undervisningen

20 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

Nya digitala läromedel i skolan utformade för att anpassa sig till varje elevs individuella kunskapsnivå skapar problem. Den inbyggda tekniken är inte tillräckligt transparent och riskerar att vägleda eleverna utan att lärarna känner sig delaktiga. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet som undersökt hur digitala matematikläromedel förändrar förutsättningarna för lärarnas undervisning. Digitaliseringen av skolan […]

Nytt omfattande ekosystem av kvalificerad AI-forskning

15 oktober, 2021 - Umeå universitet

Ett starkt, hållbart och universitetsomfattande ekosystem inom AI-forskning, i ledande forskningsmiljöer. Det är målet när universitetsstyrelsen nu klubbat igenom strategin för den riktade insatsen inom tillämpad AI-forskning.

Maskininlärning underlättar vid flygplanstillverkning

15 oktober, 2021 - Blekinge Tekniska Högskola

Maskininlärningsmodeller kan stödja ingenjörer vid konstruktion och tillverkning av flygplansmotorer samt minska tid och kostnad för designprocessen visar ny forskning i datavetenskap vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Vägar till framgångsrik undervisning i programmering i grundskolan

13 oktober, 2021 - Umeå universitet

Peter Vinnervik på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet besvarar i sin avhandling frågor som handlar om grundskollärares intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i sin undervisning.

BTH-forskning i världsklass – tvåa i världen, etta i Europa

28 september, 2021 - BTH-forskning i världsklass – tvåa i världen, etta i Europa

Blekinge Tekniska Högskolas forskning inom mjukvaruutveckling fortsätter att klättra på de internationella rankinglistorna. Forskningen rankas nu tvåa i världen, och etta i Europa, när det gäller antal publikationer i ledande tidskrifter inom området.

Smart teknik kan ge nöjdare djur på zoo och i ladugård

21 september, 2021 - Umeå universitet

I sin avhandling undersöker Keni Ren möjligheterna att använda en kombination av datorseende och sensorteknik för att studera djurs beteende i djurparker och produktionsmiljöer. Hon genomför sin disputation vid Umeå universitet 30 september.

Bättre algoritmer ska minska förseningar och störningar i tågtrafiken

17 september, 2021 - Bättre algoritmer ska minska förseningar och störningar i tågtrafiken

Ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, visar att en utveckling och utvärdering av effektiva algoritmer kan stötta tågtrafikledare i att hantera trafikstörningar och tågförseningar.

Öppen programvara och öppen hårdvara kan lyfta EU:s ekonomi

16 september, 2021 - Högskolan i Skövde

En ny EU-studie pekar på en rad fördelar med att satsa på öppen programvara och öppen hårdvara i offentliga verksamheter. Det skulle också innebära ett rejält ekonomiskt lyft för EU:s ekonomi. En av personerna bakom studien är Andrew Katz, gästforskare på Högskolan i Skövde. Han betonar vikten av den forskning som bedrivs vid Högskolan för studiens resultat.

1,6 miljoner celler förbättrar AI-baserad tolkning av mikroskopibilder

14 september, 2021 - Umeå universitet

Att urskilja enskilda celler är en förutsättning för att studera cellbiologi i detalj med hjälp av mikroskopi. Nu publiceras en storskalig resurs för att göra det möjligt att använda de senaste AI-metoderna för att hitta och urskilja cellerna automatiskt. En vetenskaplig artikel om resursen är publicerad i tidskriften Nature Methods.