Pressmeddelanden

Media och IT

Svenska nyhetsmedier mer jämställda

14 juli, 2021 - Göteborgs universitet

Sverige har tagit ett rejält kliv framåt när det gäller jämställdhet i nyhetsinnehållet. Det visar rapporten Räkna med kvinnor 2020 som släpps idag. I Sverige är det 38 procent kvinnor som syns och hörs i nyhetsflödet, vilket kan jämföras med en fjärdedel globalt. Rapporten Räkna med kvinnor har tagits fram vid institutionen för journalistik, medier […]

Ny design ger elektroniska papper optimala färger

12 juli, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Tänk dig att kunna sitta i solen och läsa på en digital skärm, tunn som papper med samma bildkvalitet som om du hade suttit inomhus. Visionen behöver inte ligga så långt bort. På Chalmers utvecklar forskare en ny sorts skärmar – även kallade elektroniska papper – där omgivningens ljus används och energiförbrukningen blir minimal. Nu […]

Färgskärmar på nytt sätt

7 juli, 2021 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en metod där nya typer av displayer kan utvecklas med hjälp av strukturella färger. I framtiden hägrar billiga och energieffektiva färgskärmar. Studien publiceras i Advanced Materials.

Film ska ge jämlik barnhälsovård för landets barn

1 juli, 2021 - Film ska ge jämlik barnhälsovård för landets barn

Som ett led i att uppnå en jämlik barnhälsovård i Sverige har BTH, Blekinge Tekniska Högskola, tillsammans med Region Uppsala och Region Blekinge, tagit fram en utbildningsfilm för dem som arbetar inom barnhälsovården.

Personligheten påverkar din internetanvändning

23 juni, 2021 - Göteborgs universitet

”Impulsiva personer använder internet främst för nöjen, snarare än som ett verktyg i karriären. Detta innebär att personen formas av den aktivitets som väljs, och att denna aktivitet bestäms utifrån vem vi är.”

Högskolan i Skövde avancerar inom prognosforskning

21 juni, 2021 - Högskolan i Skövde

Den 27-30 juni arrangeras en stor, internationell konferens inom prognosforskning. En av nyckelpersonerna bakom konferensen är Skövdeprofessorn Nikolaos Kourentzes som vill hjälpa företag och organisationer att fatta bättre beslut. Några som redan fått hans hjälp är Amazon, H&M och Internationella valutafonden.

Vägen mot social hållbarhet

17 juni, 2021 - Blekinge Tekniska Högskola

Företag som vill arbeta strategiskt mot social hållbarhet bör bland annat fokusera på att sätta hållbarhetsmål som är vetenskapligt baserade, inkludera sociala effekter i sitt livscykeltänkande men också utveckla en starkare dialog internt visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Ny AI-modell ökar förståelsen för virusspridning från djur till människor

15 juni, 2021 - Göteborgs universitet

En ny modell som använder artificiell intelligens för att studera kolhydrater ökar förståelsen för infektionsprocessen och kan användas för att förutsäga vilka virus som kan spridas från djur till människor. Detta enligt en ny studie ledd av forskare vid Göteborgs universitet. Trots att kolhydrater finns med i nästan alla biologiska processer är det fortfarande mycket […]

Träna luktsinnet hemma med ny uppfinning

15 juni, 2021 - Malmö universitet

Luktträning var tidigare mest något för vinentusiaster, rehabpatienter, parfymister och doftforskare som Simon Niedenthal. När han nu 2021 med kollegor lanserar en ny luktträningsapparat ser läget som bekant helt annorlunda ut.

Video och data i kombination kan minska strålningsrisker vid operation

11 juni, 2021 - Göteborgs universitet

Genom att sammanfoga långa videoupptagningar med stora datamängder ökar möjligheterna till att hitta och granska filmsekvenser som är viktiga för att bedöma stråldosnivåer vid röntgenbaserad kirurgi. Kombinationen av informationskällor bidrar till att förstå hur doser ska justeras och därmed kan strålskador undvikas. Det framgår av en ny metodstudie från Göteborgs universitet. I studien kombineras stora […]