Pressmeddelanden

Media och IT

VR i industrin – Hjälper eller stjälper det?

24 januari, 2023 - Högskolan i Skövde

Digitala verktyg baserade på AR och VR används allt oftare i industrin för att stötta operatörer. Men hur påverkar de arbetstagares kompetens och förståelse för de system de arbetar med? Högskolan i Skövde har beviljats 4,8 miljoner kronor för att ta fram en vägledning för hur de digitala verktygen bör användas i tillverkningsindustrin.

Datadelning och digitalisering för snabbare elektrifiering av transporter

16 januari, 2023 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

För att ska nå sina klimatmål behöver Sverige skynda på elektrifieringen av alla transportslag. Datadelning och digitalisering spelar en central roll och VTI:s regeringsuppdrag har handlat om hur detta kan bli möjligt. Slutsatserna är formulerade i form av rekommendationer som ska bidra till en snabb, smart och effektiv elektrifiering av transportsektorn. Datadelning och digitalisering är […]

#MeToo satte ljus på förtrycket – forskarnas perspektiv på en folkrörelse

12 januari, 2023 - Södertörns högskola

Osäkra anställningsförhållanden är tydligt kopplat till hur vanligt det är med sexuella trakasserier och mobbning i en viss bransch. I nya boken Maktordningar och motstånd visar forskare hur samma faktorer också påverkade den svenska #metoo-rörelsen. 16 februari hålls ett seminarium om den nya antologin.  − Vi ser i våra studier att sexuella trakasserier handlar om […]

Myndigheter tappar kontroll över känslig data

11 januari, 2023 - Högskolan i Skövde

I en ny studie från Högskolan i Skövde har forskare gjort en fallstudie på hur en stor, svensk myndighet gjort när den tagit den globala molnlösningen Microsoft 365 i bruk. Resultaten visar stora brister i efterlevnad av gällande rätt. En av slutsatserna är att stora mängder känslig data kan behandlas under villkor som den svenska säkerhetspolisen identifierat som problematiska.

Flera likheter i nordisk kriskommunikation under pandemin

9 januari, 2023 - Göteborgs universitet

Den höga tilliten till medier och myndigheter var en viktig förutsättning för en kriskommunikation som betonade det egna ansvaret. Det visar en ny forskningsantologi publicerad av Nordicom vid Göteborgs universitet som jämför de nordiska ländernas kriskommunikation under pandemin. I antologin undersöker och diskuterar nordiska forskare inom kriskommunikation, medier, journalistik, statsvetenskap och retorik likheter och skillnader […]

Bättre brottsutredningar med forensiska metoder

29 december, 2022 - Bättre brottsutredningar med forensiska metoder

Inom kort startar en ny utbildning vid BTH som är specialdesignad för poliser. I den kommer säkerhetsforskare att lära ut hur brottsbekämpande myndigheter kan få fram bättre underlag i brottsutredningar med hjälp av avancerade forensiska metoder.

Mobilförbud i skolan fungerar inte

13 december, 2022 - Göteborgs universitet

Sedan den första augusti 2022 är det förbjudet att använda mobiler för annat än skolarbete i klassrummet. En avhandling från Göteborgs universitet visar att lagen är problematisk. Dels behöver eleverna mobilen i skolarbetet, dels hittar eleverna sätt att ändå ta med sig mobilen in i klassrummet. Elevers användning av sina egna mobiltelefoner i skolan har […]

Nytt AI-samarbete ska ge robotar ”sunt förnuft”

12 december, 2022 - Umeå universitet

Finns det ”kloka” robotar? Nej, inte idag. Men nu ska forskare vid Umeå universitet försöka ändra på detta, i ett samarbete mellan datavetenskap och statistik vid Handelshögskolan.
– Vi ska utveckla tekniker så att robotarna med hjälp av oss människor lär sig det vi ibland kallar ”sunt förnuft”, säger professor Thomas Hellström.

Visning av Sveriges första virtuella LED-filmstudio

2 december, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola har fått resurser av Region Blekinge och Karlskrona kommun för en satsning på virtuell produktion. Den nya tekniken kommer att användas både inom forskning och utbildning men även inom den starkt framväxande semidigitala filmindustrin. Media är välkommen till en visning av den nya studion.