Pressmeddelanden

Media och IT

Snabbare översättningar med hjälp av AI

23 september, 2022 - Högskolan i Halmstad

När människa och maskin arbetar tillsammans kan översättningen av en bok till ett annat språk effektiviseras. Det menar docent Pontus Wärnestål vid Högskolan i Halmstad, som har utvecklat ett nytt arbetsflöde för översättningar med hjälp av både artificiell intelligens och mänsklig kompetens.

Chattbotar vet när du kommer att skratta

21 september, 2022 - Göteborgs universitet

Snart kommer chattbotarna att kunna skratta åt dina skämt. De vet dessutom när du kommer att skratta – innan du själv är medveten om det.  Det visar en ny avhandling som bland annat undersökt ögonrörelsemönster kopplade till skratt. Dialogsystem syftar på teknologier som exempelvis chattbotar eller konversationsagenter som människor kan prata med. Systemen använder stora […]

Så kan ett dataspels försäljning förutspås

21 september, 2022 - Högskolan i Skövde

I en ny studie från Högskolan i Skövde, University of Virginia och Lancaster University har forskare tagit fram en modell som dataspelsföretag kan använda för att förutspå konkurrenters försäljning, planera kommande lanseringar och investeringar i sina spel. Modellen baseras på indata från egen, tidigare försäljning och Googletrender gällande konkurrenternas kommande lanseringar.

Forskare söker HBTQI-litteratur på minoritetsspråk

19 september, 2022 - Göteborgs universitet

Ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet samlar skönlitteratur om HBTQI skriven på något av de nationella minoritetsspråken och utgiven i Skandinavien. Nu ber de allmänheten om hjälp att hitta fler. Vad finns det för skönlitteratur med HBTQI-perspektiv egentligen? Det är det ännu ingen som vet säkert. Hittills har det saknats forskning som samlar all sådan litteratur […]

Banbrytande ekvation kan ge vassare kvantdatorer

14 september, 2022 - Lunds universitet

Genom en ny ekvation har en forskargrupp lyckats beskriva dynamiken hos ett allmänt återkopplat kvantsystem. Upptäckten möjliggör djupare studier av kvantmekanik och kan bli viktig i utvecklingen av framtidens kvantdatorer. Dagens teknik minskar ständigt i storlek. Vid riktigt små längdskalor börjar kvanteffekter, så som tunnling, superposition och sammanflätning bli påtagliga. Det är därför viktigt att […]

Virtual Production Studio Lab för digital produktion nu i Blekinge

9 september, 2022 - Virtual Production Studio Lab för digital produktion nu i Blekinge

Blekinge Tekniska Högskola har fått resurser av Region Blekinge och Karlskrona kommun för en satsning på virtuell produktion. Den nya tekniken kommer att användas både inom forskning och utbildning men även inom den starkt framväxande digitala filmindustrin.

Ökar kunskap kring sårbarhet i digitala system

31 augusti, 2022 - Högskolan i Skövde

Forskning om cybersäkerhet handlar om att skydda våra system mot digitala hot, exempelvis ransomware. Genom att identifiera sårbarheter hos system kan man förebygga den typen av hot. Yuning Jiang, doktorand på Högskolan i Skövde, har i sin forskning studerat hur maskininlärningstekniker och semantiska modeller kan användas för att proaktivt upptäcka och analysera sårbarheter.

Mot en nationell strategi för halvledare

12 juli, 2022 - Lunds universitet

Hur samverkar vi i Sverige kring en nationell strategi för halvledare? Svaret kan vara närmare än vi tror. Efter en paneldiskussion i Almedalen tar Lund nu första steget mot att etablera ett nationellt kompetenscentrum för halvledare. Halvledarbrist är en global utmaning som behöver snabba lösningar. Under den nyligen avslutade Almedalsveckan synliggjordes problematiken i Lunds universitets […]

Användandet av Microsoft 365 kan bryta mot lagen

29 juni, 2022 - Högskolan i Skövde

I en ny studie från Högskolan i Skövde har forskare undersökt hur enskilda myndigheter undersöker avtalsvillkor för den globala molnlösningen Microsoft 365 innan den tas i bruk. Resultaten visar betydande brister avseende efterlevnad av gällande rätt. Avtalsvillkoren för lösningen är till stora delar okända för respektive myndighet.

Staten måste ta större ansvar för digitalisering av välfärden

21 juni, 2022 - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Digitaliseringen av välfärdstjänsterna går för långsamt. Det hotar både kvalitet och tillgänglighet inom vård, skola och omsorg. Staten behöver därför skapa en struktur som stimulerar privata och offentliga aktörer att höja tempot i arbetet. Det slår Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) fast i en ny rapport. – Hittills har staten inte utövat det ledarskap som krävs när […]