Pressmeddelanden

Media och IT

AI möjliggör 100 gånger snabbare avbildning av labbodlade cancertumörer

25 maj, 2022 - Umeå universitet

I en ny studie kombinerar forskare vid Umeå universitet och företaget Sartorius i Umeå djupinlärning med automatisk fluorescensmikroskopi för att göra avbildningar av 3D-cancertumörer. Metoden snabbar upp processen med en faktor 100, vilket tidigare inte varit möjligt. Resultaten publiceras i tidskriften PLOS ONE.

Små förändringar i vården kan öka tryggheten för barn som ska opereras

24 maj, 2022 - Linnéuniversitetet

Låt barnet hålla andningsmasken och själv bestämma vilket finger syremätaren ska sitta på. Lisbet Anderssons avhandling i vårdvetenskap ger svar på hur små insatser kan förbättra barnens upplevelse av operationsmiljön, utan att riskera patientsäkerheten. Varje år opereras omkring 100 000 barn i Sverige. För många av dem är det en situation förknippad med oro och en […]

Fokus på gömd data i ny avhandling

24 maj, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

Doktoranden Dang Ninh Tran vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, visar i sin avhandling på sätt att gömma data i 360-videor och hur det kan göras på ett effektivt och säkert sätt och utan att man uppfattar en försämrad kvalitet i videon.

Interaktionsdesigner hedersdoktor vid IT-fakulteten

23 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Kristina Höök, professor i interaktionsdesign vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har utsetts till hedersdoktor vid IT-fakulteten. Hennes arbete med att sätta Sverige på kartan inom människa-datorinteraktion stärker Göteborgs universitets utveckling på området. Kristina Höök är en internationellt erkänd forskare som mottagit ett flertal nationella och internationella anslag och utmärkelser. Hon är känd för sitt arbete […]

KK-stiftelsen satsar 36 miljoner på forskning inom smarta interaktiva miljöer – så kallade intelligenta verkligheter

18 maj, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

KK-stiftelsen satsar 36 miljoner under sex år på forskning i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola. Målet med forskningen är att ta fram koncept på smarta, interaktiva digitala miljöer med människan i centrum. Forskningen kommer att genomföras i samarbete med företag för att svara mot de industriutmaningar som finns idag och som vi ser ligger framför oss.

Forskare i digital produktutveckling med på IVA:s 100-lista

10 maj, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

I dag presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. På listan hamnar forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Ett stort forskningsprojekt vid Blekinge Tekniska Högskola finns med på årets 100-lista i kategorin Smart industri.

Effektivare processer när användare utför BI-analyser själva

2 maj, 2022 - Högskolan i Skövde

När mängden data och användandet av Business Intelligence ökar inom en organisation hinner inte specialisterna täcka verksamhetens behov. Self-Service Business Intelligence hjälper medarbetare att använda BI på egen hand, vilket sparar både resurser och tid. Forskaren Christian Lennerholt har tagit fram ett ramverk och identifierat framgångsfaktorer som ökar chanserna för en lyckad SSBI-satsning.

Zoomtrötthet drabbar unga kvinnor mer än andra

29 april, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

En grupp forskare, däribland Markus Fiedler vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har studerat fenomenet videokonferenströtthet och kommit fram till att både ålder, kön och personlighet spelar roll för hur trött man blir. Exempelvis konstaterar de att unga, introverta kvinnor påverkas mer än andra. Det finns dock flera sätt att undvika tröttheten.

Forskning som gör det enklare att handla säkert och mer hållbart på nätet

20 april, 2022 - Karlstads universitet

Vilka hinder möter konsumenter på den digitala marknaden och hur kan dessa motverkas? Detta har forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tittat närmare på i ett projekt med Konsumentverket. Resultat från forskningen sprids nu i en konsumentupplysningskampanj. 2020 fick Konsumentverket i uppdrag av Sveriges regering att identifiera och analysera hinder för väl […]

Med AI kan datorer revidera tidigare slutsatser

20 april, 2022 - Umeå universitet

När ny information och kunskap genereras behöver människor liksom autonoma datorsystem revidera de slutsatser som tidigare dragits. I sin avhandling presenterar Timotheus Kampik matematiska resonemangsmetoder för autonoma intelligenta system som balanserar mellan att behålla tidigare dragna slutsatser och att förkasta dem inför övertygande nya bevis.