Pressmeddelanden

Media och IT

Fertilitetsappar delar olovligen känsliga uppgifter från miljontals användare

4 maj, 2021 - Umeå universitet

En majoritet av de mest populära fertilitetsapparna samlar in och delar känsliga data, utan användarnas vetskap eller godkännande. Det visar en ny studie från Umeå universitet och Newcastle University. För att användarnas personliga och ofta intima uppgifter inte ska missbrukas uppmanar forskarna nu till en hårdare kontroll och mer korrekt kategorisering av apparna.

Så har 12 år av forskning utvecklat länets industriföretag

3 maj, 2021 - Högskolan i Gävle

​Nu berättar forskarna själva om resultaten från det center som 2009 bildades vid Högskolan i Gävle för att utveckla och förnya regionens industriföretag.

Ett 20- tal forskare har, i samproduktion med ett hundratal industriföretag, arbetat för att utveckla spetskunskaper och industriella tillämpningar för framtiden.

Blekinge Tekniska Högskola ökar mest

30 april, 2021 - Blekinge Tekniska Högskola ökar mest

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har under de tre senaste åren ökat antalet sökande med 38 procent. Jämför vi med andra tekniska lärosäten är BTH det som har ökat mest under perioden.

Nyutvecklad programvara förenklar äldres användning av Facebook

27 april, 2021 - Göteborgs universitet

Facebook är ett viktigt inslag i många äldre människors vardag genom uppdateringar från vänner och kontakt med familj. Men åldersrelaterade förluster av kognitiva och fysiska förmågor samtidigt som plattformen regelbundet ändrar utseende och funktioner begränsar nyttjandet. För att underlätta detta har forskare vid Göteborgs universitet utvecklat ett tilläggsprogram till webbläsaren som möjliggör en anpassad användning […]

Nytt digitalt stöd för hållbar produktutveckling

27 april, 2021 - Blekinge Tekniska Högskola

Forskarna i hållbar produktutveckling vid BTH ska ta fram en digital ”verktygslåda” som ska underlätta för företag att ta rätt hållbarhetsbeslut då de tar fram nya lösningar. Projektet som finansieras av Vinnova sker i samarbete med en stor mängd företag och ska pågå till mars 2023.

Forskare vill hitta mer träffsäkra prognoser för smittspridning

26 april, 2021 - Malmö universitet

Sedan coronautbrottet har det tagits fram hundratals modeller som simulerar hur olika åtgärder kan begränsa smittspridningen. Forskare vid Malmö universitet har både jämfört befintliga modeller och varit med att ta fram en egen. Målet är att kunna göra mer träffsäkra prognoser.

Högskolans robotlabb unika i Sverige

26 april, 2021 - Högskolan i Gävle

– Vi behåller våra labb och det är vi ganska ensamma om i Sverige. Det är en fantastisk resurs både när det gäller utbildning och för att visa industriella tillämpningar, säger Niclas Björsell.
– Att vi nu lyckats ta hem produktion till Sverige beror på att vi är duktiga på att automatisera. Ska vi ha någon industri i Sverige så är detta nödvändigt, det är vår enda chans, säger Niclas Björsell.

Ny rapport om hållbar journalistik i en afrikansk kontext

22 april, 2021 - Jönköping University

På fredag 23 april presenteras rapporten ”Towards Sustainable Journalism in Sub-Saharan Africa” i ett digitalt event med svenska ambassaden i Sydafrika som värd. Två av medförfattarna till rapporten är Peter Berglez och Ulrika Olausson, professorer vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University (JU), som även kommer att medverka på presentationen. Rapporten som Peter Berglez […]

Kvinnor drabbas mer av zoomtrötthet

14 april, 2021 - Göteborgs universitet

Kvinnor upplever i högre grad än män så kallad ”zoomtrötthet”. Det visar den första storskaliga studien som har analyserat effekten av videomöten. Forskarna bakom studien efterlyser åtgärder från arbetsgivare för att förebygga zoomtrötthet.  – Coronapandemin har inneburit att antalet videomöten har ökat kraftigt. Därför behöver vi få mer kunskap av hur vi påverkas av dem […]