Pressmeddelanden

Medicin

Stor studie kopplar demens till dålig njurfunktion

5 maj, 2021 - Karolinska Institutet

Äldre personer med njursjukdom har högre risk för demens, och risken ökar ju snabbare njurfunktionen minskar. Det visar en stor observationsstudie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Neurology. Resultaten betonar betydelsen av screening för demens hos personer med njursjukdom, enligt forskarna. – Vår studie understryker betydelsen av dålig njurfunktion som en underskattad […]

Framställda molekyler som lurar virus att fästa

4 maj, 2021 - Umeå universitet

Pandemier orsakade av virus utgör hot mot den globala folkhälsan. Trots detta finns ytterst få läkemedel för behandling av virussjukdomar. Emil Johansson har i sitt avhandlingsarbete utvecklat molekyler som binder till virus och därmed blockerar viruset från att infektera celler och orsaka sjukdom. Han försvarar sin avhandling fredagen den 21 maj vid Umeå universitet.

Akademier vill ha ökat samarbete för att motarbeta desinformation

3 maj, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

I samband med Covid-19-pandemin har det blivit allt mer uppenbart vilket stort problem spridningen av falska nyheter, myter och konspirationsteorier är. I en ny rapport efterlyser nu ALLEA, en organisation för vetenskapsakademier i Europa, ökat samarbete för att motverka spridningen av desinformation och minska dess konsekvenser.

Högutbildades hjärnor krymper lika fort som lågutbildades

30 april, 2021 - Umeå universitet

Att vara högutbildad hjälper inte mot att hjärnan krymper. Det gör den ändå obevekligen i takt med att vi åldras, oavsett utbildningsnivå. Det visar en ny internationell studie under ledning av forskare vid Umeå universitet.

Låg risk för nyfödda att smittas om mamman har covid-19

29 april, 2021 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten har undersökt hur det går för nyfödda barn vars mammor testat positivt för sars-cov-2 under graviditet eller förlossning. Resultaten visar att barn till test-positiva mammor i större utsträckning föddes för tidigt, men det var ytterst få nyfödda som smittades med covid-19. Studien, som publiceras i den ansedda tidskriften JAMA, […]

Färre prostatacancerdiagnoser till följd av pandemin

29 april, 2021 - Uppsala universitet

Under coronapandemins första våg diagnosticerades 36 procent färre män med prostatacancer jämfört med tidigare år. Antalet patienter som fick behandling för prostatacancer påverkades däremot inte. Det här visar en ny registerstudie som letts av forskare vid Uppsala universitet. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Urology.

Spridning av meningokocker undersöks med ny teknik

28 april, 2021 - Örebro universitet

Antalet fall av blodförgiftningar och hjärnhinneinflammationer orsakade av meningokocker tillhörande en viss grupp har ökat både i Sverige och internationellt. I en ny studie har forskare vid Örebro universitet undersökt om det kan bero på dna-metylering – en process som innebär kemisk modifiering av arvsmassan. – Våra resultat visar inga kopplingar mellan metylering och spridningsbenägenhet […]

Genombrott i förståelsen av ett protein som har en nyckelroll i flera cancerformer

27 april, 2021 - Umeå universitet

Metoden neutronreflektometri har gett forskare nya kunskaper på atomnivå om beteendet hos Bcl-2, ett protein som främjar tillväxt av cancerceller. Den nya studien är utförd av Umeåkemister i samarbete med forskningsanläggningarna ESS och ISIS och publiceras i Nature Communications Biology.

Expertgrupp vill se fler specialistmottagningar för långtidscovid

27 april, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

Det finns stora kunskapsluckor när det gäller långdragna symtom efter Covid-19 i Sverige. En orsak är att det tagit lång tid att inrätta specialistmottagningar inom sjukvården, något som även försvårat för forskningen. Det menar Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19.