Pressmeddelanden

Medicin

Forskare efterlyser ökad sparsamhet vid strålbehandling av hjärntumörer hos barn

21 september, 2023 - Akademiska sjukhuset

Barn som strålbehandlas för hjärntumör löper högre risk än vuxna att på sikt drabbas av nedsatta kognitiva funktioner. Det hänger samman med att barns hjärnor är känsligare för strålbehandling eftersom hjärnan inte är fullt utvecklad. Enligt en studie från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet skulle bieffekterna av strålbehandlingen kunna bli mindre om man ger lägre stråldos till riskorgan och strukturer som är viktiga för neurokognitiva nätverk såsom synnerven, hippocampus och lillhjärnan.

Design avgörande för läkande miljö inom tvångsvården

21 september, 2023 - Göteborgs universitet

Inom SiS, fängelser och rättspsykiatri är det viktigt med miljöer som uppmuntrar till rörelse, ger bättre sömnkvalitet och bidrar till en känsla av omsorg och trivsel. Det visar en doktorsavhandling från Högskolan för konst och design vid Göteborgs universitet. Franz James har i sin avhandling studerat miljöer på institutioner där tvångsvård bedrivs, som fängelser, rättspsykiatri […]

Äldre får sällan diagnos och behandling – trots tecken på adhd

20 september, 2023 - Örebro universitet

Vuxna med adhd löper ökad risk att drabbas av en rad åldersrelaterade sjukdomar – demens, högt blodtryck och typ 2-diabetes. Samtidigt får väldigt få vuxna idag diagnosen adhd, trots symptom. Det visar Maja Dobrosavljevic i en ny doktorsavhandling från Örebro universitet.  

Fetma drabbar extra hårt vid bipolär sjukdom

20 september, 2023 - Göteborgs universitet

Fetmaepidemin slår extra hårt mot personer med bipolär sjukdom. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Resultaten tyder på att gruppen vuxna med bipolär sjukdom kommer att halka efter i livslängd jämfört med den allmänna befolkningen. Att vuxna med bipolär sjukdom i högre utsträckning också har fetma är känt sedan tidigare. I den nu aktuella […]

Bortom återvinning: ny roll för autofagiprotein i membranreparation upptäckt

20 september, 2023 - Umeå universitet

Att upprätthålla strukturen hos intracellulära membran är väsentligt för att bevara normal cellulär funktion. Ny forskning av ett team av biokemister vid Umeå universitet identifierar en strategi som används av celler för att upptäcka och reparera membran som har skadats av kemisk eller bakteriell stress.

Lägre risk för blodcancer efter fetmakirurgi

18 september, 2023 - Göteborgs universitet

Kirurgi mot fetma är förknippat med en 40-procentigt lägre risk för blodcancer. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Den tydliga kopplingen väntas påverka forskningen i fältet framöver. Att övervikt och fetma, obesitas, är riskfaktor för flera typer av cancer är visat i tidigare studier. Det är också känt att kvinnor löper en högre risk […]

Ingen ökad cancerrisk hos majoriteten med refluxsjukdom

13 september, 2023 - Karolinska Institutet

Refluxsjukdom yttrar sig i sura uppstötningar och halsbränna och är en känd riskfaktor för matstrupscancer. Men nu rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i tidskriften BMJ att det inte finns någon ökad cancerrisk hos majoriteten av patienterna. En omfattande studie från tre nordiska länder visar att cancerrisken enbart är förhöjd hos patienter som uppvisar förändringar i […]

Pandemin en tuff tid även på apoteken

13 september, 2023 - Göteborgs universitet

Kunder som dök upp fast de var sjuka, som inte accepterade restriktionerna, och många nya arbetsuppgifter för personalen. Det är faktorer som bidrog till tuffare arbetsbelastning och arbetsmiljö på apoteken under pandemin, visar en studie. Det är forskare vid Göteborgs universitet och Åbo Akademi som står bakom den vetenskapliga studien, publicerad i tidskriften Exploratory Research […]

Risk för hjärnblödning tycks kunna överföras via blodtransfusion

12 september, 2023 - Karolinska Institutet

En stor studie publicerad i JAMA som letts av forskare vid Karolinska Institutet tyder på att någon faktor som kan orsaka spontan hjärnblödning tycks kunna överföras genom blodtransfusion. Samtidigt understryker forskarna att det är mycket osannolikt att man skulle drabbas av hjärnblödning från en blodtransfusion. En vanlig orsak till spontana, upprepade hjärnblödningar är kärlsjukdomen cerebral […]