Pressmeddelanden

Medicin

En celltypskarta över mänskliga vävnader

30 juli, 2021 - Uppsala universitet

I en studie som publicerats i den amerikanska tidskriften Science Advances, presenteras en karta över enskilda celltyper i mänskliga vävnader – Single Cell Type section. En atlas med öppen tillgång (open access) har lanserats med mer än 250 000 interaktiva bilder och diagram, där forskare kan undersöka uttrycket i enskilda celltyper för alla proteinkodande gener i olika vävnader.

Ny studie: Förstadium till ulcerös kolit finns hos friska många år innan sjukdomen bryter u

28 juli, 2021 - Örebro universitet

När tarmsjukdomen ulcerös kolit bryter ut kan det ta några månader mellan de första symptomen och diagnosen. Men redan flera år innan symptomen finns ett förstadium till sjukdomen visar en ny studie vid Örebro universitet. – Det är första gången som forskning i detalj identifierat vilken typ av inflammation som finns hos friska individer som senare […]

Nio av tio med högt blodtryck behöver mer behandling

28 juli, 2021 - Göteborgs universitet

Nio av tio patienter med högt blodtryck får otillräcklig behandling, och har därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Högt blodtryck, hypertoni, är den främsta behandlingsbara orsaken till sjukdom och död i världen. Mer än en miljard människor har hypertoni, vilket definieras som ett blodtryck där övertrycket […]

Bättre hälsa i klimakteriet med kunskap och stöd

21 juli, 2021 - Göteborgs universitet

Ökad kunskap och individuellt stöd från primärvården kan minska besvär hos kvinnor under klimakteriet. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Att inte känna igen sig själv, att inte må bra, men utan direkt sjukdomskänsla. Det är en situation många kvinnor i klimakteriet upplever, enligt Lena Rindner, distriktssjuksköterska och disputerad inom samhällsmedicin och folkhälsa vid […]

Vanligare med sexuella problem hos vuxna som fått tung cancerbehandling som barn

16 juli, 2021 - Uppsala universitet

Att ha fått tung cancerbehandling som barn ökar risken för sexuella problem i ung vuxen ålder. Unga män som tidigare behandlats för barncancer har också mer sexuella problem än andra. Det framgår av en ny studie genomförd av forskare vid Uppsala universitet. Studien visar också att färre unga vuxna som behandlats för barncancer har en partnerrelation.

Uppsala universitet i miljardsatsning mot tuberkulos

15 juli, 2021 - Uppsala universitet

Universitet och läkemedelsföretag i tretton länder har gått samman i ett nytt internationellt kunskapskonsortium, UNITE4TB, som med gemensam kraft ska utveckla de verktyg som krävs för nya och effektiva antibiotikabehandlingar mot tuberkulos. Uppsala universitet kommer att bidra med formuleringen av matematiska modeller för att designa och utvärdera kliniska studier.

MR kan halvera överdiagnostik vid prostatacancerscreening

9 juli, 2021 - Karolinska Institutet

Nationell screening för prostatacancer har inte införts i Sverige eftersom dagens metoder medför överdiagnostik som leder till att många vävnadsprover tas i onödan. En ny studie från Karolinska Institutet, som publiceras i New England Journal of Medicine, visar att magnetkameraundersökning (MR) och riktade vävnadsprover har potential att halvera överdiagnostiken. Resultaten presenteras idag på den stora […]

Tidiga blodsockervärden vid diabetes typ 2 avgörande för framtida prognos 

8 juli, 2021 - Göteborgs universitet

Personer som får diabetes typ 2 måste snabbt få kontroll över sina blodsockervärden. Åren direkt efter diagnos är påfallande kritiska när det gäller risker för hjärtinfarkt och dödsfall. Det visar en studie från Göteborgs universitet och Oxford University.  Bakom studien står Marcus Lind, professor i diabetologi på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och klinisk verksam diabetesläkare i NU-sjukvården. Han har lett projektet tillsammans med […]

Stenålderskost minskade vissa blodfetter oberoende av kroppsvikt

8 juli, 2021 - Umeå universitet

En paleolitisk kost eller så kallad stenålderskost utan raffinerat socker, spannmål och mejeriprodukter, kan minska nivån av triglycerider i blodet hos personer med typ 2-diabetes. Minskningen verkar inte hänga samman med den minskning av kroppsvikt som dieten också leder till. Det visar en studie vid Umeå universitet.

Ny modell kan bidra till mer anpassade behandlingar av blåscancer i framtiden

7 juli, 2021 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat en ny musmodell för att bättre kunna studera hur cancer i urinblåsan utvecklas hos människan och hur immunförsvaret aktiveras när tumörer växer. Med hjälp av modellen har de kunnat studera hur proteiner förändras före, under och efter att en tumör utvecklats i blåsväggen. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.