Pressmeddelanden

Medicin

AI möjliggör 100 gånger snabbare avbildning av labbodlade cancertumörer

25 maj, 2022 - Umeå universitet

I en ny studie kombinerar forskare vid Umeå universitet och företaget Sartorius i Umeå djupinlärning med automatisk fluorescensmikroskopi för att göra avbildningar av 3D-cancertumörer. Metoden snabbar upp processen med en faktor 100, vilket tidigare inte varit möjligt. Resultaten publiceras i tidskriften PLOS ONE.

Åtgärder krävs för unga migranters sexuella hälsa

25 maj, 2022 - Umeå universitet

Unga migranter är en grupp som har svårt att utnyttja sina rättigheter till sexuell och reproduktiv hälsa. För att komma till rätta med det behövs en rad åtgärder. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Epigenetiska markörer förutspår risk för komplikationer vid typ 2-diabetes

24 maj, 2022 - Lunds universitet

En ny studie av forskare vid Lunds universitet ger ytterligare stöd för att typ 2-diabetes bör delas in i undergrupper och behandlas på olika sätt. Studien visar att det finns tydliga epigenetiska skillnader mellan olika grupper av diabetespatienter. De epigenetiska markörerna kan även kopplas till hur stor risk de olika subgrupperna har för att utveckla […]

Små förändringar i vården kan öka tryggheten för barn som ska opereras

24 maj, 2022 - Linnéuniversitetet

Låt barnet hålla andningsmasken och själv bestämma vilket finger syremätaren ska sitta på. Lisbet Anderssons avhandling i vårdvetenskap ger svar på hur små insatser kan förbättra barnens upplevelse av operationsmiljön, utan att riskera patientsäkerheten. Varje år opereras omkring 100 000 barn i Sverige. För många av dem är det en situation förknippad med oro och en […]

Liten genförändring med stor effekt ger nya ledtrådar om epilepsi

24 maj, 2022 - Linköpings universitet

Ibland kan en så liten förändring som en enstaka dna-bas i en gen orsaka allvarlig sjukdom. Hos en pojke med epilepsi stör en sådan mutation inte bara funktionen hos det påverkade proteinet, utan skulle också kunna hämma flera närbesläktade proteiners funktion. Det visar en studie som sprider ljus över molekylärbiologin bakom vissa former av epilepsi, och som publicerats i tidskriften PNAS.

Barnmorskor vill ha kontinuitet för gravida

23 maj, 2022 - Uppsala universitet

Över hälften av barnmorskorna ser positivt på att arbeta kontinuerligt med gravida kvinnor, och kunna följa samma kvinna under graviditeten, förlossningen och första tiden med barnet. Det visar en ny studie där över 2 000 barnmorskor har besvarat ett frågeformulär. Resultaten tyder på att viljan är tillräckligt stort för att kunna möta upp gravidas intresse av att vårdas av en känd barnmorska.

Möjlig mekanism bakom gåtfulla symtom vid covid-19 upptäckt

20 maj, 2022 - Linköpings universitet

Vid allvarlig covid-19 och långtidscovid uppstår ofta rubbningar av blodkoaguleringen. Nu har forskare vid Linköpings universitet upptäckt att kroppens immunförsvar kan påverka spikproteinet på sars-cov-2-virusets yta så att det bildar felveckat protein, så kallat amyloid. Fynden av en möjlig koppling mellan amyloidbildning och symtom vid covid-19 publiceras i Journal of American Chemical Society.

Att bli mamma som äldre eller som ensamstående förenat med risker

18 maj, 2022 - Linköpings universitet

Äldre kvinnor, ensamstående kvinnor och kvinnor som får barn med hjälp av assisterad befruktning har större risk att få en komplicerad graviditet och har högre sjuklighet. Även deras barn får i högre utsträckning sjukdomsdiagnoser tidigt i livet. Malin Lindell Pettersson har tittat närmare på hälsan hos dessa grupper i sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet.