Pressmeddelanden

Medicin

Markant lägre risk för postcovid hos vaccinerade

23 november, 2023 - Göteborgs universitet

Personer som vaccinerat sig mot covid-19 löper avsevärt lägre risk för postcovid efter covidinfektion. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Forskarna betonar vikten av vaccin för att minska det mänskliga lidandet och trycket på vården. Studien som publiceras i tidskriften BMJ omfattar alla registrerade fall av vuxna som fick covid-19 för första gången under […]

Socker ger ökat sug efter fett – flugor bekräftar forskarnas teori

22 november, 2023 - Umeå universitet

Vi äter för mycket socker och forskning visar alltmer på att det också ändrar vår smak och uppfattning av mat. Mattias Alenius forskargrupp vid Umeå universitet har funnit att överkonsumtion av socker leder till ett ökat sug efter fett hos flugor.

Tryggare boende för äldre med smart teknik

22 november, 2023 - Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna leder projektet SAFEST, där forskare arbetar för att skapa smarta tekniska lösningar i hemmet. Syftet är att förebygga skador och främja trygghet för äldre. – Många äldre personer vill bo kvar i sina hem så länge som möjligt och vårt arbete fokuserar på att anpassa och utrusta bostäder för att minimera risken för […]

Nu prövas genmodifierade ö-celler som behandling av typ 1-diabetes

20 november, 2023 - Akademiska sjukhuset

För första gången ska patienter med typ 1-diabetes erbjudas transplantation med genmodifierade, hypoimmuna insulinproducerande celler från Langerhanska öar. Cellerna har modifierats så att de inte ska upptäckas av immunförsvaret. Behandlingen sker inom ramen för en klinisk studie på Akademiska sjukhuset och har tidigare visat sig mycket framgångsrik i prekliniska studier. Förhoppningen är att patienter med typ 1-diabetes på sikt ska kunna botas från sjukdomen.

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar

20 november, 2023 - Chalmers tekniska högskola

Proteiner som bildar klumpar förekommer vid flera svårbehandlade sjukdomar, som ALS, Alzheimers och Parkinsons. Mekanismerna bakom hur proteinerna interagerar med varandra är svåra att studera, men nu har forskare på Chalmers hittat en ny metod för att stänga in proteiner i nanostora fällor. Inuti fällorna kan proteinerna studeras på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.

Patienter med psoriasis syns sällan i publicerade studier 

20 november, 2023 - Göteborgs universitet

Mycket få patienter med psoriasis är avbildade i vetenskapliga artiklar – bara en promille av alla dem som ingått i forskningen syns på bild. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Bristen på bilder försvårar kommunikationen med patienter, anser forskarna.  Psoriasis är en kronisk inflammatorisk systemsjukdom som kännetecknas av rodnade plack. Hudsjukdomen drabbar mellan två […]

Traumatiska hjärnskada aktiverar vilande endogena retrovirus

15 november, 2023 - Lunds universitet

I en studie ledd från Lunds universitet kan forskarna för första gången visa att traumatiska hjärnskador aktiverar vilande endogena retrovirus som under årmiljonernas gång infogats i människans DNA. Att dessa aktiveras kan vara drivande för att starta en inflammation som förvärrar hjärnskadan. Studien är publicerad i Cell Reports. Vid ett skalltrauma uppstår skador på hjärnvävnaden […]

Nytt instrument för precisionsmedicin vid hjärt-kärlsjukdom

15 november, 2023 - Uppsala universitet

Ett instrument som gör det möjligt att samtidigt och mycket exakt mäta 21 biomarkörer för hjärt-kärlsjukdom i ett enkelt blodprov, har utvecklats av forskare vid Uppsala universitet. Målsättningen är att denna typ av verktyg ska leda till bättre prognoser av hjärt-kärlkomplikationer och mer individanpassad behandling för patienterna. Det blir också enklare att följa effekterna av behandlingen.

Bra resultat med akutvård anpassad för gravida

13 november, 2023 - Göteborgs universitet

Ökad vaksamhet på högt blodtryck och diffus magsmärta. Det är något av det som utmärker akutsjukvård som anpassats för gravida och nyförlösta. Modellen som kan bli klinisk rutin i hela Sverige beskrivs i en avhandling vid Göteborgs universitet. Målet med avhandlingen har varit att minska sjuklighet och död hos gravida och nyförlösta som söker akutsjukvård. […]