Pressmeddelanden

Medicin

Ny transportör för återvinning av bakteriers cellvägg upptäckt

25 januari, 2023 - Umeå universitet

En transportör som vissa bakterier använder för att återvinna fragment av sin cellvägg har upptäckts av forskare vid Umeå universitet. Forskarna har funnit att transportören styr resistensen mot vissa typer av antibiotika som riktar sig mot cellväggen.

Depression och låg livskvalitet 30 år efter kemattack

25 januari, 2023 - Göteborgs universitet

Senapsgas skadar syn, hud och andning – men tre decennier senare är det den psykiska ohälsan som väger tyngst. I en tid av hot om kemisk krigföring presenteras nu forskning vid Göteborgs universitet som följt en grupp offer för en historisk gasattack. Med kriget i Ukraina har hoten om att utveckla och använda bland annat […]

Färre operationer vid fotledsfraktur med tydlig behandlingsrutin

24 januari, 2023 - Göteborgs universitet

Andelen fotledsfrakturer som opereras har visat sig kunna minska rejält, från drygt 30 till 10 procent vid vanligaste typen av fraktur. Nyckeln är en tydlig behandlingsrutin som gynnar både patient och vårdgivare. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. I avhandlingen undersöks hur fotledsfrakturer behandlas i Sverige, och hur detta påverkas när mer strukturerade behandlingsriktlinjer […]

Kvinnors karriärer får stå tillbaka vid anhörigvårdande

23 januari, 2023 - Linnéuniversitetet

Var sjätte kvinna går ner i arbetstid och mer än dubbelt så många kvinnor som män slutar arbeta helt när de vårdar en anhörig. Könsskillnader inom anhörigvården lyfts fram i en ny avhandling av Joana Vicente vid Linnéuniversitetet. Merparten av Sveriges 1,3 miljoner anhörigvårdare är samtidigt yrkesverksamma. Att ta hand om en närstående går ofta […]

Ärftlig cancerrisk kräver mer samordnad kommunikation

18 januari, 2023 - Umeå universitet

Att berätta om en ärftlig risk för cancer inom familjen ses som svårt men viktigt. Både patienter och svenskar i allmänhet tycker att hälso- och sjukvården bör ha en tydligare roll i kommunikation av sådan risk. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Utmattning vanligt bland kommunanställda i nordlig glesbygd

16 januari, 2023 - Umeå universitet

Var femte kommunanställd i glesbygd i norra Sverige upplever självskattat utmattningssyndrom. Långvarig stress, hälsoproblem och försämrat välbefinnande är delar av problemet. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Det finns ett samband mellan höga krav, otillräckliga resurser, brist på stöd i arbetet samt självskattat utmattningssyndrom.

Blodtest spårar nervcellsskadan vid alzheimer 

16 januari, 2023 - Göteborgs universitet

Ett nytt blodtest som spårar nedbrytningen av nervceller i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Det är en innovation som nu presenteras av forskare vid Göteborgs universitet, tillsammans med kollegor i Italien, Storbritannien och USA. Under de senaste åren har det gjorts stora framsteg vad gäller utveckling av blodtester, så kallade biomarkörer, för screening och övervakning av […]

Forskning om molekylers rörelser får stort anslag – kan bana väg för bättre läkemedel

11 januari, 2023 - Lunds universitet

Hur går det till när ett protein från virus binder till en läkemedelsmolekyl? Och hur länge är de två bundna till varandra? Bindningsförloppet mellan protein och läkemedel tros vara en viktig ledtråd i utvecklingen av framtidens mediciner – ett förlopp som ska kartläggas i ett nytt forskningsprojekt som tilldelas 95 miljoner kronor av Europeiska forskningsrådet. […]

Ny cellkomponent med betydelse för luktsinnet upptäckt

4 januari, 2023 - Umeå universitet

Forskare vid Umeå universitet har upptäckt en tidigare okänd cellkomponent, en organell, inne i nervceller som vi uppfattar lukt med. Upptäckten kan få betydelse för den fortsatta forskningen om nedsatt luktsinne, vilket är ett vanligt symtom vid covid-19.