Pressmeddelanden

Medicin

Ny typ av cell ökar kunskaperna om ALS

15 april, 2021 - Karolinska Institutet

Det behövs mer kunskap om orsakerna till den svåra muskelsjukdomen ALS. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet och KTH studerat en cell i hjärnans blodkärl som möjlig förklaring till sjukdomens varierande sjukdomsförlopp. Resultaten tyder på hittills okända samband mellan nerv- och kärlsystemet. Studien som publicerats i Nature Medicine kan få betydelse för tidigare […]

Anpassat stöd för läkemedelsanvändning gav tryggare hjärtpatienter

15 april, 2021 - Linnéuniversitetet

Personer som behöver ta flera läkemedel samtidigt slutar ibland att använda dessa efter en tid, trots att de har behov av dem. Hur kan sjukvården stödja de här patienterna i deras läkemedelsanvändning? Den frågan har Malin Johansson Östbring tittat på i en ny avhandling i biomedicinsk vetenskap från Linnéuniversitetet, med fokus på patienter med hjärtinfarkt […]

Billigare potensmedel gav färre självmord

15 april, 2021 - Uppsala universitet

När potensmedel blev billigare och användandet ökade markant sjönk antalet självmord för män mellan 50 och 60 år i Sverige. Det visar en ny studie med forskare från bland annat Uppsala universitet. – Det här ger ännu ett tecken på hur viktig möjligheten till fysisk intimitet och nära relationer kan vara genom livet, att de kan […]

Jonpumpen ska kunna användas i behandling av hjärncancer

15 april, 2021 - Linköpings universitet

Trots kirurgi och efterbehandling i form av cytostatika och strålning återkommer ofta elakartade hjärntumörer. Forskare vid Linköpings universitet har tillsammans med medicinska universitetet i Graz, visat i cellförsök att en jonpump kan användas för mer precis läkemedelsdosering i hjärnan vilket leder till mindre biverkningar vid cytostatikabehandling.

Ny studie på möss om ECT och Alzheimers-protein

14 april, 2021 - Lunds universitet

ECT, eller elbehandling, är en behandling med god effekt för svårt deprimerade patienter. Men många patienter är oroliga för biverkningar, främst långvariga minnessvårigheter. Nu har forskare vid Lunds universitet i studier på möss undersökt om ECT påverkar halterna av proteinet beta-amyloid i hjärnan– det protein som klumpar ihop sig och bildar plack i hjärnan vid […]

Maskininlärning kan bidra till att bromsa framtida pandemier

13 april, 2021 - Göteborgs universitet

Artificiell intelligens kan bli en av nycklarna för att bromsa smittspridningen vid framtida pandemier. I en ny studie har forskare vid Göteborgs universitet undersökt hur maskininlärning kan användas för att hitta de mest effektiva testmetoderna vid epidemiska utbrott, och därmed bidra till att bättre kontrollera utbrotten. I studien har forskarna tagit fram en metod för […]

Tarmens ytskikt ändrar storlek vid bakterieangrepp

12 april, 2021 - Uppsala universitet

Tarmens slemhinna har en stor yta för att maximera upptag av näringsämnen och föda från kosten. Detta gör den dock också sårbar för angrepp från aggressiva tarmmikrober. En ny studie från forskare vid Uppsala universitet visar nu att slemhinnans ytskikt, det så kallade epitelet, kan dra ihop sig snabbt och lokalt då det känner igen ett bakterieangrepp. Resultaten publiceras i tidskriften PNAS.

Ny forskning om det goda kolesterolet kan ha hittat en bättre markör för hjärt-kärlsjukdom

12 april, 2021 - Karolinska Institutet

Det goda kolesterolet, som transporteras i HDL-lipoproteiner, har en viktig roll för att förebygga åderförkalkning och därmed risken för hjärt-kärlsjukdom. Men enligt ny forskning från bland annat Karolinska Institutet skulle HDL:s antiinflammatoriska egenskaper kunna vara en ännu bättre biomarkör för framtida kardiovaskulära händelser. Studien har publicerats i tidskriften Circulation. Åderförkalkning (ateroskleros) är en kronisk inflammation […]

Ny app i mobilen effektiv mot urinläckage med trängningar

12 april, 2021 - Umeå universitet

Kvinnor som använder en ny app mot inkontinens i sina mobiler upplever betydande förbättringar. Det visar en studie vid Umeå universitet. Den nya appen behandlar urininkontinens med trängningar, det vill säga läckage i samband med en stark känsla av kissnödighet.

Vanligt underskatta risk för hjärtinfarkt

12 april, 2021 - Uppsala universitet

Var tredje person underskattar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Många är bra på att förstå risken och riskfaktorer när det gäller andra, men kunskapen sätts ur spel när det handlar om dem själva. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som nu publiceras i European Journal of Cardiovascular Nursing.