Pressmeddelanden

Medicin

Så skyddar sig tunntarmen mot bakterier

23 september, 2022 - Göteborgs universitet

Forskare vid Göteborgs universitet visar nu hur slem (mukus) skyddar tunntarmen hos möss – fynd som kan leda till nya behandlingar som kan förebygga skov vid Crohns sjukdom. Forskarna har bland annat filmat hur kryptor fyllda med mukus i tarmens slemhinna trycker ut sitt innehåll för att spola bort bakterier. I över 30 år har […]

Chefen avgörande för att sjuksköterskor ska stanna

23 september, 2022 - Göteborgs universitet

Vårdenhetschefer har en central roll för att sjuksköterskor ska trivas på jobbet och vilja stanna kvar i sin anställning. Det visar forskning vid Göteborgs universitet som nu finns tillgänglig i bokform på svenska. Det råder brist på sjuksköterskor på många håll i Sverige och deras arbetsmiljö har fått mycket uppmärksamhet. I ett forskningsprojekt på Sahlgrenska […]

Ultraljudsundersökning minskar oro hos kvinnor som gjort kejsarsnitt

22 september, 2022 - Malmö universitet

Det är vanligt att kvinnor som gjort kejsarsnitt känner en oro över hur livmodersärret läker och hur de ska klara en ny graviditet och förlossning. I en ny studie har kvinnor i Skåne erbjudits ultraljudsundersökning och samtal med en obstetriker några månader efter kejsarsnittet. Resultatet: Oron och ångesten minskade betydligt inom gruppen.

Kvinnor och män delar samma riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom

21 september, 2022 - Göteborgs universitet

Kvinnor och män delar i stort sett samma riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Det framgår av en omfattande global studie där forskare vid Göteborgs universitet medverkat. Studien som publiceras i tidskriften The Lancet inkluderar deltagare i både höginkomstländer och låg- och medelinkomstländer. De senare är mer utsatta för hjärt-kärlsjukdom. Underlaget är hämtat från populationsstudien PURE (Prospective Urban […]

Så fastnar skrämmande minnen i vissa hjärnor

21 september, 2022 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har hittat en biologisk mekanism som förstärker lagringen av skrämmande minnen i hjärnan. Studien, som är gjord på råttor, publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry. Upptäckten ger ny kunskap om mekanismer bakom ångestrelaterade sjukdomstillstånd och identifierar en möjlig gemensam mekanism bakom ångest och alkoholberoende.

Ny studie förklarar sambandet mellan diabetes och urinvägsinfektioner

20 september, 2022 - Karolinska Institutet

Sänkt immunförsvar och återkommande infektioner är vanligt vid typ 1- och typ 2-diabetes. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att personer med diabetes har lägre nivåer av den antimikrobiella peptiden psoriasin, som ingår i kroppens immunförsvar, vilket försämrar urinblåsans cellbarriär med ökad risk för urinvägsinfektion som följd. Studien publiceras i Nature Communications. Diabetes beror på […]

Högre risk för allvarliga covid-19-komplikationer hos barn med primär immunbrist

16 september, 2022 - Karolinska Institutet

Barn med vissa immunbristsjukdomar har i hög grad mutationer i gener som reglerar kroppens immunförsvar och en högre dödlighet i covid-19. Detta enligt en studie av forskare från Karolinska Institutet, publicerad i Journal of Allergy and Clinical Immunology. De flesta barn som infekteras med coronaviruset sars-cov-2 får mild sjukdom eller uppvisar inga symtom alls. Men […]

Adhd hos vuxna förknippat med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar

15 september, 2022 - Karolinska Institutet

Vuxna med adhd löper ökad risk för att utveckla olika typer av hjärt-kärlsjukdomar. Det visar en stor observationsstudie, publicerad i tidskriften World Psychiatry, som letts av forskare vid Karolinska Institutet och Örebro universitet. Enligt forskarna behöver vården i högre uträckning uppmärksamma hjärt-kärlhälsan hos individer med adhd. Adhd (attention deficit/hyperactivity disorder) är en vanlig neuropsykiatrisk diagnos […]

Här testar patienter sin bilkörning med AI och ögonspårning

15 september, 2022 - Örebro universitet

Kan AI och ögonspårning hjälpa läkare att bedöma patienters lämplighet i trafiken? Det tror doktorand Ravi Chadalavada, som i samarbete med Universitetssjukhuset Örebro nu testar sin innovation på patienter. – Vi hoppas att kunna ha en färdig produkt om ungefär ett år, säger Ravi Chadalavada. Det finns många orsaker till att förmågan att köra bil […]

Uggla kan ge räddning för hörselskadad

14 september, 2022 - Umeå universitet

En protes som är inspirerad av hörselbenet hos hornugglan ger hopp om utveckling av framtida hörselproteser som är effektiva och stabila. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Bättre proteser skulle kunna förbättra hörseln för många hörselskadade.