Pressmeddelanden

Medicin

Ny hypotes om krokodilers öron kan hjälpa hörselnedsatta

4 juli, 2022 - Uppsala universitet

Hörselnedsättning drabbar miljarder människor, men krokodiler, som lever nästan lika länge, uppemot 70 år, behåller sin hörsel i gott skick hela livet. En anledning är att krokodilerna kan skapa nya hårceller och nu är en forskargrupp från Uppsala universitet på väg att hitta orsaken till det. Förhoppningen är att kunskapen från krokodilvärlden ska kunna hjälpa människor med hörselnedsättningar.

Frakturer bland äldre kan förhindras med enkel ryggröntgen

28 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Kotkompressioner är mycket vanliga bland äldre, och den som har en sådan fraktur har hög risk att drabbas av nya frakturer. Resultat i en ny avhandling från Göteborgs universitet talar för att en enkel röntgenmetod borde införas som rutin inom sjukvården i Sverige, så att fler äldre kan diagnostiseras och få de mest effektiva läkemedlen.

15 miljoner till forskningsinfrastruktur för framtidens utmaningar

28 juni, 2022 - Umeå universitet

Linda Sandblad, forskare på Kemiska institutionen vid Umeå universitet har utsetts till Research Infrastructure Fellows av Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF. Hon erhåller 15 miljoner under fem år för projektet Centrum för Elektronmikroskopi i Umeå.

Jens Nielsen och Michael Treschow blir hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin

27 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Professor Jens Nielsen och näringslivsprofilen Michael Treschow har utsetts till hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin, den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. De har båda gjort avgörande insatser som på olika sätt stärkt Sahlgrenska akademins roll inom life science.

Tidiga smakportioner kan minska risken för matallergi

27 juni, 2022 - Karolinska Institutet

Spädbarn som redan från tre månaders ålder fick smakportioner av jordnöt, mjölk, vete och ägg, hade en minskad risk för matallergi när de var tre år, jämfört med en kontrollgrupp. Detta enligt en studie av forskare från Karolinska Institutet och Universitetet i Oslo, publicerad i The Lancet. Matallergi med risk för alltifrån mild till akut, […]

Vården sällan samtalspartner om komplementärmedicin för cancerpatienter

27 juni, 2022 - Umeå universitet

Många patienter med cancer använder sig av alternativ och komplementär medicin parallellt med, eller i vissa fall istället för, vanlig behandling. En ny avhandling vid Umeå universitet visar att många upplever att det får dem att må bättre fysiskt och emotionellt. Men i de flesta fall vet inte sjukvården om denna användning. – Det behövs […]

Förbättrad proteinfunktion öppnar för nytt koncept för läkemedelsutveckling

23 juni, 2022 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet och SciLifeLab beskriver i en studie i Science att de genom en ny teknik har förbättrat ett proteins förmåga att reparera syreskador i DNA och skapat en ny funktion hos proteinet. Tekniken kan leda till bättre läkemedel mot sjukdomar där syreskador är inblandade, som cancer, Alzheimers sjukdom och lungsjukdomar, men forskarna […]

Tveksam nytta att sockertesta alla 40-åringar

21 juni, 2022 - Umeå universitet

Att testa hur kroppen klarar att hantera intag av socker kan vara värdefullt för att hitta förstadier till typ 2-diabetes. Totalt har över 120 000 personer genomfört denna undersökning inom Västerbottens hälsoundersökningar. Det är dock väldigt liten nytta med att testa 40-åringar som inte har några andra riskfaktorer. Det visar en utvärdering som gjorts vid Umeå universitet.

Väntan på och inom transvården påverkar unga värst

21 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Utredning, diagnosticering och behandling inom den könsbekräftande vården tar tid, ofta många år. Väntan, såväl på som inom transvården, påverkar unga transpersoner extra mycket visar en ny studie som ingår i ett större forskningsprojekt om unga svenska transpersoners psykiska hälsa. I en studie som fokuserar på intervjuer med unga transpersoner i könsbekräftande vård identifieras framför […]

Våra ögonrörelser hjälper oss att minnas

20 juni, 2022 - Lunds universitet

En femtio år gammal tes inom den kognitiva neurovetenskapen har nu belagts: våra ögonrörelser hjälper oss att minnas. För att plocka fram ett minne flyttar sig blicken på samma sätt som när minnet skapades. Resultaten ger ny inblick i hur vi genererar och återskapar representationer av vår omvärld. Donald Hebb och Ulrich Neisser, den kognitiva […]