Pressmeddelanden

Medicin

Låg risk för nyfödda att smittas om mamman har covid-19

29 april, 2021 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten har undersökt hur det går för nyfödda barn vars mammor testat positivt för sars-cov-2 under graviditet eller förlossning. Resultaten visar att barn till test-positiva mammor i större utsträckning föddes för tidigt, men det var ytterst få nyfödda som smittades med covid-19. Studien, som publiceras i den ansedda tidskriften JAMA, […]

Färre prostatacancerdiagnoser till följd av pandemin

29 april, 2021 - Uppsala universitet

Under coronapandemins första våg diagnosticerades 36 procent färre män med prostatacancer jämfört med tidigare år. Antalet patienter som fick behandling för prostatacancer påverkades däremot inte. Det här visar en ny registerstudie som letts av forskare vid Uppsala universitet. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Urology.

Spridning av meningokocker undersöks med ny teknik

28 april, 2021 - Örebro universitet

Antalet fall av blodförgiftningar och hjärnhinneinflammationer orsakade av meningokocker tillhörande en viss grupp har ökat både i Sverige och internationellt. I en ny studie har forskare vid Örebro universitet undersökt om det kan bero på dna-metylering – en process som innebär kemisk modifiering av arvsmassan. – Våra resultat visar inga kopplingar mellan metylering och spridningsbenägenhet […]

Genombrott i förståelsen av ett protein som har en nyckelroll i flera cancerformer

27 april, 2021 - Umeå universitet

Metoden neutronreflektometri har gett forskare nya kunskaper på atomnivå om beteendet hos Bcl-2, ett protein som främjar tillväxt av cancerceller. Den nya studien är utförd av Umeåkemister i samarbete med forskningsanläggningarna ESS och ISIS och publiceras i Nature Communications Biology.

Expertgrupp vill se fler specialistmottagningar för långtidscovid

27 april, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

Det finns stora kunskapsluckor när det gäller långdragna symtom efter Covid-19 i Sverige. En orsak är att det tagit lång tid att inrätta specialistmottagningar inom sjukvården, något som även försvårat för forskningen. Det menar Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19.

Mutationer kan minska effekten av bröstcancerbehandling

22 april, 2021 - Lunds universitet

En liten del av de kvinnor som efter en bröstcanceroperation får behandling med hormonella läkemedel, skulle kanske vara mer hjälpta av en annan behandling. Det visar en studie som forskare vid Lunds universitet genomfört och som publiceras i JNCI Cancer Spectrum. – Kan resultaten bekräftas i ytterligare studier skulle det vara relevant att screena för […]

Partiklar efter vulkanutbrott ökade luftvägsbesvär

22 april, 2021 - Göteborgs universitet

Luftvägssjukdomar ökade markant i Reykjavik under ett av Islands största vulkanutbrott för sex år sedan, visar nya forskningsresultat som Göteborgs universitet medverkat till. De negativa hälsoeffekterna ökade mest när svaveldioxiden kom tillbaka i form av nedfallande partiklar. Den aktuella forskningen baseras på data om luftkvalitet och från vårdregister i Reykjavik under det stora utbrottet 2014–2015 […]

Vetenskapsakademien ger ut skrift om vaccin

21 april, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

Vacciner har haft oerhört stor betydelse för mänskligheten. De förhindrar miljoner barn från att dö årligen och har eliminerat vissa sjukdomar. Samtidigt är vaccintvekan ett av de stora hoten mot folkhälsan globalt sett. Vetenskapsakademien ger nu ut en skrift om vacciner, den första i en serie vid namn Vetenskapen säger.

Ny funktion upptäckt för immunceller viktig vid läkning

21 april, 2021 - Uppsala universitet

Hjärtkärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken och orsakas av syrebrist när blodflödet till den drabbade vävnaden förhindras. För att hejda sjukdomsutveckling och främja läkning måste blodflödet därför återetableras. Forskare vid Uppsala universitet har nu funnit att en av kroppens vanligaste immunceller, makrofager, spelar en viktig roll för att återetablera och kontrollera blodflödet, vilket kan användas vid […]