Pressmeddelanden

Medicin

Tidigt födda som ges vissa fettsyror får bättre syn

24 augusti, 2023 - Göteborgs universitet

För tidigt födda barn som får tillskott av en kombination av omega-3- och omega-6-fettsyror har bättre synfunktion när de nått två och ett halvt års ålder. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.     Studien som publiceras i tidskriften The Lancet Regional Health Europe omfattar 178 extremt tidigt födda barn vid neonatalavdelningarna på universitetssjukhusen i Göteborg, […]

Allvarlig covid-19 dubbelt så vanligt bland bussförare 

23 augusti, 2023 - Göteborgs universitet

Bussförare hade dubbel risk att behöva sjukhusvård för allvarlig covid-19 under pandemins senare skede. Även inom skola och vård fanns flera riskyrken för allvarlig sjukdom. Det visar en studie från Göteborgs universitet.   Studien baseras på stora mängder data från flera olika register. Totalt ingår 552 562 fall av bekräftad covid-19-infektion och 5 985 fall av allvarlig covid-19-infektion, […]

Fetmakirurgi – positiva effekter på ämnesomsättningen försvinner fort

17 augusti, 2023 - Lunds universitet

En ny studie av forskare vid Lunds universitet väcker frågor om hur effektivt det är med fetmaoperation genom gastric bypass. Resultaten visar att de största förändringarna i ämnesomsättningen skedde strax efter operationen. Redan ett år efter operationen närmade sig koncentrationen av metaboliter och fetter samma nivå som före operationen. Kortfakta:  överviktskirurgi / klinisk forskning, forskarinitierad […]

Smärta efter hjärtinfarkt – en ökad risk för död

17 augusti, 2023 - Högskolan Dalarna

Långvarig smärta kan öka risken för att dö de närmaste åren efter en hjärtinfarkt. Det visar en studie av forskare vid Högskolan Dalarna och Region Dalarna. orskare vid Region Dalarna och Högskolan Dalarna har studerat sambandet mellan smärta, rökning och död genom att följa 18 000 personer upp till drygt åtta år efter att de […]

Bra kondition i övre tonåren kopplat till lägre cancerrisk

16 augusti, 2023 - Göteborgs universitet

Män med bra kondition i övre tonåren har lägre risk för flera olika cancerformer senare i livet. Framför allt gäller detta cancer i magtarmkanalen. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Att fysisk aktivitet kan förebygga vissa typer av cancer är känt sedan tidigare. Det som nu studerats är kopplingen mellan fysisk kondition vid mönstring […]

Ny metod för att hitta mutationer i hjärntumörer hos barn

8 augusti, 2023 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har tagit fram en ny metod för att hitta mutationer i hjärntumörer hos barn. De kunde också visa att mutationerna som man lyckades sålla fram med hjälp av metoden påverkar hur cancerceller svarar på cancerläkemedel. Fynden öppnar upp för bättre diagnostik och mer individanpassad behandling för barn som drabbats av hjärntumör. Studien publiceras i PNAS.

Kraftigt förhöjd nivå av enterovirus i Göteborgs avloppsvatten

4 augusti, 2023 - Göteborgs universitet

Halten av enterovirus i avloppsvattnet i Göteborg har ökat dramatiskt och ligger på en för säsongen mycket hög nivå. Det visar mätningar och analyser från Göteborgs universitet. Det var prover som togs i Göteborg den 17-23 juli (vecka 29) som först uppvisade den kraftigt förhöjda halten av enterovirus. Ökningen av virushalten i avloppsvattnet var mer […]

Viktigt steg mot nästa generation probiotika

2 augusti, 2023 - Göteborgs universitet

En av våra goda tarmbakterier, som normalt dör vid syreexponering, har kunnat göras tolerant mot syre. Fyndet är en nyckel i processen mot en framtida probiotikabehandling som nu prövas vid förstadier till diabetes typ 2. Våra tarmar är hem åt miljarders miljarder bakterier. Tarmbakterier är viktiga för bland annat nedbrytning av födoämnen och aktivering av […]

Tre doser covidvaccin skyddade även extra sårbara

28 juli, 2023 - Göteborgs universitet

Även sårbara personer, som riskerade svår covid, fick ett bra skydd efter tre doser mRNA-vaccin. Det visar en studie från Göteborgs universitet på patienter med leversjukdom eller genomgången benmärgstransplantation. Syftet med studien, publicerad i tidskriften Infectious Diseases, var att studera effekterna av upprepade vaccinationer och hybridimmunitet mot covid-19 hos särskilt sårbara personer. Med hybridimmunitet avses […]

Upptäckt avslöjar hur celler svarar på varandras signaler

20 juli, 2023 - Linköpings universitet

Samma budskap kan uppfattas olika av olika individer – även bland celler. Det visar en studie av forskare vid Linköpings universitet som undersökt kommunikation mellan celler genom Wnt-signalvägen, som spelar en avgörande roll i både embryoutveckling och cancer. Fynden är överraskande i ljuset av den rådande uppfattningen om hur Wnt-signalering fungerar.