Pressmeddelanden

Medicin

Förbättrad proteinfunktion öppnar för nytt koncept för läkemedelsutveckling

23 juni, 2022 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet och SciLifeLab beskriver i en studie i Science att de genom en ny teknik har förbättrat ett proteins förmåga att reparera syreskador i DNA och skapat en ny funktion hos proteinet. Tekniken kan leda till bättre läkemedel mot sjukdomar där syreskador är inblandade, som cancer, Alzheimers sjukdom och lungsjukdomar, men forskarna […]

Tveksam nytta att sockertesta alla 40-åringar

21 juni, 2022 - Umeå universitet

Att testa hur kroppen klarar att hantera intag av socker kan vara värdefullt för att hitta förstadier till typ 2-diabetes. Totalt har över 120 000 personer genomfört denna undersökning inom Västerbottens hälsoundersökningar. Det är dock väldigt liten nytta med att testa 40-åringar som inte har några andra riskfaktorer. Det visar en utvärdering som gjorts vid Umeå universitet.

Väntan på och inom transvården påverkar unga värst

21 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Utredning, diagnosticering och behandling inom den könsbekräftande vården tar tid, ofta många år. Väntan, såväl på som inom transvården, påverkar unga transpersoner extra mycket visar en ny studie som ingår i ett större forskningsprojekt om unga svenska transpersoners psykiska hälsa. I en studie som fokuserar på intervjuer med unga transpersoner i könsbekräftande vård identifieras framför […]

Våra ögonrörelser hjälper oss att minnas

20 juni, 2022 - Lunds universitet

En femtio år gammal tes inom den kognitiva neurovetenskapen har nu belagts: våra ögonrörelser hjälper oss att minnas. För att plocka fram ett minne flyttar sig blicken på samma sätt som när minnet skapades. Resultaten ger ny inblick i hur vi genererar och återskapar representationer av vår omvärld. Donald Hebb och Ulrich Neisser, den kognitiva […]

En och en halv miljon till forskning om nya aktiva lärandemetoder

16 juni, 2022 - Kungl. Vetenskapsakademien

Hur kan barn och unga med olika kognitiva förutsättningar lära sig bättre med hjälp av aktiva lärandemetoder? Det vill Sara Stillesjö vid Umeå universitet ta reda på. Kungl. Vetenskapsakademien har nu tilldelat henne en och en halv miljon kronor i forskningsanslag från Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse.

Diabetes och hjärt-kärlsjukdom ökar risken för demens

16 juni, 2022 - Karolinska Institutet

Personer som har minst två av sjukdomarna diabetes typ 2, hjärtsjukdom eller stroke har fördubblad risk att utveckla demens. Förebyggande av diabetes och hjärt-kärlsjukdom kan därför vara en strategi för att minska risken för demens, enligt en studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia. Diabetes typ 2, hjärtsjukdomar och stroke – […]

Minimal kanal visar genväg mot ny medicin

16 juni, 2022 - Chalmers tekniska högskola

För att utveckla nya läkemedel och vaccin krävs ingående kunskap om naturens allra minsta biologiska byggstenar – biomolekylerna. Nu presenterar forskare vid Chalmers en banbrytande mikroskopiteknik som gör det möjligt att studera proteiner, DNA och andra små biologiska partiklar i deras naturliga tillstånd på ett helt nytt sätt. När läkemedel och vaccin ska utvecklas krävs […]

Svenska släktforskare skulle värvas att jobba för rasbiologin

15 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Under första halvan av 1900-talet försökte olika grupperingar i Sverige värva amatörsläktforskare för att de skulle registrera ärftliga sjukdomar, ögon- och hårfärg, personlighetsdrag och skallform hos olika släkter. Uppgifterna skulle bland annat användas inom rasbiologin, visar en studie från Göteborgs universitet.

Få närstående erbjuds stöd av vården efter dödsfall till följd av plötsligt hjärtstopp

14 juni, 2022 - Linnéuniversitetet

Varje år dör tusentals svenskar av plötsligt hjärtstopp. Tiden efter kan vara mycket svår för närstående, men få erbjuds stödinsatser av vården. En ny avhandling av Nina Carlsson lyfter behovet av professionella stödinsatser för att hjälpa närstående hantera sorgen. – Förlusten av en familjemedlem eller nära person är en av de mest stressfyllda upplevelserna i […]

Nya nedärvda retrovirus identifierade i koalans arvsmassa

14 juni, 2022 - Uppsala universitet

Historiska virusinfektioner kan spåras i ryggradsdjurens arvsmassa. Under miljontals år har dessa arvsmassor varit depåer för retrovirus som införlivat sin kod i könsceller och sedan nedärvts som endogena retrovirus (ERV). Forskare från Uppsala universitet presenterar nu nya rön om retroviral etablering i koalans arvsmassa. Resultaten publiceras i tidskriften PNAS.