Pressmeddelanden

Medicin

Internationell konferens i Uppsala: Telemedicin och framtidens sjukvård

12 april, 2001 - Uppsala universitet

Telemedicin kommer att få stor betydelse för sjukvårdens framtida
organisation och höja kompetens och kvalitet samtidigt som den kan spara
kostnader. Vid den sjätte internationella konferensen i telemedicin i Uppsala den 18-21 juni kommer några av världens ledande
experter att redovisa erfarenheter och framtidsperspektiv. Konferensen
vänder sig också till personal, administratörer, politiker och företrädare
för patientorganisationer inom den svenska sjukvården.

Ny behandling för hjärntumörer

10 april, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 20 april försvarar Anna Karlsson, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, en avhandling om nya behandlingsmetoder för hjärntumörerna gliom och meningiom med hjälp av cellgiftet estramustin.

Hedersdoktorer vid odontologiska fakulteten, Göteborgs universitet

9 april, 2001 - Göteborgs universitet

Professorerna Richard L Webber och Ivar Mjör, båda från USA, har utsetts
till hedersdoktorer år 2001 vid odontologiska fakulteten, Göteborgs
universitet. I slutet av oktober kommer de till Göteborg för att motta sina
utmärkelser.

Exponering för högt, kortvarigt ljud kan skada hjärnan

6 april, 2001 - Göteborgs universitet

En studie vid Göteborgs universitet visar att celler i hjärnan skadas av
höga, kortvariga ljud, så kallade impulsljud, som uppkommer exempelvis vid
explo-sioner. De skadade nervcellerna finns bland annat i områden av
betydelse för minne och inlärning.

Stort europeiskt anestesi- och intensivvårdsmöte i Göteborg 7-10 april

3 april, 2001 - Göteborgs universitet

Narkos- och intensivvårdsläkare från hela Europa kommer till Göteborg i slutet av veckan då närmare 4000 deltagare väntas besöka Svenska Mässan.
Professor Hengo Haljamäe från Göteborgs universitet har fått The 9th Annual Meeting of the European Society of Anaesthesiologists (ESA) förlagd till Göteborg.

HIV minskar i Tanzania

3 april, 2001 - Umeå universitet

Förekomsten av HIV i Kagera-regionen i nordvästra Tanzania har minskat under den senaste tioårsperioden. Förebyggande insatser har gett positivt resultat och måste fortsätta, konstaterar Gideon Kwesigabo som den 6 april lägger fram en avhandling om HIV-trenderna i området.

Fothylsa ger barn med CP bättre motorik

28 mars, 2001 - Luleå tekniska universitet

Sveriges 23.000 barn med CP kan bli stora vinnare tack vare utformning och utvärdering av en genial liten uppfinning.

Samarbetet sker mellan den första doktoranden vid Institutionen för hälsovetenskap i Boden, barnhabiliteringen och en skicklig ortopedingenjör.

På jakt efter genen bakom ärftlig tandemaljsjukdom

27 mars, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 6 april försvarar Carina Kärrman Mårdh, Institutionen för cell- och molekylärbiologi samt Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, en avhandling som karlägger den genetiska bakgrunden till tandemaljsjukdomen Amelogenesis Imperfecta (AI).

Hur mycket växer tarmtumören?

13 mars, 2001 - Umeå universitet

Celldelningen varierar systematiskt inom olika tarmtumörer. Det yttersta tumörskiktet har den högsta celldelningsaktiviteten medan de djupare belägna delarna av tumören inte är lika aktiva. Det visar en avhandling som försvaras den 17 mars av Christina Bergström, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologisk radiobiologi, samt Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet