Pressmeddelanden

Medicin

Betydligt säkrare metoder hittar vanliga mag/tarm-bakterier

23 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Nya molekylärbiologiska metoder har utvecklats för att kunna identifiera och
karakterisera mag/tarm-bakterierna Campylobacter och Helicobacter pylori.
Campylobacter-arter är en vanlig orsak till diarré. Helicobacter pylori
infekterar över hälften av jordens befolkning, men endast ca 13 procent av
de infekterade insjuknar i magsår och i vissa fall magcancer.

Om konsten att förstå och bli förstådd utan ord

23 januari, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 2 februari 2001 försvarar Karin Sundin, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, en doktorsavhandling om ordlös kommunikation i vården. Hur uppnår man en känsla av ”förståelse och att vara förstådd” när ord inte kan användas?

Att mäta ”det sjätte sinnet”

22 januari, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 26 januari försvarar Johan Lönn, Belastningsskadecentrum, Arbetslivsinstitutet, och Idrottsmedicinska enheten, Umeå universitet, en avhandling om metoder att mäta människans rörelse- och positionssinne, något som har betydelse bl.a. för att ställa diagnos på sjukdomar och skador i muskler och leder.

Förbättrad behandling vid reumatiska sjukdomar

12 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Könshormonet östrogen och stresshormonet kortison förstärker varandras
inflammationshämmande effekter. Dessutom verkar de bägge hormonerna på olika
sätt. Resultatet av denna studie kan innebära att kvinnor med reumatiska
sjukdomar, t ex ledgångsreumatism, får en mer effektiv behandling.

Möjliga orsaker till hjärtskada vid operation kartlagda

11 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Alla typer av öppna hjärtoperationer, som kräver att hjärtat stannas,
innebär en stor risk för att det uppstår en hjärtmuskelskada.
I tidigare studier har man misstänkt att hjärtmuskelskador vid kirurgi är
orsakade av brist på ett par ämnen vilket stör ämnesomsättningen i
hjärtmuskelcellen. Det har bekräftats i denna studie.

Kartläggning ger ny insikt om inflammatoriska tarmsjukdomar

9 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Nya fynd ger en ökad kunskap om hur ett inflammatoriskt tillstånd i
mag-/tarmkanalen kan påverka det drabbade tarmavsnittets funktion.
Resultaten av denna studie bidrar till förståelsen för den sjukdomsbild som
ses vid till exempel inflammatorisk tarmsjukdom.

Ny behandling läker svåra skallskador

3 januari, 2001 - Göteborgs universitet

I början av 90-talet introducerades i Lund en ny behandling för svåra
skallskador med högt tryck i hjärnan. Det som var mest kontroversiellt var
att man normaliserade blodtrycket hos patienten och på så sätt kunde minska
hjärnsvullnaden. Den allmänna behandlingsprincipen under 90-talet i USA och
Europa var att höja patientens blodtryck för att vara säker på att
blodcirkulationen genom hjärnan var tillräcklig. Men genom att höja
blodtrycket med hjälp av mediciner kan man åstadkomma en hjärnsvullnad.

Bättre medicinska expertsystem

3 januari, 2001 - Linköpings universitet

Det finns ett stort behov av informationsspridning i vården, ett behov som delvis skulle kunna mötas av datoriserade medicinska expertsystem. Flera sådana beslutsstödssystem har också utarbetats, men få eller inget har kommit till praktisk användning.

Viktiga proteinstrukturer i närbild

2 januari, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 12 januari försvarar Göran Larsson, Institutionen för medicinsk biovetenskap, biofysik, Umeå universitet, en avhandling om hur strukturen och dynamiken hos några stora proteinmolekyler bestämts med kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR).