Pressmeddelanden

Medicin

Ny operationsmetod för högriskpatienter

8 mars, 2001 - Göteborgs universitet

Utvidgningar och splittring av kärlväggen i stora kroppspulsådern (aorta) är
livshotande tillstånd och måste ofta opereras. En ny metod för behandling av
sjukdomar i den nedåtgående delen av aorta har prövats på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset med goda resultat.

Kvinnor minskar sin alkoholkonsumtion med åren

5 mars, 2001 - Göteborgs universitet

I en undersökning om kvinnor och alkohol visar det sig att kvinnornas
alkoholkonsumtion minskade i takt med att de blev äldre. Vid en
femårsuppföljning framkom att andelen kvinnor med alkoholdiagnos inte hade
förändrats.

Makroglobulindefekt orsak till MS?

5 mars, 2001 - Umeå universitet

Lördagen den 17 mars försvarar Martin Gunnarsson, Inst för klinisk mikrobiologi, immunologi, Umeå universitet, en avhandling som pekar på ett samband mellan alpha2-macroglobulin och sjukdomen MS (multipel skleros).

Hur magsårsbakterien gör magsår

2 mars, 2001 - Göteborgs universitet

En ny studie visar hur magsårsbakterien Helicobacter pylori kan orsaka skada genom att störa magens försvar mot infektionen. Denna upptäckt kan i framtiden leda till nya behandlingsformer för magsårssjukdomen så att användningen av antibiotika kan undvikas.

Har ”lagom tjocka” män ökad risk för prostatacancer?

2 mars, 2001 - Umeå universitet

Det verkar som om män med en viss rondör löper en ökad risk att insjukna i prostatacancer. Måttligt förhöjda halter av leptin fördubblade risken för prostatacancer i en kohortstudie av fler än 30 000 män med material från Medicinska biobanken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Gallsyror orsakar svår diarré

26 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Gallsyror, som är ett av kroppens naturliga laxermedel, visar sig också
vara en vanlig men botbar orsak till kronisk diarré.
Vissa personer får invalidiserande vattniga diarréer utan att ha någon
tarminfektion. En troligen underskattad orsak kan vara att gallsyror läcker
ut i grovtarmen i för stora mängder och där irriterar till kronisk diarré.

Ryggproblem i medelåldern har startat långt tidigare

26 februari, 2001 - Göteborgs universitet

I en unik studie har sextusen 18-åriga män följts från sin mönstring 1979
till tjugo år senare, bland annat när det gäller deras ryggbesvär.
Nästan exakt lika stor andel hade lindrigt ont vid mönstringen och 2ofta2
ont tjugo år senare.

Miljön under graviditeten är viktig för hälsan som vuxen

23 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Moderns infektioner under graviditeten påverkar hennes barns framtida hälsa.
Under de senaste tio åren har allt fler studier framkommit som pekar på att
fostrets miljö i livmodern skulle kunna vara en viktig faktor för hälsa som
vuxen.

Ny metod för att mäta tillväxthormon

20 februari, 2001 - Göteborgs universitet

Med en ny metod kan man säkrare utvärdera ett barns insöndring av tillväxthormon.
Nu kan man också, för första gången, jämföra kroppens cirkulation av en biokemisk markör för biologiskt aktivt tillväxthormon mellan alla grupper av barn, från 1 till 18 år.

Träning minskade kvinnors muskelvärk

20 februari, 2001 - Umeå universitet

Regelbunden träning för nacke och armar hade en smärtlindrande effekt för kvinnor med värk i nacke/skuldra. Det visar en avhandling i yrkesmedicin som Christina Ahlgren försvarar vid Umeå universitet den 2 mars.