Pressmeddelanden

Miljö

Epigenetisk mekanism kan förklara hur plastkemikalie orsakar lägre IQ

18 maj, 2021 - Uppsala universitet

Plastkemikalien bisfenol F kan framkalla förändringar i en gen som är viktig för neurologisk utveckling. Det har forskare vid Uppsala universitet och Karlstads universitet upptäckt. Mekanismen kan förklara varför exponering för ämnet under fosterstadiet kan kopplas till lägre IQ vid sju års ålder, ett samband samma forskargrupp tidigare sett. Studien är publicerad i Environment International.

Mikroalger från Västkusten – en ny tillgång för fiskindustrin

18 maj, 2021 - Göteborgs universitet

Forskare vid Göteborgs universitet och RISE har hittat energieffektiva metoder för att odla marina mikroalger i nordiskt klimat. Fiskeindustrier på västkusten är intresserade av att samarbeta. Drygt 160 stammar av mikroalger från olika platser på den svenska västkusten har undersökts i forskningsprojektet, ett samarbete mellan Göteborgs universitet och RISE. I projektet har forskarna arbetat med […]

Pollenjakten drar igång och hela veckan tillägnas pollinatörer

17 maj, 2021 - Umeå universitet

Pollineringsveckan 15 – 23 maj handlar om att uppmärksamma och sprida kunskap om våra livsviktiga pollinatörer och deras roll i ekosystemet. Firandet av den nationella pollineringsveckan är ett initiativ av Pollinera Sverige och finansieras av bland annat Jordbruksverket. Pollen är också temat för Forskarhjälpen 2021 i samverkan med skolelever.

SLU söker erfarna hummerfiskare till medborgarforskning

17 maj, 2021 - SLU

Sverige behöver mer kunskap om hummerbeståndet på västkusten. Nu vänder sig SLU till allmänheten för att få svar på hur många och hur stora humrarna är i olika delar av utbredningsområdet. Under tre veckor i augusti 2021 kan utvalda privatpersoner få bedriva provfiske efter hummer samtidigt som SLU:s eget provfiske pågår. Projektet heter LOBSERVE.

Så vill aktörer att staten stödjer koldioxidlagring

11 maj, 2021 - Linköpings universitet

För att Sverige ska kunna nå sina klimatmål siktar man på en teknik som kan fånga in och lagra koldioxid från biobränslen. Men hur tekniken ska bekostas är oklart. En ny rapport visar att aktörer inom området vill se ett statligt stöd som bygger på omvända auktioner. På så vis kan det bli lönsamt att investera i koldioxidlagring.

Kvantmekanik banar väg för stabilare organiska solceller

11 maj, 2021 - Göteborgs universitet

Kvantmekaniska effekter kan utnyttjas för att skapa stabilare och mer lättillverkade organiska solceller. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet. Organiska solceller har många fördelar jämfört med traditionella, kiselbaserade solceller. De kan tillverkas billigt i stor skala i en tryckpress och de är lätta, formbara och flexibla. Problemet är att dagens organiska solceller inte är […]

En kollektiv existentiell kris – Jonna Bornemark gästar podden Klimatgap

10 maj, 2021 - Södertörns högskola

En kris kan få oss att släppa det som vi tidigare tagit för givet. Vad blir möjligt då? Och vad är verkligen riktigt viktigt? Klimatgap gästas av filosofen och författaren Jonna Bornemark. Det blir ett livligt samtal om att vara människa i klimatkrisen. Isak Jarnehäll undrar vilken roll de existentiella frågorna har för omställningen. Och […]

Studenterna får inte lära sig hur de praktiskt kan bidra till en hållbar värld

10 maj, 2021 - Högskolan i Gävle

– Vi har undersökt 15 universitet i olika länder och resultaten är nedslående. Vi behöver tänka om och fokusera på att ge studenterna praktiska verktyg, säger Rodrigo Lozano, forskare inom industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

– Vi behöver kombinera de teoretiska lektionerna med andra typer av lärande, med fallstudier, med att ge oss ut på fältet och med strategiskt tänkande.

Ny utvärderingsmodell för mer hållbara städer

5 maj, 2021 - Umeå universitet

Kavitha Shanmugam föreslår en modell för bedömning av städers hållbarhet. Modellramverket, vilket sammanför två olika livscykelverktyg, tar hänsyn till den kombinerade effekten av stadens centrala tjänster inom vatten, avfall och energi och syftar till att öka graden av cirkularitet. Kavitha försvarar sin avhandling måndagen den 10 maj vid Umeå universitet.

Akademier vill ha ökat samarbete för att motarbeta desinformation

3 maj, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

I samband med Covid-19-pandemin har det blivit allt mer uppenbart vilket stort problem spridningen av falska nyheter, myter och konspirationsteorier är. I en ny rapport efterlyser nu ALLEA, en organisation för vetenskapsakademier i Europa, ökat samarbete för att motverka spridningen av desinformation och minska dess konsekvenser.