Pressmeddelanden

Miljö

Varmare vintrar ökar risken för utbrott av djurspridd sjukdom

14 juli, 2021 - SLU

Vintrarna i norr har blivit blötare och detta har lett till ökad spridning av sorkfebervirus bland gnagare, som orsakar zoonos-sjukdomen sorkfeber hos människor. Särskilt viktigt för antalet sorkfeberfall är mängden regn som faller i november. Det visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

Förbättrad punktlighet i tågtrafiken kan minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser

7 juli, 2021 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Inrikes transporter står för en ökande andel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att minska transportsektorns utsläpp behöver mer transporter ske på järnväg. Aktuell forskning vid K2 och Lunds universitet visar att järnvägstrafikens punktlighet påverkar både attraktiviteten och kapaciteten och att förbättrad punktlighet i järnvägstrafiken är ett kostnadseffektivt sätt att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser.

Renar E4:ans vägdagvatten från mikroplast

5 juli, 2021 - Luleå tekniska universitet

Stora mängder gummi, asfalt och andra typer av mikroplast och mikroskräp följer med dagvattenavrinningen från den högtrafikerade E4:an vid Sundsvallsbron, Sveriges tredje längsta bro. I en unik studie har forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet undersökt hur effektiv en dagvattenreningsanläggning är på att rena mikroplast.

Forskning till Internationella dagen för parlamentarism

29 juni, 2021 - Södertörns högskola

Den 30 juni är det den Internationella dagen för parlamentarism, en dag instiftad av FN. För den som vill uppmärksamma dagen finns en stor mängd forskning om demokrati från Södertörns högskola. Forskare från en rad olika ämnen som inriktar sig på olika aspekter av svensk demokrati och samhällsutveckling under de senaste 100 åren finns samlade […]

Det räcker inte med att utbilda fram rätt miljöbeteende

28 juni, 2021 - Högskolan i Gävle

– Vi ser gång på gång att det inte räcker att människor har miljövänliga åsikter för att skapa den förändring vi behöver få till stånd, säger Noah Linder.

– Så länge det är mycket lättare att pendla med bilen så kommer det inte att spela någon roll att man bryr sig mycket om miljön eller egentligen har intentioner att åka kollektivt eller cykla.

Under årtionden har grönytorna i Göteborg minskat

24 juni, 2021 - Göteborgs universitet

Den stadsnära grönskan i Göteborgs kommun minskar. En studie vid Göteborgs universitet visar att Göteborgs kommuns landyta har förlorat en betydande andel grönska mellan 1986 och 2019.
Studien har gjort nedslag vid åtta olika tillfällen mellan 1986 och 2019 och resultatet visar en stadigt nedåtgående trend i andelen stadsnära grönska i Göteborgs kommun.

Ditt sociala nätverk styr dina val i butiken

23 juni, 2021 - Örebro universitet

Sannolikheten att du ska göra medvetna val som konsument ökar med mellan 30 och 80 procent om någon i ditt sociala nätverk uppmuntrar dig till det. Det visar en studie från Örebro universitet.
– Människor vi litar på och beundrar är viktiga för att förändra våra vanor, säger forskaren Carolin Zorell.

Tång gynnas av samodling med musslor

23 juni, 2021 - Göteborgs universitet

Marin samodling med musslor kan göra att tång växer bättre och blir mer tålig inför klimatförändringar. Det visar studier från en ny avhandling vid Göteborgs universitet.

Övervägande delen av matproduktionen i världen sker med monokultur, alltså att bara en art odlas, som till exempel vete på land, eller uppfödning av lax i havsvatten. Dessa system är produktiva men kan ha stor påverkan på miljön.

”Vi blir inte lyckligare av att konsumera mer”

23 juni, 2021 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

Som flitig debattör i miljöfrågor har klimatforskaren Johan Rockström länge varnat för att klimatutvecklingen på jorden går mot ett globalt krisläge.
Idag leder han ett av Europas främsta klimatforskningsinstitut i Tyskland. Han får KTH:s stora pris 2021.

Så tycker svenskarna om stora rovdjur

23 juni, 2021 - SLU

För fjärde gången sedan 2004 har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet genomfört en omfattande undersökning för att få kunskap om svenskarnas attityder till björn, varg, lodjur, järv och kungsörn samt deras åsikter om vem som ska besluta om var rovdjuren ska finnas och deras antal.