Pressmeddelanden

Miljö

Ny forskning för en hållbar grön omställning i norra Sverige

26 januari, 2023 - Umeå universitet

I dagarna drar forskningsprogrammet “Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering” igång vid Umeå universitet. Under 7 år ska forskare försöka få en större förståelse för den pågående gröna industriella omvandlingen i norra Sverige.

Ja, det du gör i din trädgård för att hjälpa bina funkar, visar ny Lundastudie

26 januari, 2023 - Lunds universitet

Tillhör du dem som planterat och fixat i din trädgård för att göra det bättre för pollinatörer? Grattis, då har du sannolikt gjort en värdefull insats – en ny studie från Lunds universitet, där man utvärderat Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda bina, visar att det privatpersoner gör i sina trädgårdar verkligen kan göra en positiv skillnad. […]

Kraftfulla politiska åtgärder behövs för att minska den ökande andelen dollarmiljonärers miljöpåverkan

25 januari, 2023 - Linnéuniversitetet

Andelen dollarmiljonärer i världen ökar stadigt och deras utsläppsmönster gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att uppfylla Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Enligt en ny studie från turismprofessor Stefan Gössling kommer dollarmiljonärerna, inom bara några decennier, att stå för nästan tre fjärdedelar av koldioxidutsläppen. I en forskningsrapport som […]

Fiskefria områden gynnar både fisk och miljö

24 januari, 2023 - SLU

Fiskefria områden kan bidra till att stärka bestånd av fisk och skaldjur och återställa ekosystemens funktion. Erfarenheter av de svenska fiskefria områdena har visat att bestånden tillväxer snabbt när ett område fredas, framgår i ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet. Men det finns undantag – och om ett område öppnas upp igen för fiske kan de positiva effekterna försvinna på några få år.

Inbjudan: Så kan nationalekonomin rädda världen

23 januari, 2023 - Institutet för Framtidsstudier

”How Economics Can Save the World” – välkommen till ett samtal om en helt nyutgiven bok om hur vi kan använda kunskaper från ekonomin till att göra världen till en lyckligare, mer rättvis och hållbar plats. Deltar gör författaren Erik Angner, samt Anna Ekström, Tore Ellingsen och Gustaf Arrhenius.

Ny forskarskola för hållbar tillverkningsindustri

18 januari, 2023 - Karlstads universitet

Karlstads universitet startar en ny forskarskola i samverkan med nio företag och flera branschpartners. Syftet är att bidra till en hållbar tillverkningsindustri och framtidssäkring av svensk processindustri genom behovsdriven forskning. – Karlstads universitet har sedan länge ett nära samarbete med företagen, och vi vet att det finns behov av forskning om förnybara material och av […]

Klimatförändringar kan ha påverkat civilisationers uppgång och fall i Mellanöstern

18 januari, 2023 - Linköpings universitet

Tydliga växlingar i klimatet och ändrade förutsättningar för jordbruk sammanföll med Persiska rikenas höjdpunkter och nedgång, enligt en internationell studie ledd av forskare vid Linköpings universitet. Forskarna har undersökt historiska variationer i nederbörd och växtlighet under de senaste 4000 år sedan i ett område i Iran. Studien belyser mänskliga samhällens sårbarhet för klimatväxlingar.

Varmare klimat och krympande arealer är samverkande hot mot naturbetesmarkernas flora

17 januari, 2023 - SLU

Det är välkänt att den biologiska mångfalden påverkas av att värdefulla livsmiljöer förvinner och av att klimatet blir varmare, men det har varit svårare att visa om dessa hot förstärker varandra. Nu finns en studie som visar att de senaste 60 årens kombination av igenväxning av gamla ängs- och betesmarker och ökande medeltemperaturer har gjort att många arter har minskat sin utbredning i Sverige.

Datadelning och digitalisering för snabbare elektrifiering av transporter

16 januari, 2023 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

För att ska nå sina klimatmål behöver Sverige skynda på elektrifieringen av alla transportslag. Datadelning och digitalisering spelar en central roll och VTI:s regeringsuppdrag har handlat om hur detta kan bli möjligt. Slutsatserna är formulerade i form av rekommendationer som ska bidra till en snabb, smart och effektiv elektrifiering av transportsektorn. Datadelning och digitalisering är […]

Så blir svenska bin exponerade för växtskyddsmedel

11 januari, 2023 - SLU

Växtskyddsmedel används för att få säkrare och bättre skördar. Honungsbin och andra pollinerare utsätts för rester av dessa ämnen när de samlar pollen och nektar i landskapet. Just pollen innehåller många ämnen och höga halter i jämförelse med nektar och luft, och fortlöpande analys av rester i pollen kan därför vara ett sätt att övervaka risken med med växtskyddsmedel för blombesökande insekter.