Pressmeddelanden

Miljö

Så vill aktörer att staten stödjer koldioxidlagring

11 maj, 2021 - Linköpings universitet

För att Sverige ska kunna nå sina klimatmål siktar man på en teknik som kan fånga in och lagra koldioxid från biobränslen. Men hur tekniken ska bekostas är oklart. En ny rapport visar att aktörer inom området vill se ett statligt stöd som bygger på omvända auktioner. På så vis kan det bli lönsamt att investera i koldioxidlagring.

Kvantmekanik banar väg för stabilare organiska solceller

11 maj, 2021 - Göteborgs universitet

Kvantmekaniska effekter kan utnyttjas för att skapa stabilare och mer lättillverkade organiska solceller. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet. Organiska solceller har många fördelar jämfört med traditionella, kiselbaserade solceller. De kan tillverkas billigt i stor skala i en tryckpress och de är lätta, formbara och flexibla. Problemet är att dagens organiska solceller inte är […]

En kollektiv existentiell kris – Jonna Bornemark gästar podden Klimatgap

10 maj, 2021 - Södertörns högskola

En kris kan få oss att släppa det som vi tidigare tagit för givet. Vad blir möjligt då? Och vad är verkligen riktigt viktigt? Klimatgap gästas av filosofen och författaren Jonna Bornemark. Det blir ett livligt samtal om att vara människa i klimatkrisen. Isak Jarnehäll undrar vilken roll de existentiella frågorna har för omställningen. Och […]

Studenterna får inte lära sig hur de praktiskt kan bidra till en hållbar värld

10 maj, 2021 - Högskolan i Gävle

– Vi har undersökt 15 universitet i olika länder och resultaten är nedslående. Vi behöver tänka om och fokusera på att ge studenterna praktiska verktyg, säger Rodrigo Lozano, forskare inom industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

– Vi behöver kombinera de teoretiska lektionerna med andra typer av lärande, med fallstudier, med att ge oss ut på fältet och med strategiskt tänkande.

Ny utvärderingsmodell för mer hållbara städer

5 maj, 2021 - Umeå universitet

Kavitha Shanmugam föreslår en modell för bedömning av städers hållbarhet. Modellramverket, vilket sammanför två olika livscykelverktyg, tar hänsyn till den kombinerade effekten av stadens centrala tjänster inom vatten, avfall och energi och syftar till att öka graden av cirkularitet. Kavitha försvarar sin avhandling måndagen den 10 maj vid Umeå universitet.

Akademier vill ha ökat samarbete för att motarbeta desinformation

3 maj, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

I samband med Covid-19-pandemin har det blivit allt mer uppenbart vilket stort problem spridningen av falska nyheter, myter och konspirationsteorier är. I en ny rapport efterlyser nu ALLEA, en organisation för vetenskapsakademier i Europa, ökat samarbete för att motverka spridningen av desinformation och minska dess konsekvenser.

Rekordmånga vårtecken i Vårkollen 2021

3 maj, 2021 - SLU

Nästan 12 000 observationer av tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg rapporterades in från ungefär 2 300 medborgarforskare under Vårkollen 2021. Blomningen respektive lövsprickningen (björk) har kommit ungefär lika långt norrut i år som vid tidigare Vårkollar, men jämfört med observationer som gjordes för 100 år sedan har de kommit en bra bit längre norrut.

Så har 12 år av forskning utvecklat länets industriföretag

3 maj, 2021 - Högskolan i Gävle

​Nu berättar forskarna själva om resultaten från det center som 2009 bildades vid Högskolan i Gävle för att utveckla och förnya regionens industriföretag.

Ett 20- tal forskare har, i samproduktion med ett hundratal industriföretag, arbetat för att utveckla spetskunskaper och industriella tillämpningar för framtiden.

Förbud mot nolltappning i vattenkraftverk ger miljönytta

3 maj, 2021 - Umeå universitet

Det går att genomföra åtgärder som ger mer miljövänliga flöden i reglerade älvar med endast små förluster i vattenkraftsproduktion. Det visar ny forskning från Umeå universitet. Studien ingår i Åsa Widéns doktorandprojekt och är publicerad i Science of the Total Environment.

Isolerade öar ytterst känsliga för mänsklig påverkan

30 april, 2021 - Lunds universitet

Koloniseringen av avlägsna öar har bidragit till oåterkalleliga förändringar i öarnas ekosystem. Det visar en internationell studie där bland annat forskare från Lunds universitet medverkar. Genom att analysera 5 000 år gammalt pollen kan forskargruppen blottlägga öarnas sårbarhet. I den nya studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science har ett forskarlag undersökt hur människan påverkat […]