Pressmeddelanden

Miljö

Stålindustrins utsläpp kan fördubblas om ny teknik dröjer

20 oktober, 2021 - Lunds universitet

Stålindustrin riskerar att fördubbla sin andel av de globala koldioxidutsläppen om den inte gör mångmiljardinvesteringar i utsläppsbegränsande teknik under de närmaste fem till tio åren, enligt en ny studie som letts av Valentin Vogl från LTH.

Klimattoppmötet i Glasgow – vad handlar det om och vad spelar det för roll?

19 oktober, 2021 - Lunds universitet

Den 31 oktober samlas representanter från världens alla hörn i Glasgow för att delta i FN:s stora klimattoppmöte COP26 som ska pågå i två veckor. Förväntningarna är skyhöga efter fjolårets inställda konferens och den alarmerande rapport som FN:s klimatpanel IPCC släppte i augusti. Men vad kan vi egentligen förvänta oss av mötet? Vad står på […]

Experter från Lunds universitet inför COP26 – klimatförhandlingarna i Glasgow

19 oktober, 2021 - Lunds universitet

Snart startar klimatförhandlingarna i Glasgow. Lunds universitet har många forskare som är insatta i frågor som kommer att diskuteras under COP26. Några är även på plats som ackrediterade observatörer. Kontakta dem gärna – hela listan hittar du på: https://www.lu.se/artikel/experter-infor-cop26

Så ska Östersjön räddas – forskare kommer med viktiga underlag

19 oktober, 2021 - Stockholms universitet

Att rädda Östersjön är ett gemensamt arbete. Genom samarbetsorganisationen Helcom är många länder, myndigheter, forskare och experter runt Östersjön inblandade. Imorgon signeras en uppdaterad åtgärdsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan, av Östersjöländernas ministrar.

Hitta experten: Skogsforskning vid Stockholms universitet

19 oktober, 2021 - Stockholms universitet

Skogen är ständigt aktuell och ett viktigt område inom forskningen, bland annat för att hitta framtidens lösningar för material, mat och bränsle, men också när det gäller frågor om äganderätt och ekonomiska strukturer, nu och historiskt. Är du journalist och letar efter någon som kan kommentera eller förklara frågor som rör skogen? Välkommen att kontakta någon av Stockholms universitets experter.

Vi vet för lite om hur de största däggdjuren påverkar jorden

18 oktober, 2021 - SLU

Flera av jordens största däggdjur är i dag utrotningshotade. Vad händer om de försvinner? Det vet vi inte i dag, eftersom vår kunskap om hur de påverkar sin omgivning – och hela jorden – inte är tillräcklig. Det menar ett internationellt forskarlag som har kartlagt vetenskapliga studier om stora växtätares påverkan på ekosystemen. Nu efterlyser de mer forskning.

Skövdeforskare har kartlagt invasiv främmande krabba i Vänern

18 oktober, 2021 - Högskolan i Skövde

Sonja Leidenberger, lektor i biovetenskap och forskare vid Högskolan i Skövde har genomfört en pilotstudie för att inventera beståndet av den invasiva främmande arten ullhandskrabba i Vänern. Studien visar på en ökad förekomst av arten under de senaste åren.

Brist på elnät gjorde att bensinbilen vann över den tidiga elbilen under 1900-talets början

13 oktober, 2021 - Lunds universitet

I en studie publicerad i Nature Energy visar forskare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet att bristen på infrastruktur var en viktig faktor bakom att bilproducenter valde att tillverka bensinbilar istället för elbilar under det tidiga 1900-talets USA. Forskarna uppskattar att om elnätet hade etablerats och spridits 15 till 20 år tidigare så kunde det ha […]

Förorenande kemikalier faller med regn över Vättern – lagras i dricksvattnet

13 oktober, 2021 - Örebro universitet

Köldmedierna i nya kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar skulle vara mer miljövänliga. Men nu visar en ny doktorsavhandling från Örebro universitet att restprodukter samlas i våra sjöar – utan att brytas ner. Bara i dricksvattentäkten Vättern ökar halterna av kemikalien TFA med långt över 100 kilo varje år.   Under arbetet med sin doktorsavhandling har Maria […]

RNA i sprutan kan ersätta kemisk bekämpning mot potatisbladmögel

13 oktober, 2021 - SLU

Med en banbrytande ny metod skulle man kunna bekämpa potatisbladmögel genom att spruta ut RNA på bladen. Detta RNA släcker ner de gener hos skadegöraren som annars möjliggör infektion av växten. Metoden är effektiv, miljövänlig, GMO-fri och har potential att sänka kostnaden för lantbrukarna.