Pressmeddelanden

Miljö

Varningssystem föreslås om hälsorisker av ändrat klimat

28 september, 2023 - Umeå universitet

Den globala uppvärmningen ställer samhället inför helt nya utmaningar. Inte minst handlar det om risk för ökad spridning av sjukdomar. Forskare i Umeå föreslår nu att ett samnordiskt varningssystem inrättas för att hålla koll på hur sjukdomar som sprids i den nordiska naturen som riskerar att överföras till människor.

Kol från skogsavfall kan användas i framtidens energilagring

25 september, 2023 - Umeå universitet

Forskare har hittat ett sätt att omvandla billigt skogsavfall, som kottar, till kolmaterial som kan användas till energilagring. Metoden gör det möjligt att enkelt och miljövänligt finfördela kol i vatten, även när det inte är vattenlösligt. Blandningen kan sedan sprejas på en yta för att framställa elektroder till superkondensatorer.

Omfattande metangasläckage från Östersjöns djupaste bottnar

22 september, 2023 - Stockholms universitet

Under en forskningsexpedition ledd av Linnéuniversitetet och Stockholms universitet till de djupaste delarna av Östersjön i Landsortsdjupet upptäckte forskare nyligen ett område med omfattande utsläpp av den kraftfulla växthusgasen metan från bottensedimenten.

Boken som ska skapa hopp i klimatkrisen

21 september, 2023 - Göteborgs universitet

I en tid av klimatförändringar och oro behövs hopp. I en nyskriven antologi samlas berättelser om möjliga positiva framtider. – Vi lever i en tid då vi omges av många mörka framtidsberättelser. Därför har vi arbetat fram en metod för att skapa hopp och framtidsberedskap med hjälp av fantasi och kreativt skrivande, säger Camilla Brudin […]

Kommunikation med trädgårdsägare avgörande i kampen mot invasiva växter

20 september, 2023 - SLU

Trädgårdar står för den största införseln av främmande växter i Sverige, och kan därför göra mycket för att främja biologisk mångfald och bekämpa invasiva växter som annars riskerar att ta över. Det är dock inte säkert att trädgårdsägare känner till vilka växter som utgör ett hot och hur dessa ska hanteras, eller ens är motiverade att vidta åtgärder. Det visar en ny studie från SLU.

Henrik Drakes forskning är med i Nobelprismuseets utställning Fungi – Svampar i konst och vetenskap

12 september, 2023 - Linnéuniversitetet

Hallå där Henrik Drake… Högupplösta pressbilder för nedladdning>> ­ Henrik Drake, docent i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet, är med i en utställning på Nobelprismuseet i Stockholm om svampar i konst och vetenskap. Utställningen öppnar den 30 september och utforskar svamparnas värld genom konstverk, designobjekt, mode och samtida vetenskaplig forskning. Hur känns det att vara en del […]

1,5 miljard kronor till batteriforskning

11 september, 2023 - Uppsala universitet

EU kommer med en satsning på över en och en halv miljard kronor (150 miljoner euro) för forskning på batterier, som koordineras från Uppsala universitet. Satsningen Battery 2030+ har pågått i tre år och går nu vidare i nästa steg. Syftet är att göra Europa världsledande inom utveckling och produktion av batterier som är miljömässigt och livstidsmässigt uthålliga, säkra och effektiva.

Europeiska vattendrag har återhämtat sig men nu bromsar utvecklingen in

8 september, 2023 - SLU

En ny internationell studie visar att vattenmiljöerna i europeiska vattendrag har förbättrats under de senaste decennierna. Men studien indikerar samtidigt att den positiva utvecklingen har avstannat under de senaste åren. Nu menar forskarna att beslutsfattare bör se över och prioritera vattenförvaltning.