Pressmeddelanden

Miljö

Fossila ormstjärnor från Gotland ger unika insikter om evolutionära förändringar

21 januari, 2022 - Lunds universitet

Ett forskarlag har lyckats analysera två efterföljande arter av fossilerade ormstjärnor. Resultaten visar att en 428 miljoner år gammal marin katastrof bidrog till en total förändring av djurens utseende. Den nya studien tydliggör hur miljömässiga rubbningar kan sätta igång storskaliga evolutionära processer. Ormstjärnor är en grupp tagghudingar som är nära besläktade med sjöstjärnor. Deras kroppar […]

Varför minskade produktiviteten i haven för 4,6 miljoner år sedan?

19 januari, 2022 - Uppsala universitet

Genom att borra djupt ner i sedimenten på havets botten kan forskare resa i tiden. I en ny studie, som letts från Uppsala universitet, presenteras nya ledtrådar till varför en period som ofta kallas ”the biogenic bloom” hastigt avslutades. Förändringar i jordens bana runt solen kan ha spelat en roll i den dramatiska förändringen

Brist på hantverkskunskap hotar industriella kulturarv

18 januari, 2022 - Göteborgs universitet

Spåren av vårt industriella kulturarv i järn och stål syns över hela Sverige, men många objekt riskerar att gå förlorade när kunskap om autentiskt målerihantverk saknas. Ny forskning från Göteborgs universitet visar hur de kulturhistoriskt värdefulla objekten kan bevaras och underhållas, på ett både hållbart och historiskt relevant sätt. Järnvägsviadukter, pelare, gjutjärnsmonument, plåtbeklädda tak eller […]

Omikron dominerar nu nästan helt i avloppsvattnet

17 januari, 2022 - SLU

Analyser av SARS-CoV2 i avloppsvatten visar att halterna har ökat kraftigt på mycket kort tid. Dessutom hade varianten omikron konkurrerat ut delta redan i början av januari 2022 – i Umeå, Uppsala, Örebro och Kalmar. Det visar färska resultat från det miljöepidemiologiska centrumet SEEC.

Flera forskningsprojekt ska titta närmare på fördelarna med lövträ som byggnadsmaterial

13 januari, 2022 - Linnéuniversitetet

Södras forskningsstiftelse delar ut 5,9 miljoner kronor till fyra olika lövskogsprojekt, varav 1.9 miljoner går till Linnéuniversitetet. Syftet är att försöka utveckla användningen av lövträ, bland annat inom byggprodukter samt öka det ekonomiska värdet vid odling av lövskog. Pengarna som går till Linnéuniversitetet ska användas till projektet ”Fukt- och tidsberoende egenskaper hos sydsvenskt lövträ för […]

Miljönyttan av ekologisk odling beror på det omgivande landskapet, enligt studie

13 januari, 2022 - Lunds universitet

Att odla ekologiskt i stället för konventionellt kan gynna den biologiska mångfalden, men spelar det någon roll var man odlar ekologiskt? Enligt en studie från Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet och AgriFood Economics Centre vid Lunds universitet och SLU är svaret på frågan ja. Studien visar nämligen att ekologisk odling kan gynna […]

Miljöåtgärder i reglerade älvar med liten förlust i kraftproduktion

12 januari, 2022 - Umeå universitet

Ny forskning från Umeå universitet visar att det går att genomföra åtgärder som ger mer miljövänliga flöden i reglerade älvar med bara små förluster i vattenkraftsproduktion. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Water Resources Research

Bär och baljväxter halverar risken för åderförfettning och är bra för tarmfloran

11 januari, 2022 - Linnéuniversitetet

En växtbaserad kost bestående av bland annat lingon, bönor och bönfibrer minskade åderförfettningen med hälften och hade en positiv påverkan på tarmfloran. Det visar en ny avhandling som Jiyun Liu, docent i kemi vid Linnéuniversitetet, nu lagt fram. Vilka fördelar finns det med att äta en mer växtbaserad kost? Det har Jiyun Liu undersökt i […]

Myrarnas förmåga att ta upp koldioxid påverkas av ändrat klimat

5 januari, 2022 - Umeå universitet

Torven i myrarna har en viktig roll i att lagra kol från atmosfären och på så sätt dämpa den globala uppvärmningen. Men en ny internationell studie som letts av forskare vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet visar att den förmågan är beroende av hur blöta myrarna är.

Ny bild av samisk förvaltning av naturresurser under perioden 1550–1800

3 januari, 2022 - SLU

Hur rätten att utnyttja olika marker bestämdes bland samer i Sverige från mitten av 1500-talet fram till slutet av 1700-talet beskriver två SLU-forskare i en ny bok. Berättande källor och domstolsprotokoll från Lulesamiskt område visar hur rättigheter knutna till jakt, fiske och renbete förändrades i takt med att en jakt- och fiskeekonomi övergick till att bli allt mer präglad av renskötsel.