Pressmeddelanden

Miljö

Ny sorteringsmetod tar vara på hela fisken

28 juni, 2022 - Chalmers tekniska högskola

När det gäller kött är det självklart ta hand om olika delar av djuret för att så mycket som möjligt ska bli mat. Inom fiskindustrin rensas mer än hälften av fiskens vikt bort och når aldrig våra tallrikar. Detta är kostsamt för miljön och går stick i stäv med den svenska livsmedelsstrategin. Nu presenterar forskare […]

Fria resor med kollektivtrafiken i sommar

28 juni, 2022 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Avgiftsfri kollektivtrafik är en återkommande åtgärd i Sverige, men utan en nationell strategi för hur avgiftsfri kollektivtrafik ska se ut finns det ingen kontinuitet gällande vem som får resa gratis, när och var, eller hur det ska finansieras. 

Många skäl att sköta sjöns vatten

27 juni, 2022 - Lunds universitet

Att inte kunna skönja botten vid ett dopp i en av våra svenska sjöar är inget ovanligt. Sjövatten som färgas brunt av organiskt material kan vara ett problem för badande turister, men ställer främst till det för ekosystemet och dricksvattnet. Med fokus på sjön Bolmen samlas nu forskare, myndigheter och lokala aktörer i ett forskningsprojekt […]

Gödsling omformar samspelet mellan träd och svampar i boreala skogar

23 juni, 2022 - SLU

Vi har hittills vetat väldigt lite om hur samspelet mellan träd och markens mikroorganismer påverkas om tillgången på näring förändras. En ny studie synliggör detta kryptiska samspel med hjälp av modern molekylär teknik. Den visar att gödsling förändrar samspelet mellan träd och svampar, och omstrukturerar svampsamhället kring trädens rötter, något som har stor inverkan på kolets kretslopp i skog.

Ansökan till forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2023 öppnar

22 juni, 2022 - Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet öppnar nu den årliga utlysningen för ansökningar om bidrag för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2023. Bidrag kan sökas för insatser som är ett, två eller treåriga, det vill säga sträcker sig över perioden 2023–2025. Totalt kommer cirka 17 miljoner kronor fördelas till forskning- och utvecklingsprojekt. Därtill kommer 3,5 miljoner kronor till […]

Fåglar gynnas av evighetsträd i 30-årig granskog

22 juni, 2022 - SLU

Har enstaka ”hänsynsträd” som lämnas kvar på ett kalhygge någon betydelse för fågellivet när den planterade granskogen tätnar och skjuter i höjden? Ja, det har de, åtminstone 30 år senare. Det visar en ny studie ledd av forskare från SLU. Det är dock viktigt att se till att lövträden inte kvävs av den omslutande granskogen, menar forskarna.

Vetenskapsakademien startar antropocenlaboratorium

21 juni, 2022 - Kungl. Vetenskapsakademien

Ett antropocenlaboratorium etableras nu vid Kungl. Vetenskapsakademien, The Anthropocene Biosphere Laboratory. Tanken är att samla forskare från olika vetenskapliga discipliner med en förståelse för människans roll i biosfären. Två av Wallenbergstiftelserna bidrar med sammanlagt 60 miljoner kronor till satsningen.

Halvtidsutvärdering: Agenda 2030 en papperstiger?

20 juni, 2022 - Lunds universitet

Agenda 2030 har fått ett stort genomslag – men bara inom kommunikationen kring hållbarhet. När det gäller verkliga förändringar på nationell och internationell nivå har de endast haft begränsad effekt. Det framgår av den halvtidsutvärdering som 18 forskare publicerat i tidskriften Nature Sustainability. År 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 med 17 mål för en […]

Sommarforskarlista 2022 från Karlstads universitet

17 juni, 2022 - Karlstads universitet

Här hittar du som journalist experter vid Karlstads universitet som kan kommentera olika frågor och händelser i sommar. Valet 2022, säkerhetspolitik, relationer, folkhälsa, människors beteende, energi och miljö samt skola och pedagogik är några av de ämnen som tas upp.