Pressmeddelanden

Miljö

Ny giftfri metod för framställning av grafenoxid av hög kvalitet

20 februari, 2024 - Umeå universitet

Forskare från Umeå har hittat ett nytt sätt att syntetisera grafenoxid med betydligt färre defekter jämfört med den vanligaste metoden. Tidigare kunde likvärdig grafenoxid endast framställas med en farlig metod som involverar extremt giftig rykande salpetersyra.

Vad får dricksvattnet i kranen kosta?

20 februari, 2024 - Malmö universitet

Dansken gör av med 100 liter dricksvatten per dygn, svensken 140 liter. Hur kan det komma sig? Det är en av frågeställningarna i ett nytt forskningsprojekt som syftar till att ta fram ett nytt prissättningssystem för vatten med avsikt att minska konsumtionen.

Mykorrhizasvamp missgynnas mer av luftburet kvävenedfall än av kvävehalten i bördig mark

19 februari, 2024 - SLU

Mykorrhizasvampar i bördig granskog tycks missgynnas kraftigt av det stora nedfallet av luftburet kväve i Sydsverige. I Mellansverige, där nedfallet är lägre, tycks mykorrhizan däremot trivas bra oavsett om granskogen finns på mager eller bördig mark. Tillförsel av övergödande kväve från luften tycks alltså ha större inverkan på dessa svampar än mängden kväve som redan cirkulerar i marksystemet.

Ökad vattentillgång hot mot nomadiserande boskapsskötare

16 februari, 2024 - Uppsala universitet

Ökad vattentillgången i områden med extrem torka i Afrika söder om Sahara, kan på kort sikt hjälpa nomadiserade boskapsskötare. Men på lång sikt kan det ge allvarliga konsekvenser för deras försörjningsmöjligheter. Det visar ny forskning från Uppsala universitet som publiceras i Nature Climate Change.

Forskning om luftfria däck i EU-projekt

15 februari, 2024 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Ulf Sandberg från VTI är forskningsledare för ett delprojekt om luftfria däck inom ett stort EU-projekt. Utmaningen är att få fram en konstruktion som klarar de extrema påfrestningar som bildäck utsätts för.

Godare veganmat med ny tillverkningsmetod

14 februari, 2024 - Lunds universitet

Veganska livsmedel ratas ofta på grund av sin gummiliknande konsistens. Nu har livsmedelsteknikforskare i Lund utvecklat ett sätt att göra veganmat aptitlig för fler. Nyligen utvärderades ett antal krispiga och ”köttiga” växtbiffar. Flera fick högt betyg men en stack ut som vinnare. Textur och temperatur är precis lika viktigt som smaken för hur maten upplevs […]

Grannsamverkan bland kustens rovfiskar kan bromsa spiggvågen

14 februari, 2024 - Stockholms universitet

Det pågår ett regimskifte längs Östersjökusten. Ekosystemen i allt fler grunda vikar som tidigare dominerats av gädda och abborre domineras nu av storspiggen. Ny forskning visar att risken för att spiggen tar över minskar om det finns gott om rovfisk i närområdet som kan hjälpa det lokala fiskbeståndet att stå emot trycket från spiggen. Att säl och skarv ökar hjälper i stället spiggen att ta över

Förhorningens gåta på väg att lösas

13 februari, 2024 - Karlstads universitet

Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden. Ny forskning visar hur förhorning sker, kunskap som kommer ge möjlighet att återvinna pappersfibern många fler gånger jämfört med dagens fem till sju gånger. Våra studier gör att […]

Miljövänlig arkitektur med 3D-printad nanocellulosa

13 februari, 2024 - Chalmers tekniska högskola

För första gången har ett lättviktsmaterial, gjort av nanocellulosa och alger, testats som byggmaterial. En studie från Chalmers och Wallenberg Wood Science Center visar hur detta förnybara och miljövänliga material kan 3D-printas på ett energieffektivt sätt för att tillverka en mängd olika produkter.

Fler arter inte nödvändigtvis en framgång för biologisk mångfald

12 februari, 2024 - SLU

Människan förändrar landskapet och klimatet. Ändå visar forskare från SLU och kollegor i Storbritannien att antalet växt- och djurarter generellt sett ökar i olika miljöer. Förvånande? Egentligen inte. Ofta är det samma arter som gynnas av förändringarna, så sammansättningen blir alltmer likartad. Andra mer specialiserade arter kan däremot ha försvunnit.