Pressmeddelanden

Miljö

Forskarna framställer el ur trä

28 november, 2022 - KTH (Kungliga Tekniska högskolan)

I en tid då tillgången till energi är en fråga som berör många miljoner människor världen över har forskare vid KTH lyckats utvinna elektricitet genom att låta vatten passera genom förädlat trä. Arbetet har precis publicerats i den vetenskapliga tidskriften Advanced Functional Materials.

Dags att sätta biologisk mångfald på agendan – fem Lundaforskare om utmaningarna inför COP15

28 november, 2022 - Lunds universitet

Drygt två veckor efter klimatmötet i Egypten möts ledare från världens länder på nytt, denna gång för att hantera en annan akut kris som mänskligheten står inför – förlusten av biologisk mångfald. Frågan är mindre känd än klimatkrisen och något ramverk motsvarande Parisavtalet finns inte på plats – något många hoppas att det kommande toppmötet […]

Expertlista från Lunds universitet inför toppmötet om biologisk mångfald, COP15

28 november, 2022 - Lunds universitet

Lunds universitet har tagit fram en lista med experter med anledning av det kommande toppmötet i Montreal i december om krisen för biologisk mångfald. Listan är indelad i ett flertal kategorier och kan komma att uppdateras efter hand. För senaste version, se här: Forskare på Lunds universitet med expertkunskap om COP15 | Lunds universitet När […]

Lyckad pilotstudie testar metod för att mäta cykelflöden

25 november, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Sveriges kommuner behöver en pålitlig metod för att uppskatta cykling, en metod som mäter och följer upp cykeltrafiken på liknande sätt som biltrafiken. VTI testade en nyutvecklad mätmetod i Stockholm, Uppsala och Östersund. Resultatet blev lyckat. Cyklingen ska öka och det finns mål för detta som är svåra att följa upp på kommunnivå, eftersom flödesmätningarna […]

Flugsnapparnas släktträd kartlagt

23 november, 2022 - Uppsala universitet

Den svenska rödhaken har sina närmaste släktingar i tropiska Afrika och är inte alls nära släkt med den japanska näktergalen, trots att de utseendemässigt är mycket lika. Det visar en ny kartläggning av fågelfamiljen flugsnappare, som rödhaken tillhör. Kartläggningen täcker 92 procent av världens över 300 arter flugsnappare, berättar Per Alström.

Stora delar av Europa värms upp dubbelt så fort som jorden i snitt

22 november, 2022 - Stockholms universitet

Uppvärmningen i Europa under sommarhalvåret går betydligt snabbare än temperaturökningen för jorden som helhet. Som en konsekvens av mänskliga utsläpp av växthusgaser har klimatet också blivit torrare, framför allt i södra Europa. En utveckling som leder till värre värmeböljor och ökad risk för bränder. Det visar en ny studie publicerad i tidskriften Journal of Geophysical Research – Atmospheres.

Använder bioteknik för infångning av koldioxid

22 november, 2022 - Luleå tekniska universitet

Koldioxidinfångning, användning och lagring är viktiga tekniker som utvecklas för att minska industrins koldioxidutsläpp. Luleå tekniska universitet medverkar bland annat i ett stort EU-projekt inom koldioxidinfångning och användning (CCU), där universitetets forskare tillsammans med bioraffinaderiet SunPine fångar in fabrikens koldioxid med hjälp av bioteknik. Därefter levereras den till aktörer

Backafloden – den bortglömda stormfloden som kan lära oss för framtiden

16 november, 2022 - Lunds universitet

Stormfloden som för 150 år sedan svepte bort hela samhällen och fick flera hundra människor att mista livet är nästan bortglömd idag. Detta trots att Backafloden är en av de värsta naturkatastrofer som drabbat södra Östersjön. I en nyligen publicerad kunskapsöversikt om stormfloder visar forskare vid Lunds universitet att bevarandet av det kollektiva minnet kring […]

Normer försvårar övergången till skogsbruk utan stora kalhyggen

16 november, 2022 - Lunds universitet

I decennier har den svenska skogen brukats intensivt genom kalhyggen och trädplanteringar för att få ut så mycket virke som möjligt. Kultur och starka traditioner gör att skogsbrukare upplever att det är svårt att få kunskap om, och stöd, för andra skogsförvaltningsmetoder. Det menar forskare vid Lunds universitet som studerat hinder för ett hyggesfritt skogsbruk. […]

Ny bok om förpackningar och matsvinn

16 november, 2022 - Karlstads universitet

En tredjedel av all mat som produceras idag slängs. Vad beror det på? Vad kan producenter, tjänsteleverantörer och konsumenter göra för att minska svinnet? Vilken roll har förpackningar? Det är frågor som behandlas i den nya boken ”Stoppa matsvinnet!” skriven av forskare vid Karlstads universitet.