Pressmeddelanden

Miljö

Lägre pris kan få fler att välja vegetariskt

10 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Fler köttätare kan tänka sig en vegetarisk burgare om den är billigare än köttvarianten. Men det krävs stor prisskillnad – även om priset sänktes med 30 procent skulle endast en tredjedel av dem som normalt valt köttburgare välja vegetariskt. Det visar en studie i nationalekonomi från Göteborgs universitet, som undersökt drivkrafter och hinder för att byta ut köttet mot gröna alternativ.

Strandpromenad under fullmåne i årets Algforskarsommar

9 maj, 2022 - Stockholms universitet

Medborgarforskningsprojektet Algforskarsommar, som startade 2021, ger allmänheten möjlighet att bidra med ny kunskap om vad som händer under ytan i våra svenska kustvatten, hur havet påverkas av klimatförändringarna och om kustens biologiska mångfald. I årets upplaga av Algforskarsommar finns en ny uppgift: att gå ut på blåstångspromenad under fullmåne!

Svårare än väntat för glaciärer att återhämta sig från klimatuppvärmningen

9 maj, 2022 - Stockholms universitet

Istungor är flytande förlängningar av glaciärer. Om Grönlands näst största flytande istunga bryts upp kan den sannolikt inte återhämta sig om inte jordens framtida klimat blir avsevärt kallare. Detta är resultaten av en ny studie, publicerad i Nature Communications. Inkluderar videomaterial anpassat till medieanvändning.

Ny forskning visar vägen mot en grön omställning av den kemiska industrin

6 maj, 2022 - Stockholms universitet

Forskare vid Stockholms universitet har för första gången kunnat studera ytan på en koppar-zink-katalysator när koldioxid reduceras till metanol, resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science. En bättre kunskap om katalysprocessen och möjligheten att hitta ännu effektivare material öppnar dörren för en grön omställning inom den kemiska industrin.

Mygghjärnans sätt att förnimma det unika i människans doft har avslöjats

6 maj, 2022 - SLU

Gulafebernmyggan, som kan sprida en rad allvarliga sjukdomar, finns i en form där honan är helt inriktad på människoblod. Nu har forskare från Princeton University, med hjälp av SLU, visat hur mygghjärnan kan urskilja människodoft i det hopkok av olika djurdofter som kan finnas i omgivningen. Forskarna hoppas att kunskapen ska bana väg för nya sätt att minska förekomsten av myggspridda sjukdomar.

Oroande fynd av nanoplast i avlägsna skogsvatten

5 maj, 2022 - SLU

Nanoplast – små, osynliga plastpartiklar som tidigare knappt har gått att mäta – har nu upptäckts i höga halter i skogssjöar och vattendrag i Sverige, och även i obefolkade områden i Sibirien. Nanoplaster är så små att de kan passera cellmembranen hos levande organismer. Bakom studien står forskare från Universitetet i Utrecht i samarbete med bland annat Sveriges lantbruksuniversitet.

Måttliga mängder svampprotein kan hjälpa inbitna köttätare att minska sitt klimatavtryck

4 maj, 2022 - SLU

Om tjugo procent av allt nötkött vi äter ersätts med alternativa proteinkällor skulle köttätandets miljöpåverkan minska rejält. Det visar en studie från Potsdam Institute for Climate Impact Research och SLU . Forskarna använde en komplicerad datormodell för att uppskatta de framtida effekterna av att ersätta nötkött med protein som framställs av svampmycel som odlas på socker.

Konferens lyfter akademins roll i övergången till ett hållbart samhälle

4 maj, 2022 - Stockholms universitet

Den 1 juni, i samband med 50-årsjubiléet av FN:s första miljökonferens, arrangerar Karolinska Institutet, KTH, Stockholm Environment Institute och Stockholms universitet en endagskonferens. Huvudfokus är hur akademin genom forskning och högre utbildning bidrar till omställningen för en mer hållbar utveckling.

Medborgarforskning för ökad kunskap om hummer

4 maj, 2022 - SLU

Vi behöver veta mer om hummern längs kusten. SLU vänder sig därför till allmänheten för att få ökad kunskap om hummerbeståndens utbredning och status. Under 2021 deltog ett 40-tal privatpersoner i projektet Lobserve, och de preliminära resultaten visar att det tycks finnas geografiska skillnader i artens utbredning. I år breddas därför undersökningarna och fler hummerfiskare behövs i projektet.

Vetenskapsakademien arrangerar seminarieserie om det elektriska samhället

2 maj, 2022 - Kungl. Vetenskapsakademien

Den oundvikliga övergången till det elektriska samhället har Vetenskapsakademien valt att kalla en seminarieserie i tre delar. Här föreläser svenska och utländska forskare på hög nivå om fossilfri elproduktion, energilagring och energieffektivisering. Det första seminariet sker 18 maj.