Pressmeddelanden

Miljö

Vårkollen visar att våren är sen 2022

2 maj, 2022 - SLU

Under helgens Vårkoll observerades tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg, björk och hägg av medborgare landet runt. Blomning eller lövsprickning (björk) har inte kommit riktigt lika långt norrut i år som medeltalet av tidigare Vårkollar. För tidiga arter har det tagit stopp vid snögränsen, så att de inte avancerat längre än för 100 år sedan, medan senare arter har kommit något längre norrut än förr.

Dyrare mat men ingen brist i krigets spår

28 april, 2022 - SLU

Rysslands krig mot Ukraina riskerar att kraftigt minska matproduktionen där. Ukraina är en stor exportör och därför har kriget lett till oro för brist på mat. En ny studie har undersökt vilken effekt kriget kan få på priser, handel och global produktion av jordbruksprodukter, och kommer fram till att det kan ge högre matpriser men inte någon global brist på livsmedel.

Forskare utvecklar grön teknik som drivs av kroppsvärme

27 april, 2022 - Malmö universitet

Europa står inför en energikris, och än en gång varnar forskare om att miljöfarliga utsläpp drastiskt måste minska. Världen är i stort behov av nya idéer för att producera mer grön energi. En sådan lösning är termoelektricitet– men det har sina begränsningar, vilket forskare på Malmö universitet nu vill ändra på.

Ny forskning om vårt nordiska bi presenteras

25 april, 2022 - Högskolan i Skövde

Forskare från Högskolan i Skövde har med hjälp av sändare på bin kunnat följa och jämföra binas beteenden. Arbetet har varit en stor del av EU-projektet ”BIstånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystem” närmar sig sitt slut. I slutet av maj presenteras nya forskningsrön om bin i samband med en konferens på Nordens Ark.

Så kan extremt tysta fläktar göra oss friskare

21 april, 2022 - Chalmers tekniska högskola

De ljudnivåer som vi utsätts för i hemmet, på arbetsplatser och i skolor har visat sig öka risken för högt blodtryck, psykisk ohälsa och hörselskador. Bruset i våra inomhusmiljöer kan till och med ha en skadlig inverkan på barns kognitiva utveckling. Nu är en doktorand vid Chalmers först i världen med att identifiera och eliminera […]

Luftföroreningar kopplas till ökad risk för covid-19 hos unga

20 april, 2022 - Karolinska Institutet

Att utsättas för luftföroreningar vid bostaden kopplas till en ökad risk för sars-cov-2-infektion. Det visar en observationsstudie på unga vuxna i Stockholm, publicerad i JAMA Network Open av forskare vid Karolinska Institutet. Eftersom föroreningar i utomhusluft kan bidra till luftvägsinfektioner som influensa och sars, väckte covid-19-pandemin farhågan att luftföroreningar även skulle kunna leda till ökad […]

Så kan fattigdom bekämpas – ny avhandling utmanar traditionella förhållningssätt till hållbar utveckling

19 april, 2022 - Linnéuniversitetet

För att förbättra livsförhållandena i fattiga länder krävs ett ömsesidigt samarbete och en förståelse för varandras olika förutsättningar. Risken finns att olika stödprojekt skapar en struktur för klimatomställningar som inte fungerar i praktiken när projektbidragen är slut. Det visar en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Ekonomen Alina Husungs forskningsfokus är klimatomställning och bekämpning av fattigdom. Hon […]

När torskfisket minskar blir övriga miljöfaktorer viktigare för torskbestånden

19 april, 2022 - SLU

Läget för torskbestånden i svenska vatten är kritiskt och nedgången har pågått under lång tid. Torskbestånden har fiskats hårt i årtionden, men det är inte bara torskfiske som påverkar torskens status och återhämtning. En ny kunskapssammanställning från Sveriges lantbruksuniversitet visar att en rad miljöfaktorer påverkar beståndens utveckling, men också att fiskeridödlighet är fortsatt hög.