Pressmeddelanden

Miljö

Två sätt att sköta gamla soptippar

21 november, 2008 - SLU

Det finns två sätt att låta gamla soptippar åldras. Idag lämnar vi dem ifred och låter nedbrytningen ta den tid den tar. En avhandling av Monica Östman från SLU tyder dock på att det på längre sikt kan vara skonsammare för miljön att påskynda åldrandet.

Forskare presenterar senaste rönen om liv i rymden

21 november, 2008 - Göteborgs universitet

Finns det liv på andra planeter?
Frågan är evig – men har kanske aldrig varit närmare ett svar än nu.
Med nya investeringar, ny teknik och nya avancerade teleskop försöker forskare världen över lösa gåtan med livets uppkomst och spridning i universum. De senaste rönen presenteras i Göteborg på torsdag, när några av astrobiologins främsta svenska företrädare samlas vid Göteborgs universitet.

Gör som matlagningsproffsen och experimentera med molekylär gastronomi hemma i ditt eget kök!

20 november, 2008 - Formas

Vilka kemiska, biologiska och fysiska processer sker när du lagar mat? Spelar det någon roll när man saltar köttet vid tillagningen? Varför blir nästan allting gott när man steker det? Varför blir det segaste köttet bäst vid långkok? Molekylär gastronomi i ditt eget kök ger dig ett helt nytt perspektiv på din matlagning och är ett av de informationsprojekt som Formas styrelse beslutade att ge bidrag till igår.

Ny satsning på alternativa metoder till djurförsök

19 november, 2008 - Formas

Nya in vitro metoder för att hitta hormonstörande ämnen, förutse läkemedelsförgiftning i levern, analysera effekten av läkemedelsdosering och lättare kunna undersöka effekter av cancerläkemedel. Detta är exempel på vad forskarna vill uppnå i några av de tio projekt som fått medel i den gemensamma satsningen på alternativa metoder till djurförsök från Jordbruksverket, Formas, och AstraZeneca.

Ny forskningssatsning ska rädda Vasa-skeppet

19 november, 2008 - Formas

Hur bör luftfuktighet, temperatur och ljus anpassas för att regalskeppet Vasa ska bevaras för eftervärlden? Hur mycket och hur fort bryts skeppets trävirke och konserveringsmedel ned och hur påverkas skeppets hållfasthet av detta? Forskare ska nu undersöka nedbrytningsprocesserna och pröva nya metoder för att bestämma deras hastighet, bland annat genom att mäta förbrukningen av syre. De ska också prova nya metoder för att avlägsna järn och neutralisera syror för att stoppa nedbrytningen. I ett stort samfinansierat projekt satsas totalt 18 miljoner kronor.

399 miljoner till hållbar utveckling i årets stora utdelning från Formas

19 november, 2008 - Formas

Vad händer med skaldjuren när havet blir surare? Är ett litet frö lösningen på rening av vattnet utan kemiska tillsatser? Beror människors attityd till åtgärder för att minska klimatförändringarna på vem som betalar för dessa? Hur kan man på ett rättvist sätt dela på kostnader globalt för utsläpp av växthusgaser? Dessa är några av de ämnen som behandlas i de 186 projekt som beviljades forskningsbidrag idag vid Formas stora årliga utdelning.

Mångfald gynnar utveckling av framtida drivmedel

19 november, 2008 - Chalmers tekniska högskola

Fler aspekter än de tekniska måste med i diskussionen för att avgöra vilket drivmedel som är bäst för miljön. Och det som verkar bäst idag är kanske inte alls bäst i morgon. Däremot behövs flera parallella spår för att driva på utvecklingen mot bättre alternativ. Det visar forskning från Chalmers.

Läckande metangas göder växthuseffekten

14 november, 2008 - Göteborgs universitet

Klimatet i Arktis förändras. Isarna smälter, tundran och havsbottnarna tinar. Som en följd bubblar växthusgaser i form av metanhydrater upp ur de Sibiriska kusthaven.
Klimatförändringen i Arktis, och hur den påverkar läckaget av metangas till atmosfären, står i centrum vid ett öppet seminarium vid Göteborgs universitet.