Pressmeddelanden

Miljö

Nervsystemet påverkas av kemikalier under nyföddhetsperioden

21 april, 2009 - Uppsala universitet

Kemikaliers påverkan på nervsystemets utveckling under nyföddhetsperioden har undersökts i en avhandling som läggs fram vid Uppsala universitet den 24 april. En viss typ av flamskyddsmedel och impregneringsmedel som används i textilier, datorer och pappersprodukter, visar sig framkalla utvecklingsstörningar på nervsystemet.

Oväntat stora utsläpp vid bränder i flamskyddat material

21 april, 2009 - Umeå universitet

Bromerade flamskyddsmedel används för att förhindra att datorer, plaster, textilier och isolering börjar brinna. En ny undersökning av forskare vid kemiska institutionen, Umeå universitet, visar att bränder i flamskyddat material leder till oväntat stora utsläpp av bromerade dioxiner, som är extremt giftiga.

Myggskelett i sjöbotten berättar fiskens historia

21 april, 2009 - Göteborgs universitet

Tofsmyggans käkben är mikroskopiskt litet. Men i händerna på forskarna vid Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet, blir myggbenen en tidsmaskin som kartlägger 200 år av försurning och fiskdöd i svenska sjöar.

Vätgas skyddar kärnbränsle vid slutförvar

20 april, 2009 - Chalmers tekniska högskola

När vårt använda kärnbränsle ska slutförvaras kommer det att skyddas av tre olika barriärer. Även om alla tre barriärerna blir skadade kommer inte kärnbränslet att lösa sig i grundvattnet, enligt en ny doktorsavhandling från Chalmers.

Forskningsprojekt skapar unikt miljövänlig båttvätt

20 april, 2009 - Göteborgs universitet

I Sannäsfjorden i Bohuslän har giftiga bottenfärger från tusentals fritidsbåtar orsakat allvarliga miljöproblem. Nu har forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med kommuner, företag och länsstyrelsen tagit fram världens kanske modernaste båttvätt, som sätter en svensk standard för miljövänlig båthantering.

Sanerad mark kan fortfarande innehålla farliga miljögifter

16 april, 2009 - Örebro universitet

Sanering av förorenad mark har hög prioritet i samhället. Men nu visar en studie vid Örebro universitet att jorden efter saneringen fortfarande innehåller ämnen som kan vara giftiga för både människor och andra levande organismer. Forskarna har använt en ny mätmetod som fångar upp fler ämnen än de traditionella analyser som används i dag. Resultaten redovisas i en rapport som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.

FN:s expertmöte: Hur kan forskare bidra till produktivt och hållbart jordbruk i Afrika?

15 april, 2009 - Göteborgs universitet

För världens fattiga är bättre produktivitet i jordbruket och mindre markförstörelse av livsavgörande betydelse. Mycket stora investeringar i afrikanskt jordbruk genomförs nu av bland annat FN och Världsbanken. Hur forskare kan bidra till att dessa resurser bäst kommer till nytta är huvudfrågan för det expertgruppmöte som FN arrangerar tillsammans med miljöekonomer vid Handelshögskolan i Göteborg med start imorgon. Bland de 27 deltagarna från fem världsdelar finns forskare, jordbruksrådgivare, ministrar och biståndsgivare.

FN håller expertmöte på Göteborgs universitet: Hur kan forskare bidra till produktivt och hållbart jordbruk i Afrika?

15 april, 2009 - Göteborgs universitet

För världens fattiga är bättre produktivitet i jordbruket och mindre markförstörelse av livsavgörande betydelse. Mycket stora investeringar i afrikanskt jordbruk genomförs nu av bland annat FN och Världsbanken. Hur forskare kan bidra till att dessa resurser bäst kommer till nytta är huvudfrågan för det expertgruppmöte som FN arrangerar tillsammans med miljöekonomer vid Handelshögskolan i Göteborg med start imorgon. Bland de 27 deltagarna från fem världsdelar finns forskare, jordbruksrådgivare, ministrar och biståndsgivare.