Pressmeddelanden

Miljö

”Stor mänsklig belastning av närsalter och miljöföroreningar på havet från oövervakade kustnära områden”

20 oktober, 2008 - Stockholms universitet

Förekomsten av vattenburna närsalter och föroreningar från land till hav kan vara större från de små kustnära områden, som inte systematiskt miljöövervakas, än från de stora, övervakade vattendragen. Situationen är särskilt tydlig i Sverige där en stor andel av befolkningen bor på just små kustnära områden. Det visar en ny vetenskaplig artikel publicerad i Global Biogeochemical Cycles från en forskargrupp vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, ledd av professor Georgia Destouni.

Fiskeriförvaltning och miljöfaktorer skapar en win-win situation för Östersjötorsken

20 oktober, 2008 - Stockholms universitet

Politiker har spelat en nyckelroll för de senaste årens ökning av Östersjöns torskbestånd, men miljöfaktorer är lika viktiga. Synergieffekter från dessa två faktorer har resulterat i en ökning som överstiger summan av båda delar. Dessa preliminära slutsatser kommer från en pågående studie vid Stockholms universitet (Institutionen för systemekologi och Baltic Nest Institute, vid Stockholm Resilience Centre). Slutsatserna är relevanta för det beslut som ministerrådet fattar om torskförvaltningen i Östersjön, den 27 oktober, 2008.

Stort intresse för miljömärkt mat bland konsumenter

17 oktober, 2008 - Örebro universitet

Svenska konsumenter är villiga att betala mer för miljövänlig mat. Det visar en studie om inställningen till miljömärkning och ursprungsmärkning av fisk som gjorts av forskare i Örebro.
– Konsumenterna tar hänsyn till miljö- och ursprungsmärkning, och det finns en vilja att betala mer för miljömärkt mat, konstaterar Thomas Laitila, professor i statistik vid Handelshögskolan på Örebro universitet.

Blåbärsriset minskar efter skogsgödsling

16 oktober, 2008 - SLU

Ökad kvävetillgång, efter t ex gödsling, påverkar skogsvegetationens sammansättning kraftigt. Blåbärsris och husmossa minskar i utbredning, medan gräset kruståtel gynnas.

Bättre datormodeller ger effektivare solceller

14 oktober, 2008 - Uppsala universitet

Datormodellering kan ge viktiga svar på hur olika faktorer påverkar prestanda för en solcell. Ulf Malm har tagit fram en simuleringsmodell som kan simulera vad som händer i så kallade CIGS-celler. Med hjälp av modellerna går det att bättre förstå vad som händer i cellerna, vilket på sikt kan leda till effektivare solceller. Ulf Malm lägger fram sin avhandling vid Uppsala universitet 17 oktober.

Inget köpmotstånd mot GMO-varor

14 oktober, 2008 - Linköpings universitet

Många européer är skeptiskt inställda till livsmedel från genmodifierade organismer (GMO). Men när de går i matvarubutiken hamnar ändå många GMO-märkta varor i korgen, visar en omfattande EU-studie där LiU-forskare stått för den svenska delen.

Smarta lösningar minskar utsläppen av CO2

14 oktober, 2008 - Mittuniversitetet

Bättre klimatskal, effektivare energitillförsel och användning av biobränsle för uppvärmning av hus skulle minska utsläppen av CO2 i Europa. Bostäder och lokaler svarar för 36 % av Sveriges energianvändning och många villor värms fortfarande med el. Befintliga villor har därför en viktig roll för att minska elanvändningen i Sverige.

Metod för att lindra Östersjöns övergödningssymptom

10 oktober, 2008 - Göteborgs universitet

Svenska Östersjökusten har upplevt ännu en sommar med omfattande algblomningar. Nu inbjuder forskningsplattformen Tellus till ett seminarium om hur övergödningssymptomen ska kunna lindras.

Starka svenska industrisektorer vinnare i EU:s ramprogram

9 oktober, 2008 - Formas

EU:s ramprogram för forskning och utveckling har stärkt svenska industrisektorer med stora företag och starka branschorganisationer. Däremot har branscher med mindre företag och svagare samordning haft svårare att hävda sig. För universitetens del är det svårare att se tydliga effekter. Det visar en ny undersökning av hur EU-programmen har påverkat fyra svenska industrisektorer och fem universitet.