Pressmeddelanden

Miljö

Vanligt läkemedel mot hudsvamp förgiftar havsmiljön

24 mars, 2009 - Göteborgs universitet

Läkemedlet clotrimazole, vanligt i receptfria hudsalvor, är förknippat med stora miljörisker. Det visar forskning vid Göteborgs universitet.
–De läkemedel och kemikalier vi använder i hushållen bildar en cocktail i havet, som direkt påverkar organismers tillväxt och fortplantning, säger forskaren Tobias Porsbring.

Koldioxidlagring studeras

19 mars, 2009 - Lunds universitet

Är det rimligt att satsa på en teknik som säger sig kunna ta hand om miljarder ton koldioxid och lagra dem i berggrunden för all framtid – eller är det en dyr skenlösning som låser världen fast i beroendet av fossila bränslen? Vad säger allmänheten, och vilken lagstiftning skulle behövas för att få det hela att fungera?

Europa – nytt nummer av tidskriften Framtider

18 mars, 2009 - Institutet för Framtidsstudier

I juni sker val till Europaparlamentet och senare under året övertar Sverige ordförandeskapet i EU. Framtider nr 1 2009 ägnas helt åt Europafrågor. Här skriver statsvetare, sociologer och idéhistoriker om Europa som ett projekt och en idé, om EU:s migrationspolitik, socialpolitik och säkerhetspolitik och om de problematiska demokratifrågorna inom unionen.

Oorganisk kameleont lovande för energi- och nanoforskning

18 mars, 2009 - Chalmers tekniska högskola

En ny avhandling från Chalmers visar att det mångsidiga materialet perovskit kan komma till nytta inom tre viktiga tillämpningsområden: bränsleceller, gasseparation inför lagring av koldioxid och nanokomponenter i elektroniska produkter. Materialet kan alltså få betydelse både för framtidens energisystem och för utvecklingen av nanoelektronik.

Renägarnas och skogsägarnas samråd borde kunna fungera bättre

17 mars, 2009 - SLU

Samråden mellan renägarna och skogsägarna fungerar i dag inte tillfredställande. Men processen skulle kunna förbättras genom att man klargör syfte och innehåll i samråden, jämkar planeringsperspektiven mellan näringarna, ökar kunskapen om både skogsmarken som resurs och om varandras näringar samt hittar konfliktlösande mekanismer. Det framhålls i en doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

Skogsbruk ger mer kvicksilver i insjöfisk

13 mars, 2009 - SLU

Upp till en fjärdedel av det kvicksilver som finns i fisk i skogssjöar kan vara orsakat av skogsbruk. Det skriver bland andra Kevin Bishop från SLU i det senaste numret av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift KSLAT.

Rapportera vårtecknen till blommar.nu!

13 mars, 2009 - SLU

Tecknen på att våren redan är i antågande är många just nu. Rapportera dina vårtecken på hemsidan www.blommar.nu och kolla in hur de förhåller sig till våren på andra platser i landet!

Stora skillnader mellan olika kommuners klimatsatsningar

11 mars, 2009 - Örebro universitet

Den globala uppvärmningen kommer att medföra allvarliga problem, det tror 70 procent av svenskarna. I många kommuner tas initiativ till lokala åtgärder, men det är stora skillnader mellan kommunernas vilja och förmåga till klimatarbete, det visar en avhandling i kulturgeografi vid Örebro universitet.

Ny metod för att övervaka vulkaner

9 mars, 2009 - Chalmers tekniska högskola

17 av världens mest aktiva vulkaner har fått mätutrustning från Chalmers, som mäter deras utsläpp av svaveldioxid. Mätresultaten ska användas för att lättare kunna förutsäga vulkanutbrott, och de kan också användas för att förbättra dagens klimatmodeller. En av de chalmersforskare som har utvecklat mätutrustningen är Mattias Johansson, som just har försvarat sin doktorsavhandling i ämnet.