Pressmeddelanden

Miljö

Giftiga ämnen i alunskiffer förstör grundvattnet

29 maj, 2008 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar. Det innehåller ofta höga halter av giftiga grundämnen och är lättvittrad då den exponeras. Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring. Detta är viktiga kunskaper för vår miljö och framtida dricksvatten.

Nya sätt att mäta havsströmmarna i Östersjön

27 maj, 2008 - Stockholms universitet

Vattnets väg genom Östersjöns vinklar och vrår är trots stora havsforskningsinsatser under det senaste århundradet något av ett mysterium. En bidragande orsak till detta är bristen på fortlöpande mätningar av havsströmmarna. I en ny avhandling i atmosfärvetenskap och oceanografi vid Stockholms universitet undersöks strömmarna genom att analysera resultat från konventionell mätteknik och nya observationsmetoder tillsammans med prognoser från datormodeller. Mätningarna bidrar till ökade kunskaper om Östersjöns tillstånd.

Mer kvicksilver i svensk insjöfisk

26 maj, 2008 - SLU

Trots ett minskat nedfall av kvicksilver har halterna av kvicksilver i insjöfisk fortsatt att öka de senaste tio åren. Halterna är nu generellt tre till fem gånger högre än den naturliga bakgrundsnivån. Det visar en SLU-analys av mer än svenska 2 000 sjöar från 1960-talet och framåt.

Viktig konferens i Uppsala om framtida forskningsinriktning om global utveckling

23 maj, 2008 - Uppsala universitet

Vilken forskning behövs för att lyckas bygga en hållbar framtid och hur uppnår man ett bra globalt samarbete? Under tre dagar, 27-29 maj, kommer Uppsala att vara geografisk mittpunkt för en bred diskussion om framtida globala utmaningar med temat ”Meeting Global Challenges in Research Cooperation”. SIDA, UD, forskningsfinansiärer och universitet deltar i paneldebatterna.

Pressinbjudan – Grunden till verktyg för klimatanpassning lagd

22 maj, 2008 - FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Forskare vid FOI tagit fram en rapport som lägger grunden för hur samhällsplanerare kan arbeta med socioekonomiska scenarier i ett perspektiv på 20-30 år. Resultaten presenteras vid ett seminarium den 23 maj.

FOI får fyra miljoner 2008 för stöd till FN

21 maj, 2008 - FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Utrikesdepartementet har beslutat att ge FOI 4 miljoner kronor i bidrag för stöd till FN. Pengarna är ett stöd till ett FN-projekt om hälso- och miljöbedömningar vid fredsfrämjande internationella insatser.

Ny krabba funnen i svenska vatten

20 maj, 2008 - Göteborgs universitet

En ny sorts krabba har påträffats på svenska västkusten. Krabban, som har sin normala nordgräns utanför Skottland, hittades av studenter som dissekerade en torsk fångad utanför Gullmarsfjorden i Bohuslän.

Mördaralgens “fingeravtryck” blir dess fall

20 maj, 2008 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Växtplankton är mikroskopiska växter som utgör basen på näringskedjan i hav och sjö. En del växtplankton kan producera gifter som är skadliga för andra marina organismer, som till exempel fisk. Holly A. Bowers har studerat växtplanktons arvsmassa för att kunna identifiera och uppskatta mängden av ett antal skadliga växtplanktonarter. Hennes arbete är en viktig pusselbit för att förstå när och hur skadliga växtplanktonarter som till exempel ”Mördaralgen” får ett övertag och risk för fiskdöd uppstår.

Klimatsmart gödsel från Salix och halm

19 maj, 2008 - SLU

Kvävegödsel står för en tredjedel av jordbrukets totala energianvändning. Utsläppen av växthusgaser kan minska med ca 80 procent med en ny metod att göra kvävegödsel från biomassa.