Pressmeddelanden

Miljö

Ny forskningssatsning ska rädda Vasa-skeppet

19 november, 2008 - Formas

Hur bör luftfuktighet, temperatur och ljus anpassas för att regalskeppet Vasa ska bevaras för eftervärlden? Hur mycket och hur fort bryts skeppets trävirke och konserveringsmedel ned och hur påverkas skeppets hållfasthet av detta? Forskare ska nu undersöka nedbrytningsprocesserna och pröva nya metoder för att bestämma deras hastighet, bland annat genom att mäta förbrukningen av syre. De ska också prova nya metoder för att avlägsna järn och neutralisera syror för att stoppa nedbrytningen. I ett stort samfinansierat projekt satsas totalt 18 miljoner kronor.

399 miljoner till hållbar utveckling i årets stora utdelning från Formas

19 november, 2008 - Formas

Vad händer med skaldjuren när havet blir surare? Är ett litet frö lösningen på rening av vattnet utan kemiska tillsatser? Beror människors attityd till åtgärder för att minska klimatförändringarna på vem som betalar för dessa? Hur kan man på ett rättvist sätt dela på kostnader globalt för utsläpp av växthusgaser? Dessa är några av de ämnen som behandlas i de 186 projekt som beviljades forskningsbidrag idag vid Formas stora årliga utdelning.

Mångfald gynnar utveckling av framtida drivmedel

19 november, 2008 - Chalmers tekniska högskola

Fler aspekter än de tekniska måste med i diskussionen för att avgöra vilket drivmedel som är bäst för miljön. Och det som verkar bäst idag är kanske inte alls bäst i morgon. Däremot behövs flera parallella spår för att driva på utvecklingen mot bättre alternativ. Det visar forskning från Chalmers.

Läckande metangas göder växthuseffekten

14 november, 2008 - Göteborgs universitet

Klimatet i Arktis förändras. Isarna smälter, tundran och havsbottnarna tinar. Som en följd bubblar växthusgaser i form av metanhydrater upp ur de Sibiriska kusthaven.
Klimatförändringen i Arktis, och hur den påverkar läckaget av metangas till atmosfären, står i centrum vid ett öppet seminarium vid Göteborgs universitet.

Jakt på varg kan göra svenskarna mer positiva

13 november, 2008 - SLU

Vi bör kunna tillåta jakt på ett begränsat antal vargar varje år, där vargförekomsten tillåter det. Om framförallt lokalbefolkningen och jägarna ser vargen som ett värdefullt jaktbart vilt kommer inställningen till varg att bli positivare och dess symboliska status att minska.

Ny studie från Stockholms universitet: Nätverk av små grönområden bevarar städers artrikedom

13 november, 2008 - Stockholms universitet

Nätverk av små och till syntes obetydliga grönområden kan för många djurarter vara ett acceptabelt alternativ till större och sammanhängande grönområden, inte minst i urbana och exploaterade områden. Detta kan göra det möjligt att upprätthålla viktiga ekologiska funktioner även i utsatta områden. Det visar en ny studie från Stockholms universitet.

Genombrott i forskningen för solceller av plast

10 november, 2008 - Göteborgs universitet

Solceller gjorda av plast kan bli framtidens gröna energikälla. Ny forskning vid Göteborgs universitet har tagit plastcellen ett stort steg närmare kommersiell tillverkning.

Prisad för forskning om luftpartiklar

7 november, 2008 - Lunds universitet

Professor Erik Swietlicki från LTH, Lunds Tekniska Högskola, får idag utmärkelsen som årets nordiska aerosologist. Denna delas ut vid ett symposium i Oslo av Nordiska Sällskapet för Aerosolforskning, NOSA.