Pressmeddelanden

Miljö

FOI får fyra miljoner 2008 för stöd till FN

21 maj, 2008 - FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Utrikesdepartementet har beslutat att ge FOI 4 miljoner kronor i bidrag för stöd till FN. Pengarna är ett stöd till ett FN-projekt om hälso- och miljöbedömningar vid fredsfrämjande internationella insatser.

Ny krabba funnen i svenska vatten

20 maj, 2008 - Göteborgs universitet

En ny sorts krabba har påträffats på svenska västkusten. Krabban, som har sin normala nordgräns utanför Skottland, hittades av studenter som dissekerade en torsk fångad utanför Gullmarsfjorden i Bohuslän.

Mördaralgens “fingeravtryck” blir dess fall

20 maj, 2008 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Växtplankton är mikroskopiska växter som utgör basen på näringskedjan i hav och sjö. En del växtplankton kan producera gifter som är skadliga för andra marina organismer, som till exempel fisk. Holly A. Bowers har studerat växtplanktons arvsmassa för att kunna identifiera och uppskatta mängden av ett antal skadliga växtplanktonarter. Hennes arbete är en viktig pusselbit för att förstå när och hur skadliga växtplanktonarter som till exempel ”Mördaralgen” får ett övertag och risk för fiskdöd uppstår.

Klimatsmart gödsel från Salix och halm

19 maj, 2008 - SLU

Kvävegödsel står för en tredjedel av jordbrukets totala energianvändning. Utsläppen av växthusgaser kan minska med ca 80 procent med en ny metod att göra kvävegödsel från biomassa.

Den svenska hagen i med- eller motvind?

15 maj, 2008 - SLU

Hur många träd och buskar ska få finnas i svenska hagar, är det något som EU-byråkratin ska få bestämma? Hur förhåller vi oss till landskapets behov av betande djur i skuggan av köttproduktionens klimatpåverkan? HagmarksMistra bjuder in till pressträff 22 maj.

100 miljoner till energiutbildning och forskning

14 maj, 2008 - Chalmers tekniska högskola

Chalmers och energibolaget E.ON sluter samarbetsavtal. Målet är att parterna gemensamt ska bidra till att stärka och utveckla utbildning och forskning inom energiområdet ur ett långsiktigt miljöperspektiv. E.ON finansierar samarbetet med 100 miljoner kronor fördelat på tio år.

Global, politisk myndighet som en lösning på klimatfrågan

14 maj, 2008 - Uppsala universitet

Att vi behöver koordinera vårt miljöarbete globalt om vi ska lyckas begränsa utsläppen av växthusgaser är många experter eniga om. Statsvetaren Aaron Maltais vid Uppsala universitet går så långt som att föreslå en global, politisk miljömyndighet. I sin avhandling, som han lägger fram den 16 maj, argumenterar han för vår moraliska plikt att ta itu med den globala uppvärmningen.

Promiskuösa strandsnäckor i ung forskning

13 maj, 2008 - Göteborgs universitet

Honsnäckans rörlighet är mycket begränsad, vilket ökar risken för incest. Det löser snäckan genom att ha upp till 22 olika partners på en enda kull. Det framgår av två unga gymnasieelevers projektarbete vid Göteborgs universitet.

1270 vill forska med bidrag från Forskningsrådet Formas

13 maj, 2008 - Formas

Cirka 1270 ansökningar fick Formas in i årets stora utlysning, ungefär lika många som förra året. Den ordinarie utlysningen av forskningsprojekt fick cirka 840 att jämföra med förra årets 900. Nytt för i år var att Formas även utlyste postdoktors-stipendium till forskare med examen från utländskt universitet.

Utsläpp av metaller från vägtrafik

12 maj, 2008 - Högskolan i Kalmar, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

I takt med ökade regleringar inom miljöområdet och en snabb teknikutveckling är det inte längre fabriker som är de största miljöbovarna. Istället har det mer diffusa utsläppen från produktanvändning fått en större betydelse. David Hjortenkrans vid Högskolan i Kalmar har undersökt vilka metallutsläpp som sker från bromsbelägg och däck.