Pressmeddelanden

Miljö

Göteborgsforskare: första djuret på jorden – en kammanet

8 april, 2008 - Göteborgs universitet

Med tillgång till nya genetiska data har forskare vid Göteborgs universitet lyckats rekonstruera djurrikets tidigaste evolution.
Studien, som nu uppmärksammas stort i ansedda tidskriften Nature, visar att de första djuren på jorden var – kammaneter.

Kulturell bakgrund påverkar våra val av ”etiska” livsmedel

2 april, 2008 - Stockholms universitet

Kulturell bakgrund är en faktor som påverkar våra inköp av etiska livsmedel i större utsträckning än vad som tidigare varit känt. Det visar en magisteruppsats vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet där magisterstudenten Chih-Hao Kung undersökt svenska, kinesiska och taiwanesiska kunders motiv till att handla etiskt. Resultatet av undersökningen visar att sociokulturell bakgrund starkt påverkar de faktorer som spelar in vid valet av etiska livsmedel.

Genförändrad raps oväntat långlivad

2 april, 2008 - Lunds universitet

Enstaka plantor av genetiskt förändrade grödor – GMO – kan dyka upp på en åker tio år efter det att de odlades. Så förhåller det sig i alla fall med raps. Det visar en studie utförd av växtekologen Tina D´Hertefeldt vid Lunds universitet. Studien publiceras i dag on-line i Biology Letters som publiceras av brittiska Royal Society.

Så kan passivhus bli vanligare i Sverige

25 mars, 2008 - Lunds universitet

Trots ett växande intresse för energieffektivt byggande finns det fortfarande ganska få passivhus i Sverige. För att ta reda på hur antalet kan öka gav Energimyndigheten år 2005 i uppdrag åt Ulla Janson, forskare vid Lunds Tekniska Högskola att närstudera flera pågående svenska passivhusprojekt för att ta reda på hur antalet kan öka. Nyligen la hon fram sin licentiatavhandling (etappexamen till doktorsexamen).

Klimatfrågan tar stryk!

19 mars, 2008 - Formas

Möjligheterna att framgångsrikt tackla klimatfrågan försämras om utredningens förslag genomförs, säger Rolf Annerberg generaldirektör för Forskningsrådet Formas och Göran Enander ordförande i Formas Forskarråd med anledning av de förslag till ny forskningsrådsorganisation som Madeleine Sandström idag presenterar på DN Debatt.