Pressmeddelanden

Miljö

Kriserna öppnar ett fönster för lokala livsmedel

30 maj, 2022 - Högskolan i Gävle

Pandemin och nu kriget i Ukraina, har visat hur sårbara de globala försörjningskedjorna för våra livsmedel är. – Det har öppnat ett fönster som vi måste utnyttja för att skala upp vår lokala livsmedelsproduktion, säger Per Hilletofth, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Läromedel förmedlar förenklad bild av hållbar utveckling

24 maj, 2022 - Umeå universitet

Högstadiets läroböcker om hållbar utveckling fokuserar på ekologiska aspekter, döljer komplexa frågor och lägger stort ansvar på enskilda individer. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Sommar 2022 – Experter vid Stockholms universitet

24 maj, 2022 - Stockholms universitet

Letar du som journalist något spännande att göra reportage om, eller en expert som kan kommentera det som händer under sommaren? Här finns en sammanställning över några av våra experter som forskar om allt från husvagnssemester till gifter i solkräm.

Lundaforskare löser 30-årig genetikgåta kring växters reaktioner på beröring

23 maj, 2022 - Lunds universitet

Det är sedan tidigare klarlagt att beröring kan utlösa stressreaktioner hos växter. Men de molekylära förklaringsmodellerna har hittills varit spartanska. Men nu har forskare hittat nya genetiska nycklar till varför växter reagerar så kraftfullt på mekanisk stimulering. När du vattnar dina trädgårdsväxter reagerar de direkt på en biokemisk nivå. Och när du låter din knivsegg […]

Alger ska rena avloppsvatten

19 maj, 2022 - Lunds universitet

Algblomning gillar vi inte. Men i avloppsvattnet kan de små snabbgroende organismerna göra susen. Det tror forskaren Jing Li som testar hur olika slags alger kan rena avloppsvattnet. ”Metoden kan bli både billigare och miljövänligare än dagens metoder” säger hon. Dessutom kan algerna sedan kanske bli bränsle eller gödningsmedel – eller rentav mat! Avloppsvatten, vare […]

Barrträd anpassar sig för att förbli gröna vintertid

19 maj, 2022 - Umeå universitet

Pushan Bag, Umeå Plant Science Centre, visar i sin avhandling att barrträd har utvecklat speciella mekanismer som förhindrar skador på deras fotosyntetiska maskineri. Det gör att barrträd kan förbli gröna under vintern när temperaturen är låg men solinstrålningen är hög. Pushan Bag försvarar sin avhandling vid Umeå universitet fredagen den 20 maj.

Hög kolinlagring på svenska mjölkgårdar minskar mjölkens klimatpåverkan

19 maj, 2022 - SLU

Förändringar i jordbruksmarkens kolförråd kan ha stor inverkan på mjölkens klimatavtryck. Forskare från SLU har undersökt hur kolförrådet har förändrats i svensk jordbruksmark under en tioårsperiod, och det visade sig att det har ökat på både mjölk-, nötkötts- och växtodlingsgårdar. Störst var ökningen på mjölkgårdar, där den positiva klimateffekten motsvarade 1,4 ton koldioxid per hektar och år.

Dinosaurietunga lantbruksmaskiner äventyrar livsmedelsförsörjningen

17 maj, 2022 - SLU

Jordbrukets maskiner börjar bli så tunga att de på sikt hotar livsmedelsförsörjningen i Europa, Amerika och Australien. Större och bredare däck har begränsat skadorna på markytan, men under matjorden blir jorden så packad att dess långsiktiga produktionsförmåga är hotad. Det visar en ny global studie, som även drar paralleller till sauropoderna, de tyngsta djur som någonsin har vandrat på jorden.

Nya verktyg för att studera hur miljö och klimat skildras i kulturen

17 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Forskningsområdet ekokritik studerar hur människan i till exempel text, film och konst samspelar med det icke-mänskliga, som djur, växter och hav. Nu kommer boken Ekokritiska metoder, en introduktion till området skriven av forskare från olika håll. Ekokritik uppstod inom litteraturvetenskapen, men är numera ett tvärvetenskapligt och mångfacetterat forskningsfält som studerar många fler kulturella fenomen än bara […]

Nytt ljus över organiska solceller

17 maj, 2022 - Linköpings universitet

För att ställa om till en fossilfri energiförsörjning krävs bland annat effektiva och miljövänliga solceller. Forskare vid Linköpings universitet har kartlagt hur energin flödar i organiska solceller, något som hittills varit okänt. Resultaten kan bidra till mer effektiva solceller och är publicerade i Nature Communications.