Pressmeddelanden

Miljö

Brist på teknisk kompetens bromsar automatisering inom fordonsindustrin

13 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Behovet av att använda robotsystem och intelligent teknik växer inom fordonsindustrin. Men det krävs ytterligare teknikutveckling och ökad teknisk kompetens för att omställningen till en mer automatiserad produktion ska kunna genomföras. Det visar en studie på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.     

Lappländskt leddjursliv kartlagt i unik långtidsstudie

13 maj, 2022 - Lunds universitet

Antalet insekter i Europa har minskat dramatiskt under de senaste decennierna. Men inte i fjällbjörkskogen i västerbottniska Ammarnäs. Här har forskare under 53 år kartlagt populationerna och kan i en ny studie konstatera att antalet insekter och spindlar är i princip detsamma som när studien inleddes på 60-talet. Ammarnäs är en liten fjällnära ort i […]

Stort EU-projekt om riskbedömning av kemikalier startar

13 maj, 2022 - Umeå universitet

PARC är ett nytt gigantiskt forskningsprojekt finansierat av EU, med över 200 partners och med fokus på utveckling av nästa generations verktyg för riskbedömning av kemikalier. Forskare från Umeå universitet medverkar i projektet tillsammans med akademiska partners och myndigheter från 28 länder och ett flertal EU-myndigheter. Just nu startar projektet upp i Paris.

Miljö-DNA kan användas för att räkna gäddorna i sjön

11 maj, 2022 - SLU

Det går att uppskatta hur mycket fisk det finns under ytan genom ett vattenprov. Det visar en studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental DNA, och där forskare från Sveriges lantbruksuniversitet sett ett tydligt samband mellan koncentrationen gädd-DNA i vattnet och mängden gädda.

Lägre pris kan få fler att välja vegetariskt

10 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Fler köttätare kan tänka sig en vegetarisk burgare om den är billigare än köttvarianten. Men det krävs stor prisskillnad – även om priset sänktes med 30 procent skulle endast en tredjedel av dem som normalt valt köttburgare välja vegetariskt. Det visar en studie i nationalekonomi från Göteborgs universitet, som undersökt drivkrafter och hinder för att byta ut köttet mot gröna alternativ.

Strandpromenad under fullmåne i årets Algforskarsommar

9 maj, 2022 - Stockholms universitet

Medborgarforskningsprojektet Algforskarsommar, som startade 2021, ger allmänheten möjlighet att bidra med ny kunskap om vad som händer under ytan i våra svenska kustvatten, hur havet påverkas av klimatförändringarna och om kustens biologiska mångfald. I årets upplaga av Algforskarsommar finns en ny uppgift: att gå ut på blåstångspromenad under fullmåne!

Svårare än väntat för glaciärer att återhämta sig från klimatuppvärmningen

9 maj, 2022 - Stockholms universitet

Istungor är flytande förlängningar av glaciärer. Om Grönlands näst största flytande istunga bryts upp kan den sannolikt inte återhämta sig om inte jordens framtida klimat blir avsevärt kallare. Detta är resultaten av en ny studie, publicerad i Nature Communications. Inkluderar videomaterial anpassat till medieanvändning.

Ny forskning visar vägen mot en grön omställning av den kemiska industrin

6 maj, 2022 - Stockholms universitet

Forskare vid Stockholms universitet har för första gången kunnat studera ytan på en koppar-zink-katalysator när koldioxid reduceras till metanol, resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science. En bättre kunskap om katalysprocessen och möjligheten att hitta ännu effektivare material öppnar dörren för en grön omställning inom den kemiska industrin.

Mygghjärnans sätt att förnimma det unika i människans doft har avslöjats

6 maj, 2022 - SLU

Gulafebernmyggan, som kan sprida en rad allvarliga sjukdomar, finns i en form där honan är helt inriktad på människoblod. Nu har forskare från Princeton University, med hjälp av SLU, visat hur mygghjärnan kan urskilja människodoft i det hopkok av olika djurdofter som kan finnas i omgivningen. Forskarna hoppas att kunskapen ska bana väg för nya sätt att minska förekomsten av myggspridda sjukdomar.

Oroande fynd av nanoplast i avlägsna skogsvatten

5 maj, 2022 - SLU

Nanoplast – små, osynliga plastpartiklar som tidigare knappt har gått att mäta – har nu upptäckts i höga halter i skogssjöar och vattendrag i Sverige, och även i obefolkade områden i Sibirien. Nanoplaster är så små att de kan passera cellmembranen hos levande organismer. Bakom studien står forskare från Universitetet i Utrecht i samarbete med bland annat Sveriges lantbruksuniversitet.