Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Gener styr lövsångarens flyttrutter

30 januari, 2023 - Lunds universitet

Fåglars flyttningsresor mellan kontinenter har fascinerat människan sedan antiken. Nu visar en ny studie från Lund att det är två platser i arvsmassan som bestämmer om en lövsångare flyttar över Iberiska halvön till västra Afrika eller över Balkan till östra och södra Afrika. Forskare har länge vetat att det är ett medfött beteende som gör […]

Ja, det du gör i din trädgård för att hjälpa bina funkar, visar ny Lundastudie

26 januari, 2023 - Lunds universitet

Tillhör du dem som planterat och fixat i din trädgård för att göra det bättre för pollinatörer? Grattis, då har du sannolikt gjort en värdefull insats – en ny studie från Lunds universitet, där man utvärderat Naturskyddsföreningens kampanj Operation: Rädda bina, visar att det privatpersoner gör i sina trädgårdar verkligen kan göra en positiv skillnad. […]

Kraftfulla politiska åtgärder behövs för att minska den ökande andelen dollarmiljonärers miljöpåverkan

25 januari, 2023 - Linnéuniversitetet

Andelen dollarmiljonärer i världen ökar stadigt och deras utsläppsmönster gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att uppfylla Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Enligt en ny studie från turismprofessor Stefan Gössling kommer dollarmiljonärerna, inom bara några decennier, att stå för nästan tre fjärdedelar av koldioxidutsläppen. I en forskningsrapport som […]

Ny typ av solceller testas i rymden

25 januari, 2023 - Lunds universitet

Fysikforskare vid Lunds universitet lyckades nyligen bygga små solslukande antenner – nanotrådar – med tre olika material som bättre matchar solspektrat jämfört med dagens kiselsolceller. Eftersom nanotrådarna är lätta och kräver lite material per ytenhet ska de nu testinstalleras på satelliter, vilka drivs av solceller och där verkningsgrad i kombination med låg vikt är A […]

Järnvägen fick Sverige att grönska

25 januari, 2023 - Göteborgs universitet

Många orter i Sverige fick sina första parkanläggningar när järnvägen drogs fram. SJ hade över 140 anställda som anlade och skötte parker och trädgårdar.

Bälte livsviktigt i A-traktorer och mopedbil

24 januari, 2023 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI:s krocktester med A-traktorer och mopedbilar ger skakande och tydliga besked. Utan bilbälte kan det vara kört även i långsamtgående fordon. Oavsett bilmodell och hastighet – att inte ha bälte på sig är ett bra sätt att bryta nacken, menar forskarna på VTI. De inspelade krockfilmerna från VTI:s krocksäkerhetslaboratorium i Linköping visar hur illa det […]

Forskning för hållbar, miljövänlig papperstillverkning

24 januari, 2023 - Karlstads universitet

Papperstillverkning kräver ofta tillsatser för att uppnå önskvärda egenskaper, som exempelvis papperets styrka. Ny forskning visar att detta kan lösas på ett hittills oprövat sätt.

Honors och hanars förmåga att hantera stress kan vara skillnad mellan liv och död

24 januari, 2023 - Lunds universitet

Honor och hanar av fiskarten ruda reagerar olika på rovdjursframkallad stress, enligt en ny studie från Lunds universitet. Hanarna förändrar sitt utseende genom att växa på höjden för att undkomma glupska rovfiskar. Denna egenskap saknas helt hos honorna som därför oftare slukas av större fiskar.  Vissa djur har utvecklat förmågan att ändra utseende för att […]

Ny svensk kvantdator blir tillgänglig för industrin

23 januari, 2023 - Chalmers tekniska högskola

Nu ska en svensk kvantdator bli tillgänglig för många att använda. Med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ska det byggas en kopia av den kvantdator som idag finns på Chalmers. Den nya datorn ska ge svenska företag och forskare möjlighet att lösa problem med hjälp av kvantteknologi. En särskild supportavdelning ska hjälpa till att göra verkstad av idéerna.

Ny forskarskola för hållbar tillverkningsindustri

18 januari, 2023 - Karlstads universitet

Karlstads universitet startar en ny forskarskola i samverkan med nio företag och flera branschpartners. Syftet är att bidra till en hållbar tillverkningsindustri och framtidssäkring av svensk processindustri genom behovsdriven forskning. – Karlstads universitet har sedan länge ett nära samarbete med företagen, och vi vet att det finns behov av forskning om förnybara material och av […]