Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Solvärme är en viktig pusselbit i framtidens energiförsörjning

23 september, 2022 - Högskolan Dalarna

Forskare på Högskolan Dalarna ska undersöka möjligheten att bygga stora solvärmefält i kombination med så kallade groplager som kan lagra värme från sommar till vinter. Energimyndigheten har beviljat 2,8 miljoner kronor till projektet. Framför allt är solvärme intressant för mindre företag som eldar dyrare bränslen, exempelvis pellets. I Danmark har redan tekniken fått genomslag och […]

Högre temperaturer gör det svårt för fikonträdets pollinatörer

23 september, 2022 - Uppsala universitet

Forskare från bland annat Uppsala universitet har undersökt effekten av stigande temperaturer på livslängden hos pollinerande fikonsteklar. Resultaten visar att steklarna levde mycket kortare liv vid höga temperaturer, vilket skulle göra det svårt för dem att ta sig den långa sträckan mellan träden de pollinerar.

Mystiska krusningar i Vintergatan härstammar från närgången dvärggalax

23 september, 2022 - Lunds universitet

Med hjälp av data från rymdteleskopet Gaia kan ett internationellt forskarlag visa att stora delar av Vintergatans yttre skiva vibrerar. De säregna krusningarna orsakas av dvärggalaxen Sagittarius som passerade vår galax för mellan 1–2 miljarder år sedan. Vår kosmiska hemvist Vintergatan innehåller mellan 100 och 400 miljarder stjärnor. Astronomer tror att galaxen föddes för 13,6 […]

Aktivt kol kan ge luktfria blöjor

22 september, 2022 - Göteborgs universitet

Genom att använda aktivt kol i blöjor så kan urinlukten minskas. Luktmolekylerna binds till kolet i stället för att spridas i luften.

Vargar kan knyta an till människor

20 september, 2022 - Stockholms universitet

För hundar är det ofta naturligt att visa tillgivenhet mot människor. Forskare från Stockholms universitet har nu sett samma anknytningsbeteende hos vargar mot de människor som tar hand om dem.

Banbrytande ekvation kan ge vassare kvantdatorer

14 september, 2022 - Lunds universitet

Genom en ny ekvation har en forskargrupp lyckats beskriva dynamiken hos ett allmänt återkopplat kvantsystem. Upptäckten möjliggör djupare studier av kvantmekanik och kan bli viktig i utvecklingen av framtidens kvantdatorer. Dagens teknik minskar ständigt i storlek. Vid riktigt små längdskalor börjar kvanteffekter, så som tunnling, superposition och sammanflätning bli påtagliga. Det är därför viktigt att […]

Kebnekaises sydtopp fortsatt lägre än nordtoppen

14 september, 2022 - Stockholms universitet

Årets toppmätning bekräftar att Kebnekaises sydtopp fortsatt är lägre än nordtoppen. I motsats till vad som rapporterats om extrema minskningar av glaciärer i Alperna personal från forskningsstationen, som i år besteg sydtoppen istället för att besöka den med helikopter.

Vassare tänder ger mikrokammar nya möjligheter

13 september, 2022 - Chalmers tekniska högskola

​Mikrokammar har vitt skilda användningsområden – de kan hjälpa oss med att upptäcka planeter utanför vårt solsystem såväl som att spåra sjukdomar i våra kroppar. Nya forskningsresultat vid Chalmers tekniska högskola ger nu en djupare förståelse för hur linjebredden i kammarna fungerar, något som bland annat kommer att möjliggöra ännu mer exakta mätningar i framtiden. […]

Forskning för en förändrad pelletsproduktion

13 september, 2022 - Karlstads universitet

Forskare från Karlstads universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, genomför storskaliga försök i samverkan med Solör Bioenergi Pellets AB i Älvdalen för att skapa en kontrollerbar process som ger jämn och hög pelletskvalitet.