Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Flyttande småfåglar stiger till extrema höjder på dagen

7 maj, 2021 - Lunds universitet

Forskare har upptäckt att trastsångaren, en liten fågel som normalt flyttar på nätterna, flyger på extrema höjder på upp till 6300 meter de fåtalet gånger då den väljer att fortsätta att flyga på dagen under sin månadslånga flyttning från norra Europa till övervintringsområdena söder om Sahara. I en studie publicerad i Science presenterar forskarna sina […]

Ny utvärderingsmodell för mer hållbara städer

5 maj, 2021 - Umeå universitet

Kavitha Shanmugam föreslår en modell för bedömning av städers hållbarhet. Modellramverket, vilket sammanför två olika livscykelverktyg, tar hänsyn till den kombinerade effekten av stadens centrala tjänster inom vatten, avfall och energi och syftar till att öka graden av cirkularitet. Kavitha försvarar sin avhandling måndagen den 10 maj vid Umeå universitet.

Ny studie förkastar idé om att du maximalt kan ha 150 kompisar

5 maj, 2021 - Institutet för Framtidsstudier

Ungefär 150 meningsfulla sociala kontakter, fler än så klarar människan inte av. Det så kallade ”Dunbars tal”, en idé från antropologin om en maxgräns för människans sociala förmåga har länge betraktats som en sanning. En ny studie visar dock att Dunbars tal inte stämmer.

Framställda molekyler som lurar virus att fästa

4 maj, 2021 - Umeå universitet

Pandemier orsakade av virus utgör hot mot den globala folkhälsan. Trots detta finns ytterst få läkemedel för behandling av virussjukdomar. Emil Johansson har i sitt avhandlingsarbete utvecklat molekyler som binder till virus och därmed blockerar viruset från att infektera celler och orsaka sjukdom. Han försvarar sin avhandling fredagen den 21 maj vid Umeå universitet.

Para sig med släktingar? I naturen är det helt okej

3 maj, 2021 - Stockholms universitet

Inavel är skadligt och bör undvikas under alla omständigheter. Det är utgångspunkten för dagens forskning om evolution och hundratals vetenskapliga studier. Men en ny studie vid Stockholms universitet, publicerad i Nature Ecology and Evolution, visar att frågan egentligen är komplicerad. Studien sammanfattar fyrtio år av forskning och bildar en syntes av 139 olika experimentella studier.

Akademier vill ha ökat samarbete för att motarbeta desinformation

3 maj, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

I samband med Covid-19-pandemin har det blivit allt mer uppenbart vilket stort problem spridningen av falska nyheter, myter och konspirationsteorier är. I en ny rapport efterlyser nu ALLEA, en organisation för vetenskapsakademier i Europa, ökat samarbete för att motverka spridningen av desinformation och minska dess konsekvenser.

Förbud mot nolltappning i vattenkraftverk ger miljönytta

3 maj, 2021 - Umeå universitet

Det går att genomföra åtgärder som ger mer miljövänliga flöden i reglerade älvar med endast små förluster i vattenkraftsproduktion. Det visar ny forskning från Umeå universitet. Studien ingår i Åsa Widéns doktorandprojekt och är publicerad i Science of the Total Environment.

Isolerade öar ytterst känsliga för mänsklig påverkan

30 april, 2021 - Lunds universitet

Koloniseringen av avlägsna öar har bidragit till oåterkalleliga förändringar i öarnas ekosystem. Det visar en internationell studie där bland annat forskare från Lunds universitet medverkar. Genom att analysera 5 000 år gammalt pollen kan forskargruppen blottlägga öarnas sårbarhet. I den nya studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science har ett forskarlag undersökt hur människan påverkat […]

Molekylärbiologerna som backat bandet tre miljarder år

29 april, 2021 - Uppsala universitet

En forskargrupp vid Uppsala universitet har lyckats studera flera miljarder år gamla så kallade translationsfaktorer. Dessa är viktiga för cellers produktion av proteiner. Efter att ha undersökt de ”återuppståndna” forntida faktorerna kunde forskarna se att de kunde jobba bredare än dagens mer specialiserade motsvarigheter.