Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Artificiellt ljus saboterar dyngbaggarnas orienteringsförmåga

30 juli, 2021 - Lunds universitet

För första gången kan forskare visa att artificiellt ljus i städer och andra områden förstör möjligheterna för nattaktiva djur att navigera efter naturliga ljusfenomen på natthimlen. Istället tvingas de ta gatlyktor, neonbelysning och strålkastare till hjälp för att kunna orientera sig. En del djur, bland andra flyttfåglar, sälar och nattfjärilar, använder ljuset från stjärnor, månen […]

Putsarfisken byter kön – och intellektuella förmågor

14 juli, 2021 - Stockholms universitet

Putsarfiskhonor har bättre självkontroll än putsarfiskhanar, medan hanarna är bättre på att lära sig saker. Eftersom putsarfiskar är hermafroditer och byter kön betyder det att fiskarnas kognitiva förmåga förändras utifrån vilket kön de har. Det visar forskning från Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Ny design ger elektroniska papper optimala färger

12 juli, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Tänk dig att kunna sitta i solen och läsa på en digital skärm, tunn som papper med samma bildkvalitet som om du hade suttit inomhus. Visionen behöver inte ligga så långt bort. På Chalmers utvecklar forskare en ny sorts skärmar – även kallade elektroniska papper – där omgivningens ljus används och energiförbrukningen blir minimal. Nu […]

Hanars taggiga parningsorgan både skadar honor och ger dem fördel

7 juli, 2021 - Uppsala universitet

Hanar med parningsorgan som skadar honor kan ha större fortplantningsframgång. Ny forskning från Uppsala universitet visar att honor som parar sig med sådana hanar får en fördel i att deras ungar blir friskare. Det är en ny pusselbit till att förstå hur det komplexa parningssamspelet mellan hanar och honor utvecklats. Studien är publicerad i Proceedings of the Royal Society B.

Hissnande höjdväxlingar hos maratonflygande flyttfåglar

1 juli, 2021 - Lunds universitet

Extrema skillnader i flyghöjd mellan dag och natt kan vara ett, tills nu, oupptäckt mönster bland flyttfåglar. Den reflexionen gör forskare vid Lunds universitet i en studie på dubbelbeckasiner där de även uppmätt nytt höjdrekord för flyttfåglar oavsett art, 8700 meter. Dubbelbeckasiner är en vadarfågel som häckar i bland annat Sverige och tillbringar vintern i […]

Ny skalbagge funnen i fossilt bajs från förmodad dinosauriesläkting

30 juni, 2021 - Uppsala universitet

Den nya skalbaggsarten Triamyxa coprolithica är den första insekten någonsin att bli vetenskapligt beskriven från en koprolit (fossilt bajs). Ett hungrigt djur, förmodligen dinosauriesläktingen Silesaurus opolensis, hjälpte forskarna att samla in och bevara skalbaggarna genom att svälja dem i massor för 230 miljoner år sedan. Forskningen publiceras i tidskriften Current Biology. Det är paleontologer från […]

Genombrott för att spåra RNA i celler

30 juni, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Forskare på Chalmers har lyckats ta fram en metod för att märka mRNA-molekyler och följa dess väg i cellerna, med blotta ögat i ett mikroskop och i realtid – utan att påverka mRNAts naturliga funktion. Genombrottet har stor betydelse för att underlätta utvecklingen av nya RNA-baserade mediciner. RNA-baserade medicinska terapier erbjuder fantastiska möjligheter att förebygga, […]

Hanars konkurrens om att få para sig viktig för genetiskt friska populationer

27 juni, 2021 - Uppsala universitet

Ett fåtal hanar räcker för att befrukta alla honor och de har därför liten betydelse för en populations tillväxt. Däremot är de viktiga för att rensa ut dåliga mutationer från populationen. Det här visar en ny studie från Uppsala universitet som ger fördjupad kunskap om vilka genetiska konsekvenser sexuell selektion kan ha på sikt. Resultaten är publicerade i Evolution Letters.

Under årtionden har grönytorna i Göteborg minskat

24 juni, 2021 - Göteborgs universitet

Den stadsnära grönskan i Göteborgs kommun minskar. En studie vid Göteborgs universitet visar att Göteborgs kommuns landyta har förlorat en betydande andel grönska mellan 1986 och 2019.
Studien har gjort nedslag vid åtta olika tillfällen mellan 1986 och 2019 och resultatet visar en stadigt nedåtgående trend i andelen stadsnära grönska i Göteborgs kommun.

Ny kunskap om jordens mantel ger inblick i Indonesiens explosiva vulkaner

24 juni, 2021 - Uppsala universitet

Vad är det som gör Indonesiens vulkaner till några av världens farligaste? Genom kemiska analyser av små mineraler i lava från Bali och Java har forskare från bland annat Uppsala universitet funnit nya ledtrådar som ökar förståelsen för hur jordens mantel är sammansatt just här och hur magman förändras före ett utbrott. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.