Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Myrarnas metanutsläpp mer komplexa än i klimatmodellerna

16 april, 2021 - Lunds universitet

Dagens klimatmodeller är trubbiga verktyg som inte beskriver myrars metanutsläpp på ett tillfredsställande sätt. Det slår en internationell forskargrupp fast i en ny studie. Istället för att bara ta hänsyn till temperaturförändringar måste fler faktorer lyftas in i modellerna. Med hjälp av klimat- och växthusgasdata från det globala nätverket Fluxnet – som består av cirka […]

Dna-kartläggningar kastar nytt ljus över jordbrukets spridning i Sydostasien

16 april, 2021 - Uppsala universitet

Två nya studier ifrågasätter den tidigare bilden av hur de austronesisktalande folkgrupperna spred jordbruket till och bortom öarna i Sydostasien. Det var inte alltid så att språk, levnadssätt, kultur och människor följdes åt som en enhet, menar forskarna från Uppsala universitet. Expansionen av de austronesisktalande folkgrupperna på öarna i Sydostasien och Stilla havet är en […]

Ny kunskap om hur bäckar och älvar avger koldioxid på natten

16 april, 2021 - Umeå universitet

Bäckar och älvar avger stora mängder koldioxid till atmosfären, men en ny studie publicerad i Nature Geoscience ledd av forskare vid universiteten i Umeå och Lausanne visar att flödet kan vara större än vad man tidigare trott.

Anpassat stöd för läkemedelsanvändning gav tryggare hjärtpatienter

15 april, 2021 - Linnéuniversitetet

Personer som behöver ta flera läkemedel samtidigt slutar ibland att använda dessa efter en tid, trots att de har behov av dem. Hur kan sjukvården stödja de här patienterna i deras läkemedelsanvändning? Den frågan har Malin Johansson Östbring tittat på i en ny avhandling i biomedicinsk vetenskap från Linnéuniversitetet, med fokus på patienter med hjärtinfarkt […]

Maskininlärning kan bidra till att bromsa framtida pandemier

13 april, 2021 - Göteborgs universitet

Artificiell intelligens kan bli en av nycklarna för att bromsa smittspridningen vid framtida pandemier. I en ny studie har forskare vid Göteborgs universitet undersökt hur maskininlärning kan användas för att hitta de mest effektiva testmetoderna vid epidemiska utbrott, och därmed bidra till att bättre kontrollera utbrotten. I studien har forskarna tagit fram en metod för […]

Tarmens ytskikt ändrar storlek vid bakterieangrepp

12 april, 2021 - Uppsala universitet

Tarmens slemhinna har en stor yta för att maximera upptag av näringsämnen och föda från kosten. Detta gör den dock också sårbar för angrepp från aggressiva tarmmikrober. En ny studie från forskare vid Uppsala universitet visar nu att slemhinnans ytskikt, det så kallade epitelet, kan dra ihop sig snabbt och lokalt då det känner igen ett bakterieangrepp. Resultaten publiceras i tidskriften PNAS.

Umeå universitet deltar i Göteborgs Vetenskapsfestival

12 april, 2021 - Umeå universitet

Den 12-18 april sprakar Göteborg av populärvetenskapliga aktiviteter. I två olika digitala föreläsningar, ett riktat till lärare och ett till elever, berättar forskaren Natuschka Lee med kollegor om pollinatörer i vår natur.

Har undersökt havsströmmar under Domedagsglaciären

9 april, 2021 - Göteborgs universitet

För första gången har forskare fått resultat från en undervattensfarkost som tagit sig in under Thwaites-glaciären, även känd som ”Domedagsglaciären”. Det visar sig att tillförsel av varmt vatten till glaciären är större än vad forskarna hittills trott.
Med hjälp av den obemannade undervattensfarkosten som tagit sig under Thwaites glaciärfront har forskarna gjort en lång rad helt nya upptäckter. Farkosten har bland annat mätt styrka, temperatur, salthalt och syrgashalt hos havsströmmarna som går in under glaciären.

Blodet är fåglarnas värmeelement

9 april, 2021 - Lunds universitet

Forskare har upptäckt att fåglarnas blod producerar mer värme på vintern än på hösten då det inte är lika kallt. Hemligheten finns i cellernas energifabrik, mitokondrierna. Däggdjur har inga mitokondrier i sina röda blodkroppar, något som fåglar har och som enligt forskarlaget från Lund och Glasgow gör att blodet kan fungera som ett centralvärmeaggregat när […]

Lundaforskare löser nanomysterium som på sikt kan hjälpa världen att nå hållbarhetsmålen

9 april, 2021 - Lunds universitet

Ett forskarlag vid Lunds universitet har lyckats komma de så kallade plexcitonerna in på bara skinnet. De säregna partiklarnas hemligheter har tidigare varit höljda i dunkel. Men nu kan forskarna visa hur plexcitonerna fungerar och hur de i framtiden kan komma till användning. Plasmon är en kvasipartikel som härrör från kvantisering av svängningar i ett […]