Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Högre havsnivåer får stora konsekvenser för Europa

8 juni, 2021 - Kungl. Vetenskapsakademien

Europa kan få en havsnivåhöjning på en meter eller mer under en period av 100 år. Konsekvenserna blir stora, inte bara för kuststäderna. Kontinenten kommer även att drabbas av omfattande kusterosion och påverkan på hela ekosystem. Det framgår av en rapport som nyligen släppts av EASAC, de europeiska vetenskapsakademiernas rådgivande organ.

Lundaforskare har kartlagt 500 miljoner års meteoritflöde till jorden

8 juni, 2021 - Lunds universitet

I en unik studie kan forskare vid Lunds universitet för första gången visa hur meteoritflödet till jorden sett ut de senaste 500 miljoner åren. Stick i stäv mot rådande teorier kan forskarna slå fast att stora kollisioner i asteroidbältet generellt inte påverkat antalet nedslag på jorden nämnvärt. Ända sedan 1800-talet har forskare studerat den geologiska […]

Lundaforskare rider ut på okända solcellsterritorier med hjälp av ny teknik

8 juni, 2021 - Lunds universitet

Ett forskarlag har för första gången lyckats kartlägga det ovanliga materialet perovskit och dess laddningsbärande egenskaper. Genom en ny spektroskopiteknik har forskarna lyckats få fram hästliknande 2D-diagram som i framtiden kan bidra till effektivare solceller. Perovskit är ett nytt material som lämpar sig ypperligt för produktion av solceller och lysdioder tack vare sina attraktiva optoelektroniska […]

DNA-analyser kan rädda hotade arter

4 juni, 2021 - Lunds universitet

Forskare i Lund, Köpenhamn och Norwich visar i en ny studie publicerad i Science att skadliga mutationer som ansamlas i genomet (arvsmassan) spelar en viktig, men försummad, roll för bevarandebiologiska åtgärder för hotade arter. – Många arter är idag starkt hotade, både lokalt och globalt. I Sverige har vi helt förlorat flera arter, till exempel […]

Urbergets första invånare kartlagda med unik metod

3 juni, 2021 - Linnéuniversitetet

Senaste åren har forskare kunnat belägga att mikroorganismer lever djupt ner i urbergets spricksystem och att de har gjort så under miljontals år. I en ny forskningsstudie från Linnéuniversitetet har mineralprover från fler än 30 djupa gruvor i Sverige undersökts (bland annat Nyängsgruvan och Storstrecksgruvan i Hofors) för att utreda hur utbredda spåren av gammalt […]

Nytt ultratunt material skapat under extremtryck

3 juni, 2021 - Linköpings universitet

Ett internationellt forskarlag med forskare från bland annat Linköpings universitet har upptäckt ett nytt material endast ett atomlager tjockt med grafen-liknande egenskaper. Det nya materialet, som fått namnet beryllonitren, skapas under extremt högt tryck och består av beryllium- och kvävemolekyler. Resultaten är publicerade i Physical Review Letters.

Val av träd viktigt för att möta klimatförändringar

2 juni, 2021 - Göteborgs universitet

Trädarter från Afrikas höglänta bergsregnskogar kan anpassa både fotosyntes och bladens ämnesomsättning till uppvärmning. Men skilda artgrupper är olika bra på detta. Det visar studier från en ny doktorsavhandling. Livskraften och sammansättningen hos framtidens tropiska skogar beror på hur träden kan anpassa sina inre fysiologiska processer till ett allt varmare och, på många ställen, torrare […]

Regler måste brytas när datorer ska lära sig människospråk

1 juni, 2021 - Umeå universitet

Datorers styrka ligger i att de alltid följer regler i form av de instruktioner de är programmerade med. Detta är också deras svaghet när det kommer till att bearbeta människors språk – i alla fall om man ska tro Anna Jonsson, som fredagen den 11 juni försvarar sin avhandling vid Umeå universitet.

Så påverkades ekosystemet av den stora skogsbranden i Västmanland

1 juni, 2021 - Uppsala universitet

Forskare från Uppsala universitet, SMHI och SLU har under fyra år samlat in data från området i Västmanland som drabbades av den stora branden 2014. I sin undersökning av hur hela ekosystemets förändrats kunde de se att vattenkvaliteten i vattendrag snabbt återgick till normalvärden medan skogsmarken fortsatte att förlora kol i många år efter branden. […]