Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Fermentationskapacitet hos bagerijäst under tillväxt och svält

4 april, 2001 - Göteborgs universitet

Tillverkning av bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) är en process som kan styras via förändringar i omgivningsfaktorer som pH, syretillgång, näringsämnen m.m. För att förbättra möjligheterna till att erhålla en jämn och god kvalitet på produkten är det viktigt att veta hur förändringar av dessa faktorer påverkar jästen.

Gemensamt genetiskt arv hos kotte och blomma

2 april, 2001 - Uppsala universitet

Det som reglerar vad som ska bli vad i blomman och i kotten tycks i stora
drag bestämmas av gemensamma, genetiska mekanismer som nedärvts i
hundratals miljoner år. Det är en slutsats av de resultat som Jens
Sundström presenterar i en ny avhandling vdi Uppsala universitet.

Chalmers miljöforskning samarbetar med världens främsta

27 mars, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola blir en del av en unik universitetsallians i världsklass. Alliansen kallas AGS och ägnar sig åt global miljöforskning utan gränser. Tack vare framgångsrik miljöforskning har Chalmers bjudits in av de övriga tre deltagarna, toppuniversiteten MIT i USA, ETH i Schweiz och University of Tokyo i Japan. Ett beslut under måndagen om bidrag till inträdesbiljetten på tio miljoner dollar ur Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör det möjligt för Chalmers att tacka ja till inbjudan.

Dagens svenska miljörörelse – en mångfald av organisationer

26 mars, 2001 - Stockholms universitet

Dagens svenska miljörörelse består av en mångfald disparata grupper och organisationer som finner olika politiska kanaler och utvecklar olika ramar och strategier för att påverka och kommunicera med andra aktörer. Trots heterogeniteten är det ändå relevant att alltjämt tala om en rörelse, menar Magnus Boström i sin avhandling som han lägger fram vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Presseminarium: Galna kor, mul- och klövsjuka och djuretik

22 mars, 2001 - Vetenskapsrådet

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas och Vetenskapsrådet inbjuder till medieseminarium om forskningsläget kring: galna kor, mul- och klövsjuka och djuretik. Var står forskningen i dag? Hur ser smittoläget ut hos djuren och hos människan? Vad medför dagens djurhantering och vad betyder mediebevakningen i sammanhanget? Datum: 29 mars, 09.30 – 12.30 Plats: Formas, […]

Kosmos fångas i den arktiska isens spegel

21 mars, 2001 - Uppsala universitet

Ett teleskop i form av ett stort antal ljusdetektorer nedborrade i
Antarktis is kan bli ett viktigt redskap för att hjälpa oss utforska kosmos
gåtor. Det visar de resultat från det så kallade AMANDA-teleskopet som en
internationell forskargrupp, däribland fysiker från Stockholm, Uppsala och
Kalmar, presenterar i nya numret av vetenskapstidskriften Nature.

Uppsalakonferens:Att vårda sig om det livsnödvändiga vattnet

21 mars, 2001 - Uppsala universitet

Helhetssyn på vatten och hälsa, våtmarkers och sjöars hydrologi, vatten i
kallt klimat, framtidens och dagens behov av vattenvetare och
vattenvetenskap grundvatten samt växttäcket och vattenkretsloppet är sex
huvudtemata vid årets hydrologidagar när cirka 25 doktorander och yngre
forskare möter lika många näringslivsrepresentanter och etablerade
universitetsfolk vid en konferens i Uppsala torsdag och fredag, 22-23 mars.

Nya rön om isen i Arktis presenteras i tidskriften Nature

16 mars, 2001 - Stockholms universitet

Vid den svenska Oden-expeditionen 1996 till centrala Arktiska oceanen genomförde bl. a. geologen Martin Jakobsson vid Stockholms universitet eofysiska mätningar från Lomonosovryggen, en bergskedja på havsbotten ca 25 mil från Nordpolen. Den s.k. Chirp-sonartekniken användes för att skapa ljudbilder av sedimentlagren på havsbotten. En ställvis mycket knagglig bottenyta var svårtolkad. Ett sätt att förklara knaggligheten […]