Pressmeddelanden

Nya publikationer

Staten måste ta större ansvar för digitalisering av välfärden

21 juni, 2022 - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Digitaliseringen av välfärdstjänsterna går för långsamt. Det hotar både kvalitet och tillgänglighet inom vård, skola och omsorg. Staten behöver därför skapa en struktur som stimulerar privata och offentliga aktörer att höja tempot i arbetet. Det slår Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) fast i en ny rapport. – Hittills har staten inte utövat det ledarskap som krävs när […]

96 forskare skriver unik antologi om skogens värden

21 juni, 2022 - Mittuniversitetet

Sverige har störst skogsareal av alla EU-länder och debatten om skogen har varit intensiv under de senaste åren. Ofta används argument som utgår från forskning. I en ny antologi från Mittuniversitetet ger 96 forskare sin syn på skogens värden i populärvetenskapliga texter utifrån olika teman. De medverkande forskarna i antologin representerar ett drygt 20-tal olika […]

Storskaliga lösningar för solenergi lyser med sin frånvaro

20 juni, 2022 - Chalmers tekniska högskola

Den som har ett eget tak att sätta solceller på gynnas av de regelverk och bidrag som finns på den svenska marknaden. Det visar en ny studie från Chalmers. För att främja byggande av större anläggningar och solel som tjänst krävs justeringar i regelverken, vilket i sin tur kan bidra till målet om hundra procent […]

Feelgood-böcker alltmer populära i oroliga tider

16 juni, 2022 - Linnéuniversitetet

”Rosengädda nästa”, ”Klubben för lyckliga slut” och ”Manglade dukar och vikta servetter”. Tre titlar på böcker inom feelgood, en genre som blivit allt mer populär på senare tid. Under coronapandemin fick feelgood-litteraturen ett extra uppsving. Litteraturvetarna Piia K Posti och Maria Nilson vid Linnéuniversitetet har skrivit en bok om genren; ”Speglingar av feelgood: Genre, etikett […]

Minimal kanal visar genväg mot ny medicin

16 juni, 2022 - Chalmers tekniska högskola

För att utveckla nya läkemedel och vaccin krävs ingående kunskap om naturens allra minsta biologiska byggstenar – biomolekylerna. Nu presenterar forskare vid Chalmers en banbrytande mikroskopiteknik som gör det möjligt att studera proteiner, DNA och andra små biologiska partiklar i deras naturliga tillstånd på ett helt nytt sätt. När läkemedel och vaccin ska utvecklas krävs […]

Svenska släktforskare skulle värvas att jobba för rasbiologin

15 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Under första halvan av 1900-talet försökte olika grupperingar i Sverige värva amatörsläktforskare för att de skulle registrera ärftliga sjukdomar, ögon- och hårfärg, personlighetsdrag och skallform hos olika släkter. Uppgifterna skulle bland annat användas inom rasbiologin, visar en studie från Göteborgs universitet.

Effektivt och säkert att transplantera livmoder

14 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Livmodertransplantation är en effektiv och säker metod vid infertilitet när en fungerande livmoder saknas. Det är slutsatsen i världens första kompletta livmodertransplantationsstudie, genomförd vid Göteborgs universitet.  Studien publiceras i tidskriften Fertility and Sterility och omfattar livmodertransplantationer med levande donatorer, genomförda under ledning av Mats Brännström, professor i obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs […]

Otydliga regelverk hotar Sveriges satsning på vätgas

13 juni, 2022 - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Stora förhoppningar knyts till vätgas som en viktig pusselbit för att klara en snabb omställning till ett fossilfritt samhälle. Men en storskalig satsning äventyras av otydliga regelverk, krångliga och utdragna tillståndsprocesser. Det visar en ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, som analyserat vätgasen och dess roll för elsystemet. – Om vi ska kunna nyttja vätgasens […]

Skillnader i hjärnans smärtreglering hos personer med självskadebeteende

13 juni, 2022 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet kan ha hittat en förklaring till varför personer med självskadebeteende generellt känner mindre smärta än andra. Nyckeln tycks ligga i ett effektivare smärtregleringssystem, en upptäckt som kan leda till bättre hjälp för de som söker vård för sitt självskadebeteende. Fynden har publicerats i tidskriften Molecular Psychiatry. De flesta människor försöker undvika […]

Elevers egna strategier döljer deras lärande för lärarna

9 juni, 2022 - Mittuniversitetet

Elevers egna sätt att använda digital teknik och mobiltelefoner riskerar att göra det svårare för lärare att bedöma hur de klarar skolan och att identifiera deras behov av stöd. Det visar en artikel från Mittuniversitetet som publicerats i den internationella tidskriften ”Educational Review”. I sitt avhandlingsarbete har doktoranden Charlotta Rönn funnit att grundskolans formella krav […]