Pressmeddelanden

Nya publikationer

Ljuset synligt från avlägsen stjärna som slukats av supermassivt svart hål

30 november, 2022 - Stockholms universitet

För över 8 miljarder år sedan slets en stjärna sönder då den kom för nära ett supermassivt svart hål. Jetstrålar av gas riktade mot jorden gjorde nyligen stjärnans öde synligt för ett teleskop som letar nya ljuskällor på stjärnhimlen. Två forskarlag med forskare vid Stockholms universitet publicerar nu oberoende observationer av det ovanliga fenomenet i tidskrifterna Nature och Nature Astronomy.

Ekipage med korta dragbilar inte mer trafikfarliga än andra

29 november, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Från och med december gäller nya regler för dragbilar med påhängsvagn, så kallade EU-trailers, enligt ett regeringsbeslut från september. Beslutet har fattats efter att Transportstyrelsen med hjälp av VTI har utrett lämpliga säkerhetshöjande åtgärder för EU-trailers. Den nya förordningen träder i kraft 1 december 2022. Regeländringen syftar till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för denna […]

Cannabisstudier skildras positivt i media oavsett behandlingseffekt

28 november, 2022 - Karolinska Institutet

I studier där cannabis testas för behandling av smärta ger placebo en betydande smärtlindring. Men cannabisstudierna får stort genomslag i media oavsett vilken effekt behandlingen har, visar forskare från Karolinska Institutet i en studie i JAMA Network Open. – Vi ser att cannabisstudier ofta beskrivs positivt i media, oavsett studiernas resultat. Det är problematiskt och […]

AI skräddarsyr konstgjort DNA för framtida läkemedelsutveckling

28 november, 2022 - Chalmers tekniska högskola

Med hjälp av artificiell intelligens har forskare på Chalmers lyckats designa konstgjort DNA som kontrollerar cellernas proteintillverkning. Tekniken kan bidra till att vaccin, läkemedel mot svåra sjukdomar samt alternativa livsmedel utvecklas och produceras mycket snabbare och till väsentligt lägre kostnad än idag. Den genetiska koden i vårt DNA transkriberas till molekylen mRNA, som fungerar som […]

Allt fler polerade vägar ökar risken för trafikolyckor

25 november, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

På senare år har det inträffat en del allvarliga trafikolyckor på grund av avåkning. Orsaken antas vara att landets vägar blir alltmer polerade, det vill säga släta. VTI har i en förstudie undersökt orsaken till problemet. Det kan handla om en kombination av flera samverkande orsaker såsom fordon med nya typer av dubbdäck, fler friktionsdäck […]

Lyckad pilotstudie testar metod för att mäta cykelflöden

25 november, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Sveriges kommuner behöver en pålitlig metod för att uppskatta cykling, en metod som mäter och följer upp cykeltrafiken på liknande sätt som biltrafiken. VTI testade en nyutvecklad mätmetod i Stockholm, Uppsala och Östersund. Resultatet blev lyckat. Cyklingen ska öka och det finns mål för detta som är svåra att följa upp på kommunnivå, eftersom flödesmätningarna […]

Dna-sekvens hjälper förståelse för uppkomsten av käkar

25 november, 2022 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt och karakteriserat en dna-sekvens som finns hos ryggradsdjur med käkar, till exempel hajar och människor, men som saknas hos käklösa ryggradsdjur, till exempel nejonögon. Det här dna:t är viktigt för utformningen av käkledsytorna redan under embryoutvecklingen.

Spårsändare på tusentals bin har gett Skövdeforskarna många svar

24 november, 2022 - Högskolan i Skövde

Under mer än tre år har forskarna Niclas Norrström och Sonja Leidenberger vid Högskolan i Skövde haft stort fokus på honungsbin. På tre bigårdar har de försett 4000 bin med sändare och fått mer kunskap om allt från flygtider, honungsproduktion till insekternas livslängd. Nu har de sammanställt resultaten. Projektet har finansierats med 2,5 miljoner kronor från EU.

Flugsnapparnas släktträd kartlagt

23 november, 2022 - Uppsala universitet

Den svenska rödhaken har sina närmaste släktingar i tropiska Afrika och är inte alls nära släkt med den japanska näktergalen, trots att de utseendemässigt är mycket lika. Det visar en ny kartläggning av fågelfamiljen flugsnappare, som rödhaken tillhör. Kartläggningen täcker 92 procent av världens över 300 arter flugsnappare, berättar Per Alström.

Varmare tvätt av hjärnan vid operation mer effektivt

22 november, 2022 - Göteborgs universitet

Med en enkel metod kan antalet omoperationer vid blödning under skallbenet halveras. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Metoden går ut på att rumstempererad spolvätska vid kirurgin byts mot kroppstempererad vätska. Blödning mellan skallben och hjärna, subduralblödning, drabbar främst äldre och uppstår oftast efter lättare slag mot huvudet. Tillståndet kan ge en ansamling av […]