Pressmeddelanden

Nya publikationer

Turism stor del av Sveriges 17000 EU-projekt

30 juni, 2022 - Mittuniversitetet

Mycket byråkrati, projektresultat som inte tas tillvara i ordinarie verksamhet och kort framförhållning för utlysningar. Å andra sidan tillväxt, samhällsnytta och platsutveckling. Det är slutsatser i en rapport från forskare vid ETOUR som kartlagt alla EU-finansierade projekt under åren 2011-2020. Jämtland Härjedalen Turism driver ett projekt med fokus på turism och regional utveckling. Inom det […]

Blandat avfall blir prima plast utan klimatpåverkan med banbrytande återvinning

30 juni, 2022 - Chalmers tekniska högskola

Idag återvinns en bråkdel av allt material som skulle kunna bli ny plast. Nu har forskare på Chalmers tekniska högskola visat att kolatomerna i blandat brännbart avfall kan ersätta all fossil råvara för ny plastproduktion. Metoden för återvinning är inspirerad av naturens egen kolcykel och kan eliminera plastmaterialens klimatpåverkan, eller till och med rensa luften […]

Ny sorteringsmetod tar vara på hela fisken

28 juni, 2022 - Chalmers tekniska högskola

När det gäller kött är det självklart ta hand om olika delar av djuret för att så mycket som möjligt ska bli mat. Inom fiskindustrin rensas mer än hälften av fiskens vikt bort och når aldrig våra tallrikar. Detta är kostsamt för miljön och går stick i stäv med den svenska livsmedelsstrategin. Nu presenterar forskare […]

Staten måste ta större ansvar för digitalisering av välfärden

21 juni, 2022 - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Digitaliseringen av välfärdstjänsterna går för långsamt. Det hotar både kvalitet och tillgänglighet inom vård, skola och omsorg. Staten behöver därför skapa en struktur som stimulerar privata och offentliga aktörer att höja tempot i arbetet. Det slår Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) fast i en ny rapport. – Hittills har staten inte utövat det ledarskap som krävs när […]

96 forskare skriver unik antologi om skogens värden

21 juni, 2022 - Mittuniversitetet

Sverige har störst skogsareal av alla EU-länder och debatten om skogen har varit intensiv under de senaste åren. Ofta används argument som utgår från forskning. I en ny antologi från Mittuniversitetet ger 96 forskare sin syn på skogens värden i populärvetenskapliga texter utifrån olika teman. De medverkande forskarna i antologin representerar ett drygt 20-tal olika […]

Storskaliga lösningar för solenergi lyser med sin frånvaro

20 juni, 2022 - Chalmers tekniska högskola

Den som har ett eget tak att sätta solceller på gynnas av de regelverk och bidrag som finns på den svenska marknaden. Det visar en ny studie från Chalmers. För att främja byggande av större anläggningar och solel som tjänst krävs justeringar i regelverken, vilket i sin tur kan bidra till målet om hundra procent […]

Feelgood-böcker alltmer populära i oroliga tider

16 juni, 2022 - Linnéuniversitetet

”Rosengädda nästa”, ”Klubben för lyckliga slut” och ”Manglade dukar och vikta servetter”. Tre titlar på böcker inom feelgood, en genre som blivit allt mer populär på senare tid. Under coronapandemin fick feelgood-litteraturen ett extra uppsving. Litteraturvetarna Piia K Posti och Maria Nilson vid Linnéuniversitetet har skrivit en bok om genren; ”Speglingar av feelgood: Genre, etikett […]

Minimal kanal visar genväg mot ny medicin

16 juni, 2022 - Chalmers tekniska högskola

För att utveckla nya läkemedel och vaccin krävs ingående kunskap om naturens allra minsta biologiska byggstenar – biomolekylerna. Nu presenterar forskare vid Chalmers en banbrytande mikroskopiteknik som gör det möjligt att studera proteiner, DNA och andra små biologiska partiklar i deras naturliga tillstånd på ett helt nytt sätt. När läkemedel och vaccin ska utvecklas krävs […]

Svenska släktforskare skulle värvas att jobba för rasbiologin

15 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Under första halvan av 1900-talet försökte olika grupperingar i Sverige värva amatörsläktforskare för att de skulle registrera ärftliga sjukdomar, ögon- och hårfärg, personlighetsdrag och skallform hos olika släkter. Uppgifterna skulle bland annat användas inom rasbiologin, visar en studie från Göteborgs universitet.

Effektivt och säkert att transplantera livmoder

14 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Livmodertransplantation är en effektiv och säker metod vid infertilitet när en fungerande livmoder saknas. Det är slutsatsen i världens första kompletta livmodertransplantationsstudie, genomförd vid Göteborgs universitet.  Studien publiceras i tidskriften Fertility and Sterility och omfattar livmodertransplantationer med levande donatorer, genomförda under ledning av Mats Brännström, professor i obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs […]