Pressmeddelanden

Nya publikationer

Varför minskade produktiviteten i haven för 4,6 miljoner år sedan?

19 januari, 2022 - Uppsala universitet

Genom att borra djupt ner i sedimenten på havets botten kan forskare resa i tiden. I en ny studie, som letts från Uppsala universitet, presenteras nya ledtrådar till varför en period som ofta kallas ”the biogenic bloom” hastigt avslutades. Förändringar i jordens bana runt solen kan ha spelat en roll i den dramatiska förändringen

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

17 januari, 2022 - Linnéuniversitetet

I den svenska läroplanen framgår att skolan aktivt och medvetet ska främja pojkars och flickors lika rätt och möjligheter när det gäller ämnet idrott och hälsa. Det saknas dock tydliga beskrivningar om hur detta ska uppnås i praktiken. Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina […]

Kolnanorör – det nya svarta

14 januari, 2022 - Karlstads universitet

Kolnanorör röner stort intresse för både vetenskaplig forskning och kommersiella applikationer på grund av materialets unika egenskaper. En ny avhandling vid Karlstads universitet handlar om vad som påverkar materialets olika egenskaper. – Det saknas idag mätstandarder och klassificeringssystem för kolnanorör, säger Mattias Flygare, nybliven doktor i fysik som precis publicerat sin avhandling. Jag har studerat vilken effekt kristalliniteten […]

Genvariant som skyddar mot covid-19 identifierad

13 januari, 2022 - Karolinska Institutet

En internationell metastudie ledd av forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en specifik genvariant som skyddar mot svår covid-19. Forskarna lyckades peka ut varianten genom att studera människor med olika härkomst och menar att fynden understryker vikten av kliniska studier som inkluderar människor med olika ursprung. Resultatet har publicerats i tidskriften Nature Genetics. Utöver hög […]

Rykten spelar allt större roll under långvariga kriser

13 januari, 2022 - Mittuniversitetet

Rykten utgör en stor del av informationsflödet under samhälleliga kriser som den pågående pandemin och det krävs alltmer tid och resurser för myndigheter och medier att kvalitetssäkra information till medborgarna. Det visar tre nya forskningsrapporter från DEMICOM vid Mittuniversitetet. − Rykten sprids snabbare än nyheter och myndighetsinformation, och det gäller inte minst i digitala och […]

Crowdfunders – vilka är de och varför vill de bidra med finansiering?

13 januari, 2022 - Jönköping University

Vill du lyckas med en crowdfunding-kampanj? Då ska du försäkra dig om att du vet vilka dina intressenter är och vad som motiverar dem. Det rådet ger Nadia Arshad, ekonomie doktor vid Jönköping International Business School, Jönköping University.

Ny forskning visar hur risken för sårinfektioner efter en operation kan minimeras

12 januari, 2022 - Linnéuniversitetet

Infektioner som uppstår i operationssår efter operation kallas för postoperativa sårinfektioner. I en ny avhandling i vårdvetenskap från Linnéuniversitetet konstaterar Maria Qvistgaard att risken för att drabbas av dessa infektioner beror på ett flertal faktorer och att patienten behöver ett individanpassat stöd för att förbereda sig optimalt inför kirurgi. Postoperativa sårinfektioner är bland de vanligaste […]

Miljöåtgärder i reglerade älvar med liten förlust i kraftproduktion

12 januari, 2022 - Umeå universitet

Ny forskning från Umeå universitet visar att det går att genomföra åtgärder som ger mer miljövänliga flöden i reglerade älvar med bara små förluster i vattenkraftsproduktion. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Water Resources Research

Allt vanligare föda barn efter 40

11 januari, 2022 - Göteborgs universitet

Allt högre andel kvinnor över 40 år i Sverige och Danmark föder barn. Samtidigt har behovet av assisterad befruktning för kvinnor över 40 i Skandinavien fördubblats under en tioårsperiod. Det visar en studie ledd av forskare vid Göteborgs universitet. Syftet med studien, publicerad i tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, är att ge en beskrivande […]

Brister i förlossningsvården i Europa under pandemin – rättad textversion

10 januari, 2022 - Göteborgs universitet

Obs! Rättad version. Korrigerad faktauppgift i stycket före andra mellanrubriken. Av den vetenskapliga studien framgår att cirka 36 procent i Sverige uppgav att de inte gett samtycke till instrumentell förlossning. (I tidigare version av pressreleasen angavs att enbart 36 procent uppgav att de hade gett samtycke, vilket inte stämmer med uppgifterna i studien.)   Det […]