Pressmeddelanden

Nya publikationer

Ny forskning: Fem sätt att få säljare att sälja etiskt – intuition en nyckel

20 oktober, 2021 - Södertörns högskola

Lön, regelverk och utbildningar är verktyg chefer kan använda för att påverka medarbetares etiska beteende. Men ny forskning visar att även intuition spelar en minst lika viktig roll. I sin avhandling Business Basics: A Grounded theory for managing ethical behaviour in sales organizations har Benny Berggren studerat hur chefer faktiskt gör för att styra de anställdas […]

Lågstatusyrken med hög utsatthet under pandemin

18 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

Smittorisker på jobbet och krisinformation som inte når fram. Det är faktorer som bidrar till hög spridning av covid-19 bland utlandsfödda i lågstatusyrken. Det visar en rapport från Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet. Förekomst av covid-19 är hög inte bara bland anställda i vård- och omsorgssektorn. Det finns också en överrepresentation i yrken med […]

Molekylmixning skapar superstabilt glas

14 oktober, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Bild: Sandra Hultmark arbetar med ett prov av ett nytt glasmaterial och använder en FSC (Fast Scanning Calorimetry) maskin. Illustrationen till vänster visar åtta olika perylen-molekyler som har undersökts i studien.  Med hjälp av en ny metod går det att framställa glas som både är superstabilt och har lång livslängd. Sådant glas kan bidra till […]

Fetma hos fyra av tio covidsjuka vuxna på IVA

14 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

Personer med fetma, obesitas, var överrepresenterade bland vuxna som intensivvårdades i Sverige för covid-19 under pandemins första våg. Drygt 39 procent hade obesitas, mot cirka 16 procent i befolkningen. Individer med obesitas hade också större risk för lång vårdtid och dödsfall på IVA. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Syftet med studien, publicerad i […]

Vägar till framgångsrik undervisning i programmering i grundskolan

13 oktober, 2021 - Umeå universitet

Peter Vinnervik på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet besvarar i sin avhandling frågor som handlar om grundskollärares intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i sin undervisning.

Förorenande kemikalier faller med regn över Vättern – lagras i dricksvattnet

13 oktober, 2021 - Örebro universitet

Köldmedierna i nya kylar, frysar och luftkonditioneringsanläggningar skulle vara mer miljövänliga. Men nu visar en ny doktorsavhandling från Örebro universitet att restprodukter samlas i våra sjöar – utan att brytas ner. Bara i dricksvattentäkten Vättern ökar halterna av kemikalien TFA med långt över 100 kilo varje år.   Under arbetet med sin doktorsavhandling har Maria […]

Att vara gravid i skuggan av pandemin

13 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

En graviditet ständigt överskuggad av det okända. Det är en beskrivning som ges av kvinnor i Sverige som varit gravida under pandemin. En studie vid Göteborgs universitet lyfter nu fram deras upplevda osäkerhet och ensamhet. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Women and Birth, bygger på djupintervjuer med fjorton kvinnor i Sverige. Syftet var […]

Probiotiska bakterier ökar tarmens produktion av antikroppar

12 oktober, 2021 - Uppsala universitet

Tarmens B-cellerna ökar sin produktion av antikroppar när de stimuleras av en viss sorts probiotiska bakterier. Detta påverkar tarmens mikroorganismer och gör tarmen mer motståndskraftig mot inflammation. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Uppsala universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet.

Läkarnas tysta revolt – gör patientens berättelse till medicinsk bedömning

12 oktober, 2021 - Södertörns högskola

Försäkringskassans krav på sjukintyg och vad som krävs för att en person ska beviljas sjukpenning har diskuterats i flera år. I en ny avhandling beskrivs hur läkare använder list och slughet för att maximera chansen att patientens sjukskrivning beviljas. − Som läkare vet man att Försäkringskassan gör bedömningar som inte alltid stämmer överens med läkarnas […]

Skador på hjärnan vid långa vistelser i rymden

12 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

Att befinna sig länge i rymden tycks ge skador på hjärnan. Det visar en studie på fem ryska kosmonauter som vistats på rymdstationen ISS. Forskare vid Göteborgs universitet är nu med och presenterar resultaten. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften JAMA Neurology. Bakom fynden står forskare på institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin, […]