Pressmeddelanden

Nya publikationer

Effekter av internet-KBT vid depression kartlagda

2 augusti, 2021 - Göteborgs universitet

KBT via internet mot depression är ofta lika bra som traditionell KBT. Det visar en internationell studie där forskare vid Göteborgs universitet medverkat. Det finns dock moment i vissa nätbaserade behandlingar som kan orsaka skada. Kognitiv beteendeterapi, KBT, via internet är en behandlingsmetod som tillämpas allt mer. Det har dock varit oklart vilka delar av […]

Nio av tio med högt blodtryck behöver mer behandling

28 juli, 2021 - Göteborgs universitet

Nio av tio patienter med högt blodtryck får otillräcklig behandling, och har därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Högt blodtryck, hypertoni, är den främsta behandlingsbara orsaken till sjukdom och död i världen. Mer än en miljard människor har hypertoni, vilket definieras som ett blodtryck där övertrycket […]

Svenska nyhetsmedier mer jämställda

14 juli, 2021 - Göteborgs universitet

Sverige har tagit ett rejält kliv framåt när det gäller jämställdhet i nyhetsinnehållet. Det visar rapporten Räkna med kvinnor 2020 som släpps idag. I Sverige är det 38 procent kvinnor som syns och hörs i nyhetsflödet, vilket kan jämföras med en fjärdedel globalt. Rapporten Räkna med kvinnor har tagits fram vid institutionen för journalistik, medier […]

Fertilitetsstudie: Planering allt viktigare för familjebildningen

13 juli, 2021 - Malmö universitet

Synen på den egna fertiliteten och att skaffa barn, har tydligt förändrats under de senaste 60 åren. I en ny studie har forskare låtit över hundra skåningar mellan 17–90 år diskutera hur de tänker kring fertilitet och familjebildning.

Fler examinationsformer behövs när coronapandemin tvingar lärosäten till digitalisering

12 juli, 2021 - Örebro universitet

Lärosäten som redan hade påbörjat modernisering av de traditionella examinationsformerna var bättre rustade för den snabba digitala omställningen under coronapandemin. Det visar en ny studie där forskarna har tittat på hur covid -19 har påverkat examinationer vid universitet i sex länder. – Coronapandemin har synliggjort både utmaningar och utvecklingspotential när det kommer till examinationer, säger […]

Ny design ger elektroniska papper optimala färger

12 juli, 2021 - Chalmers tekniska högskola

Tänk dig att kunna sitta i solen och läsa på en digital skärm, tunn som papper med samma bildkvalitet som om du hade suttit inomhus. Visionen behöver inte ligga så långt bort. På Chalmers utvecklar forskare en ny sorts skärmar – även kallade elektroniska papper – där omgivningens ljus används och energiförbrukningen blir minimal. Nu […]

Oro för brott och dålig hälsa kan få äldre att känna sig otrygga

8 juli, 2021 - Örebro universitet

Oro för att bli utsatt för brott är bara en av orsakerna till att äldre känner sig otrygga. Det sociala klimatet i grannskapet och oro för att till exempel ramla hemma är också vanligt. Det visar en ny studie av Nadezhda Golovchanova, doktorand vid Örebro universitet. Över 600 äldre i Örebro kommun deltog i studien […]

Tidiga blodsockervärden vid diabetes typ 2 avgörande för framtida prognos 

8 juli, 2021 - Göteborgs universitet

Personer som får diabetes typ 2 måste snabbt få kontroll över sina blodsockervärden. Åren direkt efter diagnos är påfallande kritiska när det gäller risker för hjärtinfarkt och dödsfall. Det visar en studie från Göteborgs universitet och Oxford University.  Bakom studien står Marcus Lind, professor i diabetologi på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och klinisk verksam diabetesläkare i NU-sjukvården. Han har lett projektet tillsammans med […]

Ny modell kan bidra till mer anpassade behandlingar av blåscancer i framtiden

7 juli, 2021 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat en ny musmodell för att bättre kunna studera hur cancer i urinblåsan utvecklas hos människan och hur immunförsvaret aktiveras när tumörer växer. Med hjälp av modellen har de kunnat studera hur proteiner förändras före, under och efter att en tumör utvecklats i blåsväggen. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Hanars taggiga parningsorgan både skadar honor och ger dem fördel

7 juli, 2021 - Uppsala universitet

Hanar med parningsorgan som skadar honor kan ha större fortplantningsframgång. Ny forskning från Uppsala universitet visar att honor som parar sig med sådana hanar får en fördel i att deras ungar blir friskare. Det är en ny pusselbit till att förstå hur det komplexa parningssamspelet mellan hanar och honor utvecklats. Studien är publicerad i Proceedings of the Royal Society B.