Pressmeddelanden

Nya publikationer

AI får djupare förståelse för mänskligt beteende med ny metod

27 februari, 2024 - Örebro universitet

En metod som översätter mänskligt beteende och integrerar det i AI-teknologi redan tidigt i utvecklingsstadiet. Det är resultatet av Vasiliki Kondylis avhandling vid Örebro universitet. – Det gör det möjligt att utveckla AI som inte bara erbjuder funktionella lösningar utan också kan tolka och förutse människors behov, säger hon. Den tvärvetenskapliga metoden som Vasiliki Kondyli […]

Fysisk form i tonåren kopplat till mindre åderförfettning i medelåldern

22 februari, 2024 - Linköpings universitet

Män som var i god fysisk form när de var unga hade lägre risk för åderförfettning nästan 40 år senare, enligt en studie ledd av forskare vid Linköpings universitet. Fynden, som publicerats i tidskriften British Journal of Sports Medicine, pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom. – […]

Ny giftfri metod för framställning av grafenoxid av hög kvalitet

20 februari, 2024 - Umeå universitet

Forskare från Umeå har hittat ett nytt sätt att syntetisera grafenoxid med betydligt färre defekter jämfört med den vanligaste metoden. Tidigare kunde likvärdig grafenoxid endast framställas med en farlig metod som involverar extremt giftig rykande salpetersyra.

Blodtest förutsäger funktionsförmåga vid ischemisk stroke

20 februari, 2024 - Göteborgs universitet

Ett ultrakänsligt blodtest som speglar hjärnskadan vid akut ischemisk stroke – och förutsäger funktionsförmåga. Det är en upptäckt som väntas få betydelse framöver. I en studie från Göteborgs universitet beskrivs fynden. Bakom studien, publicerad i tidskriften Neurology, står en grupp forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, under ledning av professorerna Kaj Blennow och Christina […]

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik 

16 februari, 2024 - Göteborgs universitet

Att kunna föda barn, och förutsäga bröstcancer. Det är områden där tester och behandlingar, som ofta saknar vetenskapligt stöd, saluförs med feministisk retorik. Göteborgs universitet är nu med och presenterar en kritisk analys av marknadsföringen.  Minna Johansson, specialistläkare i allmänmedicin och forskare vid Göteborgs universitet, är en av författarna bakom den vetenskapliga analysen, publicerad i […]

Konstens roll som minnesbärare i fokus i ny bok

14 februari, 2024 - Göteborgs universitet

Med utgångspunkt i Flickläroverket, en viktig symbol för kvinnors rätt till utbildning som revs 2023, ställer sig den nya boken En båge genom tiden – ritualer kring en göteborgshistoria frågan om hur konsten kan fungera som minnesbärare över tid och rum.

Förhorningens gåta på väg att lösas

13 februari, 2024 - Karlstads universitet

Ett av problemen med pappersåtervinning är att fibern blir stelare vid avvattning och torkning vilket kallas förhorning. Detsamma händer också exempelvis disktrasor, vilka blir stelare med tiden. Ny forskning visar hur förhorning sker, kunskap som kommer ge möjlighet att återvinna pappersfibern många fler gånger jämfört med dagens fem till sju gånger. Våra studier gör att […]

Missnöje med BB-vården under pandemin 

13 februari, 2024 - Göteborgs universitet

”Ett absurt beslut”, ”en skandal” och ”jag betydde ingenting”. Det är bitvis tuffa tongångar när partnerförbudet på BB under pandemin beskrivs ur partnerperspektiv. I en studie från Göteborgs universitet framträder en bild av upplevd exkludering. På många håll i landet innebar covid-19-pandemin att partner till nyförlösta inte fick vistas på BB. Restriktionerna skapade oro och […]

God hälsa och normal vikt kan förebygga långvarig smärta

9 februari, 2024 - Högskolan i Halmstad

Personer som har ont i knäna riskerar att drabbas av långvarig smärta i större delen av kroppen. God upplevd hälsa och att undvika övervikt och obesitas är faktorer som är viktiga för att förebygga långvarig smärta hos individer med knäsmärta. Det visar en ny avhandling från Högskolan i Halmstad. Charlotte Sylwander, nybliven doktor i hälsa […]

Ledtrådar från istiden kan hjälpa oss att återställa svenska vattendrag

6 februari, 2024 - Umeå universitet

Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.
– För att förstå processerna som formar dem måste vi tänka mer på hur glaciärer fungerar snarare än vattendrag, säger Lina Polvi Sjöberg.