Pressmeddelanden

Nya publikationer

Ny bok om lokalsamhällets framtid

14 december, 2006 - Institutet för Framtidsstudier

Vad händer med byar, mindre orter och små kommuner i en tid av urbanisering, ökad rörlighet och IT? Försvagas lokalsamhället eller kan nya impulser på olika sätt bidra till livskraftiga småorter?

Ny kunskap om järnåldersmänniskor i norr

11 december, 2006 - Umeå universitet

Ändå sedan järnåldern har människor i norra Norrlands inland levt på liknande sätt som skogssamerna gjorde vid sekelskiftet 1900. En aktuell avhandling har med hjälp av miljöarkeologiska metoder kunnat visa att den typ av bosättningar som samer använt under historisk tid också var i bruk mer än tusen år tidigare.

Teologin och religionsvetenskapen betingar och berikar varandra

11 december, 2006 - Umeå universitet

Teologerna vid det moderna universitetet har under 1900-talet tvingats till kritisk självreflektion. En ny avhandling i religionsvetenskap visar hur den rådande kultursituationen ledde till diskussioner om ämnets vetenskaplighet och samhällsanknytning.

Kärleken till skräckfilm

11 december, 2006 - Umeå universitet

”Videovåldet” debatterades intensivt i början av 80-talet och än idag utpekas emellanåt skräck- och våldsfilmer som orsaken till brott. Men vilka är de människor som växte upp med videovåldet och som befarades ta skada av filmerna? I en ny avhandling från Umeå universitet möter vi skräckfilmsfantasterna.

Antologi om den moderna ensamheten

29 november, 2006 - Uppsala universitet

Oförpliktigad och samtidigt ansvarstyngd, friast men ändå ensammast. Programmet Samtidsstudier och kulturanalys vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet har gjort en antologi om ensamhet, Den moderna ensamheten, som utkommer i dagarna.

Jämställdhet, barn och kärlek – hur går det ihop egentligen?

22 november, 2006 - Umeå universitet

I dag vill ”alla” kvinnor och män vara jämställda med sin partner. Men vad innebär det till vardags, när man ska hämta barnen och sköta om hemmet vid sidan av yrkesarbete och fritid? Det försöker forskaren Eva Magnusson svara på i sin nyutkomna bok.

Skriva som en byracka

15 november, 2006 - Umeå universitet

I utkanten av det litterära fältet utan att vare sig vilja eller kunna bli insläppt. En ny avhandling i litteraturvetenskap analyserar självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap.

Så samordnar stormakterna sin Nordkorea-politik

24 oktober, 2006 - Handelshögskolan i Stockholm

På fredag, den 27 oktober, presenterar Japaninstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm boken North Korea Policy, Japan and the Great Powers. Den handlar om hur stormakterna samordnar sin politik gentemot Nordkorea och mer specifikt, Japans roll i detta storpolitiska spel.

Utsatta barn – allas ansvar

4 oktober, 2006 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Den senaste kunskapsöversikten från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Utsatta barn – allas ansvar, tar upp pågående och avslutad forskning om barns utsatthet. Journalisten Katarina Bjärvall intervjuar forskare på området och unga personer som har levt under utsatta förhållanden.