Pressmeddelanden

Nya publikationer

Giftfri miljö – utopi eller verklig chans Ny pocketbok från forskningsrådet Formas:

19 september, 2006 - Formas

Kadmium och akrylamid i maten. Kvicksilver i fisk. Nya metaller i tänder och bilar. Nanopartiklar invaderar kroppen. Läkemedelsrester dyker upp i dricksvatten. Mannens spermier skadas. Klorerade, bromerade och fluorerade ämnen sprids i miljön och lagras i levande organismer. Hur mycket ska vi stå ut med av gamla problem och nya hot? Varför slår vi ofta dövörat till när larmet går? Kan vi få en giftfri miljö som riksdagens miljömål talar om? Eller är det bara en önskedröm? Varför reagerar vi så sent och bygger fast oss så lätt med olika kemikalier?

Vad påverkar oss att vilja skänka pengar till välgörande ändamål?

19 september, 2006 - Handelshögskolan i Stockholm

Flodvågskatastrofen i Sydostasien skapade stora rubriker. Svenskarnas givmildhet slog rekord och inställningen till hjälporganisationer blev mer positiv. Idag är dock generositeten mätt i pengar tillbaka på samma nivå som tidigare. Hur ska insamlingsorganisationer kunna trygga långsiktiga hjälpprojekt och få oss att bli mer generösa? Dessa frågor studerar Anna Breman i sin doktorsavhandling, framlagd vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS).

Forskare klargör och debatterar: Giftfri miljö – utopi eller verklig chans?

11 september, 2006 - Formas

Kadmium och akrylamid i maten. Kvicksilver i fisk. Nya metaller i tänder och bilar. Nanopartiklar invaderar kroppen. Läkemedelsrester dyker upp i dricksvatten. Mannens spermier skadas. Klorerade, bromerade och fluorerade ämnen sprids i miljön och lagras i levande organismer. Hur mycket ska vi stå ut med av gamla problem och nya hot? Kan vi få en giftfri miljö som riksdagens miljömål talar om? Eller är det bara en önskedröm?

Välkommen till ett seminarium om det goda åldrandet!

8 september, 2006 - Karolinska Institutet

Carlsson Bokförlag och Karolinska Institutet inbjuder till ett seminarium inför utgivningen av boken “Det goda åldrandet”. Fem av författarna berättar om sina bidrag i boken utifrån sina respektive forskningsområden.

Dams under Debate

24 augusti, 2006 - Formas

Dammar kan ge elkraft, bidra till vattenförsörjning och skydda oss mot översvämningar. Utbyggnaden pågår
för fullt i tredje världen. Men det innebär också stora ingrepp i naturen och medför risker för både människor
och ekosystem. Hur balanseras dessa negativa och positiva effekter? Detta debatteras av forskare i boken
”Dams under Debate” som Forskningsrådet Formas tagit fram inför World Water Week.

Människors sorg under kulturens starka tryck

17 augusti, 2006 - Umeå universitet

I en ny bok analyserar etnologen Britta Lundgren sörjandets processer hos människor som har mist nära anhöriga vid hastiga olyckor. Hur död och sorg ges uttryck i dagens Sverige säger mycket om våra värderingar och trossystem.

Allergier på jobbet – vad kan vi göra?

24 juli, 2006 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Allergi och annan överkänslighet är mycket vanliga och vissa data talar för att de ökar i dagens samhälle. Allergier på jobbet – vad kan vi göra? är temat för FAS nyutkomna kunskapsöversikt. I boken intervjuar journalisten Helene Wallskär ledande forskare
på området.

Ny rapport från Institutet för Framtidsstudier: Labour Migrants Unbound?

13 juni, 2006 - Institutet för Framtidsstudier

Framtiden överraskar oss ständigt. Ett bra exempel är östutvidgningen av EU för två år sedan. Det blev ingen anstormning av vare sig arbetskraft eller sociala turister. Detta trots att Sverige som enda av de 15 gamla EU-länderna inte införde några som helst övergångsregler för EU-medborgarna i de nya medlemsländerna. Tyskland och Österrike, som begränsat den fria rörligheten, brottas nu med hög arbetslöshet och olagligt arbete. Det är efterfrågan på arbetskraft och inte reglerna som har styrt migrationen inom EU. Nu öppnar även Finland, Grekland, Portugal och Spanien för den fria rörligheten.

Från machobetonat till kvinnodominerat på hundra år

12 juni, 2006 - Umeå universitet

De första svåra åren, kampen för att organisera landets kontorister under 1920- och 1930-talen, affärstidsfrågan och radikaliseringen under 1900-talets sista decennier. I en ny bok av historikern Jonny Hjelm rekonstrueras viktiga skeden i Handels historia.

Ny bok om rösträttskvinnorna i Sverige

8 juni, 2006 - Institutet för Framtidsstudier

Ny bok av professor Christina Florin

Kvinnor får röst. Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse.

Svenska rösträttskvinnor krossade inga fönsterrutor och brände inga
byggnader som de engelska suffragetterna. De uppträdde på ett svenskt
lagom sätt och följde folkrörelsekulturens traditioner, organiserade
sig, skrev dagordningar och begärde ordet. Men det fanns radikala
rebeller även i vårt land.