Pressmeddelanden

Nya publikationer

Livets vardagsmysterier avslöjas i ny roman

28 juni, 2005 - Umeå universitet

Varför faller smörgåsen alltid med smöret neråt? Varför det är så svårt att öppna frysen andra gången? Varför sugs duschdraperiet alltid in mot kroppen när man duschar? Dessa och över 250 andra vardagsmysterier besvaras i en ny bok skriven av Maria Hamrin och Patrik Norqvist, universitetslektorer i fysik vid Umeå universitet.

Ny bok Bo01 Hållbar framtidsstad – lärdomar och erfarenheter

14 juni, 2005 - Formas

Bomässan Bo01 var ”projektet för hållbart samhälls-byggande”. Ett gammalt industriområde i Västra Hamnen i Malmö skulle förvandlas till en upplevelserik innerstadsmiljö med hjälp av god arkitektur och miljösatsningar. Men miljöambitionerna kom i den lokala mediedebatten i skymundan och istället låg fokus under mässtiden på lönekonflikter, pressade byggtider, lyxbostäder med höga hyror och slutligen mässbolagets konkurs. Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu fick löpa gatlopp i lokalpressen. Formas bok Bo01-Hållbar framtidsstad visar vad bomässan egentligen handlade om och vilka lärdomar som kan dras från projektet.

Ny bok om svåra prioriteringar i hälso- och sjukvården

6 april, 2005 - Uppsala universitet

Det räcker inte med ”tyst etisk kunskap” och nationella riktlinjer för att möta kraven på prioriteringar inom vården. Det måste finnas en levande diskussion på arbetsplatsen för att etiken ska förverkligas.
Det menar Anna T. Höglund vid Centrum för bioetik vid Karolinska Institutet & Uppsala universitet och som idag kommer ut med sin bok ”Inga lätta val. Om riktlinjer och etisk kompetens vid prioriteringar i vården. En studie i empirisk etik”.

Universitetet publicerar orientaliska kärleksdikter

14 mars, 2005 - Uppsala universitet

Uppsala universitetsbibliotek publicerar för första gången femton persiska och arabiska dikter, mellan 300 och 700 år gamla.
– Dikterna har hittills varit i det närmaste okända, säger Ali Muhaddis, redaktör för boken.

Ny omarbetad takstolsbok från forskningsrådet Formas Enkelt och bra hjälpmedel för dimensionering av takstolar

3 mars, 2005 - Formas

Nu är den äntligen här. Formas nya omarbetade handbok för dimensionering av spikade takstolar. Konstruktörer och tillverkare kan med hjälp av datorprogrammet räkna ut exakt vilken takstol som passar till viket hus, inklusive spikningsplåtar och antal spik. Arkitekter och byggkontrollanter kan med hjälp av boken enkelt skaffa sig en uppfattning om möjligheterna att klara en takkonstruktion

Varför pratar vi? Ny bok om språkets ursprung.

23 februari, 2005 - Jönköping University

Varför har människan ett språk? Varför har just vi utvecklat ett kommunikationssystem så mycket mer komplext, strukturerat, och ändå kreativt, än något som har påträffats bland de andra djuren på jorden?

Ny bok från forskningsrådet Formas: Miljömedvetna medborgare och grön politik

28 januari, 2005 - Formas

Hur omsätts miljöpolitiska beslut – producentansvar, miljömärkning, energieffektivisering – i praktiken? Och hur påverkar besluten människors vardagsliv, attityder, beteende och livsstil? Det diskuterar sociologen Anna-Lisa Lindén i sin nya bok Miljömedvetna medborgare och grön politik.

Ansett amerikanskt universitet ger ut bok av svenska IT-forskare

24 januari, 2005 - Umeå universitet

MIT Press – ett förlag ägt av Massachusetts Institute of Technology – publicerar i dagarna en bok om IT design, och samspelet mellan människa och dator. De svenska författarna är Erik Stolterman, Umeå universitet och Jonas Löwgren, Malmö högskola.

Ny bok om vuxenmobbning

10 december, 2004 - Karlstads universitet

Det talas sällan om vuxenmobbning. Ändå är detta ett vanligt fenomen på många arbetsplatser. Människor lider i det tysta och mobbningen kostar samhället stora pengar. En ny bok lyfter nu fram detta svåra ämne i ljuset.