Pressmeddelanden

Nya publikationer

Bygg energieffektivt med bibehållen komfort!

7 december, 2005 - Formas

Det finns ingen motsättning mellan god arkitektur, god inomhusmiljö och energieffektivt byggande, tvärtom. Det hävdar trettiotre namnkunniga forskare och aktörer i byggbranschen i uppropet Bygg energieffektivt – kunskapen finns! som finansierats av forskningsrådet Formas. Det är dags för byggbranschens aktörer att ta egna initiativ för att bygga och förvalta mer energieffektivt. Vi kan bygga bättre än byggnormen kräver.

Energi och bebyggelse

5 december, 2005 - Formas

Energianvändningen för uppvärmning, varmvatten och driftel kan minskas med 50 procent på 50 år och elvärmeanvändningen med 20–25 TWh per år. Den framtidsbilden presenteras i Formas nya bok ENERGI och BEBYGGELSE som tar ett brett grepp över ämnet – från teknik till politik. Boken bygger på underlag från forskare och experter inom området.

Prostacancer – mannens gissel

5 oktober, 2005 - Umeå universitet

Prostatacancer var ämnet för årets Forskningens Dag vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet. Cirka 10 000 svenskar får diagnosen varje år. Nu är boken från evenemanget klar, och kan beställas kostnadsfritt från fakulteten.

Mat för livet 2025

23 september, 2005 - Formas

Formas nya bok Mat för livet 2025 ger visioner om matens utveckling för de närmaste tjugo åren. Boken är vetenskaps-journalisten Peter Sylwan personliga berättelse, starkt kryddad med inspiration från femton unga forskares visioner för framtidens livsmedelsutveckling.

Vetenskapsteater, samtal och signering på bokmässan

23 september, 2005 - Formas

KAN GRÖNSKAN UTE GE BÄTTRE HÄLSA? Boken Tänkvärda Trädgårdar innehåller många goda exempel på trädgårdar och parker – en inspirationskälla för alla som arbetar inom vård och omsorg eller utformar utomhusmiljön. Kom och lyssna på Pia Schmidtbauer och låt dig inspireras av hennes Tänkvärda trädgårdar. Fredagen den 30 september, 11.00-12.00 Plats: Forskartorgets scen, B05:72 Pia […]

Ny bok belyser maktstrukturen mellan Sverige och EU

21 september, 2005 - Umeå universitet

Är Sverige och EU så starkt sammanlänkade att det är dags att prata om ett politiskt system istället för två separata? Det frågar sig forskare vid Umeå universitet i en nyutkommen antologi.

Djuren – i människans klor

19 september, 2005 - Formas

Vilken rätt har vi människor att använda djur? Kan vi använda djur utan att de lider? Är Sveriges djurskyddslag en garanti för att djuren mår bra eller finns den främst för att vi människor ska må bra? Har vi rätt att döda djur för att få äta kött? I Formas nya pocketbok Djuren – i människans klor berättar forskare med olika bakgrund och synsätt var vetenskapen står idag.

Fruars makt och omakt

15 september, 2005 - Umeå universitet

De var snävt begränsade av tidens könsordning men kunde genom sin sociala status bli inflytelserika inom de områden som ansågs lämpliga för kvinnor. En aktuell avhandling i historia utgår från landshövdingefruar i sin undersökning av förhållandet mellan kön, klass och kulturarv.

Tjugotalshusen idag

13 september, 2005 - Formas

Tjugotalets flerbostadshus har många kvaliteter väl värda att bevara, men också vissa brister i förhållande till dagens krav och önskemål. Flera av tjugotalshusen står inför en renovering. Genom att hushålla med befintliga material blir resultaten ofta varsamma för hus, människor och natur. Trots detta ersätter många det befintliga med moderna och oprövade material och metoder. Formas bok Tjugotalshusen visar vad som är tidstypiskt för husen med alla kvaliteter och brister och presenterar olika förslag på varsamma och sparsamma renoveringar.

Forskare klargör och debatterar: Bevara arter – till vilket pris?

8 september, 2005 - Formas

Sverige har undertecknat FN-konventionen om biologisk mångfald och riksdagen har bestämt att arter som har funnits länge i Sverige ska bevaras för att förhindra utrotning av arter som är viktiga för människan och ekosystemen. Men är det självklart att Sverige ska bevara alla arter – eller går vi för långt? Vad får det kosta och hur ska vi göra? Formas nya pocketbok Bevara arter – till vilket pris visar balansgången mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.