Pressmeddelanden

Nya publikationer

Mäns väg till heroin går genom gruppen – kvinnors genom partnern, visar ny studie

1 september, 2005 - Malmö universitet

Mäns väg till heroinmissbruket går oftast genom gänget, kvinnors går genom en kärlekspartner som redan missbrukar. Det framkommer i forskaren Bengt Svenssons nya bok ”Heroinmissbruk.” Han tycker att diskussionen i Sverige måste handla mer om att hur man kan minska skadeverkningarna av knarket. Då hade liv kunnat räddas. Sprutbytesprogram, information kring överdoser till missbrukarna och ambulansutryckningar utan polis är några av hans förslag. Dessutom är en kraftigt utbyggd, lättillgänglig narkomanvård viktig.

Från modersmål till primalt mänskligt språk

29 augusti, 2005 - Uppsala universitet

En studie av språkutvecklingen hos bonoboapor är utgångspunkten för en ny bok som visar hur språk och kultur sammanvävs under barndomen. En av författarna, Pär Segerdahl, är filosof vid Centrum för bioetik vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Spelet om staden Forskare klargör och debatterar på pressfrukost den 31 augusti på forskningsrådet Formas

23 augusti, 2005 - Formas

Vem bestämmer över våra städers utveckling? Vilka har makten och resurserna att förändra staden? Staden är en spelplan för flera aktörer med olika åsikter, lojaliteter och intressen som inte alltid går att förena. Kan vi uppnå hållbara städer med hög livskvalitet inte bara för dagens utan även för morgondagens människor? I forskningsrådet Formas nya pocketbok Spelet om staden belyser forskarna de drivkrafter som formar och förändrar staden utifrån sina olika synvinklar.

Första heltäckande boken om kroppens elektriska signaler

10 augusti, 2005 - Lunds universitet

Information om kroppens elektriska aktivitet spelar en viktig roll i dagens diagnostik och behandling, speciellt i samband med sjukdomar i hjärtat och hjärnan. I den nyutkomna boken Bioelectrical signal processing in cardiac and neurological applications (Elsevier/Academic Press) presenteras den hittills mest omfattande beskrivningen av analysmetoder av kroppens elektriska signaler.

Livets vardagsmysterier avslöjas i ny roman

28 juni, 2005 - Umeå universitet

Varför faller smörgåsen alltid med smöret neråt? Varför det är så svårt att öppna frysen andra gången? Varför sugs duschdraperiet alltid in mot kroppen när man duschar? Dessa och över 250 andra vardagsmysterier besvaras i en ny bok skriven av Maria Hamrin och Patrik Norqvist, universitetslektorer i fysik vid Umeå universitet.

Ny bok Bo01 Hållbar framtidsstad – lärdomar och erfarenheter

14 juni, 2005 - Formas

Bomässan Bo01 var ”projektet för hållbart samhälls-byggande”. Ett gammalt industriområde i Västra Hamnen i Malmö skulle förvandlas till en upplevelserik innerstadsmiljö med hjälp av god arkitektur och miljösatsningar. Men miljöambitionerna kom i den lokala mediedebatten i skymundan och istället låg fokus under mässtiden på lönekonflikter, pressade byggtider, lyxbostäder med höga hyror och slutligen mässbolagets konkurs. Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu fick löpa gatlopp i lokalpressen. Formas bok Bo01-Hållbar framtidsstad visar vad bomässan egentligen handlade om och vilka lärdomar som kan dras från projektet.

Ny bok om svåra prioriteringar i hälso- och sjukvården

6 april, 2005 - Uppsala universitet

Det räcker inte med ”tyst etisk kunskap” och nationella riktlinjer för att möta kraven på prioriteringar inom vården. Det måste finnas en levande diskussion på arbetsplatsen för att etiken ska förverkligas.
Det menar Anna T. Höglund vid Centrum för bioetik vid Karolinska Institutet & Uppsala universitet och som idag kommer ut med sin bok ”Inga lätta val. Om riktlinjer och etisk kompetens vid prioriteringar i vården. En studie i empirisk etik”.

Universitetet publicerar orientaliska kärleksdikter

14 mars, 2005 - Uppsala universitet

Uppsala universitetsbibliotek publicerar för första gången femton persiska och arabiska dikter, mellan 300 och 700 år gamla.
– Dikterna har hittills varit i det närmaste okända, säger Ali Muhaddis, redaktör för boken.

Ny omarbetad takstolsbok från forskningsrådet Formas Enkelt och bra hjälpmedel för dimensionering av takstolar

3 mars, 2005 - Formas

Nu är den äntligen här. Formas nya omarbetade handbok för dimensionering av spikade takstolar. Konstruktörer och tillverkare kan med hjälp av datorprogrammet räkna ut exakt vilken takstol som passar till viket hus, inklusive spikningsplåtar och antal spik. Arkitekter och byggkontrollanter kan med hjälp av boken enkelt skaffa sig en uppfattning om möjligheterna att klara en takkonstruktion