Pressmeddelanden

Nya publikationer

Ny bok ger råd om: Varsam och sparsam förnyelse av våra femtiotalshus

13 juni, 2003 - Formas

Femtiotalet var en guldålder när det gällde att bygga gedigna och funktionella bostäder. Men efter ett halvt sekel börjar skador och förslitningar göra sig påminda och det börjar bli dags att fundera över upprustning och reparation. Boken ”Varsamt & Sparsamt – Förnyelse av 1950-talets bostäder” ger råd om hur man renoverar varligt till med bibehållen folkhemskaraktär i helheten och detaljerna.

Omarbetad och utvidgad radonbok: Så minskar du strålningen i din bostad

3 juni, 2003 - Formas

Drygt 450 svenskar per år får lungcancer på grund av radon i bostäderna. Det har olika forskningsutredningar kommit fram till de senaste decennierna. I den nya utgåvan av Radonboken – åtgärder mot radon i befintliga bostäder får läsaren konkreta uppslag till hur man kan minska radonstrålningen i sitt hus. Boken har just omarbetats och omfattar nu även erfarenheter av vilka åtgärder som fungerar bäst i längden.

Ekofeminism och kvinnoföretagande

22 maj, 2003 - Karlstads universitet

Ekofeminism, värmländskt kvinnoföretagande, indiska byar och kundorienterad verksamhetsutveckling är några av de ämnen som behandlas i kommande doktorsavhandlingar från Karlstads universitet.

Ny bok om ekologiskt lantbruk: Är eko reko?

2 april, 2003 - Formas

Regeringen har satt upp målet att en femtedel av åkerarealen ska vara ekologiskt odlad om två år. Men bidrar ekologiskt lantbruk till bättre hälsa och miljö? Alla forskare är inte överens. I Formas nya populärvetenskapliga bok Är eko reko? får 17 forskare med olika perspektiv ge sin syn på ekologisk odling.

Ny bok om inomhusmiljö: Dags att vidga perspektiven

27 februari, 2003 - Formas

I över 20 år har vi forskat om sjuka hus-fenomenet utan att egentligen komma fram till varför människor mår dåligt i en del hus. Nu hävdar vissa forskare att vi måste lämna den traditionella forskningen och ta till helt nya metoder för att få några svar. I antologin Människan inomhus som ges ut av Formas och Vårdalstiftelsen får16 forskare med olika perspektiv ge sin syn på innemiljöforskningen.

Unik bok om kommunsystemen i Europa

19 februari, 2003 - Umeå universitet

Boken är genom sin bredd den enda i sitt slag i Sverige. Det finns inte heller någon motsvarighet på engelska. I boken ”Kommunsystem i Europa” belyser, diskuterar och jämför författaren kommuner och regioner i 37 europeiska stater. Författare är Anders Lidström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet.

Ny bok om färgval till husen: Blir den gröna färgen rätt eller uppåt väggarna?

23 januari, 2003 - Formas

En färg som är beigerosa på färgprovet kan se nästan grålila ut när den väl kommer upp på fasaden.
Och ljusgröna färger drar lätt mot turkost. Hur och när sådana färgeffekter uppkommer och hur man ska göra för att välja rätt färg till fasaden beskrivs i boken Färgen på huset, som ges ut av Formas.

Att vara student med annan etnisk bakgrund – hur är det?

16 december, 2002 - Umeå universitet

Docent Mohammad Fazlhashemi, institutionen för historiska studier, Umeå universitet, har genomfört en intervjuundersökning för att ta reda på hur studenter med annan etnisk bakgrund uppfattar sin situation.