Pressmeddelanden

Nya publikationer

Leder arbetsvärdering till rättvisa löner?

18 oktober, 2004 - Karlstads universitet

Lika lön för lika arbete. Så säger lagen. Men vad säger verkligheten? Kerstin Rosenberg, nybliven doktor i företagsekonomi vid Karlstads universitet, har studerat arbetsvärdering som redskap för att uppnå rättvisa löner.

Ny forskning om svenska stiftelsers betydelse då och nu

15 oktober, 2004 - Handelshögskolan i Stockholm

I boken ”Foundations in Sweden. Their Scope, Roles and Visions”, presenteras nya fakta om det svenska stiftelseväsendets omfattning och utveckling från mitten av 1500-talet fram till våra dagar. Författare till boken är docent Filip Wijkström och Stefan Einarsson, doktorand, vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS).

Första studierna av interaktionssamhället i ny bok

14 oktober, 2004 - Umeå universitet

Idag är vi inte bara passiva mottagare av information, utan förväntas också reagera på mejl, ICQ och mobilsignaler. De första studierna av dagens så kallade interaktionssamhälle presenteras i en ny bok av Mikael Wiberg vid Umeå universitet.

Rönnerstrand möter Tranströmer

23 september, 2004 - Karlstads universitet

Det är snart dags för årets stora Bok- och biblioteksmässa i Göteborg. Karlstads universitet finns även i år på plats med en rad föreläsare. En av dem är litteraturforskaren Torsten Rönnerstrand, som i sitt sällskap har diktaren Tomas Tranströmer.

Ny pocketbok från Formas: Sopor hit och dit – på vinst och förlust

14 september, 2004 - Formas

Är det miljövänligt att sortera och frakta sopor hit och dit? Lägger vi all vår energi på ofarliga förpackningar och missar det farliga avfallet? Ska vi sortera lika mycket överallt, eller räcker det kanske med att folk i tätbefolkade områden källsorterar? Arton forskare och experter belyser sopor ur olika synvinklar i Formas nya pocketbok.

Ny bok från Formas: Arkitektur och bärverk

1 september, 2004 - Formas

Teknik och rumsgestaltning hör ihop, det visste redan de gamla romarna. Men hur ska vi åstadkomma god arkitektur då arkitekter tar examen utan mer än elementär kunskap om jämvikt och statik och ingenjörer utexamineras utan att ha läst en rad arkitekturhistoria? Arkitektur och bärverk vill bidra till ökad förståelse för formgivningens tekniska konsekvenser och för teknikens kulturella betydelse.

Ny bok om miljöfrågans lösning: Är vi på rätt väg?

31 augusti, 2004 - Formas

Har vi hittat lösningen på miljöproblemen? Vi är många som på olika sätt strävar efter att uppnå en hållbar utveckling men gör vi det på rätt sätt? Nu ger Formas ut en antologi av tio sociologer som reder ut frågan.

Aktuell forskning ger bättre förståelse för samernas situation

26 augusti, 2004 - Umeå universitet

Forskningen intresserar sig allt mer för det samiska och även hos allmänheten finns intresse för att lära mer om den nordliga ursprungsbefolkningen. I dagarna kommer en ny bok om aktuell nordisk forskning om samernas samhälle, kultur och historia.

Amasoner på planen. Ny forskning om svensk damfotboll

18 augusti, 2004 - Umeå universitet

Damfotbollens snabba expansion är en av de absolut viktigaste och mest iögonfallande förändringarna inom svensk fotboll under 1900-talet. I en ny bok av Jonny Hjelm, docent i historia vid Umeå universitet, får vi följa hur den svenska damfotbollen växer fram.