Pressmeddelanden

Nya publikationer

Högre risk för 17 cancerformer efter högt tonårs-BMI

6 november, 2023 - Göteborgs universitet

Män med övervikt eller fetma vid 18 års ålder har högre risk för 17 olika cancerformer senare i livet. Det visar studier vid Göteborgs universitet. Forskningen beskriver också hur fetmaepidemin bland unga väntas påverka cancersituationen kommande 30 år. I augusti presenterades en studie om förhöjd cancerrisk hos män som haft relativt dålig fysisk kondition uppmätt […]

Växtplanktons upptag av metylkvicksilver styrs av tioler

6 november, 2023 - Umeå universitet

Metylkvicksilver är en av de kemikalier som utgör störst hot mot global folkhälsa. Människor får i sig metylkvicksilver genom att äta fisk, men hur hamnar kvicksilvret i fisken? En ny studie visar att halterna av så kallade tioler i vattnet styr hur tillgängligt metylkvicksilvret är för levande organismer.

Hur står det till med vården för transpersoner i Värmland?

1 november, 2023 - Karlstads universitet

Samordnare transvård är en funktion inom hälso- och sjukvården i Region Värmland. Syftet är att stödja transpersoner och deras närstående i vårdkedjan. Funktionen upplevs kunna ge ett gott och viktigt psykosocialt stöd och många uttrycker det som en känsla av att bli sedd och hörd för första gången inom vården. Det visar en forskningsstudie i samarbete mellan Karlstads universitet och Umeå universitet, på uppdrag av Region Värmland.

Risk för allvarlig infektion även vid lågaktiv tarmsjukdom

1 november, 2023 - Göteborgs universitet

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, utgör en oberoende riskfaktor för allvarlig infektion, även vid mycket låg nivå av tarminflammation. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. IBD är ett samlingsnamn för kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar med en förekomst i befolkningen på cirka 0,5 procent. IBD omfattar främst ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Till skillnad från IBS, irritabel tarm, […]

Postcovid utan koppling till aktiv hjärnskada

25 oktober, 2023 - Göteborgs universitet

Postcovid ser inte ut att vara kopplat till infektion av hjärnan eller aktiv hjärnskada. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Jakten på avvikande biomarkörer hos deltagarna gav inga träffar, varken i blodprov eller ryggvätskeprov. Postcovid kan uppstå efter den akuta fasen av en covid-19-infektion och hålla i sig under lång tid. Tillståndet omfattar olika […]

Outforskad havsreptil ger ny kunskap om svanödlornas utveckling

24 oktober, 2023 - Uppsala universitet

Fossil efter en 170 miljoner år gammal marin reptil från dinosaurernas tid har visat sig vara den äldsta riktigt stora pliosauriern som hittills hittats. Den här gruppen av havslevande kräldjur hörde till ordningen svanödlor som också omfattade de berömda långhalsade plesiosauroiderna. Fynden är ovanliga och bidrar till ny kunskap om svanödlornas utveckling. Studien är publicerad i Scientific Repo

Ökad risk för karies efter obesitaskirurgi

24 oktober, 2023 - Göteborgs universitet

Personer som opererats mot obesitas, fetma, har högre risk för karies än före ingreppet. Ofta upplever de också en allmänt sämre munhälsa. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Syftet med avhandlingen var att studera munhälsan hos personer före och efter behandling mot grav obesitas. Deltagarna hade BMI på 40 eller mer, alternativt 35 eller […]

”Dom skriker och jag skriker tillbaka”

23 oktober, 2023 - Uppsala universitet

må barn kan berätta ingående om sina känslor och hur de har det hemma. De är också bra på att läsa av sina föräldrar och deras känslor, både genom att beskriva deras beteenden, ansiktsuttryck och röstlägen. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, som publicerats i Journal of Child and Family Studies.

Generna påverkar risken för blodpropp vid p-piller-användning

19 oktober, 2023 - Uppsala universitet

Kvinnor med en hög genetisk sårbarhet för blodpropp löper sex gånger högre risk att drabbas av det under de två första åren de använder p-piller, visar en ny studie från Uppsala universitet. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Effektiv och miljövänlig batteriåtervinning med nytt recept

17 oktober, 2023 - Chalmers tekniska högskola

Forskare på Chalmers presenterar nu ett nytt och effektivt sätt att återvinna metaller från elbilsbatterier. Metoden gör det möjligt att återvinna 100 procent aluminium och 98 procent litium ur förbrukade elbilsbatterier. Samtidigt minimeras förlusten av värdefulla råvaror som nickel, kobolt och mangan. Det krävs inga dyra eller skadliga kemikalier i processen, då forskarna använder sig av oxalsyra – en syra som även förekommer i växtriket.