Pressmeddelanden

Nya publikationer

Allt fler polerade vägar ökar risken för trafikolyckor

25 november, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

På senare år har det inträffat en del allvarliga trafikolyckor på grund av avåkning. Orsaken antas vara att landets vägar blir alltmer polerade, det vill säga släta. VTI har i en förstudie undersökt orsaken till problemet. Det kan handla om en kombination av flera samverkande orsaker såsom fordon med nya typer av dubbdäck, fler friktionsdäck […]

Lyckad pilotstudie testar metod för att mäta cykelflöden

25 november, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Sveriges kommuner behöver en pålitlig metod för att uppskatta cykling, en metod som mäter och följer upp cykeltrafiken på liknande sätt som biltrafiken. VTI testade en nyutvecklad mätmetod i Stockholm, Uppsala och Östersund. Resultatet blev lyckat. Cyklingen ska öka och det finns mål för detta som är svåra att följa upp på kommunnivå, eftersom flödesmätningarna […]

Dna-sekvens hjälper förståelse för uppkomsten av käkar

25 november, 2022 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt och karakteriserat en dna-sekvens som finns hos ryggradsdjur med käkar, till exempel hajar och människor, men som saknas hos käklösa ryggradsdjur, till exempel nejonögon. Det här dna:t är viktigt för utformningen av käkledsytorna redan under embryoutvecklingen.

Spårsändare på tusentals bin har gett Skövdeforskarna många svar

24 november, 2022 - Högskolan i Skövde

Under mer än tre år har forskarna Niclas Norrström och Sonja Leidenberger vid Högskolan i Skövde haft stort fokus på honungsbin. På tre bigårdar har de försett 4000 bin med sändare och fått mer kunskap om allt från flygtider, honungsproduktion till insekternas livslängd. Nu har de sammanställt resultaten. Projektet har finansierats med 2,5 miljoner kronor från EU.

Flugsnapparnas släktträd kartlagt

23 november, 2022 - Uppsala universitet

Den svenska rödhaken har sina närmaste släktingar i tropiska Afrika och är inte alls nära släkt med den japanska näktergalen, trots att de utseendemässigt är mycket lika. Det visar en ny kartläggning av fågelfamiljen flugsnappare, som rödhaken tillhör. Kartläggningen täcker 92 procent av världens över 300 arter flugsnappare, berättar Per Alström.

Varmare tvätt av hjärnan vid operation mer effektivt

22 november, 2022 - Göteborgs universitet

Med en enkel metod kan antalet omoperationer vid blödning under skallbenet halveras. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Metoden går ut på att rumstempererad spolvätska vid kirurgin byts mot kroppstempererad vätska. Blödning mellan skallben och hjärna, subduralblödning, drabbar främst äldre och uppstår oftast efter lättare slag mot huvudet. Tillståndet kan ge en ansamling av […]

Första internationella studien om apkoppor bland kvinnor

18 november, 2022 - Göteborgs universitet

Den första studien om apkoppor bland kvinnor visar att det är vanligare bland ciskvinnor att de smittats på andra sätt än via sex. Studien visar också att vården riskerar missa att ciskvinnor bär på infektionen. Forskare i Göteborg är med och presenterar resultaten, som baseras på data om totalt 136 kvinnor i 15 länder. Apkoppor […]

Ny upptäckt ger hopp om att bekämpa spridd cancer

17 november, 2022 - Chalmers tekniska högskola

Cancer som sprids och utvecklar metastaser i nya organ blir betydligt svårare att bekämpa. Nu har forskare vid Chalmers visat att de spridda tumörerna anpassar sin ämnesomsättning efter den vävnad där de växer. Upptäckten innebär ett genombrott för förståelsen av metastaserande cancer och är en viktig pusselbit i jakten på mer effektiva behandlingar.

Ny bok om förpackningar och matsvinn

16 november, 2022 - Karlstads universitet

En tredjedel av all mat som produceras idag slängs. Vad beror det på? Vad kan producenter, tjänsteleverantörer och konsumenter göra för att minska svinnet? Vilken roll har förpackningar? Det är frågor som behandlas i den nya boken ”Stoppa matsvinnet!” skriven av forskare vid Karlstads universitet.

Statlig förvaltning används som verktyg för att nå politiska mål

16 november, 2022 - Södertörns högskola

Förstatliga skolan, förstatliga sjukvården – slagord som ofta hördes under årets valrörelse och ett tydligt tecken på att förvaltningsfrågor i allra högsta grad är viktiga i samhället. Men statlig förvaltning och hur vi organiserar vårt samhälle kan också användas som politiska verktyg, skriver forskare i en ny antologi som ringar in svensk offentlig förvaltning år […]