Pressmeddelanden

Nya publikationer

Höginkomsttagare får fler barn

16 november, 2022 - Stockholms universitet

Ny forskning från Stockholms universitet visar att personer med hög inkomst generellt har fler barn. Mönstret är särskilt tydligt för män och har blivit starkare över tid: ju mer pengar, desto fler barn. Men efter fyra barn vänder det.

Romarrikets vägar lade grunden för nutida välstånd

15 november, 2022 - Göteborgs universitet

Trots att det är över 2 000 år sedan de antika romerska vägarna byggdes kan man se tydliga samband mellan vägarnas dragning och dagens välstånd. Det visar en studie från bland annat Handelshögskolan i Göteborg, där forskarna undersökt vägnätets betydelse för att ett område ska bevara sin rikedom genom seklerna – eller förlora den.

Chefer och anställda tycker olika om distansarbete

14 november, 2022 - Högskolan i Gävle

Ny forskning visar att chefer upplever svårigheter i att få insyn i den psykosociala arbetsmiljön hos distansarbetare.
– Och då får de också svårt att hitta en bra väg att stötta medarbetare som arbetar på distans, säger Linda Widar som forskar om distansarbete och hälsa, vid Högskolan i Gävle.

Häxringar avslöjar att genetisk variation skapas i svampsporer

13 november, 2022 - Uppsala universitet

Den mesta av en svamps genetiska variation uppkommer i de ganska kortlivade svampsporerna. I mycelet, som svampen tillbringar den absolut största delen av sin livscykel som, skapas inte alls lika mycket variation. Det visar forskare från Uppsala universitet i en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Mildare symtom vid hjärnblödning för fysiskt aktiva

10 november, 2022 - Göteborgs universitet

Att promenera 35 minuter per dag kan kopplas till lägre sannolikhet för svåra symptom vid hjärnblödning. Fysisk aktivitet kan också kopplas till bättre överlevnad fem år efter diagnos, visar en ny studie. Varje år drabbas drygt 20 000 personer i Sverige av stroke, varav cirka 2 500 fall utgörs av hjärnblödning. Hjärnblödning är den allvarligaste […]

Ekonomiska intressen trumfar riskerna när det gäller farliga kemikalier

10 november, 2022 - Göteborgs universitet

Regleringen av farliga kemikalier i Europa formas av ekonomiska intressen. I en studie publicerad i Nature Communications, visar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola att framförallt kemikalier som inte ens används inom EU förbjuds eller begränsas – vilket ger ett sämre skydd än förväntat.

Koppar en ledtråd i kampen mot cancer

10 november, 2022 - Chalmers tekniska högskola

För att cancerceller ska kunna växa och sprida sig i kroppen tar de hjälp av proteiner som binder metallen koppar till sig. Ny kunskap om hur dessa proteiner tar upp metallen och hur de interagerar med varandra öppnar nu för nya läkemedel och behandlingsmetoder mot cancer. Mänskliga celler behöver små mängder av metallen koppar för […]

Svår fetma som ung riskfaktor för tidigt förmaksflimmer

9 november, 2022 - Göteborgs universitet

Svår eller sjuklig fetma i 18-årsåldern kan kopplas till ökad risk för förmaksflimmer i yngre medelåldern. Det visar en studie från Göteborgs universitet som omfattar data om drygt 1,7 miljoner män i Sverige. Studien som publiceras i tidskriften Journal of the American Heart Association bygger på analys av rikstäckande registerdata om 1 704 467 män som mönstrade […]

Utan fler och bättre mätmetoder kan Parismålet missas

7 november, 2022 - Linköpings universitet

Parisavtalet säger att vi bör minska utsläppen av växthusgaser för att begränsa den globala temperaturhöjningen till 2 grader Celsius. Men har vi mätmetoderna för att uppnå målet? Den frågan ställer sig forskare vid Linköpings universitet i en studie publicerad i tidskriften Environmental Research Letters. Svaret är nedslående.

Graviditetsrisk även vid lågaktiv tarmsjukdom

7 november, 2022 - Göteborgs universitet

Inflammatorisk tarmsjukdom utgör riskfaktor för att föda för tidigt också när sjukdomen är till synes symtomfri. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Resultaten kan på sikt komma att påverka kvinnor med exempelvis ulcerös kolit inför graviditet. Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, är kroniska inflammatoriska sjukdomar med en förekomst på cirka 0,5 procent. IBD omfattar ulcerös kolit […]