Pressmeddelanden

Nya publikationer

Älgens genetiska mångfald består – trots jakt och utrotningshot

17 oktober, 2023 - Stockholms universitet

Intensiv jakt utplånade nästan älgstammen i Skandinavien på 1800-talet. Den första storskaliga studien av hela arvsmassan hos älgar i Skandinavien avslöjar effekten av att arten nästan utrotades. Studien visar att inaveln inte verkar ha ökat och älgarna verkar ha behållit det mesta av sin genetiska mångfald.

Smartare datortomografi kan nå MR-kamerans nivå 

17 oktober, 2023 - Göteborgs universitet

Med en ny metod kan hjärnbilder tagna med datortomografi i vissa fall ge lika mycket information som bilder tagna med magnetresonanstomografi, MR-kamera, visar en ny studie från Göteborgs universitet. Därmed kan tillgången på diagnostikstöd för exempelvis demens och andra hjärnsjukdomar öka, framför allt inom primärvården.  Datortomografi (CT) är en förhållandevis billig avbildningsteknik som finns brett […]

Tyngdtäcke hjälper barn med ADHD och sömnproblem

16 oktober, 2023 - Högskolan i Halmstad

Regionerna i Sverige har tidigare förskrivit tyngdtäcken som hjälpmedel för barn med ADHD och sömnproblem, men slutade med det eftersom effekten inte var tillräckligt väl utvärderad. Nu visar studier från Högskolan i Halmstad att sova med tyngdtäcke kan öka den totala sömnen och minska antalet uppvaknanden under natten för dessa barn.

Radikalt verktyg i naturens kemilåda avbildat

12 oktober, 2023 - Stockholms universitet

Forskare vid Stockholms universitet har lyckats beskriva strukturen av ett av naturens vassaste kemiska verktyg, en proteinradikal. Resultaten hjälper oss förstå hur naturen kan utföra mycket svåra kemiska reaktioner och kan i förlängningen användas inom såväl medicin som i miljövänliga kemiska processer. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Science.

Delade elsparkcyklar – främst för nöje och inte så miljövänligt som tänkt, enligt ny forskning

11 oktober, 2023 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Delade elsparkcyklar har fått både kritik och beröm som ett miljövänligt komplement till kollektivtrafiken och därmed alternativ till bilen. Phil Flores disputerar vid Lunds universitet med en avhandling som avslöjar att resor med delade elsparkcyklar- och elcyklar i huvudsak ersätter kollektivtrafik och gång, snarare än bilresor. Resultatet pekar på att många använder dessa fordon för […]

Infrastrukturutveckling avgörande för att klimatanpassa samhället

10 oktober, 2023 - Mälardalens universitet

Hotet från klimatkrisen och dess effekter på infrastruktursystem och samhälle har blivit ännu tydligare under de senare åren. Hastigheten på klimat-förändringarna är överraskande, och vår framtid verkar osäker. Här menar Pär Blomkvist, som forskar om hållbarhet och innovationer inom infrastrukturella system vid Mälardalens universitet (MDU), att infrastrukturutveckling är avgörande för att anpassa samhället till de utmaningar som finns. I detta PM kopplar han samman den historiska utvecklingen av infrastruktur kring gator, vatten och sanitet med forskning inom medicinsk, social, kulturell, ekonomisk, teknisk och politisk historia.

Vissa extremväderhändelser på vintern dubbelt så vanliga som på 1950-talet

9 oktober, 2023 - Uppsala universitet

Extremväderhändelser där båda sidor av Atlanten drabbas samtidigt av långvarig sträng kyla eller kraftig nederbörd har blivit dubbelt så vanliga jämfört med för 50 år sedan, visar ny forskning. Samtidigt ses ett förändrat beteende hos de globala jetströmmarna som styr hur långt polarluften söderut kan nå.

Grafenoxid ger hopp om att bekämpa Alzheimers sjukdom

4 oktober, 2023 - Chalmers tekniska högskola

Den troliga orsaken till Alzheimers sjukdom är ansamling av molekyler som kallas för amyloidpeptider. De leder till celldöd, och är vanligt förekommande i hjärnan hos patienter med sjukdomen. Forskare på Chalmers har nu visat att jästceller som ansamlar dessa felveckade amyloidpeptider kan tillfriskna när de behandlas med nanoflagor av grafenoxid. Alzheimers sjukdom är en obotlig […]

Parfymanvändning kopplad till hormonstörande kemikalier och provrörsbefruktning

3 oktober, 2023 - Högskolan Dalarna

En ny studie inom ramen för det internationella FREIA-projektet, finansierat av EU, har avslöjat att frekvent användning av parfym kan påverka nivåerna av hormonstörande kemikalier hos kvinnor som genomgår provrörsbefruktning. Inom det EU-finansierade projektet FREIA har forskare från Högskolan Dalarna, Uppsala universitet, Karolinska institutet och Carl von Linnékliniken undersökt sambanden mellan livsstilsfaktorer och kemikalier i […]

Män med spridd prostatacancer lever längre med hjälp av nya mediciner

3 oktober, 2023 - Uppsala universitet

Överlevnaden för män med spridd prostatacancer har ökat med i snitt ett halvår. Och det sammanfaller med att så kallad dubbelbehandling successivt införts sedan 2016. Det här visar en registerstudie av alla svenska män som fick diagnosen mellan åren 2008 och 2020. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften JAMA Network open.