Pressmeddelanden

Nya publikationer

Metod att analysera mikroorganismers yta uppmärksammas internationellt

6 april, 2022 - Umeå universitet

Kemister vid Umeå universitet har utvecklat en metodik för att undersöka ytkemin hos frysta intakta mikroorganismer av olika slag – bakterier, alger, svampar och virus – utan förlust av vatten. Det är viktigt för att förstå hur organismerna interagerar med sin omgivning, till exempel hur de fäster på ytor.

AI, satellitdata och expertis i kombination effektivt mot illegalt fiske

5 april, 2022 - Stockholms universitet

Nya effektivare övervakningsmetoder av jordens fiske kan hjälpa myndigheter och företag att identifiera och eliminera risken för arbetskraftsmissbruk och illegalt fiske. Det visar en forskningsstudie från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Viljan att äga utmaning för klädbibliotek

1 april, 2022 - Göteborgs universitet

Trots att klädbibliotek marknadsförs som ett mer hållbart sätt att uppdatera garderoben än att köpa nytt, så har det varit svårt att få den här typen av delningsekonomi att gå runt. Något som delvis kan bero på den relation vi har till våra kläder, visar en ny studie på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Lägre självmordsrisk på äldreboende för dem som fick antidepressiva

31 mars, 2022 - Göteborgs universitet

Antidepressiva läkemedel kan nu kopplas till lägre risk för självmord i gruppen 75 år och äldre på äldreboende. Hos dem som fick läkemedel för sömnproblem var självmordsrisken däremot fördubblad. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Antalet personer som behöver få vård på äldreboende under lång tid ökar. Men trots stressande livsövergångar, och psykiatriska tillstånd […]

Kombination av biomarkörer kan identifiera vanlig kognitiv sjukdom

30 mars, 2022 - Göteborgs universitet

På senare år har subkortikal småkärlssjukdom seglat upp som en allt vanligare kognitiv diagnos. Nu visar forskare vid Göteborgs universitet att det  går att identifiera patienterna genom att kombinera två olika biomarkörer som mäts i ryggvätska och blod, vilket ökar möjligheten för både behandling och utveckling av läkemedel. Subkortikal småkärlssjukdom är en av de vanligaste […]

Kateterinfektioner minskade efter mer proaktiv insats

28 mars, 2022 - Göteborgs universitet

Patienter med urinkateter får ofta infektioner, men med en förebyggande och mer samlad insats från vården sjönk andelen drabbade i en grupp äldre och sköra patienter från 18 till 4 procent. Det visar en studie ledd av forskare vid Göteborgs universitet. Studien som publiceras i tidskriften Journal of Infection Prevention omfattar totalt 2 408 patienter som […]

IgA-antikroppar verkar skydda ovaccinerade mot covid

24 mars, 2022 - Göteborgs universitet

Trots daglig kontakt med covidpatienter tidigt under pandemin blev vissa i vårdpersonalen inte sjuka. Förklaringen verkar vara att de hade ett motgift i form av IgA-antikroppar mot covid-19. Det visar en studie från Göteborgs universitet.  För att förstå hur immunförsvaret byggs upp mot covid-19 följde en grupp forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 156 […]

Många diagnoser hos barn födda före 24 veckors graviditet

23 mars, 2022 - Göteborgs universitet

I en studie av barn som fötts efter mindre än 24 graviditetsveckor visade sig nästan alla (96 procent) ha någon av de diagnoser som studerades. Studien, som letts från Göteborgs universitet, visar att både neuropsykiatriska och somatiska diagnoser är mycket vanliga bland dessa barn. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica. Studien är baserad […]

Socialt kapital kan identifiera sårbara ungdomar

14 mars, 2022 - Högskolan i Halmstad

Ungdomar som upplever bristande tillit, känner en låg känsla av samhörighet och stöd från familj, skola och vänner, uppger högre grad av psykiska besvär och lågt välbefinnande, jämfört med andra ungdomar. Det visar en ny avhandling från Högskolan i Halmstad. Psykiska besvär hos ungdomar har ökat under de senaste 30 åren. Vad beror den ökningen […]

Ett 60-tal forskare skriver antologi om skogens värden

9 mars, 2022 - Mittuniversitetet

Debatten om skogen har varit het den senaste tiden och i sommar ger Mittuniversitetet ut den populärvetenskapliga antologin ”Skogens värden – vetenskapliga reflektioner”. Hittills har 60 forskare tackat ja till att skriva ett bidrag i antologin. Av Sveriges landyta utgörs 69 procent av skogsmark, motsvarande 28 miljoner hektar. Detta innebär att Sverige har störst skogsareal […]