Pressmeddelanden

Nya publikationer

Brist på teknisk kompetens bromsar automatisering inom fordonsindustrin

13 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Behovet av att använda robotsystem och intelligent teknik växer inom fordonsindustrin. Men det krävs ytterligare teknikutveckling och ökad teknisk kompetens för att omställningen till en mer automatiserad produktion ska kunna genomföras. Det visar en studie på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.     

Så kan robotar vinna människors tillit

12 maj, 2022 - Örebro universitet

Vi litar på en robot när vi spelar spel, men känner oss inte lika trygga om den ska hjälp oss med medicinering. En ny avhandling i datavetenskap vid Örebro universitet visar att förtroende, förutsägbarhet och känsla av kontroll är några av faktorerna som avgör om samspelet mellan människa och robot blir lyckad. – Vi kan […]

Lägre pris kan få fler att välja vegetariskt

10 maj, 2022 - Göteborgs universitet

Fler köttätare kan tänka sig en vegetarisk burgare om den är billigare än köttvarianten. Men det krävs stor prisskillnad – även om priset sänktes med 30 procent skulle endast en tredjedel av dem som normalt valt köttburgare välja vegetariskt. Det visar en studie i nationalekonomi från Göteborgs universitet, som undersökt drivkrafter och hinder för att byta ut köttet mot gröna alternativ.

Mikroorganismer i tarmen bidrar till naturligt skydd mot virusinfektioner

10 maj, 2022 - Umeå universitet

Forskare från universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg rapporterar om att tarmens bakterieflora är avgörande för naturlig resistens mot virusinfektioner. De visar att frisättning av membranblåsor från tarmens bakterieflora utlöser ett reaktionsförlopp, vilket skyddar även organ långt från tarmen mot virusinfektioner. Studien publiceras i tidskriften Immunity.

Är politiskt valda forsknings- och utvecklingsprojekt alltid sämre?

9 maj, 2022 - Handelshögskolan i Stockholm

Öronmärkta projekt rankas lägre i en sakkunnighetsgranskning än icke öronmärkta projekt, trots att öronmärkta projekt inte underpresterar. Detta enligt ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm, WHO Otto Beisheim School of Management och University of Groningen.

Bukfett kan kopplas till inflammation hos äldre kvinnor

4 maj, 2022 - Örebro universitet

Bukfett kan kopplas till förhöjda nivåer av biomarkörer som kroppen producerar vid en inflammation. Det gäller hos äldre kvinnor, oavsett hur god kondition de har, visar en ny avhandling vid Örebro universitet. Inflammation är kroppens försvar mot en skada eller ett angrepp, till exempel en virus- eller bakterieinfektion. Inflammation i sig är inte skadlig, men […]

Låg legitimitet i arbetet med standarder för informationssäkerhet

3 maj, 2022 - Örebro universitet

Dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod blir allt vanligare – en utveckling som ställer höga krav på informationssäkerheten. Nu visar en studie från Örebro universitet att själva processen med att ta fram standarder för informationssäkerhet kan ifrågasättas. – Det är problematiskt eftersom vi förlitar oss på standarder, säger Karin Hedström, professor i informatik och […]

Bättre hälsa för boende när bussarna går på el

27 april, 2022 - Göteborgs universitet

Boende längs en busslinje i Göteborg mådde betydligt bättre när hybridbussar byttes mot helt eldrivna bussar. Med sänkta bullernivåer minskade också sömnstörningar, trötthet och nedstämdhet. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Hösten 2019 introducerades bussar med eldrift på busslinje 60 i Göteborg. Det skedde med koppling till projektet ElectriCity som arbetar för hållbart resande […]

Kvarstående cancerrisk efter högt BMI som barn

25 april, 2022 - Göteborgs universitet

Personer som haft högt BMI som barn har förhöjd risk för fetmarelaterad cancer senare i livet, även om de varit normalviktiga som unga vuxna. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Fetmarelaterad cancer utgör en betydande grupp cancersorter, varav många ökar i befolkningen. Sjukdomar som ingår är bland andra cancer i munhåla, lever, galla, bukspottskörtel, […]

Med AI kan datorer revidera tidigare slutsatser

20 april, 2022 - Umeå universitet

När ny information och kunskap genereras behöver människor liksom autonoma datorsystem revidera de slutsatser som tidigare dragits. I sin avhandling presenterar Timotheus Kampik matematiska resonemangsmetoder för autonoma intelligenta system som balanserar mellan att behålla tidigare dragna slutsatser och att förkasta dem inför övertygande nya bevis.