Pressmeddelanden

Nya publikationer

Superlätt material kan bli nyckel för framtidens terahertz-teknik

20 december, 2023 - Linköpings universitet

Högfrekventa terahertzvågor har stor potential att i framtiden ersätta röntgenundersökningar och användas i rymdforskning bland annat. Forskare vid Linköpings universitet har visat att genomsläppligheten av terahertzstrålning genom en aerogel gjord av cellulosa och en ledande polymer kan regleras. En viktig egenskap för att kunna låsa upp fler användningsområden för terahertzvågor.

Fördelar med måttlig lågkolhydratkost vid typ 1-diabetes hos vuxna

20 december, 2023 - Göteborgs universitet

Måttlig lågkolhydratkost vid typ 1-diabetes hos vuxna har fördelar jämfört med traditionell kost. Medelnivån på blodsockret sänks och tiden per dygn med bra värden ökar, utan negativ hälsopåverkan. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Studien som publiceras i The Lancet Regional Health – Europe är den hittills största i sitt slag. Deltagarna lottades att […]

Färre sjukhusinläggningar med ökad kondition

18 december, 2023 - Göteborgs universitet

Personer som bibehåller eller ökar sin kondition har minskad risk för framtida sjukhusinläggningar. Framför allt om de tidigare legat på sjukhus. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Regelbunden fysisk aktivitet är kopplad till flera positiva hälsoeffekter, bland annat minskad risk för att insjukna och dö i hjärt-kärlsjukdom. Det har dock saknats forskning på sambandet […]

Oväntad kemi avslöjar stjärnfabriker i fjärran galaxer

15 december, 2023 - Chalmers tekniska högskola

Ett Chalmers-lett forskarlag har studerat två galaxer, långt ut i universum, som innehåller extremt produktiva stjärnfabriker. Astronomerna delade upp galaxernas ljus i enskilda färger med hjälp av kraftfulla teleskop, och blev överraskade av hur många olika molekyler de upptäckte spår av – fler än någonsin tidigare vid så stort avstånd. Mätningar som dessa kan revolutionera […]

Sverige genom USA:s ögon – en bild under förändring

15 december, 2023 - Södertörns högskola

Sverige har under lång tid haft ett starkt symbolvärde i amerikansks politik. En utopi som valt en gyllene medelväg mellan kapitalism och socialism. Men tonen har inte alltid varit positiv och bilden har kritiserats. I en ny rapport utforskar Carl Marklund, docent i nordiska studier, hur den svenska neutralitetspolitiken och globala händelser påverkat Sverigebilden i […]

Oväntat avancerad tandläkarkonst hos vikingar

14 december, 2023 - Göteborgs universitet

Mycket karies och tandvärk – men också viss tandvård och framtänder som slipats till. Tänder från vikingatida Varnhem vittnar om en oväntat avancerad tandläkarkonst. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. I studien undersöktes 3 293 tänder hos 171 individer ur den vikingatida befolkningen i Varnhem i Västergötland. Orten är känd för omfattande utgrävningar av vikinga- […]

Forskningsetik i fokus: Handbok ska vägleda forskare i ett nytt forskningslandskap

7 december, 2023 - Södertörns högskola

I en tid där kraven och granskningen av forskning har intensifierats finns det behov av praktisk vägledning för forskare, något professor Niclas Månsson hoppas tillhandahålla i den nya boken ”En handbok i forskningsetik”, som han skrivit tillsammans med Lena Johansson Westholm från Mälardalens universitet. Han vill att boken, som riktar sig både till doktorander och […]

”Kvinnorna strävar efter en medelväg” – så är det att åldras i ett främmande land

6 december, 2023 - Örebro universitet

Äldre kvinnor från Turkiet vill åldras självständigt och hälsosamt. Samtidigt vill de ha social gemenskap och nära kontakt med familj och vänner – precis som äldre i hemlandet. Det visar en ny avhandling i sociologi vid Örebro universitet som undersöker hur det är att åldras som migrantkvinna i Sverige. I sin doktorsavhandling i sociologi har […]

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

6 december, 2023 - Linköpings universitet

En relativt obehandlad variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid Linköpings universitet och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Mindre förlag allt viktigare för utgivning av översatt litteratur

4 december, 2023 - Uppsala universitet

Småförlagen har under perioden 1970–2016 blivit allt viktigare för utgivningen av översatt litteratur i Sverige. I högre grad än tidigare är det mindre förlag som ger ut Nobelpristagare. Att förläggarna specialiserat sig på översättningar hänger ofta samman med ett personligt intresse för ett språk eller geografiskt område. De här slutsatserna dras i en avhandling svid Uppsala universitet.