Pressmeddelanden

Nya publikationer

Sämre mående efter enstaka möte med hälsocoach

20 april, 2022 - Göteborgs universitet

Ett enstaka besök hos en hälsocoach ger inte bättre mående, tvärtom försämras den upplevda hälsan. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Hälsocoachning är ett växande område som framgångsrikt har använts i det som kallas primärprevention, att förebygga sjukdom innan den uppstår, och för att förbättra den egna hanteringen av flera kroniska sjukdomar. De flesta […]

Läkemedel gav färre andningsuppehåll vid sömnapné

13 april, 2022 - Göteborgs universitet

En ny studie vid Göteborgs universitet öppnar för den första behandlingen med läkemedel mot sömnapné. De patienter som fick läkemedlet hade i snitt mer än 20 färre andningsuppehåll i timmen, jämfört med innan de fick behandlingen. Den behandling som testats är så kallade karbanhydrashämmare. Det är läkemedel som hämmar enzymet karbanhydras, vars funktion är att […]

Så blir lagrat solsken el på beställning

11 april, 2022 - Chalmers tekniska högskola

I ett forskningsprojekt på Chalmers utvecklas ett energisystem som kan fånga in solenergi, lagra den i upp till arton år och frigöra den när och där den behövs. Tidigare har forskarna visat hur energin kan utvinnas som värme. Nu har de tagit ett steg till och lyckats få systemet att producera el. På sikt kan […]

Svensk abortvård intakt under pandemins första våg

8 april, 2022 - Göteborgs universitet

Svensk abortvård ser ut att ha stått pall för pandemin. Aborttalen var oförändrade under pandemins första våg och kvinnor tvekade inte att genomgå abort som planerat. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Studien som publiceras i tidskriften BMJ Open bygger på en kvantitativ analys av inrapporterade aborter och födslar i Sverige, samt en kvalitativ […]

Metod att analysera mikroorganismers yta uppmärksammas internationellt

6 april, 2022 - Umeå universitet

Kemister vid Umeå universitet har utvecklat en metodik för att undersöka ytkemin hos frysta intakta mikroorganismer av olika slag – bakterier, alger, svampar och virus – utan förlust av vatten. Det är viktigt för att förstå hur organismerna interagerar med sin omgivning, till exempel hur de fäster på ytor.

AI, satellitdata och expertis i kombination effektivt mot illegalt fiske

5 april, 2022 - Stockholms universitet

Nya effektivare övervakningsmetoder av jordens fiske kan hjälpa myndigheter och företag att identifiera och eliminera risken för arbetskraftsmissbruk och illegalt fiske. Det visar en forskningsstudie från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Viljan att äga utmaning för klädbibliotek

1 april, 2022 - Göteborgs universitet

Trots att klädbibliotek marknadsförs som ett mer hållbart sätt att uppdatera garderoben än att köpa nytt, så har det varit svårt att få den här typen av delningsekonomi att gå runt. Något som delvis kan bero på den relation vi har till våra kläder, visar en ny studie på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Lägre självmordsrisk på äldreboende för dem som fick antidepressiva

31 mars, 2022 - Göteborgs universitet

Antidepressiva läkemedel kan nu kopplas till lägre risk för självmord i gruppen 75 år och äldre på äldreboende. Hos dem som fick läkemedel för sömnproblem var självmordsrisken däremot fördubblad. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Antalet personer som behöver få vård på äldreboende under lång tid ökar. Men trots stressande livsövergångar, och psykiatriska tillstånd […]

Kombination av biomarkörer kan identifiera vanlig kognitiv sjukdom

30 mars, 2022 - Göteborgs universitet

På senare år har subkortikal småkärlssjukdom seglat upp som en allt vanligare kognitiv diagnos. Nu visar forskare vid Göteborgs universitet att det  går att identifiera patienterna genom att kombinera två olika biomarkörer som mäts i ryggvätska och blod, vilket ökar möjligheten för både behandling och utveckling av läkemedel. Subkortikal småkärlssjukdom är en av de vanligaste […]

Kateterinfektioner minskade efter mer proaktiv insats

28 mars, 2022 - Göteborgs universitet

Patienter med urinkateter får ofta infektioner, men med en förebyggande och mer samlad insats från vården sjönk andelen drabbade i en grupp äldre och sköra patienter från 18 till 4 procent. Det visar en studie ledd av forskare vid Göteborgs universitet. Studien som publiceras i tidskriften Journal of Infection Prevention omfattar totalt 2 408 patienter som […]