Pressmeddelanden

Nya publikationer

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

6 december, 2023 - Linköpings universitet

En relativt obehandlad variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid Linköpings universitet och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Mindre förlag allt viktigare för utgivning av översatt litteratur

4 december, 2023 - Uppsala universitet

Småförlagen har under perioden 1970–2016 blivit allt viktigare för utgivningen av översatt litteratur i Sverige. I högre grad än tidigare är det mindre förlag som ger ut Nobelpristagare. Att förläggarna specialiserat sig på översättningar hänger ofta samman med ett personligt intresse för ett språk eller geografiskt område. De här slutsatserna dras i en avhandling svid Uppsala universitet.

Generna visar vägen till bantufolkens utbredning i Afrika

1 december, 2023 - Uppsala universitet

Omkring 350 miljoner människor i Afrika talar minst ett av de 500 bantuspråken. Nya genetiska analyser av nutida och forntida personer visar att de här folkgrupperna troligen har sitt ursprung i västra Afrika och att därefter spred sig söder- och västerut i flera vågor. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Staten behöver ta mer ansvar för bostadssystemet föreslår forskare

1 december, 2023 - Södertörns högskola

Marknaden kan inte själv lösa den bostadskris vi befinner oss i. Därför behöver staten ta ett större ansvar och arbeta för ett solidariskt, jämlikt och klimatanpassat bostadssystem. Det är förslag som presenteras i boken Kris i bostadsfrågan, en gedigen genomgång av mer än hundra år av Sveriges bostadshistoria.  – Problemet med dagens bostadssystem och orsaken […]

Gener påverkar om spädbarn tittar mest på ansikten eller icke-sociala objekt

27 november, 2023 - Uppsala universitet

Om spädbarn vid fem månaders ålder tittar mest på ansikten eller icke-sociala objekt som bilar eller mobiltelefoner styrs till stor del av generna. Det har forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet nu kunnat visa. Resultaten tyder på att det finns en biologisk grund för hur spädbarn skapar sina unika visuella upplevelser och vilka saker de lär sig mest om.

Markant lägre risk för postcovid hos vaccinerade

23 november, 2023 - Göteborgs universitet

Personer som vaccinerat sig mot covid-19 löper avsevärt lägre risk för postcovid efter covidinfektion. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Forskarna betonar vikten av vaccin för att minska det mänskliga lidandet och trycket på vården. Studien som publiceras i tidskriften BMJ omfattar alla registrerade fall av vuxna som fick covid-19 för första gången under […]

Socker ger ökat sug efter fett – flugor bekräftar forskarnas teori

22 november, 2023 - Umeå universitet

Vi äter för mycket socker och forskning visar alltmer på att det också ändrar vår smak och uppfattning av mat. Mattias Alenius forskargrupp vid Umeå universitet har funnit att överkonsumtion av socker leder till ett ökat sug efter fett hos flugor.

Våtmarker effektiva mot övergödning av hav och vattendrag

21 november, 2023 - Högskolan i Halmstad

Övergödning är ett globalt problem som påverkar otaliga sjöar, floder och kustnära havsområden. Dess konsekvenser, till exempel giftiga algblomningar, är skadligt för både djur och människor. Forskning från Högskolan i Halmstad och Uppsala universitet visar att våtmarker kan vara en del av lösningen, och ett sätt att skydda människor och natur. 

Äldreomsorgen behöver ökad kunskap om hbtq-personer

20 november, 2023 - Örebro universitet

Äldre hbtq-personer oroar sig för hur de ska bli bemötta inom vården och äldreomsorgen. De upplever också att kunskapen om hbtq-personer hos personalen är begränsad. Det visar en litteraturstudie som Örebroforskare har gjort i samarbete med kollegor från Japan.

Pyttesmå fällor kan ge ny kunskap om svårbehandlade sjukdomar

20 november, 2023 - Chalmers tekniska högskola

Proteiner som bildar klumpar förekommer vid flera svårbehandlade sjukdomar, som ALS, Alzheimers och Parkinsons. Mekanismerna bakom hur proteinerna interagerar med varandra är svåra att studera, men nu har forskare på Chalmers hittat en ny metod för att stänga in proteiner i nanostora fällor. Inuti fällorna kan proteinerna studeras på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.