Pressmeddelanden

Nyheter endast till fse

Våldsamt ojämlika: nya rön om kvinnlig ekonomisk egenmakt och våld i hemmet

20 augusti, 2020 - Lunds universitet

Kvinnor som befinner sig i ett ekonomiskt överläge gentemot sin manliga partner, löper större risk för våld i hemmet, enligt en ny avhandling i nationalekonomi. Nationalekonomen Sanna Ericsson disputerade i slutet av maj med avhandlingen ”Reaching for Equality”. I en av de tre vetenskapliga artiklarna i avhandlingen visar hon hur risken för våld mot kvinnor […]

Nobelpriset i litteratur 2011

6 oktober, 2011 - Vetenskapsrådet

Nobelpriset i litteratur år 2011 tilldelas den svenske poeten Tomas Tranströmer.

Nobelpriset i kemi 2011

5 oktober, 2011 - Vetenskapsrådet

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i kemi 2011 till Daniel Shechtman
Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel för upptäckten av kvasikristaller.

Nobelpriset i fysik 2011

4 oktober, 2011 - Expertsvar

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2011 med ena hälften till
Saul Perlmutter och med andra hälften gemensamt till
Brian P. Schmidt och Adam G. Riess ”för upptäckten av universums accelererande expansion genom observationer av avlägsna supernovor”.

Nobelpriset i medicin 2011

4 oktober, 2011 - Karolinska Institutet

Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2011 skall delas, med ena hälften gemensamt till Bruce A. Beutler och Jules A. Hoffmann för deras upptäckter rörande aktivering av medfödd immunitet och andra hälften till Ralph M. Steinman för hans upptäckt av dendritcellen och dess roll vid förvärvad immunitet.

Ytan spelar roll

13 september, 2011 - Malmö universitet

Samspelet mellan molekyler på bakterieytor och modeller av makromolekyler har en hel del gemensamt när det gäller hur de samspelar med kemikalier. Det visar Jildiz Hamit-Eminovskis studier, som på sikt kan användas för att förstår hur olika kemikalier verkar på slam i reningsverk.

Familjevåld och graviditet

12 april, 2011 - Malmö universitet

Påverkar erfarenhet av våld en kvinnas förlossningsarbete? Och hur hanterar barnmorskorna i den skånska mödravården frågan om våld mot gravida kvinnor? Detta är frågor som Hafrún Finnbogadóttir, forskare vid Malmö högskola, har studerat. Resultatet lägger hon nu fram i en licentiatavhandling.

Stress ökar risk för kejsarsnitt

31 mars, 2011 - Malmö universitet

Risken för akut kejsarsnitt hos förstföderskor ökar om mamman under sin graviditet upplevt stress, oro eller haft sömnsvårigheter. Det visar en unik studie som gjort i samarbete mellan Malmö högskola, Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lunds universitet.

Grön och rättvis tillväxt med högre pris på fossila bränslen

3 juni, 2010 - Göteborgs universitet

Varför går världens klimatförhandlingar så trögt? Svaret handlar om synen på global rättvisa, enligt Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet. Tillsammans med flera nobelpristagare i ekonomi talade han på Världsbankens främsta konferens om utvecklingsekonomi i Stockholm nyligen. Sterners forskning visar att det går att samtidigt nå hållbar ekonomisk tillväxt, minskad fattigdom och ett förbättrat klimat – om priset på fossila drivmedel höjs.

Sjuksköterskan som handledare

27 maj, 2010 - Malmö universitet

Tidsbrist är ett stort problem för sjuksköterskor som handleder sjuksköterskestudenter ute på klinikerna. Det visar en ny avhandling från Malmö högskola som har undersökt innehållet i och förutsättningarna för sjuksköterskors handledande funktion.