Pressmeddelanden

Nyheter endast till fse

”Det är som om jag inte är en människa”

21 oktober, 2009 - Malmö universitet

Så säger en av de intervjuade i en ny avhandling av Ramin Baghir-Zada, verksam vid Fakulteten för Hälsa och samhälle på Malmö högskola. Han har undersökt vilken hälso- och sjukvård personer som befinner sig olagligt i Sverige och Nederländerna vill ha och disputerar 23 oktober.

Försummad munhälsa hos personer med psykiska besvär

23 september, 2009 - Malmö universitet

Personer som vårdas i den psykiatriska öppenvården har färre tänder än befolkningen i övrigt och är i stort behov av tandbehandling. Den bristande munhälsan påverkar även hur individen upplever sin livssituation. Det visar en ny avhandling från fakulteten för Hälsa och samhälle vid Malmö högskola.

Ny forskning ökar kunskap om immunförsvaret

23 september, 2009 - Malmö universitet

Vad styr den dendritiska cellens förmåga att aktivera vårt immunförsvar? Vilka mekanismer använder sig bakterier av för att överlista immunförsvaret och därmed överleva? Detta är frågor som Peter Hellman, forskare vid fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö högskola, brinner för att besvara. Den 2 oktober disputerar han med en avhandling om människans dendritiska celler.

Personal vid universitet och högskolor 2008: Fortfarande få kvinnor som blir professorer

10 juni, 2009 - Expertsvar

Antalet kvinnliga professorer fortsätter att ligga på en låg nivå. Bara var femte professor är kvinna och de är i minoritet inom nästan alla ämnesområden. Könsfördelningen är som mest ojämn inom matematik och teknikvetenskap; bara sex respektive tio procent av professorerna är kvinnor. Det visar en ny rapport från Högskoleverket och SCB.

Debatt om förslaget till ny lärarutbildning

11 februari, 2009 - Göteborgs universitet

Politiker, fackförbund och utbildare debatterar förslaget till ny lärarutbildning den 16 februari.
När utredningen ”En hållbar lärarutbildning” presenterades före jul varnade bland andra professorerna Mikael Alexandersson och Ingrid Pramling Samuelsson i en debattartikel för att svensk lärarutbildning riskerar att förflyttas ett halvt sekel bakåt i tiden om förslaget förverkligas.
De båda medverkar i debatten på Pedagogen.

Zimbabwes jordreform gör bönderna osäkra

27 november, 2008 - Göteborgs universitet

Precious Zikhali, själv från Zimbabwe, har i sin doktorsavhandling studerat tre områden med direkt betydelse för fattigdomsbekämpning i Afrika och Zimbabwe. Hon visar att bönder upplever osäkerhet vad gäller deras nyttjanderätt till jord efter det senaste jordreformprogrammet, istället för trygga framtidsutsikter Otryggheten minskar investeringar som förhindrar jorderosion.

Rätt ekohöna klarar proteinbrist bättre

28 oktober, 2008 - SLU

Hönors fjädrar innehåller svavelhaltiga aminosyror, främst cystin. Brist leder inte i första hand till färre ägg, utan till fjäderplockning, ökad foderkonsumtion och lägre äggvikt.

Wallenbergstiftelsen storsatsar på forskningsprojekt om matematik och IT

3 oktober, 2008 - Högskolan Väst

Högskolan Väst har tillsammans med Stanford University och Lunds universitet tilldelats 1,2 miljoner kronor för att utveckla grundskolans matematikundervisning med hjälp av IT och digitala whiteboard. Forshällaskolan i Uddevalla kommer nu i en studie att använda sig av ”Rutiga familjen”, ett grafiskt matematikprogram utvecklat av Lena Pareto, universitetslektor i datalogi och forskare vid Högskolan Väst.

Ingrid Pramling Samuelsson till Vita Huset

4 september, 2008 - Göteborgs universitet

Professor Ingrid Pramling Samuelsson, världspresident i OMEP och Unescoprofessor, är kallad till Vita Huset till ett symposium under ledning av Laura Bush.

Forskning.se:s sommarlänkar

14 juli, 2008 - Expertsvar

Här har vi samlat tips om nyttiga, lärorika och roliga alternativ till sommaraktiviteter utanför badstrand och hängmattan.