Pressmeddelanden

Nyheter endast till fse

IMER-forskare kritiserar FN:s konflikthantering

15 oktober, 2006 - Malmö universitet

Den enskilt viktigaste förklaringen till hur FN lyckats som konflikthanterare under mellankrigstiden är USA:s roll i de aktuella konflikterna. Det konstaterar Tommie Sjöberg i sin nyutgivna bok From Korea and Suez to Iraq: Half a Century of United Nations Conflict Management

Manlighet en konstruktion som förändras över tiden

15 oktober, 2006 - Malmö universitet

En studie av hur mannen gestaltas i litteraturen, behövs den verkligen? Definitivt, säger Torbjörn Forslid vid Malmö högskola!
– När så mycket forskning bedrivs om kvinnor och queer är det också viktigt att beskriva och nyansera manligheten, som ju dominerar i samhället, säger författaren till den nyutkomna boken ”Varför män? Om manlighet i litteraturen”.

Ladda ner öppna föreläsningar till din mp3-spelare eller dator

10 oktober, 2006 -

Under det akademiska året HT-06/VT-07 sänder Högskolan i Kalmar inspirerande och kompetenshöjande föreläsningar, via telebild till olika distansstudior i Sverige. Nu finns det möjlighet att ladda ner dessa föreläsningar direkt till din mp3-spelare eller dator. Föreläsningarna är cirka en timme långa och ges i olika serier om 3-4 föreläsningar, under teman som hälsa & friskvård, ledarskap samt natur& miljö. På detta sätt kan du i lugn och ro välja när och vart du vill lyssna till föreläsningen.

Countrymusikens feministiska sida diskuteras i Hultsfred

15 juni, 2006 - Malmö universitet

– Det finns en vanlig bild av countrymusik som konservativ och patriotisk där kvinnan ses som hustru och mor medan mannen beskrivs som stark och fri. Men det har alltid funnits drag som utmanar detta. Det menar Mats Greiff, professor i historia vid lärarutbildningen på Malmö högskola som talar om countrymusik och feminism på konferensen Rock och samhälle som hålls i samband med Hultsfredsfestivalen i år.

Medfinansieringslagen leder till kärvare arbetsmarknad för svaga grupper

29 maj, 2006 - Malmö universitet

Désirée Annvir, folkhälsovetarstudent på Malmö högskola, har fått ett av den fackliga samarbetsorganisationen Trias uppsatsstipendier för sin C-uppsats ”Politiska drivkrafter för arbetskraftens tillfrisknande – en hälsokonsekvensbedömning av medfinansieringslagen”.

I uppsatsen granskar hon hälsokonsekvenserna av den nya medfinansieringslagen (trädde i kraft 1 januari 2005) enligt vilken arbetsgivaren är skyldig att betala 15 procent av sjukpenningen. Troligen leder lagen till att färre väljer att sjukskriva sig och att svaga grupper i samhället riskerar att få en kärvare arbetsmarknad.

Kommunicerar direkt mellan mobiltelefonerna

15 maj, 2006 - Malmö universitet

Examensprojekt av studenter vid programmet Materiell och virtuell design på Malmö högskola kan leda till patentansökningar.

Mattias Hemström har tagit fram en ny mobiltelefon medan Peter Timar och Sebastian Mutsson har arbetat fram en ny förpackningslösning.

Södertörns högskola lämnar in uppdaterad universitetsansökan

11 maj, 2006 - Södertörns högskola

Måndag 8 maj lämnades en uppdaterad version av universitetsansökan från Södertörns högskola till regeringen. Måndag 8 maj lämnades en uppdaterad version av universitetsansökan från Södertörns högskola till regeringen.