Pressmeddelanden

Nytt om namn

Ny forskning för en hållbar grön omställning i norra Sverige

26 januari, 2023 - Umeå universitet

I dagarna drar forskningsprogrammet “Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering” igång vid Umeå universitet. Under 7 år ska forskare försöka få en större förståelse för den pågående gröna industriella omvandlingen i norra Sverige.

VR i industrin – Hjälper eller stjälper det?

24 januari, 2023 - Högskolan i Skövde

Digitala verktyg baserade på AR och VR används allt oftare i industrin för att stötta operatörer. Men hur påverkar de arbetstagares kompetens och förståelse för de system de arbetar med? Högskolan i Skövde har beviljats 4,8 miljoner kronor för att ta fram en vägledning för hur de digitala verktygen bör användas i tillverkningsindustrin.

Att stanna på hemorten är också att välja

20 januari, 2023 - Malmö universitet

Att stanna där man växte upp beskrivs ibland som ett misslyckande och det finns en norm att karriären ska övertrumfa valet av plats att bo på. Men att inte ge sig i väg är också ett val visar ny forskning från Malmö universitet.

Utmattning vanligt bland kommunanställda i nordlig glesbygd

16 januari, 2023 - Umeå universitet

Var femte kommunanställd i glesbygd i norra Sverige upplever självskattat utmattningssyndrom. Långvarig stress, hälsoproblem och försämrat välbefinnande är delar av problemet. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Det finns ett samband mellan höga krav, otillräckliga resurser, brist på stöd i arbetet samt självskattat utmattningssyndrom.

Var arbetsplatsen ligger kan påverka hälsan mer än du tror

15 december, 2022 - Stockholms universitet

Har du långt till jobbet? Finns det några barer eller idrottsanläggningar i närheten av ditt jobb? Detta är faktorer som kan påverka hur hälsosamma dina levnadsvanor är, enligt ny forskning från Stockholms universitet.

Brister i arbetsmiljön bidrar till destruktiva ledarbeteenden

13 december, 2022 - Umeå universitet

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet har kartlagt förekomsten av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv. Resultaten visar att destruktivt ledarskap är relativt vanligt fenomen, var tredje medarbetare rapporterar att deras chef agerat destruktivt. Forskarna visar också att destruktivt ledarskap beror på en ogynnsam arbetsmiljö.

Dialog avgörande vid flytt till aktivitetsbaserat kontor

28 november, 2022 - Högskolan i Gävle

– Vi har nu ett vetenskapligt stöd för hur man kan underlätta denna stora omställning, i stället för att göra saker på känn, säger Eva Bergsten, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle

Ägarform kan påverka personalens välbefinnande i äldreboenden

21 november, 2022 - Högskolan i Gävle

Internationella studier visar att personalen i icke vinstdrivna äldreboenden tenderar att vara tryggare och mindre stressade.
– De anställda kände mer förtroende för och ville i större utsträckning stanna kvar på icke vinstdrivande boenden, säger Tomas Lindmark, doktorand vid Högskolan i Gävle.