Pressmeddelanden

Nytt om namn

Forskare: Därför är AI:n så vaken på rasism

18 september, 2023 - Institutet för framtidsstudier

I en ny studie av politiska värderingar bland amerikanska anställda i den industri som just nu formar det digitaliserade samhället och dess framtid – techbranschen – fann forskarna en ”unik” dominans av vänsterliberalism och antietablissemangstänkande.

Forte satsar 230 miljoner kronor för att förbättra folkhälsan i Sverige

8 september, 2023 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Folkhälsan i Sverige har blivit allt bättre, men det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället och alla har inte samma förutsättningar till en god hälsa. För att möta dessa utmaningar beviljar Forte nu 230 miljoner kronor till tio sexåriga forskningsprogram för att fördjupa kunskapen om hälsofrämjande och förebyggande insatser inom folkhälsopolitiken.

Dokumentationskrav osynliggör förskolebarn

20 juni, 2023 - Uppsala universitet

Dokumentationskraven inom förskolan skapar fokus på produktion och prestation medan omsorg och lek hamnar i skymundan. Det här påverkar barnens egna berättelser om sig själva och strider även mot läroplanens intentioner. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

Vi behöver prata mer om energirättvisa

15 juni, 2023 - Malmö universitet

Hur kan rättvisefrågor få en större plats i diskussionen om olika energislag och miljöaspekter? Forskaren Anders Melin har låtit politiker, tjänstemän och miljöorganisationer fundera över frågan i ett antal workshops.

Hedersdoktor med global tandhälsa i fokus

15 juni, 2023 - Göteborgs universitet

Professor och tandläkare Guglielmo Giuseppe Campus har utsetts till hedersdoktor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Därmed stärks banden till en framstående forskare och global ledare inom förebyggande tandhälsa. Det är Sahlgrenska akademins styrelse som beslutat att utse Guglielmo Campus till odontologie hedersdoktor vid fakulteten. Doktorspromotionen sker vid en ceremoni i Göteborg fredagen den 20 […]

Ny kunskapsöversikt om förskolan och psykisk hälsa

7 juni, 2023 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

En bra förskola gynnar barns utveckling och bidrar till psykiskt välbefinnande. De positiva effekterna är störst för barn från familjer med sämre socioekonomi eller barn som behöver särskilt stöd. Ändå visar forskning att olika typer av svårigheter och inte minst psykiska besvär ofta uppmärksammas först i skolåldern eller senare. Det visar en ny kunskapsöversikt från forskningsrådet Forte.

Dålig kunskap om pensionssystemet påverkar sparandet

7 juni, 2023 - Stockholms universitet

Hur förändrades svenskarnas sparande efter att det allmänna pensionssystemet reformerades i grunden i slutet av 1990-talet? En ny avhandling i nationalekonomi visar att trots att det nya systemet innebar lägre pensionsinkomster så ökade inte sparandet. Människor förstod inte innebörden som reformen hade på framtida pensionsinkomster.

Sju samskapande forskningsprojekt ska möta komplexa arbetslivsutmaningar

31 maj, 2023 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Dagens arbetsliv står inför stora förändringar och utmaningar. Fortes nationella program för arbetslivsforskning ska bidra till att öka förståelsen för hur vi skapar ett välfungerande arbetsliv. Nu beviljas sju samskapande forskningsprojekt för hållbar arbetslivsutveckling finansiering med sammanlagt 34 miljoner kronor.

120 miljoner till forskning om framtidens arbetsliv

30 maj, 2023 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte delar ut 120 miljoner kronor till forskare i fem sexåriga forskningssatsningar inom området arbetsliv. Målet är att få fram kunskap och lösningar för ett hållbart, hälsofrämjande och inkluderande arbetsliv.

Platsens betydelse för integration

29 maj, 2023 - Jönköping University

En ny rapport från forskare på Jönköping International Business School, Jönköping University, har tittat närmare på karriärvägar bland personer som har invandrat till Sverige från EU15 och Östafrika. Rapporten visar bland annat att cirka sex av tio invandrare från Östafrika och omkring sju av tio från EU15 lyckas hitta sysselsättning relativt snabbt, antingen jobb direkt eller jobb efter studier.