Pressmeddelanden

Nytt om namn

Så har 12 år av forskning utvecklat länets industriföretag

3 maj, 2021 - Högskolan i Gävle

​Nu berättar forskarna själva om resultaten från det center som 2009 bildades vid Högskolan i Gävle för att utveckla och förnya regionens industriföretag.

Ett 20- tal forskare har, i samproduktion med ett hundratal industriföretag, arbetat för att utveckla spetskunskaper och industriella tillämpningar för framtiden.

Gävle lyckas attrahera manliga socionomstudenter

29 april, 2021 - Högskolan i Gävle

De yrkesverksamma männen inom socialt arbete är en bristvara. Socionomutbildningarna har här ett stort ansvar och i Gävle har man lyckats.

1991 av de sökande till utbildningen i Gävle är också över 35 år, tre gånger så många som lärosätet som kommer närmast, Umeå universitet.
– Det är en väldig tillgång att vi får sökande med en större livserfarenhet, säger Maria Sjölund, utbildningsledare.

Högskolans robotlabb unika i Sverige

26 april, 2021 - Högskolan i Gävle

– Vi behåller våra labb och det är vi ganska ensamma om i Sverige. Det är en fantastisk resurs både när det gäller utbildning och för att visa industriella tillämpningar, säger Niclas Björsell.
– Att vi nu lyckats ta hem produktion till Sverige beror på att vi är duktiga på att automatisera. Ska vi ha någon industri i Sverige så är detta nödvändigt, det är vår enda chans, säger Niclas Björsell.

Gristransportörer trivs, men brister i arbetsmiljön bör åtgärdas

15 april, 2021 - SLU

Att transportera grisar är ett relativt omväxlande jobb och chaufförerna har ett stort arbetsengagemang och tilltro till sin egen förmåga. Trots det finns vissa arbetsmiljöproblem som bör hanteras, så att chaufförerna kan utföra sina uppgifter enligt konstens, och lagens, alla regler.

Etableringsreformen positiv för nyanlända

8 april, 2021 - Malmö universitet

Reformen av etableringsprogrammet för nyanlända som infördes år 2010 har gjort den ekonomiska situationen bättre för deltagande nyanlända oavsett bakgrund. Det visar ny forskning vid Malmö universitet.

Forskare om pandemirestriktioner: Öka efterlevnaden istället för att satsa på många restriktiva åtgärder

7 april, 2021 - Högskolan i Gävle

​Svar från 9500 invånare i 11 länder i en EU-finansierad studie, har gett forskarna en insikt i hur regeringar bör agera för att stoppa spridningen av viruset, t ex:
Att regeringar som har låga nivåer av förtroende bör anstränga sig mer för att övertyga medborgarna, särskilt män, om hur effektiva de föreslagna åtgärderna är.
Att bara använda evidensbaserad information i offentliga kampanjer

Hoppa fallskärm och bli bättre på att leda i strid

26 mars, 2021 - Stockholms universitet

Att klara den militära fallskärmsutbildningen ger blivande officerare större tilltro till sin förmåga att leda under påfrestande förhållanden. Det visar en ny avhandling i psykologi vars resultat även kan komma till användning för andra yrkesgrupper som arbetar under extrema förhållanden, som polis eller räddningstjänst.

Unik forskning: Hemarbetande under pandemin sover längre men är lika produktiva

22 mars, 2021 - Högskolan i Gävle

– Ja, de sover längre, producerar lika mycket och rör sig lika mycket som när de jobbar på kontoret, säger David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.
– Vi har jämfört samma personer och kunnat få bort det som stört tidigare forskning. Då man jämfört med personer med andra arbetsuppgifter, bättre utbildning, högre position, faktorer som så klart påverkar

Ett år sedan skolan ställde om: Ny rapport om pandemivåren 2020

9 mars, 2021 - Malmö universitet

När klassrummet blev digitalt löstes många av de traditionella ramarna för undervisningen upp. ”Plötsligt befann sig rektorer och lärare mitt i den mest svårnavigerade tidpunkten i sina yrkesliv”, säger Ola Holmström, författare till en ny rapport om skolans digitala omställning under pandemivåren 2020.