Pressmeddelanden

Nytt om namn

Ska främja hälsa i arbetslivet inom kvinnodominerade yrken i Nepal och Sverige

25 maj, 2022 - Högskolan i Skövde

Hälsa i arbetslivet är en global angelägenhet och fokus läggs ofta på att bota ohälsa och hitta orsaker till sjukdomen. Istället bör fokus ligga på att förebygga ohälsa, bevara och främja hälsa i arbetslivet, det menar Dip Raj Thapa, doktorand på Högskolan i Skövde. Han har forskat om faktorer som har betydelse för hälsa i arbetslivet inom kvinnodominerade yrken i Nepal och i Sverige.

”Vem du är tillsammans med påverkar din lön”

18 maj, 2022 - Jönköping University

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Jönköping International Business School, Jönköping University, har i en studie gjord tillsammans med Richard Florida och Karen King vid Rotman School of Management, University of Toronto, tittat på om det spelar någon roll för löneutvecklingen för högutbildade vem de är tillsammans med.

Medborgarnas välfärd i fokus under dagens forskarseminarium med utbildningsministern

9 maj, 2022 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Välfärdssystemen är nödvändiga för ett inkluderande, jämlikt och hållbart samhälle. Samtidigt saknas ofta vetenskaplig kunskap när det gäller effekter av metoder som används. Vad kan underlätta implementeringen av forskningsresultat i socialtjänsten och vilka är de vetenskapliga förutsättningarna? Det var några av frågorna som diskuterades på utbildningsministerns forskarseminarium i förmiddags.

Zoomtrötthet drabbar unga kvinnor mer än andra

29 april, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

En grupp forskare, däribland Markus Fiedler vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har studerat fenomenet videokonferenströtthet och kommit fram till att både ålder, kön och personlighet spelar roll för hur trött man blir. Exempelvis konstaterar de att unga, introverta kvinnor påverkas mer än andra. Det finns dock flera sätt att undvika tröttheten.

AI, satellitdata och expertis i kombination effektivt mot illegalt fiske

5 april, 2022 - Stockholms universitet

Nya effektivare övervakningsmetoder av jordens fiske kan hjälpa myndigheter och företag att identifiera och eliminera risken för arbetskraftsmissbruk och illegalt fiske. Det visar en forskningsstudie från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Män löper större risk för etnisk diskriminering på arbetsmarknaden

29 mars, 2022 - Stockholms universitet

Män med utländskt klingande namn som söker jobb får betydligt färre svar på sina ansökningar än kvinnliga sökande med utländskt klingande namn. Och det är både manliga och kvinnliga rekryterare som diskriminerar dem, fast i olika yrkesgrupper. Det visar en ny avhandling från Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.

Inte bara negativt med tuff jargong

17 mars, 2022 - Lunds universitet

Jargong kan bidra till god stämning på jobbet. Men det kan också gå överstyr. På en mansdominerad arbetsplats kan kvinnor behöva strategier för att hantera jargongen. Det visar en studie om svenska gruvarbetare.

Forskning ger ny bild av succémäklare: drivs av varma relationer

7 mars, 2022 - Högskolan i Gävle

En vanlig fördom om mäklare är att pengar är deras enda drivkraft. Men ny forskning visar att de högpresterande mäklarna drivs av förtroendet som skapas och de mår bra av att vara en människa som inger ett sådant förtroende, säger Martin Ahlenius.