Pressmeddelanden

Nytt om namn

Exkluderingens mekanismer är en komplex fråga

16 september, 2022 - Malmö universitet

Vilka som upplever sig inkluderade eller exkluderade i arbetslivet är en komplex fråga. Att ha ett jobb är inte alltid en garanti för att komma undan exkludering. Att människor blir exkluderade läggs alltför ofta på individen istället för samhället, menar Peter Gladoić Håkansson, en av redaktörerna för den nya boken Plats för vem?.

Nackproblem kan ge svåra följder för byggnadsarbetare

7 september, 2022 - Umeå universitet

Smärta och skador i nacken som kräver operation är vanligt bland byggnadsarbetare med fysiskt tunga arbeten och ökar risken för att behöva förtidspension. Detta samband visas för första gången i en studie som gjorts vid Umeå universitet.

Subtil ohövlighetssmitta på jobbet kan vara skadlig

3 augusti, 2022 - Malmö universitet

Känslan inför att börja jobba igen efter semestern kan vara kopplad till bemötandet av folk på arbetsplatsen. Ny forskning visar att ohövligt beteende från någon med makt uppfattas som mer allvarligt och ökar chansen för att en tredje part blandar sig i och säger ifrån. Men det är viktigt att komma ihåg att brist på respekt och hövlighet även i mindre laddade situationer kan leda till ohälsa.

Ska främja hälsa i arbetslivet inom kvinnodominerade yrken i Nepal och Sverige

25 maj, 2022 - Högskolan i Skövde

Hälsa i arbetslivet är en global angelägenhet och fokus läggs ofta på att bota ohälsa och hitta orsaker till sjukdomen. Istället bör fokus ligga på att förebygga ohälsa, bevara och främja hälsa i arbetslivet, det menar Dip Raj Thapa, doktorand på Högskolan i Skövde. Han har forskat om faktorer som har betydelse för hälsa i arbetslivet inom kvinnodominerade yrken i Nepal och i Sverige.

”Vem du är tillsammans med påverkar din lön”

18 maj, 2022 - Jönköping University

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Jönköping International Business School, Jönköping University, har i en studie gjord tillsammans med Richard Florida och Karen King vid Rotman School of Management, University of Toronto, tittat på om det spelar någon roll för löneutvecklingen för högutbildade vem de är tillsammans med.

Medborgarnas välfärd i fokus under dagens forskarseminarium med utbildningsministern

9 maj, 2022 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Välfärdssystemen är nödvändiga för ett inkluderande, jämlikt och hållbart samhälle. Samtidigt saknas ofta vetenskaplig kunskap när det gäller effekter av metoder som används. Vad kan underlätta implementeringen av forskningsresultat i socialtjänsten och vilka är de vetenskapliga förutsättningarna? Det var några av frågorna som diskuterades på utbildningsministerns forskarseminarium i förmiddags.

Zoomtrötthet drabbar unga kvinnor mer än andra

29 april, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

En grupp forskare, däribland Markus Fiedler vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har studerat fenomenet videokonferenströtthet och kommit fram till att både ålder, kön och personlighet spelar roll för hur trött man blir. Exempelvis konstaterar de att unga, introverta kvinnor påverkas mer än andra. Det finns dock flera sätt att undvika tröttheten.