Pressmeddelanden

Nytt om namn

Forskare om pandemirestriktioner: Öka efterlevnaden istället för att satsa på många restriktiva åtgärder

7 april, 2021 - Högskolan i Gävle

​Svar från 9500 invånare i 11 länder i en EU-finansierad studie, har gett forskarna en insikt i hur regeringar bör agera för att stoppa spridningen av viruset, t ex:
Att regeringar som har låga nivåer av förtroende bör anstränga sig mer för att övertyga medborgarna, särskilt män, om hur effektiva de föreslagna åtgärderna är.
Att bara använda evidensbaserad information i offentliga kampanjer

Hoppa fallskärm och bli bättre på att leda i strid

26 mars, 2021 - Stockholms universitet

Att klara den militära fallskärmsutbildningen ger blivande officerare större tilltro till sin förmåga att leda under påfrestande förhållanden. Det visar en ny avhandling i psykologi vars resultat även kan komma till användning för andra yrkesgrupper som arbetar under extrema förhållanden, som polis eller räddningstjänst.

Unik forskning: Hemarbetande under pandemin sover längre men är lika produktiva

22 mars, 2021 - Högskolan i Gävle

– Ja, de sover längre, producerar lika mycket och rör sig lika mycket som när de jobbar på kontoret, säger David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.
– Vi har jämfört samma personer och kunnat få bort det som stört tidigare forskning. Då man jämfört med personer med andra arbetsuppgifter, bättre utbildning, högre position, faktorer som så klart påverkar

Ett år sedan skolan ställde om: Ny rapport om pandemivåren 2020

9 mars, 2021 - Malmö universitet

När klassrummet blev digitalt löstes många av de traditionella ramarna för undervisningen upp. ”Plötsligt befann sig rektorer och lärare mitt i den mest svårnavigerade tidpunkten i sina yrkesliv”, säger Ola Holmström, författare till en ny rapport om skolans digitala omställning under pandemivåren 2020.

Polisstudenters hälsa kartläggs i nytt projekt

22 februari, 2021 - Malmö universitet

Polisstudenters fysiska förmåga och hälsa testas i ett nytt projekt vid Malmö universitet. ”Vi vill veta om vi förbereder studenterna på rätt sätt”, säger Jenny Vikman, en av forskarna som leder projektet som på sikt också ska inkludera polisanställda.

Framgångsrika Studio Ludum avslutas med nystart

4 februari, 2021 - Högskolan i Skövde

Innovationsprojektet Studio Ludum har med dataspel som drivkraft stöttat spelintresserade UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) till att inleda eller återuppta studier och komma närmare arbetslivet. Projektet avslutas nu vid Högskolan i Skövde genom en digital slutkonferens. Men konceptet är framgångsrikt och Studio Ludum fortsätter i annan regi, tillsammans med bland annat Skövde kommun.

”Coronastrategin var en strategi för en homogen befolkning”

14 december, 2020 - Högskolan i Gävle

​Migranterna hade en livsstil och ett sätt att leva som inte förväntades av den svenska strategin. Det ser ut som om de ansvariga helt missade detta i sina förberedelser, säger Komalsingh Rambaree, docent i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.

– Myndigheter borde, efter den stora invandringen, vetat att detta är en sårbar grupp och haft en strategi som innehållit mekanismer för att skydda dem.

Så minskades mobbningen i kommunens skolor med 40 procent

18 november, 2020 - Högskolan i Gävle

​I Gävle vet lärarna vilka barn som är utsatta och de stoppar mobbningen av minst tre av fyra elever varje termin, säger Peter Gill, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.
Gävle kommun har en unik bild av hur barnen har det i skolan då deras utsatthet mäts genom enkäter två gånger om året. Inte på individnivå, men nere på klassrumsnivå.

Chatten på 1177 har förändrat arbetsmiljön

10 november, 2020 - Uppsala universitet

Arbetsmiljön har påverkats både positivt och negativt för de sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden som har kontakt med patienter via chatt istället för telefon. På plussidan finns att tidspressen är mindre, och en lugnare känslomässig arbetsmiljö. På minussidan att chatta med många patienter parallellt utan att veta när patienterna väljer att svara.