Pressmeddelanden

Nytt om namn

Företags styrsystem anpassas till rådande teknologi

30 maj, 2002 - Örebro universitet

Många tillverkande företag investerar kontinuerligt i modern produktionsutrustning för att vinna eller bibehålla konkurrensfördelar. Erfarenheter visar dock att enbart modern teknologi långt ifrån räcker för att uppnå hög lönsamhet.

Ingen politisk koppling demokrati – informationsteknik

29 maj, 2002 - Örebro universitet

Ända sedan slutet av 1960-talet har datorer och informationsteknik (IT) regelbundet utmålats som verktyg för att fördjupa eller förbättra demokratin. Men i praktiken har frågan om demokratins förnyelse sällan kopplats ihop med frågan om medborgarnas tillgänglighet till den nya tekniken.

Första professorn i statskunskap med inriktning mot demokrati

27 maj, 2002 - Örebro universitet

Gullan Gidlund är ny professor i statskunskap med inriktning mot demokrati vid Örebro universitet. Hennes övergripande forskningsintresse handlar om demokrati och politiska partier på lokal-, nationell- och europeisk nivå. Gullan Gidlund ska medverka till att bygga upp den mångvetenskapliga demokratiforskningen vid universitetet. Gullan Gidlund har tidigare varit verksam vid Umeå universitet och har arbetat som lärare och forskare främst inom ämnen som berör demokratins- och partiernas förändrade villkor, europeisk integration och EU. Hon sitter för närvarande i styrelsen för Utrikespolitiska institutet och i styrelsen för Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).

Nya professorer vid Stockholms universitet

16 maj, 2002 - Stockholms universitet

Martin Dufwenberg är ny professor i nationalekonomi med inriktning mot mikroekonomi och Per-Erik Tegnér i fysik med tjänstgöringsskyldighet inom projektet kärnstrukturforsknin

Mohammad-Reza Yahya har fått 3M:s trafiksäkerhetsstipendium

10 maj, 2002 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI-forskaren Mohammad-Reza Yahya har fått 3M:s Trafiksäkerhetsstipendium 2002. Stipdendiesumman, i form av ett resestipendium, är på 20 000 kr och delades ut vid Svenska vägföreningens årsmöte 2002. I motiveringen till stipendiet skriver vägföreningens styrelse:

Svensk hiv-vaccinmodell med i främsta ledet

8 maj, 2002 - Karolinska Institutet

En kandidat till hiv-vaccin baserad på teknik utvecklad vid Karolinska Institutet har valts ut som en av de mest lovande för framtiden och får därmed stort finansiellt stöd av The International AIDS Vaccine Initiative, IAVI.

KI-professor invald i US National Academy of Sciences

8 maj, 2002 - Karolinska Institutet

Professor Jan-Åke Gustafsson vid Institutionen för medicinsk näringslära, Novum, Karolinska Institutet har blivit invald som medlem i den amerikanska vetenskapsakademin National Academy of Sciences.

Starka namn till nya forskarassistenttjänster inom humaniora och samhällsvetenskap

26 april, 2002 - Vetenskapsrådet

Ansökningstrycket i Vetenskapsrådets stora satsning på yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap har överstigit alla förväntningar. Fler än 550 personer har sökt drygt 30 forskarassistenttjänster.
– Eftersom de sökande dessutom hållit en sådan mycket hög kvalitet har vi avsatt mer pengar, ytterligare 5-6 miljoner, för att fler ska kunna anställas, säger Bengt Hansson, huvudsekreterare i ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap.