Pressmeddelanden

Odontologi

På jakt efter mer effektiv munskölj

21 mars, 2023 - Malmö universitet

Idag används klorhexidin som en komponent i munskölj. Men medlet kan på lång sikt leda till missfärgade tänder och resistenta bakterier. Nu utforskar en doktorand vid Malmö universitet en alternativ behandling med lovande resultat.

Föräldrar önskar mer kunskap hos tandvårdpersonal gällande bemötande av barn med Downs Syndrom

14 november, 2022 - Jönköping University

Föräldrar till barn med Downs syndrom upplever att tandvårdspersonal ofta saknar kompetens gällande bemötande av barn med funktionsnedsättningen. Det upplevs också att personalen ofta saknar kunskaper om alternativa kommunikationssätt som till exempel kommunikation med hjälp av bilder och tecken som stöd. Det framgår av en enkät som forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University (JU) har gjort.

Rotfyllning står sig som behandling vid svårt skadade tänder

28 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

Att rädda en svårt skadad tand med rotfyllning är en åtgärd som få patienter ångrar. 87 procent skulle vid behov välja samma behandling igen, trots att det är vanligt med smärta och obehag runt tanden. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. När en tand rotfylls beror det ofta på att dess inre mjuka vävnad, […]

Fyra av tio med tandimplantat får problem

16 juni, 2021 - Göteborgs universitet

Mer än fyra av tio patienter som fått tandimplantat drabbades av komplikationer inom en nioårsperiod. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. I Sverige får cirka 30 000 patienter per år behandling med tandimplantat för att ersätta förlorade tänder. Även om goda långtidsresultat rapporterats uppstår ibland komplikationer, som påverkar antingen implantatet eller funktionen för den implantatstödda […]

Tandvårdsrädsla hos en av fem vuxna i Sverige

22 februari, 2021 - Göteborgs universitet

Nästan en av fem vuxna i Sverige har tandvårdsrädsla. Andelen har minskat över tid men problemen är fortsatt stora för många, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. I avhandlingen ingår en nationell intervjustudie som inkluderade 3 500 slumpvist utvalda vuxna individer ur den generella befolkningen i Sverige. Andelen som uppgav någon grad av tandvårdsrädsla var 19 […]

Nya rön om kroniskt smärtsyndrom i munnen

17 september, 2018 - Göteborgs universitet

Nu klarnar bilden något kring den orala smärtsjukdomen Burning Mouth Syndrome, BMS, som i huvudsak drabbar kvinnor i medelåldern och uppåt. I en avhandling vid Sahlgrenska akademin tas ytterligare steg mot bättre diagnostik och behandling. – Förhoppningen är att de nya fynden kan bidra till utvecklingen av objektiva diagnostiska kriterier och effektiva individuella behandlingsformer, vilket saknas i dag, konstaterar Shikha Acharya, disputerad inom oral mikrobiologi och […]

Minskad tandvårdsrädsla hos barn med internet-KBT

23 januari, 2018 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en lättillgänglig behandling för barn och ungdomar med fobi mot att gå till tandläkaren. Studien, som publiceras i Journal of Medical Internet Research visar att behandlingseffekten av den internetbaserade KBT-behandlingen var stark med minskad rädsla och ökad förmåga att klara av tandvården. Ett år senare var hälften av barnen […]

Genetiska brister i immunsystemet förklarar vissa barns svårbehandlade karies

24 november, 2017 - Umeå universitet

Forskare vid Umeå universitet har för första gången kunnat koppla genetiska defekter i immunsystemet till varför ungefär var femte barn har en mer svårbehandlad karies. Resultaten, som kan leda till bättre sätt att identifiera högriskpatienter och behandla deras karies, presenteras nu i tidskriften EBioMedicine.

Särskilt sjukdomsframkallande bakterier bakom vissa barns högre kariesrisk

28 september, 2017 - Umeå universitet

Forskare vid Umeå universitet har för första gången kunnat koppla förekomsten av mutanter av kariesbakterien Streptococcus mutans och deras unika vidhäftningsmekanism till varför vissa barn har högre risk för karies. Resultaten, som kan leda till bättre sätt att identifiera högriskpatienter och behandla deras karies, presenteras nu i tidskriften EBioMedicine.