Pressmeddelanden

Odontologi

Oväntat avancerad tandläkarkonst hos vikingar

14 december, 2023 - Göteborgs universitet

Mycket karies och tandvärk – men också viss tandvård och framtänder som slipats till. Tänder från vikingatida Varnhem vittnar om en oväntat avancerad tandläkarkonst. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. I studien undersöktes 3 293 tänder hos 171 individer ur den vikingatida befolkningen i Varnhem i Västergötland. Orten är känd för omfattande utgrävningar av vikinga- […]

Ökad risk för karies efter obesitaskirurgi

24 oktober, 2023 - Göteborgs universitet

Personer som opererats mot obesitas, fetma, har högre risk för karies än före ingreppet. Ofta upplever de också en allmänt sämre munhälsa. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Syftet med avhandlingen var att studera munhälsan hos personer före och efter behandling mot grav obesitas. Deltagarna hade BMI på 40 eller mer, alternativt 35 eller […]

Bristande kunskaper om enkel vårdhygien vid rotbehandlingar

23 oktober, 2023 - Malmö universitet

God hygien är en viktig faktor för att en rotbehandling ska lyckas, något som är välkänt bland specialisttandläkare. Men inom allmäntandvården är kunskaperna sämre, visar en ny avhandling. Riktlinjer kring vårdhygien efterföljs inte heller i lika hög utsträckning. Brist på återkoppling, träning och tid uppges ligga bakom hygienslarvet.

Hedersdoktor med global tandhälsa i fokus

15 juni, 2023 - Göteborgs universitet

Professor och tandläkare Guglielmo Giuseppe Campus har utsetts till hedersdoktor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Därmed stärks banden till en framstående forskare och global ledare inom förebyggande tandhälsa. Det är Sahlgrenska akademins styrelse som beslutat att utse Guglielmo Campus till odontologie hedersdoktor vid fakulteten. Doktorspromotionen sker vid en ceremoni i Göteborg fredagen den 20 […]

Ny studie: Visdomständer fungerar inte för åldersbedömning

23 maj, 2023 - Malmö universitet

Det går inte att bedöma om en person är över eller under 18 år genom att granska visdomständernas utveckling. Det visar en ny studie som gjorts av forskare från Malmö universitet och Karolinska Institutet.

På jakt efter mer effektiv munskölj

21 mars, 2023 - Malmö universitet

Idag används klorhexidin som en komponent i munskölj. Men medlet kan på lång sikt leda till missfärgade tänder och resistenta bakterier. Nu utforskar en doktorand vid Malmö universitet en alternativ behandling med lovande resultat.

Föräldrar önskar mer kunskap hos tandvårdpersonal gällande bemötande av barn med Downs Syndrom

14 november, 2022 - Jönköping University

Föräldrar till barn med Downs syndrom upplever att tandvårdspersonal ofta saknar kompetens gällande bemötande av barn med funktionsnedsättningen. Det upplevs också att personalen ofta saknar kunskaper om alternativa kommunikationssätt som till exempel kommunikation med hjälp av bilder och tecken som stöd. Det framgår av en enkät som forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University (JU) har gjort.

Rotfyllning står sig som behandling vid svårt skadade tänder

28 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

Att rädda en svårt skadad tand med rotfyllning är en åtgärd som få patienter ångrar. 87 procent skulle vid behov välja samma behandling igen, trots att det är vanligt med smärta och obehag runt tanden. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. När en tand rotfylls beror det ofta på att dess inre mjuka vävnad, […]