Pressmeddelanden

Odontologi

Hedersdoktor med global tandhälsa i fokus

15 juni, 2023 - Göteborgs universitet

Professor och tandläkare Guglielmo Giuseppe Campus har utsetts till hedersdoktor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Därmed stärks banden till en framstående forskare och global ledare inom förebyggande tandhälsa. Det är Sahlgrenska akademins styrelse som beslutat att utse Guglielmo Campus till odontologie hedersdoktor vid fakulteten. Doktorspromotionen sker vid en ceremoni i Göteborg fredagen den 20 […]

Ny studie: Visdomständer fungerar inte för åldersbedömning

23 maj, 2023 - Malmö universitet

Det går inte att bedöma om en person är över eller under 18 år genom att granska visdomständernas utveckling. Det visar en ny studie som gjorts av forskare från Malmö universitet och Karolinska Institutet.

På jakt efter mer effektiv munskölj

21 mars, 2023 - Malmö universitet

Idag används klorhexidin som en komponent i munskölj. Men medlet kan på lång sikt leda till missfärgade tänder och resistenta bakterier. Nu utforskar en doktorand vid Malmö universitet en alternativ behandling med lovande resultat.

Föräldrar önskar mer kunskap hos tandvårdpersonal gällande bemötande av barn med Downs Syndrom

14 november, 2022 - Jönköping University

Föräldrar till barn med Downs syndrom upplever att tandvårdspersonal ofta saknar kompetens gällande bemötande av barn med funktionsnedsättningen. Det upplevs också att personalen ofta saknar kunskaper om alternativa kommunikationssätt som till exempel kommunikation med hjälp av bilder och tecken som stöd. Det framgår av en enkät som forskare vid Hälsohögskolan, Jönköping University (JU) har gjort.

Rotfyllning står sig som behandling vid svårt skadade tänder

28 oktober, 2021 - Göteborgs universitet

Att rädda en svårt skadad tand med rotfyllning är en åtgärd som få patienter ångrar. 87 procent skulle vid behov välja samma behandling igen, trots att det är vanligt med smärta och obehag runt tanden. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. När en tand rotfylls beror det ofta på att dess inre mjuka vävnad, […]

Fyra av tio med tandimplantat får problem

16 juni, 2021 - Göteborgs universitet

Mer än fyra av tio patienter som fått tandimplantat drabbades av komplikationer inom en nioårsperiod. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet. I Sverige får cirka 30 000 patienter per år behandling med tandimplantat för att ersätta förlorade tänder. Även om goda långtidsresultat rapporterats uppstår ibland komplikationer, som påverkar antingen implantatet eller funktionen för den implantatstödda […]

Tandvårdsrädsla hos en av fem vuxna i Sverige

22 februari, 2021 - Göteborgs universitet

Nästan en av fem vuxna i Sverige har tandvårdsrädsla. Andelen har minskat över tid men problemen är fortsatt stora för många, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. I avhandlingen ingår en nationell intervjustudie som inkluderade 3 500 slumpvist utvalda vuxna individer ur den generella befolkningen i Sverige. Andelen som uppgav någon grad av tandvårdsrädsla var 19 […]

Nya rön om kroniskt smärtsyndrom i munnen

17 september, 2018 - Göteborgs universitet

Nu klarnar bilden något kring den orala smärtsjukdomen Burning Mouth Syndrome, BMS, som i huvudsak drabbar kvinnor i medelåldern och uppåt. I en avhandling vid Sahlgrenska akademin tas ytterligare steg mot bättre diagnostik och behandling. – Förhoppningen är att de nya fynden kan bidra till utvecklingen av objektiva diagnostiska kriterier och effektiva individuella behandlingsformer, vilket saknas i dag, konstaterar Shikha Acharya, disputerad inom oral mikrobiologi och […]