Pressmeddelanden

Odontologi

Svårbekämpade tandrotsbakterier

15 oktober, 2002 - Umeå universitet

Det är speciella bakterier, framför allt enterokocker, som ligger bakom misslyckade rotfyllningar. I en avhandling som försvaras vid Umeå universitet fredagen den 18 oktober beskriver tandläkaren David Figdor de mekanismer som ligger bakom tandrotsinfektionerna.

Studier på tandlagningar hos barn: Hur håller alternativen till amalgamet?

29 maj, 2002 - Umeå universitet

En s.k. ”sandwichfyllning” med ett första skikt av plastförstärkt glasjonomer som täcks av plast är ofta det mest hållbara vid stora lagningar på permanenta tänder hos barn och ungdom. Den slutsatsen drar Ingrid Andersson-Wenckert, Institutionen för odontologi, pedodonti, och tandhygienistprogrammet, Umeå universitet, i sin avhandling.

Läkartidningens pris till Göteborgsforskare

5 april, 2002 - Göteborgs universitet

Professor emeritus Calle Bengtsson vid Sahlgrenska akademin fick tillsammans med sina medförfattare pris för bästa artikel år 2001 i kategorin eget arbete av Läkartidningens jury.