Pressmeddelanden

Odontologi

Forskarnas kost för bättre munhälsa och mindre diabetesmedicin

17 november, 2016 - Högskolan Kristianstad

I dag avslutas en pilotstudie där 10 försökspersoner med typ 2-diabetes fått en specialkomponerad kost under två veckor. Åtta forskare undersöker hur matvanorna kan förbättra munhälsa och minska medicineringen mot diabetes.

Tandhälsans utveckling under 30 år undersökt i ny avhandling

3 maj, 2016 - Uppsala universitet

I en ny avhandling från Uppsala universitet har Kristina Edman undersökt munhälsans utveckling över en 30 årsperiod. Resultaten visade att de två största tandsjukdomarna karies och parodontit (tandlossning) minskade fram till 2008. Därefter ökade individer med parodontit och den positiva utvecklingen för karies stannade av.

Dåliga rotfyllningar kan bero på stress och ekonomi

22 mars, 2016 - Göteborgs universitet

Bara hälften av alla rotfyllningar som görs i allmäntandvården uppnår god kvalitet. En orsak kan vara att en väl utförd rotfyllning tar längre tid än tandvårdstaxan ersätter.

Det krävs nya metoder för att mäta muntorrhet

28 januari, 2016 - Malmö universitet

I en ny avhandling har specialisttandläkare Christina Diogo Löfgren vid Malmö högskola undersökt upplevelsen av muntorrhet i olika patientgrupper. Och det är inte självklart att patienter med konstaterat lite salivproduktion har störst besvär.
– En person som har lite salivproduktion behöver nödvändigtvis inte besväras av muntorrhet medan en individ som har god salivtillströmning faktiskt kan göra det. Det räcker alltså inte enbart att mäta mängden saliv för att konstatera muntorrhet. Vi behöver hitta metoder som mäter salivens specifika skyddsfunktioner, säger Christina Diogo Löfgren, doktorand vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.

Samverkan om äldre sköra individers munhälsa – ny forskningsstudie i Jönköping

8 december, 2015 - Jönköping University

​I december 2015 startar en ny klinisk studie i Jönköping. Detta är ett samarbete mellan Folktandvården, Region Jönköpings län, Hälsohögskolan i Jönköping och Lindgårdens äldreboende i Jönköping. Syftet med studien är att utvärdera olika vardagliga insatser för att förbättra munhälsan hos sköra äldre individer på äldreboende.

Mindre risk för karies hos de som valt Frisktandvård

10 november, 2015 - Göteborgs universitet

En avhandling visar att patienter som väljer Frisktandvård upplever en bättre kontroll över både tandhälsan och pengarna – och dessutom har chans till friskare tänder.

Dålig tandhälsa associerad med kardiovaskulär sjukdom

8 oktober, 2015 - Uppsala universitet

Tandlossning är associerad med kardiovaskulär ohälsa och sämre prognos hos patienter med känd kranskärlssjukdom. Det visar den hittills största studien på området – presenterad i en avhandling som läggs fram vid Uppsala universitet imorgon den 9 oktober.

Munhälsan har betydelse för unga vuxnas livskvalitet

2 april, 2015 - Högskolan i Halmstad

Dagens unga vuxna har vuxit upp med fri tandvård och har generellt sett en god munhälsa. När forskare djupintervjuade unga vuxna rapporterade många av dem trots det besvär med till exempel tuggsvårigheter och smärta. Det framgår i en avhandling av Gunvi Johansson, knuten till både Sahlgrenska akademin och Högskolan i Halmstad.