Pressmeddelanden

Odontologi

Utdragen mjölkhörntand ökar chansen att den permanenta växer ut själv

30 oktober, 2014 - Göteborgs universitet

Hos en del barn växer den permanenta hörntanden inte ut som den ska. Men om tandläkaren tar bort mjölkhörntanden vid rätt tidpunkt nära fördubblas chansen att hörntanden växer ut, och en långdragen behandling kan undvikas. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Toxinbildande bakterie ökar risken för tandlossning hos unga

28 januari, 2014 - Umeå universitet

Personer som har bakterien Aggregatibacter actinomycetemcomitans i munhålan, och framförallt den typ som bildar stora mängder av ett visst sjukdomsframkallande toxin, löper en starkt ökad risk att drabbas av aggressiv parodontit, en tandlossningssjukdom med ett snabbt förlopp. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Kunskap om kulturella skillnader viktigt i förebyggande tandvård

5 december, 2013 - Jönköping University

I en ny doktorsavhandling undersöker Brittmarie Jacobsson oral hälsa hos barn med fokus på Sverige och Vietnam för att se om kultur kan vara en bestämningsfaktor. Resultaten i Brittmarie Jacobssons avhandling visar på behovet av att förbättra förebyggande munhälsovård för barn i Sverige med utrikes födda föräldrar såväl som för barn i Vietnam.

Funktionella material kan minska infektionsrisk vid implantatoperation

27 november, 2013 - Uppsala universitet

Vid implantatoperationer är infektioner ett stort problem. I en ny avhandling visar doktoranden Mirjam Lilja att modifiering av implantatytor med hjälp av bioaktiva skikt som dessutom har antibakteriella egenskaper kan vara ett sätt att minska infektionsrisken.

Patienter med kronisk tandsmärta riskerar onödiga behandlingar

6 augusti, 2013 - Malmö universitet

Kronisk tandsmärta, så kallad atypisk odontalgia, kräver ofta behandling vid en smärtklinik. Men tillståndet är svårt att diagnostisera och många patienter får inte den hjälp de behöver.
– I stället är risken stor att de i onödan genomgår tandbehandlingar som är verkningslösa, säger Maria Pigg, specialisttandläkare i endodonti vid Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

Ökade möjligheter att hjälpa patienter med svår käkledssmärta

30 juli, 2013 - Malmö universitet

Effektivare läkemedel och ökad kunskap om mekanismerna bakom käkledsinflammation. Det är några av de faktorer som ökar hoppet för patienter som lider av svårbehandlad smärta i käkleden.
– Vi har identifierat substanser som har betydelse för sjukdomen och som kan hämmas med hjälp av en ny typ av läkemedel, säger Per Alstergren, docent vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola.

Tredubbel fluorhalt minskar risk för karies

23 juli, 2013 - Malmö universitet

Barn och ungdomar som behandlas med fast tandställning löper mindre risk att drabbas av karies om de använder tandkräm med hög fluorhalt. Det visar en studie från Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola. – Risken att utveckla karies minskade med drygt trettio procent, säger specialisttandläkare Mikael Sonesson.

Saliv kan avslöja allvarliga sjukdomar

23 juli, 2013 - Malmö universitet

Cancer och andra allvarliga sjukdomar lämnar spår efter i sig i patientens saliv. Det visar aktuell forskning vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola. I framtiden kan det bli möjligt att i ett tidigt skede upptäcka svåra sjukdomar med hjälp av ett enkelt salivprov.
– En tidig diagnos har stor betydelse för både patienterna och sjukvården, säger professor Björn Klinge.

Tandhygienistmottagning i skolan ledde till mindre karies

13 december, 2012 - Göteborgs universitet

Ett försök med öppen tandhygienistmottagning inne i skolan med bland annat regelbunden fluorlackning ledde till ökade kunskaper om munhälsa, men också till att färre ungdomar fick hål i tänderna. Det visar ett försök som forskare vid Sahlgrenska akademin genomfört vid två skolor i Uppsala län.