Pressmeddelanden

Ospecificerat

Hur har korttidspermitteringar och uppsägningar påverkat individer och företag?

7 april, 2021 - Högskolan Dalarna

För ett år sedan öppnade möjligheten att söka statlig ersättning för korttidspermittering. Nu studerar forskare vid Högskolan Dalarna vilka följder det får för individer och företag. – Korttidspermitteringarna under coronapandemin har bidragit till att motverka uppsägningar inom flera branscher på arbetsmarknaden. De har också bidragit till att företag kan behålla kompetens och därmed stå starkare […]

När blir börsinvesteringar mest lönsamma?

29 mars, 2021 - Umeå universitet

Det finns en optimal nivå av hävstång vid börsinvesteringar, och teknisk analys som handelsstrategi fungerar bäst vid stora rörelser på marknaden. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Ytterligare 46 utländska läkare godkända på teoridelen

18 mars, 2021 - Umeå universitet

212 personer skrev årets första teoretiska kunskapsprov för läkare från länder utanför EU/EES. 46 blev godkända. Därmed har nu totalt 566 utländska läkare fått godkänt sedan provet infördes, varav 385 också har klarat det praktiska provet och kan gå vidare mot svensk läkarlegitimation. Läkarna har tre chanser på sig att klara det nationella provet som samordnas från Umeå universitet.

Vänta sju veckor med operation efter covid-19

17 mars, 2021 - Umeå universitet

Personer som har varit sjuka i covid-19 löper förhöjd risk att avlida efter ett kirurgiskt ingrepp nära inpå sjukdomen. Det visar en internationell studie där Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus medverkar. Om operationen istället väntar till sju veckor efter tillfrisknandet, är överlevnaden ungefär lika bra som för personer som aldrig haft covid-19.

Västerbottenskvinnor för lite fysiskt aktiva under graviditet

4 mars, 2021 - Umeå universitet

Gravida kvinnor i Västerbotten går upp mer i vikt och är mindre fysiskt aktiva under sin graviditet än vad som rekommenderas. Det är något som ökar risken för ohälsa och akuta kejsarsnitt. Det visar en studie inom projektet NorthPop vid Umeå universitet och Region Västerbotten.

Trådlös svettsensor kan öka möjligheten att prestera bättre

18 februari, 2021 - Högskolan Dalarna

Forskare från Högskolan Dalarna och KTH utvecklar en trådlös sensor som kan mäta laktathalten från mjölksyra i svetten på huden. Det möjliggör för ett mer tillförlitligt sätt att mäta hur ansträngd du är – och därmed kan du anpassa träningsintensiteten under själva träningspasset för att på sikt kunna prestera bättre. När du jobbar högintensivt får […]

Ämne i kroppen ger mer fett men mindre diabetes

9 februari, 2021 - Umeå universitet

En särskild grupp proteiner i kroppen spelar en nyckelroll vid omvandling till fettceller och inlagring av fett. Det visas i en ny studie vid Umeå universitet i samarbete med forskare vid Lunds universitet och Karolinska institutet. En variant av detta protein är hos människor kopplat till mer fett på kroppen men paradoxalt nog också till mindre förekomst av typ 2-diabetes.

Otillräckligt skydd i lagen för offentlig konst

27 januari, 2021 - Göteborgs universitet

Det finns en lucka i lagen när det gäller bevarande av offentlig konst i byggnader. Värdefullt kulturarv riskerar därmed att falla i glömska eller försvinna. En ny avhandling från kulturvård vid Göteborgs universitet belyser problemet. Sedan den så kallade enprocentsregeln infördes år 1937 har stora satsningar gjorts på byggnadsanknuten konst i offentlig miljö. Regeln, som […]

Funnit mekanism som styr hur ljus begränsar cellers tillväxt

18 december, 2020 - Göteborgs universitet

Ljus är nödvändigt för liv, men kan också vara skadligt för cellerna. Nu har forskare vid Göteborgs universitet, i samarbete med fysiker och molekylärbiologer från Chalmers, utvecklat en metod för att kunna avläsa hur och varför synligt ljus bromsar cellers tillväxt.