Pressmeddelanden

Ospecificerat

Metod för upptäckt av antivirala läkemedel

2 augusti, 2021 - Uppsala universitet

Den nuvarande COVID-19-pandemin har belyst behovet av metoder för att identifiera nya eller återanvända befintliga läkemedel som antivirala läkemedel. Nu presenterar forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet en ny screeningmetod som fokuserar på identifiering av virusspecifika morfologiska förändringar hos virusinfekterade celler.

Covid-19 gav stor överdödlighet på särskilda boenden

24 juni, 2021 - Umeå universitet

Fyra av tio med covid-19 på särskilda boenden avled inom en månad. Det visar en ny studie vid Umeå universitet. Dödligheten i covid-19 på särskilda boenden var sju gånger så stor som bland boende som inte insjuknat.

Ny rapport: Etiken på undantag i styrdokument om vård och pandemiberedskap

23 juni, 2021 - Institutet för Framtidsstudier

Enligt svensk lag ska all offentligt finansierad vård ges efter behov, på lika villkor och med respekt för varje människas värdighet – men en ny studie visar på stora etiska brister i policydokumenten som styrt hälso- och sjukvårdens pandemiberedskap före och under pandemin.

Fraktur vanligare bland barn i stadsfamilj med hög inkomst

17 maj, 2021 - Umeå universitet

Vart tredje barn drabbas någon gång under sin uppväxt av en fraktur, det vill säga att något ben i kroppen bryts. Barn i familjer med högre inkomst och barn med syskon drabbas oftare av frakturer. Frakturer är också vanligare i stan än på landsbygden. Det visar en ny avhandling.

Kurs avbröts efter befarad smittspridning bland studenter

5 maj, 2021 - Umeå universitet

En veckokurs med läkar- och tandläkarstudenter vid Umeå universitet fick på onsdagen avbrytas och deltagarna skickas hem efter att två av studenterna testats positivt för covid-19. Kursen genomfördes i ett antal smågrupper, men det bedömdes ändå säkrast att avbryta för samtliga. Smittan har av allt att döma spridits vid en Valborgsfest som flera studenter hade deltagit.i

Svensk forskning om fallprevention får internationellt pris

23 april, 2021 - Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna och Svenska Judoförbundet fick under helgens EM i judo ta emot pris av Europeiska Judoförbundet (EJU) för sin forskning om fallförebyggande träning på arbetsplatser genom träningsprogrammet Judo4balance. Forskningen som publicerats i Preventive Medicine Reports visar att det judoinspirerade träningsprogrammet Judo4Balance är ett effektivt verktyg för att förebygga fallolyckor och dess skadliga konsekvenser för […]

Hur har korttidspermitteringar och uppsägningar påverkat individer och företag?

7 april, 2021 - Högskolan Dalarna

För ett år sedan öppnade möjligheten att söka statlig ersättning för korttidspermittering. Nu studerar forskare vid Högskolan Dalarna vilka följder det får för individer och företag. – Korttidspermitteringarna under coronapandemin har bidragit till att motverka uppsägningar inom flera branscher på arbetsmarknaden. De har också bidragit till att företag kan behålla kompetens och därmed stå starkare […]

När blir börsinvesteringar mest lönsamma?

29 mars, 2021 - Umeå universitet

Det finns en optimal nivå av hävstång vid börsinvesteringar, och teknisk analys som handelsstrategi fungerar bäst vid stora rörelser på marknaden. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Ytterligare 46 utländska läkare godkända på teoridelen

18 mars, 2021 - Umeå universitet

212 personer skrev årets första teoretiska kunskapsprov för läkare från länder utanför EU/EES. 46 blev godkända. Därmed har nu totalt 566 utländska läkare fått godkänt sedan provet infördes, varav 385 också har klarat det praktiska provet och kan gå vidare mot svensk läkarlegitimation. Läkarna har tre chanser på sig att klara det nationella provet som samordnas från Umeå universitet.

Vänta sju veckor med operation efter covid-19

17 mars, 2021 - Umeå universitet

Personer som har varit sjuka i covid-19 löper förhöjd risk att avlida efter ett kirurgiskt ingrepp nära inpå sjukdomen. Det visar en internationell studie där Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus medverkar. Om operationen istället väntar till sju veckor efter tillfrisknandet, är överlevnaden ungefär lika bra som för personer som aldrig haft covid-19.