Pressmeddelanden

Ospecificerat

Unik bok kartlägger jihadismen i Skandinavien

9 december, 2022 - Jönköping University

I en unik bok kartläggs nu jihadismen i Skandinavien. Marco Nilsson, docent i statsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University (JU) fokuserar i sin forskning på våldsamma konflikter i internationell politik. I boken ”Jihadism in Scandinavia – Motivations, Experiences, and Change”, sammanfattar, kartlägger och utvecklar han nu flera års forskning om jihadism.

Forskningsprojekt om kvinnor i detaljhandeln beviljat 3,6 miljoner

30 november, 2022 - Jönköping University

Varför tenderar detaljhandelsföretag i Sverige som startas av kvinnor att vara mindre och växa i lägre utsträckning än de som startas av män? Detta ska studeras närmare i ett nytt forskningsprojekt lett av Lucia Naldi, professor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS). Det treåriga forskningsprojektet Women in Retail har beviljats 3,6 kronor från […]

Tandlossning ökar bland ungdomar i Västerbotten

8 november, 2022 - Umeå universitet

Det går att se en viss ökning av tandlossningssjukdomen parodontit hos ungdomar i Västerbotten. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Avhandlingen visar också att det går att tidigt upptäcka sjukdomen som små förändringar på röntgenbilder, och därmed behandla i tid innan den leder till att tänder förloras.

Körförmåga vid synfältsbortfall – utredningsförslag med flera potentiella vinster

31 oktober, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Runt 1000 personer förlorar varje år sitt körkort på grund av synfältsbortfall. Dagens system för undantag från de medicinska föreskrifterna påverkar många på individnivå negativt samtidigt som det orsakar kostsamma rättsprocesser. Hösten 2021 fick VTI ett regeringsuppdrag att tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen utreda förutsättningarna för att utveckla och validera tester av körförmåga för personer […]

Fårkött är underutnyttjat – men mört, saftigt och smakar gott visar RHS- studie

25 oktober, 2022 - Örebro universitet

Bönder och kockar testade tillsammans kött från får. Resultatet blev ny kunskap om hur läckert detta underutnyttjade livsmedel kan bli på matbordet. Det visar resultatet av ett forskningsprojekt vid Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet. – Vi äter väldigt lite får i Sverige och det finns en föreställning om att köttet smakar kofta, säger Lotte Wellton […]

Tio meter PO Enquist till Umeå universitetsbibliotek

18 oktober, 2022 - Umeå universitet

Originalmanus, brev och nyhetsklipp. Umeå universitetsbibliotek (UB) har förvärvat författaren PO Enquists personarkiv om totalt tio hyllmeter material. Med det har biblioteket samlat arkiven från de tre stora Västerbottensförfattarna PO Enquist, Torgny Lindgren och Sara Lidman.

Forskning visar hur poliovirus tar över cellerna inifrån

12 oktober, 2022 - Umeå universitet

För första gången kan nu forskare vid Umeå universitet visa hur det fruktade polioviruset bär sig åt när det tar över en infekterad cell och lurar cellen att producera nya viruspartiklar. Polio ansågs nästan utrotat men smitta har nu åter upptäckts i London och New York.

Surrogatmödrars utsatthet på en global marknad

11 oktober, 2022 - Uppsala universitet

I en ny avhandling om surrogatmödraskap lyfts thailändska kvinnors erfarenheter av att ha agerat surrogatmamma. Avhandlingen visar på kvinnornas utsatthet i en global surrogatindustri, men ger även en mer nyanserad bild av vad som gör att kvinnorna söker sig till surrogatmödraskap, och hur de förhåller sig till processen.

Utbredda störningar av ämnesomsättningen i olika organ vid typ 2-diabetes

7 oktober, 2022 - Uppsala universitet

Störningar av ämnesomsättningen hos patienter med typ 2-diabetes och prediabetes är större än som tidigare varit känt, visar en studie från forskare vid Uppsala universitet. Störningarna skiljde sig åt mellan olika organ och stadium av sjukdomen. Studien är ett samarbete med bland annat Köpenhamns universitet och AstraZeneca och har publicerats i tidskriften Cell Reports Medicine.

Statsvetenskapen 400 år i Uppsala

28 september, 2022 - Uppsala universitet

Det är 400 år sedan Johan Skytte instiftade en professur som är världens äldsta fortfarande verksamma professorsstol i statskunskap. Syftet var att stärka statsförvaltningen med diplomater och statstjänstemän av hög kvalitet, som Stormaktssverige För att uppmärksamma 400-årsjubileet hålls den 1 oktober föreläsning och panelsamtal om politiska frågor som präglat både Skyttes tid och vår egen.