Pressmeddelanden

Ospecificerat

Forte föreslår satsning på forskning om kvinnors hälsa

6 december, 2023 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Det finns stora kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar. Därför behövs en betydande forskningssatsning på området. Det föreslår Forte, som nu överlämnat slutrapporten Kvinnors hälsa och sjukdomar till regeringen.

Särskilt begåvade barn – hur bemöts de i förskolan och tidig utbildning?

6 november, 2023 - Umeå universitet

Förskolepersonal och rektorer beskriver i hög grad särskild begåvning hos barn utifrån upplevda svårigheter och problem till skillnad från att se särskild begåvning som en tillgång – vare sig för barnet själv eller för verksamheten i stort. Det är en av slutsatserna som Malin Ekesryd Nordström vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet drar i sin avhandling.

Samverkan mot ungdomsbrott fortsätter mot alla odds

23 oktober, 2023 - Linköpings universitet

Samverkan ses som ett viktigt verktyg när myndigheter ska jobba med ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet. Men alltför ofta slutar det med att samarbetsparterna blir besvikna på varandra och på det magra resultatet. Trots det vill ingen ge upp. I sin doktorsavhandling har Christina Söderberg vid Linköpings universitet undersökt varför.

Våld mot kvinnliga politiker stör demokratin

17 oktober, 2023 - Uppsala universitet

Majoritet av politiker på höga poster utsätts för våld varje år, och framstående kvinnliga politiker utsätts allra mest. Ju högre i den politiska hierarkin, desto större blir skillnaden mellan kvinnor och män. Det här rubbar den politiska jämlikhet som är grunden för den representativa demokratin. Kvinnliga politiker avstår i större grad från offentlig debatt, pga våldshotet, visar ny avhandling.

Rudbeckdagen 2023: lärdomar från Covid-19-pandemin

10 oktober, 2023 - Uppsala universitet

Vilka lärdomar från Covid-19-pandemin har samhället dragit? Under årets Olof Rudbeckdag kan du ta del av erfarenheter från pandemin, aktuell forskning om viruset och dess konsekvenser, bland annat ”Svårt sjuk i Covid-19 – skildringar från patient och personal vid Akademiska sjukhuset”, samt smitta, smittspridning, vacciners tillgång och verkan Öppet för allmänheten.

Forte pekar ut prioriterade forskningsområden inom psykisk hälsa

10 oktober, 2023 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskning om psykisk hälsa är ett brett område med många viktiga frågor att besvara, vilket Forte uppmärksammar särskilt i dag på Världsdagen för psykisk hälsa. För att komma närmare ett samhälle med god och jämlik psykisk hälsa för hela befolkningen driver Forte ett nationellt program inom området. Nu har Forte fastställt vilka forskningsbehov som ska prioriteras i en strategisk forskningsagenda.

Att amma på offentlig plats

4 oktober, 2023 - Lunds universitet

Både svensk och internationell lag står bakom kvinnors rätt att amma på offentlig plats. Ändå beskriver kvinnor hur de får ta emot påhopp och dömande blickar när de ammar utanför hemmet. En ny studie från Lunds universitet visar att samhället måste ge tydligare och uttalat stöd för offentlig amning – och välkomna amning oavsett plats. […]

Vårdens svåra val lyfts på nationell konferens, Malmö 11–12 oktober

4 oktober, 2023 - Linköpings universitet

Nationella prioriteringskonferensen riktar sig till alla som arbetar med prioriteringar inom vård och omsorg på ett eller annat sätt. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg, flera högt uppsatta regionalpolitiker och internationella gäster medverkar. Representanter från media är välkomna!