Pressmeddelanden

Ospecificerat

Ämne i kroppen ger mer fett men mindre diabetes

9 februari, 2021 - Umeå universitet

En särskild grupp proteiner i kroppen spelar en nyckelroll vid omvandling till fettceller och inlagring av fett. Det visas i en ny studie vid Umeå universitet i samarbete med forskare vid Lunds universitet och Karolinska institutet. En variant av detta protein är hos människor kopplat till mer fett på kroppen men paradoxalt nog också till mindre förekomst av typ 2-diabetes.

Otillräckligt skydd i lagen för offentlig konst

27 januari, 2021 - Göteborgs universitet

Det finns en lucka i lagen när det gäller bevarande av offentlig konst i byggnader. Värdefullt kulturarv riskerar därmed att falla i glömska eller försvinna. En ny avhandling från kulturvård vid Göteborgs universitet belyser problemet. Sedan den så kallade enprocentsregeln infördes år 1937 har stora satsningar gjorts på byggnadsanknuten konst i offentlig miljö. Regeln, som […]

Funnit mekanism som styr hur ljus begränsar cellers tillväxt

18 december, 2020 - Göteborgs universitet

Ljus är nödvändigt för liv, men kan också vara skadligt för cellerna. Nu har forskare vid Göteborgs universitet, i samarbete med fysiker och molekylärbiologer från Chalmers, utvecklat en metod för att kunna avläsa hur och varför synligt ljus bromsar cellers tillväxt.

Uråldriga arvsanlag förs vidare utan parning

12 november, 2020 - Göteborgs universitet

Hur kan organismer vars DNA är så olika att de inte får någon avkomma när de parar sig ändå utbyta gener? Detta mysterium har bekymrat biologer i många år. Nya studier, som publiceras i tidskriften Nature avslöjar en oväntad mekanism som tillåter utbyte av DNA trots att sexuell fortplantning normalt inte är möjlig, tack vare upptäckten av ett levande jästfossil med uråldrig genomstruktur.

Omvärlden har stor påverkan på sysselsättning efter gymnasiesärskolan

10 november, 2020 - Högskolan i Halmstad

Nästan var fjärde tidigare elev från gymnasiesärskolan saknar en känd sysselsättning efter skoltiden. Varför är det så? Svaret är komplext. Att en stor del av den här gruppen inte har en sysselsättning handlar om flera olika faktorer. Det handlar om individerna själva – som har olika önskemål och viljor – men det handlar ännu mer om miljön runt omkring.

Avhandling: Möjligt ge patienter snabbare tillgång till nya läkemedel

29 oktober, 2020 - Umeå universitet

Genom att aktivt använda elektroniska journaler, databaser och register skulle man systematiskt kunna välja ut lämpliga patienter för att snabbare än idag kunna ge tillgång till nya läkemedel, och därmed få en effektivare behandling för patienter med kronisk sjukdom. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Ny avhandling om skyddet av privatlivet i svensk rätt

12 oktober, 2020 - Uppsala universitet

I en ny avhandling i juridik analyserar Johanna Chamberlain den svenska lagstiftningen kring intrång i privatlivet. Hon tar upp utmaningar som finns när det gäller att stärka det lagliga skyddet för individen och undersöker möjligheten att via skadeståndsrätten utkräva ansvar från personer som begått ett intrång.

Vårdanställda får sina röster hörda i studie om coronapandemin

25 september, 2020 - Högskolan Kristianstad

​Den rådande covid-19-pandemin har förändrat arbetssituationen för personal inom vården som har varit tungt belastad. Nu får vårdanställda inom Region Skåne möjlighet att göra sina röster hörda genom en enkät som forskare i Kristianstad och Lund ligger bakom. Hur har utsatthet som stress och smittorisk i arbetet påverkat hälso- och sjukvårdspersonal?

Volontärarbete viktigt för äldre fartygs bevarande och för eget välbefinnande

14 september, 2020 - Göteborgs universitet

Volontärarbete för att skydda historiska fartyg i Norge skapar värden både för det norska samhället och för frivilligarbetarna själva, visar en avhandling i kulturvård vid Göteborgs universitet.
Kulturvårdaren Erik Goth Småland har undersökt hur fartygsbevarandet i Norge har utvecklats under de senaste hundra åren. Han har studerat samhällsengagemanget för de historiska fartygen, undersökt volontärarbetarnas delaktighet i fartygens bevarande och vad volontärarbetet personligen betytt för de inblandade.