Pressmeddelanden

Ospecificerat

Något ökade kräftfångster i år

5 augusti, 2020 - SLU

SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar sin prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv, från romkorn och kläckningen fram till fångsten och kräftfatet.

RNA-byggstenar inte skadliga i mitokondriens DNA

9 juni, 2020 - Umeå universitet

​Byggstenar för ribonukleinsyra, RNA, som hamnar i mitokondrie-DNA utgör inte den risk som RNA-byggstenarna utgör i kärnans DNA, och de bidrar därmed inte till åldrandet. Det visar en ny studie på möss vid Umeå universitet.

Psykisk hälsa går djupare än huden vid psoriasis

4 juni, 2020 - Umeå universitet

Personer med hudsjukdomen psoriasis har ofta även andra fysiska sjukdomar som i ännu högre grad än hudsjukdomen bidrar till ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa som depression, ångest och i värsta fall självmord. Det visar en ny studie vid Umeå universitet.

Världsberömd fransk neurokirurg blir hedersdoktor i Umeå

29 maj, 2020 - Umeå universitet

Alim-Louis Benabid blir 2020 års hedersdoktor vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Professor emeritus Benabid har utvecklat revolutionerande neurokirurgiska behandlingar vid Parkinsons sjukdom som har bidragit till Umeå universitets starka position inom forskning och behandling vid Parkinson.

Akademiska får världsunik robot för mikrokirurgisk behandling av lymfödem

5 maj, 2020 - Uppsala universitet

Akademiska sjukhuset blir först i Sverige med en robot för mikrokirurgiska operationer. Internationellt är det den andra roboten i sitt slag som tas i bruk. Den ska i första hand användas för behandling av lymfödem och komplexa sår; operationer som tidigare inte kunnat utföras eftersom kärlen ansetts för små eller för skadade

Miljonsatsning på coronaforskning

29 april, 2020 - Malmö universitet

Malmö universitet satsar upp till sju miljoner kronor på att stimulera forskning som anknyter till den pågående coronakrisen. – Vi vill bidra med forskningsbaserad kunskap som behövs för att hantera konsekvenserna av pandemin men även för att bättre kunna ta vara på digitaliseringens möjligheter, säger rektor Kerstin Tham. Redan nu har en rad forskningsinitiativ i […]

AI nytt redskap för att ställa hjärtdiagnoser

28 april, 2020 - Uppsala universitet

Artificiell intelligens (AI) kan bli ett hjälpmedel inom sjukvården för att tolka EKG och upptäcka sjukdomar som påverkar hjärtat. Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med hjärtspecialister i Brasilien tagit fram en AI som automatiskt diagnostiserar hjärtflimmer och fem andra av de vanligaste EKG-avvikelserna lika bra som hjärtläkare. Studien har publicerats i Nature Communications.

Forskare ger ut kokbok med insekter – från frukost till fest

28 april, 2020 - Högskolan Kristianstad

​Framtiden kräver alternativa och klimatsmartare källor till protein och där har insekter en stor potential. Två miljarder människor äter redan insekter, men i Sverige saknas den traditionen. Så hur ska insekter bli accepterat som ingrediens i mat? Det har forskare i Kristianstad tittat närmare på och samtidigt skapat en liten kokbok med insektsmat för olika tillfällen, från frukost till fest.

Koppling mellan sömnapné och cancer fokus för studie på Akademiska

20 april, 2020 - Uppsala universitet

Sömnapné drabbar cirka tre procent av den vuxna befolkningen, med ökad risk för högt blodtryck, stroke och diabetes. Forskning tyder också på en ökad cancerrisk, men det saknas befolkningsbaserade studier. I en ny studie på Akademiska sjukhuset ska forskarna studera sömnapné och cancer i befolkningen, vilka cancerformer det rör sig om samt om CPAP-behandling minskar cancerrisk.

Överviktskirurgi med duodenal switch ger bäst långtidsresultat

19 mars, 2020 - Uppsala universitet

Överviktskirurgi hjälper allt fler individer att uppnå en kraftfull viktnedgång, med efterföljande förbättring i diabetes och andra följdsjukdomar samt förbättrad livskvalitet. En nationell studie ledd från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet visar att operationsmetoden duodenal switch (DS) ger bättre viktnedgång än gastric bypass vid svår fetma.