Pressmeddelanden

Ospecificerat

Svåra beslut gav ojämlik vaccinationsgrad

6 september, 2023 - Uppsala universitet

Ny studie: Det var stor skillnad i hur snabbt olika grupper vaccinerade sig mot covid-19. Bland personer med högst kognitiv förmåga hade 80 procent vaccinerat sig inom 50 dagar. Bland de med lägst kognitiv förmåga tog det 180 dagar för att uppnå samma vaccinationsgrad. Region Uppsala nådde 80 procent vaccinationsgrad inom 40 dagar i båda grupperna, på grund av annan metod.

Demens sätter inte stopp för nytt lärande

3 juli, 2023 - Linköpings universitet

Personer med demens har fortfarande förmåga att lära sig nya saker trots sin sjukdom. Den slutsatsen dras i en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet. Resultatet slår hål på den allmänna föreställningen om dementa som vårdpaket eller tomma skal, menar Elias Ingebrand som gjort studien.

Bilpool – inte en fråga om miljön

15 juni, 2023 - Göteborgs universitet

De är yngre, nyfiknare och med politiska värderingar som lutar åt vänster. Men när det kommer till åsikter om miljö och hållbarhet skiljer sig inte bilpoolsanvändarna från den övriga svenska befolkningen. Det visar den nationella SOM-undersökningen 2019–2022. – Det är varken hållbarhetsfrågor eller logistiken runt bilpooler som driver användandet av bilpooler, utan snarare personlighet,  värderingar […]

Ny studie: ingen spridning av den invasiva cyanobakterien i Sverige – än

14 juni, 2023 - SLU

Antalet invasiva arter kommer att öka i framtiden på grund av exempelvis klimatrelaterade förändringar i miljön, mänskliga aktiviteter och bristande miljöövervakning. I ett nytt doktorandprojekt har en invasiv tropisk cyanobakterie studerats. Bakterien har hög anpassningsförmåga och Sverige är ett land med många sjöar, men ännu finns ingen spridning av bakterien i här.

”Vuxenvandrare ska ha respekt för ungdomars integritet”

12 juni, 2023 - Jönköping University

Hen ska inte vara för dömande eller överdrivet tillrättavisande. Hen ska också ha respekt för ungdomars integritet och behov av att vara ifred. Det är en del av det som framkom när forskarna Birgitta Ander och Diana Kajic från Hälsohögskolan (HHJ) vid Jönköping University utvärderade det trygghetsskapande arbetet i sju kommuner i Kalmar län.

UCDP: Dubbelt så många dödade i väpnade konflikter

7 juni, 2023 - Uppsala universitet

Minst 237 000 människor i världen dog i organiserat våld under 2022. Det är en ökning med 97 procent jämfört med året innan och den högsta siffran sedan folkmordet i Rwanda 1994. Det visar en ny rapport från Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala universitet. UCDP är världens mest använda datakälla när det kommer till organiserat våld och äldsta pågående projektet samlar data på inbördeskrig.

9,9 miljoner kronor till forskning om äldres hälsa och välbefinnande

31 maj, 2023 - Jönköping University

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har i sin senaste utlysning om forskning för att förbättra vården och omsorgen för äldre har beviljat medel på cirka 9,9 miljoner kronor till två projekt på Hälsohögskolan, Jönköping University.

Unikt projekt ska förbättra omsorgen för äldre döva

16 maj, 2023 - Jönköping University

Äldre döva är en utsatt grupp i samhället eftersom få anställda inom vård- och omsorgen kan teckenspråk. Därför har det nu startats ett unikt projekt. Ett mobilt hemtjänstteam bestående av personer som behärskar teckenspråk besöker äldre döva i Jönköpings län. Projektet följs av forskare från Jönköping University.

Stor ojämlikhet inom internationell friidrott

15 maj, 2023 - Linköpings universitet

Friidrottare från mindre resursstarka länder behöver mer utbildning kring hälsa för att förebygga skador vid hård träning. Men mer kunskap kan paradoxalt nog också öka skaderisken om det inte finns tillgång till medicinskt utbildad expertis. Det konstaterar forskare vid Linköpings universitet i en ny studie om den ojämlika friidrotten.