Pressmeddelanden

Ospecificerat

Mindre pengar – mindre vård

11 maj, 2001 - Stockholms universitet

Ett viktigt mål för hälso- och sjukvården är att ge en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården ska ha hög kvalitet och vara lättillgänglig för alla, oavsett betalningsförmåga. Trots detta mål har personers ekonomiska situation en tydlig inverkan på vårdutnyttjande. Det visar Per Gillström i en avhandling vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Särskilt utsatta är de som uppger att de haft problem att betala sina löpande utgifter, som i betydligt högre grad avstår från att besöka läkare och tandläkare. I synnerhet tycks ekonomisk situation påverka kvinnors tandvårdsutnyttjande, då över fem gånger så många kvinnor med dålig ekonomi avstått från tandvård år 2000 på grund av svårigheter att betala patientavgifter, jämfört med kvinnor med bättre ekonomi.

Även vid en tillbakablick på utnyttjandet av läkar- och tandläkarvård sedan slutet av 1960-talet finner man skillnader utifrån ekonomisk situation, där kvinnor med sämre ekonomi är speciellt sårbara.

Avhandlingens titel: Fair Care: Four Essays on the Allocation and Utilization of Health Care.
Den kan beställas från Institutet för social forskning, Stockholms universitet,106 91 Stockholm, fax 08-15 46 70.

Disputationen äger rum torsdag 17 maj, kl.10.00 i sal 5, hus E, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Bengt Haglund, Socialstyrelsen

Per Gillström kan nås på tfn 08-16 40 92, e-post Per.Gillstrom@sofi.su.se
Mindre pengar – mindre vård

för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården ska ha hög kvalitet och vara lättillgänglig för alla. Detta gäller naturligtvis oavsett förmåga att betala patientavgifter, tillgången till vård skall istället bestämmas av grad av ohälsa. Trots detta mål har personers ekonomiska situation en tydlig inverkan på vårdutnyttjande, något som Per Gillström visar i sin avhandling vid Stockholms universitet.

De baltiska ländernas nya konstitutioner

10 maj, 2001 - Uppsala universitet

Litauen har lyckats bäst med att införa en ny och stabil konstitution,
medan Estlands och Lettlands konstitutioner dras med vissa svagheter. Det
visar Uppsalaforskaren och juristen Caroline Taube som i sitt avhandlingsarbete genomfört en jämförande studie av de tre baltiska ländernas konstitutioner.

Ovanliga metaller hindrar ny energiteknik

22 februari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Vissa solcellstekniker och elbilsbatterier kräver ovanliga metaller. Det kan leda till att teknik som är lovande i ett kortsiktigt perspektiv i längden kan få problem att nå de stora marknaderna.

Aktuell EU-expertis från ExpertSvar

13 februari, 2001 - Uppsala universitet

I den nyutkomna boken Europaperspektiv 2001 behandlas frågor som majoritetsbeslut och integration, utvidgning och den europeiska monetära unionen. Boken är den fjärde i en serie från ett nationellt forskningsprojekt. Nedan följer en kort beskrivning av de forskare som medverkar i boken, samt därunder en hänvisning till andra experter på EU som kan bli aktuella under Sveriges ordförandeskap.

CODEX – ny webbplats om forskningsetik

6 februari, 2001 - Uppsala universitet

I dag invigs CODEX, en ny webbplats för forskare och forskningsintresserad allmänhet. Här ska man kunna ta del av alla regler och riktlinjer som rör forskningsetik.
– En webbplats som är unik i sitt slag, säger Mats G Hansson, ansvarig för universitetets tvärvetenskapliga forskningsetiska program.

Hjärtförstoring kan bero på övervikt och åtföljande störningar

6 februari, 2001 - Uppsala universitet

Medelålders män med övervikt, blodfettsrubbning eller högt blodtryck löper
på sikt risk för att hjärtats vänstra kammare förstoras, vilket medför en
markant ökad risk för att dö. Det visar Johan Sundström i en studie av 475
Uppsalamän som följts upp under närmare 30 år.

Hädisk Madonna eller god kristen

6 februari, 2001 - Uppsala universitet

Till synes motstridiga uppfattningar i den kristna rockdebatten har det
gemensamt att de försvarar kyrkans monopol på livsåskådningar. Andreas
Häger ser i sin avhandling rockdebatten som ett uttryck för kyrkans
svårighet att förhålla sig till det moderna samhällets mångfald.

Nya rön om människan ålder och ursprung: Alla härstammar från afrikansk urmoder

7 december, 2000 - Uppsala universitet

En studie av bl.a. Uppsalaforskare som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature i dag utgör det hittills starkaste belägget för teorin att alla människor har ett gemensamt ursprung i Afrika. Bakom artikeln står Uppsalaforskarna Ulf Gyllensten och Max Ingman som samarbetat med professor Svante Pääbo i Leipzig.

Mycket el kan sparas

15 januari, 2000 - Linköpings universitet

Den billiga elektriciteten har lett till ett lågt intresse för elsparande
inom svensk industri. Volvos anläggning i Torslanda använder till exempel
dubbelt så mycket el per tillverkad bil som motsvarande anläggning i
Belgien, där el är dyrare. Det visar en ny avhandling från Linköpings
universitet.