Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Astronomi, kosmologi och astrofysik – vem kan svara på vad?

23 februari, 2024 - Stockholms universitet

Vad är mörk materia och hur uppstod universum? Hur formas galaxer och är vi ensamma i universum? Varför bildas svarta hål och hur beter sig supernovor, neutronstjärnor och svarta hål? Vid Stockholms universitet finns många forskare som kan svara på frågor om universum och vi listan här några av dem.

Högre intensiv fysisk aktivitet ger fler hälsovinster

22 februari, 2024 - Göteborgs universitet

Att röra på sig är avgörande för en god hälsa. Men alla aktiviteter är inte lika effektiva. För att få hälsovinster krävs en högre intensiv fysisk aktivitet än tidigare forskning visat, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Ny behandlingsstudie online för att hjälpa ungdomar med depression

22 februari, 2024 - Stockholms universitet

Många unga mår idag dåligt, men hjälp finns att få. En ny behandlingsform speciellt framtagen för ungdomar som mår dåligt har visat goda resultat och ska studeras ytterligare. Nu söker forskarna nya ungdomar som är i behov av behandling för att delta i studien. Trots att många unga mår dåligt, erbjuder en ny behandlingsform hopp. […]

Kortare förväntad livslängd leder till kortare utbetalningstider i tjänstepensionen

22 februari, 2024 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

De som fick en allvarlig cancerdiagnos strax innan de gick i pension valde oftare att ta ut sin tjänstepension på 5 eller 10 år, i stället för resten av livet. Majoriteten stannade dock kvar i det förvalda livslånga alternativet, trots att det sannolikt varit bättre att ta ut pensionen så snabbt som möjligt. I flera […]

Pharmatheus Mats Karlsson får Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2024

22 februari, 2024 - Uppsala universitet

Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2024 går till Mats Karlsson, som år 2001 blev världens första professor i farmakometri. De senaste tio åren har han jäms med forskningen varit med och grundat och utvecklat konsultföretaget Pharmetheus som framförallt arbetar med att designa och analysera kliniska prövningar. Målet är att försöka förbättra läkemedelsbehandling för patienter.

Fysisk form i tonåren kopplat till mindre åderförfettning i medelåldern

22 februari, 2024 - Linköpings universitet

Män som var i god fysisk form när de var unga hade lägre risk för åderförfettning nästan 40 år senare, enligt en studie ledd av forskare vid Linköpings universitet. Fynden, som publicerats i tidskriften British Journal of Sports Medicine, pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom. – […]

Ny giftfri metod för framställning av grafenoxid av hög kvalitet

20 februari, 2024 - Umeå universitet

Forskare från Umeå har hittat ett nytt sätt att syntetisera grafenoxid med betydligt färre defekter jämfört med den vanligaste metoden. Tidigare kunde likvärdig grafenoxid endast framställas med en farlig metod som involverar extremt giftig rykande salpetersyra.

Vad får dricksvattnet i kranen kosta?

20 februari, 2024 - Malmö universitet

Dansken gör av med 100 liter dricksvatten per dygn, svensken 140 liter. Hur kan det komma sig? Det är en av frågeställningarna i ett nytt forskningsprojekt som syftar till att ta fram ett nytt prissättningssystem för vatten med avsikt att minska konsumtionen.