Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Stenåldersstrategi för att undvika inavel

27 februari, 2024 - Uppsala universitet

Blodsband och släktskap var inte avgörande för hur jägare-samlarbefolkningar levde under stenåldern i Västeuropa. En ny genetisk studie, gjord på flera kända franska stenåldersgravplatser visar att flera olika släkter levde tillsammans. Det här var förmodligen ett medvetet system för att undvika inavel.

SustainGov ska hjälpa offentlig sektor att göra rätt saker

27 februari, 2024 - Mittuniversitetet

Tillsammans med 15 andra myndigheter och organisationer får Mittuniversitetet förtroendet att leda nästa generations strategiska innovationsprogram. Vinnova, Formas och Energimyndigheten säger ja till SustainGov – och arbetet med att ta sig an offentlig sektors stora utmaningar inleds omedelbart. Beslutet innebär att programmet SustainGov beviljas runt 11 miljoner kronor i statlig finansiering per år för driften […]

Forskare överskattar sin egen hederlighet

26 februari, 2024 - Linköpings universitet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra forskningsfält på att följa god forskningssed. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort. Resultatet pekar på en risk för att bli blind för sina egna tillkortakommanden, menar Linköpingsforskarna.

Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

26 februari, 2024 - Uppsala universitet

Uppsala universitet har det nya världsrekordet när det gäller hur mycket elektrisk effekt man kan utvinna ur CIGS-solceller. Det nya världsrekordet är på 23,64 procent. Mätningen har gjorts av ett oberoende mätinstitut och resultaten publiceras i tidskriften Nature Energy.

Astronomi, kosmologi och astrofysik – vem kan svara på vad?

23 februari, 2024 - Stockholms universitet

Vad är mörk materia och hur uppstod universum? Hur formas galaxer och är vi ensamma i universum? Varför bildas svarta hål och hur beter sig supernovor, neutronstjärnor och svarta hål? Vid Stockholms universitet finns många forskare som kan svara på frågor om universum och vi listan här några av dem.

Högre intensiv fysisk aktivitet ger fler hälsovinster

22 februari, 2024 - Göteborgs universitet

Att röra på sig är avgörande för en god hälsa. Men alla aktiviteter är inte lika effektiva. För att få hälsovinster krävs en högre intensiv fysisk aktivitet än tidigare forskning visat, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Ny behandlingsstudie online för att hjälpa ungdomar med depression

22 februari, 2024 - Stockholms universitet

Många unga mår idag dåligt, men hjälp finns att få. En ny behandlingsform speciellt framtagen för ungdomar som mår dåligt har visat goda resultat och ska studeras ytterligare. Nu söker forskarna nya ungdomar som är i behov av behandling för att delta i studien. Trots att många unga mår dåligt, erbjuder en ny behandlingsform hopp. […]

Kortare förväntad livslängd leder till kortare utbetalningstider i tjänstepensionen

22 februari, 2024 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

De som fick en allvarlig cancerdiagnos strax innan de gick i pension valde oftare att ta ut sin tjänstepension på 5 eller 10 år, i stället för resten av livet. Majoriteten stannade dock kvar i det förvalda livslånga alternativet, trots att det sannolikt varit bättre att ta ut pensionen så snabbt som möjligt. I flera […]