Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Riskgen kan vara fördelaktig med positiva miljöfaktorer

2 augusti, 2021 - Uppsala universitet

En genvariant som tidigare kopplats till ökad risk för övervikt och fetma kan enligt en ny studie från Uppsala universitet istället minska risken för övervikt i tonåren om bäraren ammats länge. Det här tyder på att ”riskgener” kan vara fördelaktiga om individen ges rätt förutsättningar. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Obesity Science & Practice.

Autonoma robotar gör nytta från underjorden till rymden

19 juli, 2021 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitets forskare utvecklar nästa generations autonoma robotar – som kan användas till såväl räddningsaktioner som utforskning av planeter. I forskningen spelar universitetets nya robothund Spot en viktig roll.
– Vi laddar roboten med ett uppdrag som den sedan utför, utan pilot eller människa som styr, säger professor George Nikolakopoulos.

Höstterminen 2021: Nytt rekord för antalet antagna till Luleå tekniska universitets utbildningar

16 juli, 2021 - Luleå tekniska universitet

3 835 personer har antagits till Luleå tekniska universitets program och kurser som startar höstterminen 2021. Det är en ökning med drygt 10 procent jämfört med året innan och innebär att universitets ökningstrend av antagna fortsätter. Luleå tekniska universitet tillhör topp tio i landet av lärosäten som ökar antalet antagna studenter procentuellt mest. – Det […]

Nytt rekord för antalet antagna till Luleå tekniska universitets utbildningar

16 juli, 2021 - Luleå tekniska universitet

13 835 personer har antagits till Luleå tekniska universitets program och kurser som startar höstterminen 2020. Det är en ökning med drygt 10 procent jämfört med året innan och innebär att universitets ökningstrend av antagna fortsätter. Luleå tekniska universitet tillhör topp tio i landet av lärosäten som ökar antalet antagna studenter procentuellt mest.

Vanligare med sexuella problem hos vuxna som fått tung cancerbehandling som barn

16 juli, 2021 - Uppsala universitet

Att ha fått tung cancerbehandling som barn ökar risken för sexuella problem i ung vuxen ålder. Unga män som tidigare behandlats för barncancer har också mer sexuella problem än andra. Det framgår av en ny studie genomförd av forskare vid Uppsala universitet. Studien visar också att färre unga vuxna som behandlats för barncancer har en partnerrelation.

Uppsala universitet i miljardsatsning mot tuberkulos

15 juli, 2021 - Uppsala universitet

Universitet och läkemedelsföretag i tretton länder har gått samman i ett nytt internationellt kunskapskonsortium, UNITE4TB, som med gemensam kraft ska utveckla de verktyg som krävs för nya och effektiva antibiotikabehandlingar mot tuberkulos. Uppsala universitet kommer att bidra med formuleringen av matematiska modeller för att designa och utvärdera kliniska studier.

Putsarfisken byter kön – och intellektuella förmågor

14 juli, 2021 - Stockholms universitet

Putsarfiskhonor har bättre självkontroll än putsarfiskhanar, medan hanarna är bättre på att lära sig saker. Eftersom putsarfiskar är hermafroditer och byter kön betyder det att fiskarnas kognitiva förmåga förändras utifrån vilket kön de har. Det visar forskning från Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Fertilitetsstudie: Planering allt viktigare för familjebildningen

13 juli, 2021 - Malmö universitet

Synen på den egna fertiliteten och att skaffa barn, har tydligt förändrats under de senaste 60 åren. I en ny studie har forskare låtit över hundra skåningar mellan 17–90 år diskutera hur de tänker kring fertilitet och familjebildning.

Växande överskott av män på landsbygden

10 juli, 2021 - Malmö universitet

Under 1900-talet minskade genusgapet mellan landsbygd och stad i Sverige. Men under 2000-talet har genusgapet återigen ökat och överskottet av män på landsbygden är idag i princip lika stort som 1968. Det finns inga tecken på att utvecklingen kommer vända. Det är tvärtom hög risk att gapet blir större.

Första svenska forskningsresultaten från rymdsonden Solar Orbiter / The first Swedish scientific results from Solar Orbiter

8 juli, 2021 - Första svenska forskningsresultaten från rymdsonden Solar Orbiter / The first Swedish scientific results from Solar Orbiter

Nu presenterar svenska forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) för första gången forskningsresultat från rymdsonden Solar Orbiter som på nära håll studerar solen och dess flöde av laddade partiklar, solvinden. Resultaten har publicerats i ett specialnummer om rymdsonden i tidskriften Astronomy & Astrophysics.