Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Inget tydligt samband mellan yrke och ökad risk att dö i covid-19

21 oktober, 2021 - Stockholms universitet

Yrke som enskild faktor har inte inneburit en högre risk att dö i covid-19 i Sverige. Däremot var risken högre för äldre som levt ihop med personer som inte kunnat arbeta hemifrån. Detta visar en ny studie från Stockholms universitet som analyserat data från pandemins första år.

Så ska Östersjön räddas – forskare kommer med viktiga underlag

19 oktober, 2021 - Stockholms universitet

Att rädda Östersjön är ett gemensamt arbete. Genom samarbetsorganisationen Helcom är många länder, myndigheter, forskare och experter runt Östersjön inblandade. Imorgon signeras en uppdaterad åtgärdsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan, av Östersjöländernas ministrar.

Hitta experten: Skogsforskning vid Stockholms universitet

19 oktober, 2021 - Stockholms universitet

Skogen är ständigt aktuell och ett viktigt område inom forskningen, bland annat för att hitta framtidens lösningar för material, mat och bränsle, men också när det gäller frågor om äganderätt och ekonomiska strukturer, nu och historiskt. Är du journalist och letar efter någon som kan kommentera eller förklara frågor som rör skogen? Välkommen att kontakta någon av Stockholms universitets experter.

Malmö kraftsamlar mot diabetes

19 oktober, 2021 - Malmö universitet

Antalet fall av diabetes typ 2 i Malmö har fördubblats på åtta år. Sjukdomen debuterar i allt lägre åldrar samtidigt som skillnaderna mellan olika stadsdelar är stor. Det visar en ny kartläggning som ska ligga till grund för framtida förebyggande åtgärder i staden.

Nytt omfattande ekosystem av kvalificerad AI-forskning

15 oktober, 2021 - Umeå universitet

Ett starkt, hållbart och universitetsomfattande ekosystem inom AI-forskning, i ledande forskningsmiljöer. Det är målet när universitetsstyrelsen nu klubbat igenom strategin för den riktade insatsen inom tillämpad AI-forskning.

Först i världen med autonom skotning

15 oktober, 2021 - Luleå tekniska universitet

För första gången i världshistorien har en självkörande skogsmaskin klarat av att skota autonomt – alltså att helt utan mänsklig inblandning hämta och transportera rundvirke. Forskarna bakom det lyckade försöket ser det som ett viktigt steg mot ett mer hållbart skogsbruk.

Maskininlärning underlättar vid flygplanstillverkning

15 oktober, 2021 - Blekinge Tekniska Högskola

Maskininlärningsmodeller kan stödja ingenjörer vid konstruktion och tillverkning av flygplansmotorer samt minska tid och kostnad för designprocessen visar ny forskning i datavetenskap vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Unik kartläggning av trångboddhet i Malmö

14 oktober, 2021 - Malmö universitet

I Rosengård är upp till var tredje hushåll extremt trångbott. I Holma-Kroksbäck är det upp till var femte. Boendesituationen kan stressa och påverka sömnen. Det kan också påverka studier och sociala relationer negativt. Det visar en ny rapport som släpps idag.

Vägar till framgångsrik undervisning i programmering i grundskolan

13 oktober, 2021 - Umeå universitet

Peter Vinnervik på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet besvarar i sin avhandling frågor som handlar om grundskollärares intentioner, förutsättningar och utmaningar med att införa programmering i sin undervisning.

ACT-utbildning för sjukvårdspersonal ledde till att färre patienter sjukskrevs

12 oktober, 2021 - Linköpings universitet

Sjukvårdspersonal inom primärvården i Region Kalmar har utbildats i terapiformen ACT för att stärkas i sin egen yrkesroll och kunna fatta bättre medicinskt motiverade beslut. Utbildningen har lett till att sjukskrivningarna för deras patienter minskat med 21 procent. Studien har letts från Linköpings universitet.