Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Umeåforskare i amerikansk storsatsning för att bekämpa antibiotikaresistens

12 maj, 2021 - Umeå universitet

Forskare vid Washington University School of Medicine i St. Louis och Umeå universitet beviljas ett prestigefyllt anslag på 11 miljoner dollar från the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Forskningens mål är att hitta sätt att behandla bakterieinfektioner utan antibiotika samt studera en potentiell ny klass av antibiotika. Professor Fredrik Almqvist vid Umeå universitet är delan

Mer fokus på delad lyx än delat arbete i moderna gemenskapsboenden

12 maj, 2021 - Malmö universitet

Tillgång till spa, vinkällare och gemensam takterrass. Det uppdaterade konceptet gemenskapsboende ser inte längre ut som det gjorde förr. ”Att dela bostad handlar i det här sammanhanget om lyx. Du ska gymma, sola och dricka fina viner”, säger Karin Grundström, professor i arkitektur vid Malmö universitet.

Våld i kärleksrelationer vanligt bland unga

12 maj, 2021 - Stockholms universitet

Många ungdomar blir utsatta för våld eller trakasserier i den egna kärleksrelationen. Skolan och hemmet är platser där våldet sker och där vuxna ofta finns närvarande. Det framkommer i den första större svenska studien om ungas våld i relationer. Studien är en del i en avhandling av Sibel Korkmaz som disputerade vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, den 11 maj 2021.

Så vill aktörer att staten stödjer koldioxidlagring

11 maj, 2021 - Linköpings universitet

För att Sverige ska kunna nå sina klimatmål siktar man på en teknik som kan fånga in och lagra koldioxid från biobränslen. Men hur tekniken ska bekostas är oklart. En ny rapport visar att aktörer inom området vill se ett statligt stöd som bygger på omvända auktioner. På så vis kan det bli lönsamt att investera i koldioxidlagring.

Gamla lärdomar i kemometri kan förbättra modern AI – och tvärtom

11 maj, 2021 - Umeå universitet

Med ökad användning av automatiska system är det viktigt att vi förstår begränsningarna i alla delar av kedjan. Rickard Sjögren har utforskat gränssnittet mellan kemometri och AI för att hitta metoder som kan förbättra förutsättningarna för förståelse. Han försvarar sin avhandling fredagen den 28 maj vid Umeå universitet.

Omsorg i fokus för ny 5G-teknik

11 maj, 2021 - Luleå tekniska universitet

På ett särskilt boende i Övertorneå öppnar Luleå tekniska universitet Sveriges nordligaste testbädd för 5G. Syftet med testmiljön är att underlätta användningen av ny teknik inom vård- och omsorgsområdet. Först ut i testbädden är ett videokonferenssystem och en tillsynsrobot.

Forskningsfynd utmanar bilden av hur vår hörsel fungerar

10 maj, 2021 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har gjort flera upptäckter om hur hårcellerna i innerörat, som omvandlar ljud till nervsignaler till hjärnan, fungerar. Fynden, som presenteras i Nature Communications, utmanar den bild av hörselorganet som funnits i årtionden. Ökad kunskap om hur örats hårceller stimuleras av ljud är viktigt för bland annat optimering av hörhjälpmedel som cochleaimplantat.

Studenterna får inte lära sig hur de praktiskt kan bidra till en hållbar värld

10 maj, 2021 - Högskolan i Gävle

– Vi har undersökt 15 universitet i olika länder och resultaten är nedslående. Vi behöver tänka om och fokusera på att ge studenterna praktiska verktyg, säger Rodrigo Lozano, forskare inom industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

– Vi behöver kombinera de teoretiska lektionerna med andra typer av lärande, med fallstudier, med att ge oss ut på fältet och med strategiskt tänkande.

Hundars långtidsstress kopplad till relationen med ägarna

10 maj, 2021 - Linköpings universitet

Det finns ett samband mellan relationen till ägaren och stressnivån hos hunden. Detta enligt en studie från Linköpings universitet. Fynden, som publicerats i tidskriften Scientific Reports, pekar dessutom på att det finns skillnader mellan olika hundraser när det gäller samband mellan hundens stress och faktorer hos ägaren.

Så kan mobbning och fetma påverka flickors och pojkars psykiska hälsa

6 maj, 2021 - Uppsala universitet

Depressiva symtom är vanligare hos tonårsflickor än hos jämnåriga pojkar. Dock tycks pojkars psykiska hälsa påverkas mer om de lider av fetma. Oavsett kön är mobbning en betydligt större riskfaktor än övervikt för att utveckla depressiva symtom. De här slutsatserna drar forskare vid Uppsala universitet som i en enkätstudie följt ungdomar i sex år. Studien är publicerad i Journal of Public Health.