Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Nytt konstrum slår upp dörrarna på Södertörns högskola – välkomna till Art Space

23 september, 2022 - Södertörns högskola

29 september öppnar Art Space, högskolans nya satsning på konst och offentliga samtal. Öppningsutställningen kretsar kring två konstnärer som spelat en central roll för gestaltningen av 1970-talets Huddinge och Södertälje: Magdalena Abakanowicz och Władysław Hasior. Med Art Space vill Södertörns högskola vara med och skapa ett offentligt samtal om Flemingsberg. Utställningsrummet är en plats där […]

Högre temperaturer gör det svårt för fikonträdets pollinatörer

23 september, 2022 - Uppsala universitet

Forskare från bland annat Uppsala universitet har undersökt effekten av stigande temperaturer på livslängden hos pollinerande fikonsteklar. Resultaten visar att steklarna levde mycket kortare liv vid höga temperaturer, vilket skulle göra det svårt för dem att ta sig den långa sträckan mellan träden de pollinerar.

Ultraljudsundersökning minskar oro hos kvinnor som gjort kejsarsnitt

22 september, 2022 - Malmö universitet

Det är vanligt att kvinnor som gjort kejsarsnitt känner en oro över hur livmodersärret läker och hur de ska klara en ny graviditet och förlossning. I en ny studie har kvinnor i Skåne erbjudits ultraljudsundersökning och samtal med en obstetriker några månader efter kejsarsnittet. Resultatet: Oron och ångesten minskade betydligt inom gruppen.

Känslorna är starka när elever svarar om Förintelsen

21 september, 2022 - Malmö universitet

Andra världskriget och Förintelsen väcker stort intresse inom såväl historieämnet som inom kulturen. Svenskar kan mycket om det, ändå är frågan i skolans nationella prov om orsaker till Förintelsen en som många elever misslyckas med, visar en ny studie. Resultatet ställer frågan ”Vad kan vi lära av historien?” på sin spets.

Så fastnar skrämmande minnen i vissa hjärnor

21 september, 2022 - Linköpings universitet

Forskare vid Linköpings universitet har hittat en biologisk mekanism som förstärker lagringen av skrämmande minnen i hjärnan. Studien, som är gjord på råttor, publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry. Upptäckten ger ny kunskap om mekanismer bakom ångestrelaterade sjukdomstillstånd och identifierar en möjlig gemensam mekanism bakom ångest och alkoholberoende.

Vargar kan knyta an till människor

20 september, 2022 - Stockholms universitet

För hundar är det ofta naturligt att visa tillgivenhet mot människor. Forskare från Stockholms universitet har nu sett samma anknytningsbeteende hos vargar mot de människor som tar hand om dem.

Energilagringsmaterial kan byggas av molekylblock i nanostorlek

20 september, 2022 - Umeå universitet

Molekyler av det viktiga metalliska grundämnet niob kan användas som molekylära byggstenar för att designa elektrokemiska material, till exempel för energilagring. Mark Rambaran, Kemiska institutionen vid Umeå universitet, presenterar i sin avhandling en metod för att framställa fasta material från niobmolekyler i nanostorlek.

Två promotionshögtider i Blå hallen i slutet av september

19 september, 2022 - Stockholms universitet

I september genomför Stockholms universitet två promotionshögtider i Stockholms stadshus för att fira nyblivna doktorer och nya professorer. Torsdag den 29 september äger 2021 års promotionshögtid rum som fick flyttas fram på grund av coronapandemin. Fredag den 30 september genomförs 2022 års ordinarie högtid.

Exkluderingens mekanismer är en komplex fråga

16 september, 2022 - Malmö universitet

Vilka som upplever sig inkluderade eller exkluderade i arbetslivet är en komplex fråga. Att ha ett jobb är inte alltid en garanti för att komma undan exkludering. Att människor blir exkluderade läggs alltför ofta på individen istället för samhället, menar Peter Gladoić Håkansson, en av redaktörerna för den nya boken Plats för vem?.