Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Omfattande metangasläckage från Östersjöns djupaste bottnar

22 september, 2023 - Stockholms universitet

Under en forskningsexpedition ledd av Linnéuniversitetet och Stockholms universitet till de djupaste delarna av Östersjön i Landsortsdjupet upptäckte forskare nyligen ett område med omfattande utsläpp av den kraftfulla växthusgasen metan från bottensedimenten.

Design avgörande för läkande miljö inom tvångsvården

21 september, 2023 - Göteborgs universitet

Inom SiS, fängelser och rättspsykiatri är det viktigt med miljöer som uppmuntrar till rörelse, ger bättre sömnkvalitet och bidrar till en känsla av omsorg och trivsel. Det visar en doktorsavhandling från Högskolan för konst och design vid Göteborgs universitet. Franz James har i sin avhandling studerat miljöer på institutioner där tvångsvård bedrivs, som fängelser, rättspsykiatri […]

Årets alumner är experter på IT-säkerhet och hållbart byggande

21 september, 2023 - Linköpings universitet

Leif Nixon har arbetat med IT-säkerhet i många år och både hackat och försvarat det mesta. Amanda Borneke är en inspiratör som ökar tempot i byggbranschens hållbarhetsarbete. De båda är Årets alumner 2023 vid Linköpings universitet.

Bortom återvinning: ny roll för autofagiprotein i membranreparation upptäckt

20 september, 2023 - Umeå universitet

Att upprätthålla strukturen hos intracellulära membran är väsentligt för att bevara normal cellulär funktion. Ny forskning av ett team av biokemister vid Umeå universitet identifierar en strategi som används av celler för att upptäcka och reparera membran som har skadats av kemisk eller bakteriell stress.

RNA från utdöd art återskapat för första gången

19 september, 2023 - Stockholms universitet

Forskare har för första gången isolerat och sekvenserat RNA-molekyler från en utdöd art. Analyserna gjordes på ett mer än hundra år gammalt exemplar av en tasmansk tiger som bevarats torkat i rumstemperatur i en museisamling. Resultaten har betydelse för försöken att återuppliva utdöda arter, som tasmanska tigern och den ullhåriga mammuten, men även för att studera pandemiska RNA-virus.

Högtider, ceremonier och ritualer – experter vid Stockholms universitet

18 september, 2023 - Stockholms universitet

Det finns många akademiska traditioner. En av de främsta för Stockholms universitet är installations- och promotionshögtiden i Stockholms stadshus i september varje år. Här är forskare vid Stockholms universitet som kan svara på frågor om högtider, ceremonier och ritualer.

Historieverkstad ska samla människor för att ge historien nytt liv

14 september, 2023 - Malmö universitet

Under hösten lanseras Historieverkstad Malmö, en mötesplats för forskare på Malmö universitet och Malmöbor att prata om Malmös historia. Syftet är att träffas på en vardaglig plats och utreda vad vårt gemensamma förflutna betyder för oss i dag.

Ökad risk för hjärtkärlsjukdom efter covid-19

13 september, 2023 - Umeå universitet

Den som har varit sjuk i covid-19 löper ökad risk att också drabbas av hjärtkärlsjukdom, och den risken är förhöjd upp till ett halvår efter infektionen. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet där samtliga covid-fall i Sverige fram till maj 2021 har analyserats.