Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Syrgasbehovet hos covidpatienter kan vara lägre än man tidigare trott

21 januari, 2022 - Uppsala universitet

En ny studie som letts av forskare vid Uppsala universitet visar att syrgasbehovet hos varje enskild allvarligt sjuk covid-19-patient kan vara lägre än vad man trott. Studien gjordes i Sörmland under pandemins första våg 2020 och såväl resultaten som forskarnas metod kan vara till nytta för framtida vård och resursplanering.

Få utnyttjar rätten att efterforska sin spermadonator

19 januari, 2022 - Umeå universitet

Bara en liten del av de som har möjlighet att få veta mer om sin spermadonator söker den informationen. Dessutom skiljer rutiner för tillgängliggörande av donatorinformation sig mellan kliniker i Sverige. Det visar en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction.

Varför minskade produktiviteten i haven för 4,6 miljoner år sedan?

19 januari, 2022 - Uppsala universitet

Genom att borra djupt ner i sedimenten på havets botten kan forskare resa i tiden. I en ny studie, som letts från Uppsala universitet, presenteras nya ledtrådar till varför en period som ofta kallas ”the biogenic bloom” hastigt avslutades. Förändringar i jordens bana runt solen kan ha spelat en roll i den dramatiska förändringen

Berömt maltkorn uppstod från en enda ursprungsplanta

18 januari, 2022 - Linköpings universitet

Den 200 år gamla maltkornsorten ’Chevalier’, som länge var den världsledande sorten inom ölbryggning, sägs ha uppstått från en enstaka planta. I en ny studie har forskare vid Linköpings och Stockholms universitet undersökt om det stämmer. De har analyserat mer än 150 år gamla fröprover med molekylärgenetiska metoder. Resultaten ger en avslöjande inblick i äldre tiders växtförädling.

Tvärvetenskaplig forskning beviljas prestigefyllt bidrag från Vetenskapsrådet

18 januari, 2022 - Umeå universitet

Ett projekt om nanomediciska precisionsterapier för behandling av nedre luftvägsinfektioner beviljas 30 miljoner kronor till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer av Vetenskapsrådet. Projektet leds från KI och från Umeå universitet deltar professor Fredrik Almqvist och hans forskargrupp.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

17 januari, 2022 - Linnéuniversitetet

I den svenska läroplanen framgår att skolan aktivt och medvetet ska främja pojkars och flickors lika rätt och möjligheter när det gäller ämnet idrott och hälsa. Det saknas dock tydliga beskrivningar om hur detta ska uppnås i praktiken. Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina […]

Benbildning inspirerade till ”mikrorobotar” som kan bilda eget ben

17 januari, 2022 - Linköpings universitet

Inspirerade av hur ben i skelettet bildas har forskare utvecklat en kombination av material som kan anta olika former och hårdna av sig självt. Materialet är först mjukt och blir sedan hårt genom att ben bildas av samma mineraler som finns i skelettet.

Risk för att vi överskattar digital teknik i vården

17 januari, 2022 - Linköpings universitet

En avhandling från Linköpings universitet visar att utvärderingar av digital teknik i vården kan förstärka digitala ojämlikheter.  Vissa grupper ur den äldre befolkningen deltar i mindre utsträckning i utvärderingar av teknik, vilket gör att utvärderingarna blir missvisande. Den digitala tekniken spelar en allt större roll i vårt samhälle. Inom hälso- och sjukvården exempelvis kan patienter […]

Antibiotikaresistensen ännu låg men ökande

14 januari, 2022 - Linköpings universitet

Problemen med antibiotikaresistens och blodförgiftning ökar globalt. Men hur ser det ut i Sverige? I sin avhandling från Linköpings universitet har Martin Holmbom undersökt omfattningen av dessa problem i ett stort material från Östergötland.