Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Epigenetisk mekanism kan förklara hur plastkemikalie orsakar lägre IQ

18 maj, 2021 - Uppsala universitet

Plastkemikalien bisfenol F kan framkalla förändringar i en gen som är viktig för neurologisk utveckling. Det har forskare vid Uppsala universitet och Karlstads universitet upptäckt. Mekanismen kan förklara varför exponering för ämnet under fosterstadiet kan kopplas till lägre IQ vid sju års ålder, ett samband samma forskargrupp tidigare sett. Studien är publicerad i Environment International.

Luleå tekniska universitet ger full gas mot vätgassamhället

18 maj, 2021 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitetet gör nu en omfattande forsknings- och utbildningssatsning i nära samarbete med ledande basindustrier och energiproducenter. Fokus är vätgas i industriella processer och energisystem. Kärnan är universitetets avancerade pilotanläggning för industriella storskaliga experiment, LTU Green Fuels. – Vätgas är nyckeln till ett fossilfritt energisystem och Luleå tekniska universitetet är med och säkrar den […]

Gift i Sverige – men vad händer vid flytt till Baltikum eller Polen?

18 maj, 2021 - Uppsala universitet

Ett samkönat äktenskap ingått i ett EU-land kan ses som ogiltigt i ett annat. Argumentet är ofta att samkönade äktenskap står i alltför stor kontrast till den egna rättsordningen. I en ny avhandling i internationell privaträtt har Laima Vaige analyserat hur ett sådant sätt att tillämpa lagen står sig emot Europakonventionen och EU-rätten.

Pollenjakten drar igång och hela veckan tillägnas pollinatörer

17 maj, 2021 - Umeå universitet

Pollineringsveckan 15 – 23 maj handlar om att uppmärksamma och sprida kunskap om våra livsviktiga pollinatörer och deras roll i ekosystemet. Firandet av den nationella pollineringsveckan är ett initiativ av Pollinera Sverige och finansieras av bland annat Jordbruksverket. Pollen är också temat för Forskarhjälpen 2021 i samverkan med skolelever.

Attityder till religion och politik analyserade via Facebook-kommentarer

17 maj, 2021 - Uppsala universitet

Genom att analysera Facebook-kommentarer under nyhetsartiklar från landets största nyhetsredaktioner har Linnea Jensdotter vid Uppsala universitet undersökt religionens roll i den offentliga debatten. Hon konstaterar bland annat att sammanhanget har stor påverkan på vad som lyfts som ”svenska värderingar”.

Livesänd pressträff: Luleå tekniska universitet och ledande basindustrier i nytt samarbete

17 maj, 2021 - Luleå tekniska universitet

Den 18 maj offentliggörs en ny forsknings- och kunskapssatsning vid Luleå tekniska universitetet i nära samarbete med ledande svenska basindustrier och energiproducenter. Kärnan är universitetets avancerade pilotanläggning för industriella storskaliga experiment, LTU Green Fuels. Pressträffen livesänds på Youtube  – Vi genomför satsningen för att kunna vara en stark forsknings- och utbildningspartner i Sverige och för […]

Umeåforskare i amerikansk storsatsning för att bekämpa antibiotikaresistens

12 maj, 2021 - Umeå universitet

Forskare vid Washington University School of Medicine i St. Louis och Umeå universitet beviljas ett prestigefyllt anslag på 11 miljoner dollar från the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Forskningens mål är att hitta sätt att behandla bakterieinfektioner utan antibiotika samt studera en potentiell ny klass av antibiotika. Professor Fredrik Almqvist vid Umeå universitet är delan

Mer fokus på delad lyx än delat arbete i moderna gemenskapsboenden

12 maj, 2021 - Malmö universitet

Tillgång till spa, vinkällare och gemensam takterrass. Det uppdaterade konceptet gemenskapsboende ser inte längre ut som det gjorde förr. ”Att dela bostad handlar i det här sammanhanget om lyx. Du ska gymma, sola och dricka fina viner”, säger Karin Grundström, professor i arkitektur vid Malmö universitet.

Våld i kärleksrelationer vanligt bland unga

12 maj, 2021 - Stockholms universitet

Många ungdomar blir utsatta för våld eller trakasserier i den egna kärleksrelationen. Skolan och hemmet är platser där våldet sker och där vuxna ofta finns närvarande. Det framkommer i den första större svenska studien om ungas våld i relationer. Studien är en del i en avhandling av Sibel Korkmaz som disputerade vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, den 11 maj 2021.

Så vill aktörer att staten stödjer koldioxidlagring

11 maj, 2021 - Linköpings universitet

För att Sverige ska kunna nå sina klimatmål siktar man på en teknik som kan fånga in och lagra koldioxid från biobränslen. Men hur tekniken ska bekostas är oklart. En ny rapport visar att aktörer inom området vill se ett statligt stöd som bygger på omvända auktioner. På så vis kan det bli lönsamt att investera i koldioxidlagring.