Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Ny forskning om integration och migration presenteras i Göteborg

20 november, 2023 - Göteborgs universitet

Trots att fler människor än någonsin befinner sig på flykt runt om i världen så saknas fortfarande mycket kunskap kring migration och integration. 22-24 november samlas internationella och svenska forskare i Göteborg för att presentera ny forskning vid konferensen Organizing Migration and Integration in Contemporary Societies (OMICS 2023). –Vi vill stimulera till samtal kring hur […]

Nytt instrument för precisionsmedicin vid hjärt-kärlsjukdom

15 november, 2023 - Uppsala universitet

Ett instrument som gör det möjligt att samtidigt och mycket exakt mäta 21 biomarkörer för hjärt-kärlsjukdom i ett enkelt blodprov, har utvecklats av forskare vid Uppsala universitet. Målsättningen är att denna typ av verktyg ska leda till bättre prognoser av hjärt-kärlkomplikationer och mer individanpassad behandling för patienterna. Det blir också enklare att följa effekterna av behandlingen.

Storheten med Mumin är det lilla

15 november, 2023 - Malmö universitet

Tove Jansson var expert på att rymma det enorma i något synbart litet. Litteraturprofessor Björn Sundmark har riktat förstoringsglaset mot Mumins miniatyrvärld och upptäckt muminalismen.

AI-teknologi, chattbotar och digital säkerhet – vem kan svara på vad?

14 november, 2023 - Stockholms universitet

Hur ser den senaste forskningen ut när det gäller AI-teknologi, cybersäkerhet och digital brottsbekämpning? Vilka regleringar är på gång och hur ser de etiska aspekterna ut? Vid Stockholms universitet finns flera forskare som är kunniga inom ämnesområdet.

Så kan bilder hjälpa dig som lever med diabetes

13 november, 2023 - Högskolan i Skövde

Forskningsresultat från Högskolan i Skövde visar att människor med diabetes typ 2 ökar sin förmåga att hantera sjukdomen när de får samtala om den i grupp. Det innebär ett ökat lärande för både patienter och vårdpersonal jämfört med traditionell patientundervisning. Reflektionsverktyg i form av fotografier hade extra stor, positiv påverkan på inlärningen.

Den starka obehagskänslans plats i hjärnan hittad

6 november, 2023 - Uppsala universitet

Forskare har identifierat en ny nervcellskrets i hjärnan som vid aktivering ger upphov till stark obehagskänsla. Genom upptäckten kan de också för första gången visa att subtalamus, en struktur i hjärnan som kontrollerar viljestyrda rörelser, även kan spela en roll i utvecklande av depression. Resultaten kan leda till bättre behandling vid Parkinsons sjukdom.

Växtplanktons upptag av metylkvicksilver styrs av tioler

6 november, 2023 - Umeå universitet

Metylkvicksilver är en av de kemikalier som utgör störst hot mot global folkhälsa. Människor får i sig metylkvicksilver genom att äta fisk, men hur hamnar kvicksilvret i fisken? En ny studie visar att halterna av så kallade tioler i vattnet styr hur tillgängligt metylkvicksilvret är för levande organismer.

Viss canceruppgång efter Tjernobylolyckan

3 november, 2023 - Uppsala universitet

I en långtidsstudie, som nu publiceras i Environmental Epidemiology, visar forskarna med nya mer specifika beräkningsmetoder på samband mellan stråldos och vissa typer av cancer, kopplade till kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. det nya med studien är att forskarna utvecklat och använt ett dosberäkningsprogram för att kunna beräkna stråldoserna till kroppens olika organ från mark och livsmedel.