Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Dialog avgörande vid flytt till aktivitetsbaserat kontor

28 november, 2022 - Högskolan i Gävle

– Vi har nu ett vetenskapligt stöd för hur man kan underlätta denna stora omställning, i stället för att göra saker på känn, säger Eva Bergsten, forskare inom arbetshälsa vid Högskolan i Gävle

Allt fler polerade vägar ökar risken för trafikolyckor

25 november, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

På senare år har det inträffat en del allvarliga trafikolyckor på grund av avåkning. Orsaken antas vara att landets vägar blir alltmer polerade, det vill säga släta. VTI har i en förstudie undersökt orsaken till problemet. Det kan handla om en kombination av flera samverkande orsaker såsom fordon med nya typer av dubbdäck, fler friktionsdäck […]

Lyckad pilotstudie testar metod för att mäta cykelflöden

25 november, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Sveriges kommuner behöver en pålitlig metod för att uppskatta cykling, en metod som mäter och följer upp cykeltrafiken på liknande sätt som biltrafiken. VTI testade en nyutvecklad mätmetod i Stockholm, Uppsala och Östersund. Resultatet blev lyckat. Cyklingen ska öka och det finns mål för detta som är svåra att följa upp på kommunnivå, eftersom flödesmätningarna […]

Dna-sekvens hjälper förståelse för uppkomsten av käkar

25 november, 2022 - Uppsala universitet

Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt och karakteriserat en dna-sekvens som finns hos ryggradsdjur med käkar, till exempel hajar och människor, men som saknas hos käklösa ryggradsdjur, till exempel nejonögon. Det här dna:t är viktigt för utformningen av käkledsytorna redan under embryoutvecklingen.

Ryska invasionens konsekvenser för forskning och kunskapsskapande ämnet för CBBES Annual Conference 2022

24 november, 2022 - Södertörns högskola

Rysslands krig i Ukraina har på ett mycket tragiskt sätt påverkat människors liv. Men invasionen har också fått långgående konsekvenser för forskningen och i förlängningen den expertis som utgör en viktig pusselbit för del den östeuropeiska regionen och hela Europas framtid dels Ukrainas återuppbyggnad. Under de senaste 30 åren har Östeuropa som forskningsområde definierat som […]

Spårsändare på tusentals bin har gett Skövdeforskarna många svar

24 november, 2022 - Högskolan i Skövde

Under mer än tre år har forskarna Niclas Norrström och Sonja Leidenberger vid Högskolan i Skövde haft stort fokus på honungsbin. På tre bigårdar har de försett 4000 bin med sändare och fått mer kunskap om allt från flygtider, honungsproduktion till insekternas livslängd. Nu har de sammanställt resultaten. Projektet har finansierats med 2,5 miljoner kronor från EU.

Flugsnapparnas släktträd kartlagt

23 november, 2022 - Uppsala universitet

Den svenska rödhaken har sina närmaste släktingar i tropiska Afrika och är inte alls nära släkt med den japanska näktergalen, trots att de utseendemässigt är mycket lika. Det visar en ny kartläggning av fågelfamiljen flugsnappare, som rödhaken tillhör. Kartläggningen täcker 92 procent av världens över 300 arter flugsnappare, berättar Per Alström.

Stora delar av Europa värms upp dubbelt så fort som jorden i snitt

22 november, 2022 - Stockholms universitet

Uppvärmningen i Europa under sommarhalvåret går betydligt snabbare än temperaturökningen för jorden som helhet. Som en konsekvens av mänskliga utsläpp av växthusgaser har klimatet också blivit torrare, framför allt i södra Europa. En utveckling som leder till värre värmeböljor och ökad risk för bränder. Det visar en ny studie publicerad i tidskriften Journal of Geophysical Research – Atmospheres.

Hård konkurrens om kompetens till forskning och utveckling

22 november, 2022 - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Företag uppger att de har allt svårare att hitta personal till forskning och utveckling (FoU). Särskilt utmanande är det att hitta mjukvaruutvecklare och ingenjörer inom elektrifiering. Men på det stora hela har Sverige ett bra klimat för att bedriva forskning och utveckling. Det visar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) FoU-barometer 2022. – Andelen FoU-chefer som anser att […]