Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Forskare i digital produktutveckling med på IVA:s 100-lista

10 maj, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

I dag presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista. På listan hamnar forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Ett stort forskningsprojekt vid Blekinge Tekniska Högskola finns med på årets 100-lista i kategorin Smart industri.

Medborgarnas välfärd i fokus under dagens forskarseminarium med utbildningsministern

9 maj, 2022 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Välfärdssystemen är nödvändiga för ett inkluderande, jämlikt och hållbart samhälle. Samtidigt saknas ofta vetenskaplig kunskap när det gäller effekter av metoder som används. Vad kan underlätta implementeringen av forskningsresultat i socialtjänsten och vilka är de vetenskapliga förutsättningarna? Det var några av frågorna som diskuterades på utbildningsministerns forskarseminarium i förmiddags.

Strandpromenad under fullmåne i årets Algforskarsommar

9 maj, 2022 - Stockholms universitet

Medborgarforskningsprojektet Algforskarsommar, som startade 2021, ger allmänheten möjlighet att bidra med ny kunskap om vad som händer under ytan i våra svenska kustvatten, hur havet påverkas av klimatförändringarna och om kustens biologiska mångfald. I årets upplaga av Algforskarsommar finns en ny uppgift: att gå ut på blåstångspromenad under fullmåne!

Svårare än väntat för glaciärer att återhämta sig från klimatuppvärmningen

9 maj, 2022 - Stockholms universitet

Istungor är flytande förlängningar av glaciärer. Om Grönlands näst största flytande istunga bryts upp kan den sannolikt inte återhämta sig om inte jordens framtida klimat blir avsevärt kallare. Detta är resultaten av en ny studie, publicerad i Nature Communications. Inkluderar videomaterial anpassat till medieanvändning.

Åttondeklassare konstruerar i nationell vetenskapstävling på Curiosum

9 maj, 2022 - Umeå universitet

Konstruera en modell av en maskin som gör det omöjliga möjligt – och bidra till en hållbar värld på temat ”Eco Dream Machine”. Det är uppdraget för de cirka 90 ungdomar från Umeå och Vännäs som onsdagen den 11 maj deltar i regionsfinalen i den årliga teknik- och vetenskapstävlingen Enlightening Imagination.

Poliser i Malmö positiva till skadebegränsande insatser

9 maj, 2022 - Malmö universitet

Visionen om ett narkotikafritt samhälle präglar fortfarande svensk drogpolitik. Samtidigt har tillgången till skadebegränsande insatser ökat under de senaste åren. I en ny studie har svenska poliser intervjuats om deras syn på sprutbyten, LARO och naloxon.

Ny forskning visar vägen mot en grön omställning av den kemiska industrin

6 maj, 2022 - Stockholms universitet

Forskare vid Stockholms universitet har för första gången kunnat studera ytan på en koppar-zink-katalysator när koldioxid reduceras till metanol, resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science. En bättre kunskap om katalysprocessen och möjligheten att hitta ännu effektivare material öppnar dörren för en grön omställning inom den kemiska industrin.

Konferens lyfter akademins roll i övergången till ett hållbart samhälle

4 maj, 2022 - Stockholms universitet

Den 1 juni, i samband med 50-årsjubiléet av FN:s första miljökonferens, arrangerar Karolinska Institutet, KTH, Stockholm Environment Institute och Stockholms universitet en endagskonferens. Huvudfokus är hur akademin genom forskning och högre utbildning bidrar till omställningen för en mer hållbar utveckling.

Alternativa metoder för att upptäcka hudcancer

4 maj, 2022 - Malmö universitet

En tidig diagnos är avgörande för att kunna behandla hudcancer innan den sprider sig. Men finns det enklare metoder som inte kräver att man tar ett traditionellt vävnadsprov? Doktorander från Malmö universitet har testat och utforskat olika alternativa metoder i två nyligen presenterade avhandlingar.

Hur görs teknik människolik?

3 maj, 2022 - Umeå universitet

Vad innebär det egentligen att vara människa i en tid som präglas av teknik som blir mer och mer människolik och tar allt större plats i vår vardag? I en ny avhandling i etnologi vid Umeå universitet undersöker Johan Hallqvist relationer och gränsdragningar mellan människor och människoliknande teknik i både fiktionen och vården.