Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Stark koppling mellan tandlossning och inflammatorisk tarmsjukdom

22 november, 2022 - Malmö universitet

Inflammatorisk tarmsjukdom är kopplat till ökad risk för parodontit, det vill säga tandlossningssjukdom. Det visar nya publikationer från ett europeiskt forskningsprojekt som utforskat sambandet mellan de två sjukdomarna.

Ny forskning avslöjar rymdskrot, osynliga meteorer och jordnära asteroider

22 november, 2022 - Institutet för rymdfysik

I en ny avhandling från Institutet för rymdfysik och Umeå universitet presenteras unika metoder för analys av radardata och simuleringar av meteoroider i solsystemet. Metoderna har tillämpats för att bekräfta existensen av sällsynta meteorer på hög höjd samt för att mäta rymdskrot från satelliten Kosmos-1408.

Den 25 november försvarar Daniel Kastinen doktorsavhandlingen.

Använder bioteknik för infångning av koldioxid

22 november, 2022 - Luleå tekniska universitet

Koldioxidinfångning, användning och lagring är viktiga tekniker som utvecklas för att minska industrins koldioxidutsläpp. Luleå tekniska universitet medverkar bland annat i ett stort EU-projekt inom koldioxidinfångning och användning (CCU), där universitetets forskare tillsammans med bioraffinaderiet SunPine fångar in fabrikens koldioxid med hjälp av bioteknik. Därefter levereras den till aktörer

Experter: Sport och idrott

21 november, 2022 - Göteborgs universitet

Den 20 november–18 december 2022 arrangeras världsmästerskapet i fotboll som spelas i Qatar. Med anledning av det har vi uppdaterat vår lista över experter som kan analysera och kommentera olika aspekter av sport och idrott. Bland annat handlar det om fysiska matchkrav, bollkänsla och vad ett VM betyder för ett lands varumärke.

Så förändrar trollfabrikernas lögner verkligheten – den politiska lögnen i rysk propaganda

21 november, 2022 - Södertörns högskola

Hur ska man förstå de ryska trollfabrikernas politiska lögner och systematiska arbete med desinformationsspridning? Den frågan ska Anna-Karin Selberg fördjupa sig i genom att använda Hannah Arendts teori om den moderna politiska lögnen under ett kommande forskningsprojekt, finansierat av Östersjöstiftelsen. − Det sägs ofta att vi lever i en tid av post-sanning, alltså att sanning […]

Ägarform kan påverka personalens välbefinnande i äldreboenden

21 november, 2022 - Högskolan i Gävle

Internationella studier visar att personalen i icke vinstdrivna äldreboenden tenderar att vara tryggare och mindre stressade.
– De anställda kände mer förtroende för och ville i större utsträckning stanna kvar på icke vinstdrivande boenden, säger Tomas Lindmark, doktorand vid Högskolan i Gävle.

Nytt råd ska sätta skärgårdsfrågorna på kartan

17 november, 2022 - Södertörns högskola

Brist på kunskap om levnadsvillkor för ö- och skärgårdsbor riskerar leda till sämre förutsättningar för företagare och boende i dessa områden. Nu instiftas ett nytt regionalt råd för skärgårdsfrågor som ska stärka forskningen på området. − Sverige är troligtvis det land i världen som har flest öar. Trots detta är vi dåligt rustade kunskapsmässigt för […]

Shopping och köpbeteende – experter vid Stockholms universitet

17 november, 2022 - Stockholms universitet

I slutet av november varje år infaller Black Friday, något som har vuxit från en shoppingdag till en eller flera veckor av shopping. Samtidigt uppmärksammas En köpfri dag – Buy Nothing Day – världen över för att skapa medvetenhet om de negativa effekterna av konsumtion. Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om shopping, konsumtionskultur och köpbeteenden.

Ny bok om förpackningar och matsvinn

16 november, 2022 - Karlstads universitet

En tredjedel av all mat som produceras idag slängs. Vad beror det på? Vad kan producenter, tjänsteleverantörer och konsumenter göra för att minska svinnet? Vilken roll har förpackningar? Det är frågor som behandlas i den nya boken ”Stoppa matsvinnet!” skriven av forskare vid Karlstads universitet.

Covid-19 aktiverar flera slumrande virus – särskilt hos ME-patienter

16 november, 2022 - Linköpings universitet

Covid-19 väckte liv i virus som slumrat i kroppens celler sedan tidigare infektioner, och särskilt starkt hos personer med kroniskt trötthetssyndrom, eller ME/CFS. Det visar en ny studie från Linköpings universitet. Fynden, som publicerats i tidskriften Frontiers in Immunology, ger ny kunskap om sjukdomens orsaker och möjligheter till diagnosticering.