Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Forte vill se forskningssatsningar som möter viktiga samhällsutmaningar

1 november, 2023 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Satsningar på kunskap som främjar ett jämlikt och socialt hållbart samhälle. Det är utgångspunkten i Fortes förslag till regeringens forsknings- och innovationspolitik. Bland annat vill forskningsrådet se en långsiktig satsning på forskning om barn och ungas uppväxtvillkor. Fortes underlag överlämnades till regeringen 31 oktober. Besök Forte.se för att ta del av rapporten.

Stor påverkan på luftkvaliteten av sopbranden i Kagghamra

30 oktober, 2023 - Stockholms universitet

Sopbranden i Kagghamra på Södertörn i december 2020 hade stor påverkan på luftkvaliteten i närliggande bostadsområden. En ny studie från Stockholms universitet visar ökade halter av partiklar, tungmetaller och polyaromatiska kolväten under branden.

Forte satsar 376 miljoner på kunskap som möter samhällets utmaningar

27 oktober, 2023 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte beviljar 330 miljoner kronor till 70 nya forskningsprojekt med betydelse för samhället och människors liv inom ramen för den årliga utlysningen av projektbidrag. Forskningsfältet psykisk hälsa beviljas samtidigt 46 miljoner kronor fördelat på två satsningar, bland annat kring hur vi bäst stödjer människor till återgång i arbete efter sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa.

Umeåprofessor ny medlem i Förenta nationernas AI-råd

26 oktober, 2023 - Umeå universitet

Idag utses Virginia Dignum, professor vid Institutionen för datavetenskap, Umeå Universitet, som enda svenska representant, till medlem i Förenta nationernas expertorgan för artificiell intelligens, AI. Organet har till uppgift att ge råd och föreslå lösningar kring styrning och ledning av AI på global internationell nivå.

Allhelgona och Halloween – experter vid Stockholms universitet 2023

25 oktober, 2023 - Stockholms universitet

Letar du efter nya vinklar på döden? Vill du förklara skillnaden mellan Allhelgona och Halloween? Eller veta mer om häxor, trolldom och magi? Stockholms universitet har forskare som kan förklara många olika aspekter av dödens högtider.

Outforskad havsreptil ger ny kunskap om svanödlornas utveckling

24 oktober, 2023 - Uppsala universitet

Fossil efter en 170 miljoner år gammal marin reptil från dinosaurernas tid har visat sig vara den äldsta riktigt stora pliosauriern som hittills hittats. Den här gruppen av havslevande kräldjur hörde till ordningen svanödlor som också omfattade de berömda långhalsade plesiosauroiderna. Fynden är ovanliga och bidrar till ny kunskap om svanödlornas utveckling. Studien är publicerad i Scientific Repo

”Dom skriker och jag skriker tillbaka”

23 oktober, 2023 - Uppsala universitet

må barn kan berätta ingående om sina känslor och hur de har det hemma. De är också bra på att läsa av sina föräldrar och deras känslor, både genom att beskriva deras beteenden, ansiktsuttryck och röstlägen. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, som publicerats i Journal of Child and Family Studies.

Stort bidrag ska göra Umeå ledande på tropisk klimatforskning

23 oktober, 2023 - Umeå universitet

Regnskogarnas biologiska mångfald hotas av klimatförändringar. Forskaren Daniel Metcalfe utför storskaliga experiment för att förutse konsekvenserna – men var redo att stänga ner allt när pengarna tog slut. Nu beviljas han ett stort statligt bidrag från Formas för att fortsätta och utöka sitt arbete.

Så används och upplevs primärvården

23 oktober, 2023 - Jönköping University

Allt fler människor i olika åldrar och bakgrunder är positiva till digitala vårdtjänster och använder sådana mer än tidigare. Patienter som bor utanför storstäderna är mindre nöjda med vården och det stora antalet hyrläkare – det upplevs påverka negativt på kontinuiteten. Det och mycket annat visar en rapport som gjorts av forskare på Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Generna påverkar risken för blodpropp vid p-piller-användning

19 oktober, 2023 - Uppsala universitet

Kvinnor med en hög genetisk sårbarhet för blodpropp löper sex gånger högre risk att drabbas av det under de två första åren de använder p-piller, visar en ny studie från Uppsala universitet. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Obstetrics and Gynecology.